เกษตรกรต้นแบบ

"พริกไทยขาวเงินล้าน อาชีพทำเงินคู่เมืองจันท์"


คุณพิไลพร กาญจนวรรณ
 09 พฤษภาคม 2559 8,096
จ.จันทบุรี
ความสำเร็จ เกิดขึ้นจากความเพียร ไม่ใช่ความยาก ดี มี จน

พริกไทยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย ลักษณะของลำต้นจะเป็นข้อ ส่วนลักษณะใบมีสีเขียวสด ใบใหญ่คล้ายใบโพหรือใบชะพลู ส่วนลักษณะของดอกพริกไทยจะมีขนาดเล็ก ออกช่อตรงข้อของลำต้นมีลักษณะเป็นพวง ซึ่งจะมีเมล็ดกลมขนาดเล็กติดกันอยู่เป็นพวง พริกไทยมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย สำหรับประเทศไทยพริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยนิยมปลูกกันมากในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง สายพันธุ์ที่นิยมปลูกมีอยู่ 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ใบหนา พันธุ์บ้านแก้ว พันธุ์ปรางถี่ธรรมดา พันธุ์ปรางถี่หยิก พันธุ์ควายขวิด และสายพันธุ์คุชชิ่ง คุณพิไลพร เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกพริกไทยเพื่อการแปรรูปเป็นพริกไทยขาว จำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งพลิกวิกฤตจากที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการทำสวนผลไม้ จนกลายมาเป็นเกษตรกรที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตผ่านมาด้วยความไม่ย่อท้อมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน

เมล็ดพริกไทยสดจากต้น รอการเก็บเกี่ยว

คุณพิไลพร กาญจนวรรณ เกษตรกรชาวสวนพริกไทย ในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พื้นเพเป็นคนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่กำเนิด เริ่มแรกเดิมทีคุณพิไลพร เป็นเกษตรกรทำสวนผลไม้ ปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด และสละ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวและเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในตำบลสองพี่น้อง แต่การปลูกผลไม้จำหน่ายเพียงอย่างเดียวนั้นในบางปีก็ได้ผลกำไรที่น้อย เนื่องจากราคาผลไม้ที่ตกต่ำไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยค่ายารวมถึงค่าแรงของลูกจ้างที่ต้องเสียไป ส่วนการปลูกพริกไทยตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นการใช้เวลาว่างหลังฤดูผลไม้ ทำการปลูกเพื่อเก็บจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับซื้อเท่านั้น คุณพิไลพรจึงเริ่มหันมาเอาดีทางด้านการแปรรูปพริกไทยมานานกว่า 10 ปี ทั้งปลูกและเก็บผลผลิตเองบนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ รวมถึงทำการรับซื้อพริกไทยจากเกษตรกรในพื้นที่โดยรับซื้อถึงหน้าสวนในราคาที่ยุติธรรม การแปรรูปพริกไทยดำและพริกไทยขาวนั้นมีวิธีการผลิตที่ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น จึงนำมาแปรรูปเพื่อรอจำหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวของราคารับซื้อจากหน้าสวนเลยทีเดียว

คุณพิไลพร หันมาสนใจทำการแปรรูปพริกไทยขาวเพื่อการส่งออกทั้งในและนอกประเทศ โดยมีแนวความคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่มีอยู่ และเห็นว่าการแปรรูปพริกไทยขาวนั้นไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยาก โดยประเมินธุรกิจและตลาดของพริกไทยแปรรูปแล้วว่าน่าจะไปได้ดีอย่างแน่นอน เนื่องจากความต้องการใช้พริกไทยของตลาดทั้งในและนอกประเทศนั้นมีเป็นจำนวนมาก ด้วยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการปรุงอาหารของชาวเอเชียและยุโรป เมื่อความต้องการมีมาก แต่วัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดกลับมีน้อยลงเพราะชาวสวนพริกไทยเริ่มมีน้อยลงนั่นเอง

เมล็ดพริกไทย รอตากแห้งเพื่อการแปรรูป

จังหวัดจันทบุรีมีการปลูกพริกไทยกันเป็นจำนวนมากในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอาม ด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณวัตถุดิบที่มีจำนวนมากจึงมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากพริกไทยที่คุ้นเคย คือ พริกไทยแห้งที่จำหน่ายในรูปของพริกไทยดำและพริกไทยขาว จากประสบการณ์ของลูกเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตภายในสวนโดยติดตามพ่อและแม่ตั้งแต่เยาว์วัยของคุณพิไลพร จึงเข้าใจถึงขั้นตอนตั้งแต่การเก็บวัตถุดิบไปจนถึงการแปรรูป ซึ่งเริ่มต้นในขั้นตอนของการเก็บเมื่อเมล็ดสุกเริ่มเก็บได้แล้ว เกษตรกรชาวสวนจะนำมาสลัดให้ออกจากรวง ให้เหลือแต่เมล็ดเพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นจึงนำไปตากแดดจนเมล็ดพริกไทยเริ่มออกสีดำ นั่นหมายถึง เมล็ดพริกไทยแห้งสนิท หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พริกไทยดำ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนจะทราบกันดีถึงราคาพริกไทยที่รอการแปรรูปเพื่อจำหน่าย เปรียบได้กับราคาทองคำที่สามารถเก็บไว้เพื่อรอราคาที่พอใจ จึงออกจำหน่ายได้ หากแต่ราคายังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ยังไม่ออกจำหน่าย เพราะพริกไทยสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นปีโดยไม่เน่าเสีย เนื่องจากพริกไทยเมื่อนำไปตากแดดจนแห้งสนิท ปริมาณน้ำในแต่ละเมล็ดจึงมีน้อยมาก ไม่ทำให้ขึ้นรา ซึ่งวิธีการเก็บรักษาก็ง่าย เพียงแค่เก็บไว้ในโหลแก้วที่มีฝาปิดให้มิดชิดหรือกระสอบป่านปิดปากกระสอบให้สนิท เมื่อราคาเป็นที่น่าพอใจแล้วค่อยนำออกมาจำหน่าย ซึ่งราคาอาจจะสูงถึงกิโลกรัมละ 300-400 บาทเลยทีเดียว

