เกษตรกรต้นแบบ

"สร้างรายได้ดีแบบรายวัน ด้วยมะนาว"


คุณสุรชาติ กันทวิชยานนท์
 17 พฤษภาคม 2559 27,054
จ.ขอนแก่น
โลกต้องการคนดี ไม่ใช่เพื่อมารับรางวัล แต่เพื่อช่วยกันทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น

หากจะพูดถึงเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จทางด้านการปลูกมะนาวคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณสุรชาติ กันทวิชยานนท์ ข้าราชการเกษียณที่หันมาทำอาชีพเกษตรกร โดยปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรจำหน่ายสร้างรายได้รายวันได้มากกกว่า 6,000 บาทต่อวัน มีรายได้รายเดือนกว่า 200,000 บาท มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ร่วมกันผลิตผลผลิตคุณภาพส่งห้างสรรพสินค้า และ ส่งกิ่งพันธุ์ขายให้ลาว 1.6 แสนกิ่งใน 4 ปี(เริ่ม ปี 2559) ซึ่งนับว่าเป็นกษตกรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตมะนาวชั้นแนวหน้า จนสื่อหลายแขวงให้ความสนใจในเรื่องราวชีวิตของคุณสุรชาติ กันทวิชยานนท์ ได้ตีแพร่เรื่องราวอาชีพที่สร้างรายได้เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้ และเป็นแนวทางการทำเงินให้แก่ผู้ที่สนใจการเกษตรแขนงนี้กันมากมาย

มะนาวสร้างอาชีพพลิกชีวิตหลังเกษียณ

คุณสุรชาติ กันทวิชยานนท์ เรียนจบสายเกษตรมาก็ได้ทำงานด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยตำแหน่งสุดท้ายที่เกษียณคือตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งสมประสบการณ์ช่วงที่เป็นนักวิชาการเกษตรผ่านงานวิจัยมากมาย เมื่อทำเกษตรเองจริงจังได้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย

เริ่มจากการปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรประมาณ 2 ไร่เศษ มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี วางระบบน้ำให้ทั่วถึงใส่ใจทุกขั้นตอนนับว่ากินนอนอยู่ที่สวนมะนาว เพื่อดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอๆ จนชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรมาศึกษาอีกด้วย

ผลผลิตมะนาวแป้นพิจิตรนอกฤดู

หลังเกษียณจากชีวิตราชการเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้ลงมือปรับพื้นที่นาให้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ มีบ่อปลาเป็นสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ปลูกพืชที่หายากและอาจสูญพันธุ์ เช่น กระบก มะเกลือ ตะโกนา ลูกอินจันทร์ มะตูม มะกอก กรันเกรง ประดู่ หลากหลายพืชไผ่ กล้วย มะพร้าว ขนุน มะกรูด อินทผลัม แต่ที่เป็นหลักจริงๆ คือ ปลูกมะนาวแป้นพิจิตร 1 ประมาณ 2 ไร่เศษ มีมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ 200 ต้น แต่สามารถสร้างรายได้ให้ปีละกว่า 2 ล้านบาท

หัวใจสำคัญในการผลิตพืชผลการเกษตรสู่ตลาดต้องยึดหลัก 4 ดี คือ ดินดี พันธุ์ดี น้ำดีและการดูแลรักษาดี หากผู้ปลูกพืชต้องการประสบความสำเร็จต้องใส่ใจในหลัก 4 ดีนี้ให้มาก เพราะคือองค์ประกอบที่จะให้พืชปลูกมีคุณภาพตรงตามตลาดต้องการ

ความภาคภูมิใจในผลผลิต

ด้วยความรู้ความสามารถปละประสบการณ์ที่สั่งสมมาระหว่างทำงานราชการ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำสวนจึงไม่ค่อยประสบปัญหาด้านการผลิตเหมือนรายอื่นๆ โดยการผลิตเน้นการสร้างกลุ่มเครือข่าย ทำการตลาดอย่างแข็งขัน ใช้ภูมิปัญญาเข้ามาจัดการผลผลิต เพื่อลดการใช้สารเคมี เช่น เมื่อมะนาวอายุได้ 5 - 6 ปี ต้นจะเริ่มโทรม ได้ทำการตัดแต่งกิ่งมะนาว จนเหลือ แต่ตอ เป็นการกระตุ้นให้ต้นมะนาวรู้สึกสาวได้อีกครั้ง(การทำสาว) พอต้นไหนโทรมก็จะไล่ทำเรื่อยไป ด้วยเทคนิคการทำสาวนี้ จึงทำให้มะนาวที่แตกกิ่งมาใหม่นั้นให้ผลผลิตดกกว่าเดิม และ เมื่อมะนาวแตกใบอ่อนจะเน้นการดูแลให้ปลอดแมลงรบกวน โดยเฉพาะการเข้ามาทำลายใบอ่อน-ยอดอ่อนของผีเสื้อกลางคืน ก็จะใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ฉีดพ่นคลุม ทุก 3 - 7 วัน จะป้องกันการเข้ามาทำลายของผีเสื้อกลางคืนได้ หากไม่มีการป้องกัน แล้วปล่อยให้เกิดการทำลายยอดและใบอ่อนขึ้นมา จะทำให้ต้นหยุดชะงักการเติบโตไป 3-4 สัปดาห์เลยทีเดียว

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

การผลิตมะนาวในฤดูแล้ง

ต้นทุนการผลิต

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนอยู่ที่ค่าวงบ่อ ฝารองดินผสมปลูก ค่าพันธุ์และระบบการใช้น้ำ ต้นทุนอยู่ที่บ่อละ 500 บาท ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ระบบปลูก 3*3.5 เมตร จะได้ 150 วงบ่อ คิดเป็นต้นทุน 1 ไร่ ประมาณ 75,000 บาท

ผลตอบแทนต่อไร่ การปลูกมะนาวในวลบ่อ บนพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ มะนาวประมาณ 150 ต้น หนึ่งก็ให้ลูกได้ราว 1,000 ลูก ราคาเฉลี่ยที่ 4 บาทต่อลูก หากคิดเป็นเงินคร่าวๆ จะได้ เท่ากับ (150 ต้น x 1,000 ลูก = 150,000 ลูก) แล้วนำ 150,000 ลูก คูณราคา หากขายได้ลูกละ 4 บาท ก็จะเป็นรายได้ = 600,000 บาท ต่อ
พื้นที่ 1 ไร่/ปี และในปีต่อๆ ไปผลผลิตมะนาวก็จะเพิ่มจำนวนลูกสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เคยเก็บตัวเลขไว้บางต้นได้ถึง 2,500 ลูกต่อต้นเลยก็มี

แผนการตลาด

ด้านการตลาดของ มะนาวนอกฤดูแป้นพิจิตร ในตอนแรกที่นำมะนาวมาปลูกก็มีการถ่ายรูปลงเฟสบุ้คส่วนตัว และประชาสัมพันธ์ผ่านคนรู้จักคนว่าตนเองได้ปลูกมะนาวนอกฤดู อีกไม่นานมีทางตัวแทนของโลตัสเข้ามาติดต่อ และได้ทำสัญญาซื้อขายกัน จากนั้นก็จำหน่ายลูกมะนาวให้แก่ทางห้างโลตัสมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวจำหน่ายโดย จำหน่ายผ่าน www.sabuymarket.com และจำหน่ายผ่านทางไลน์และเฟสบุ้คส่วนตัว ในราคาขั้นต่ำที่ 100 บาทต่อกิ่ง หลังจากนั้นได้ทำสัญญาซื้อขายกิ่งพันธุ์มะนาวกับหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว เป็นระยะเวลา 3 ปี ตบอด 3 ปีนี้จะต้องส่งพันธุ์มะนาวให้แก่กลุ่มเกษตรกรประเทศลาว 150,000 กิ่ง

ดินดี พันธุ์ดี น้ำดี และการดูแลรักษาที่ดี ย่อมมีผลผลิตที่ดี

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ

เคล็ดไม่ลับของคุณสุรชาติ กันทวิชยานนท์ ก็คือการผสมดินปลูกด้วย ดินร่วน:แกลบดำ:ปุ๋ยคอก ในอัตรา 1:1:1 ส่วน แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน จึงนำปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ได้จากนั้นไปเน้นการดูแลรักษายอดอ่อนของมะนาวให้ปลอดโรคและแมลงให้ได้ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ซึ่งคุณสุรชาติ กล่าวว่าหากเกษตรกรท่านใดดูแลรักษายอดอ่อนของมะนาวไม่ได้จะถือว่าสอบตกเรื่องการปลูกมะนาว

เทคนิคการทำสาวมะนาว
เรื่อง/ภาพโดย: อรอุมา จ่าเหลา จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น