วิธีการทดสอบความแห้งทำได้โดยการใช้ฟันขบเมล็ดพริกไทยเบาๆ หากแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแสดงว่าแห้งสนิทดีแล้ว แต่ถ้าแตกออกเป็นสองซีกแสดงว่ายังแห้งไม่สนิท หรืออีกหนึ่งวิธีสำหรับการทดสอบ คือ ใช้มือกำเมล็ดพริกไทยไว้ แล้วค่อยๆ กางนิ้วออกให้เมล็ดพริกไทยลอดระหว่างนิ้ว ถ้าเมล็ดลอดออกง่าย ไม่ฝืดและไม่เกาะติดกัน แสดงว่าแห้งสนิท

พริกไทยดำที่ผ่านการแปรรูปเป็นพริกไทยขาว

ต้นทุนการผลิต

หากพูดถึงต้นทุนในการผลิตพริกไทยจนกลายมาเป็นพริกไทยขาวนั้น คุณพิไลพร ไม่มีต้นทุนจากการเช่าสวน เนื่องจากมีสวนพริกไทยเป็นของตนเอง ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าเช่าไปได้มาก ต้นทุนอีกส่วนหนึ่งมาจากการรับซื้อเมล็ดพริกไทยจากเกษตรกรชาวสวนภายในหมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอใกล้เคียง โดยราคาพริกไทยที่รับซื้อจากหน้าสวนกิโลกรัมละ 200-300 บาท แล้วแต่ช่วงฤดูกาลว่ามีผลผลิตจะมีมากหรือน้อยเพียงใด , ผงคลอรีนกิโลกรัมละ 150-200 บาท , และกระสอบสำหรับบรรจุเมล็ดพริกไทย จะอยู่ที่ราคาลูกละ 10-15 บาท แต่เมื่อนำเมล็ดพริกไทยมาแปรรูปเป็นพริกไทยขาวแล้วส่งจำหน่าย ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 400-500 บาทเลยทีเดียว

แผนการตลาด

แผนการตลาดของคุณพิไลพร ใช้วิธีถึงลูกถึงคนโดยจะเข้าไปรับซื้อเมล็ดพริกไทยกันถึงสวน จากคนรู้จักแล้วมีการบอกต่อเพียงแค่โทรมาคุณพิไลพรจะไปรับซื้อถึงหน้าสวนทันทีในราคาที่ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบชาวสวนกันเอง โดยซิ้อกลับมาเก็บไว้ในโกดังครั้งละ 1-2 ตัน หากสามารถแปรรูปและจำหน่ายได้เดือนละ 1 ตัน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 400 บาท ในเดือนนั้นคุณพิไลพรจะมีรายได้ถึง 400,000 บาทเลยทีเดียว และเมื่อนำมาหักลบกับต้นทุนที่ไปรับซื้อพริกไทยจากหน้าสวนของเกษตรกร ตัวอย่างเช่น รับซื้อพริกไทยหน้าสวนกิโลกรัมละ 200 บาท รับซื้อมาจำนวน 1 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท คุณพิไลพรจะมีรายรับต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท (ยังไม่หักค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเริ่มต้น) ซึ่งเป็นรายได้ที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียว

การตากพริกไทยขาวให้แห้งสนิท

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ

การปลูกพริกไทยแบบอินทรีย์ คือ การที่เกษตรไม่ใช้สารเคมีในการดูแลรักษา แต่ใช้น้ำหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักใช้เอง จะช่วยทำให้ยืดอายุของต้นพริกไทยให้สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวถึง 20 ปี ต่างจากสวนที่ใช้สารเคมีหากใช้เป็นเวลานาน ต้นพริกไทยจะมีอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น ต้นพริกไทยก็จะตายเนื่องจากดินเสื่อมสภาพ ขาดแร่ธาตุ และการใช้ปุ๋ยหมักจะช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินไม่แข็งกระด้าง ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว การใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จากที่เคยซื้อปุ๋ยในราคาแพงเมื่อหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ก็จะช่วยลดรายจ่ายตรงนี้ไปได้มากอีกด้วย

เรื่อง/ภาพโดย: ธนโชค ศรีคงรักษ์ จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง