เกษตรกรต้นแบบ

"จากผู้เลี้ยงปลาดุกสู่การทำเกษตรแบบครบวงจร"


คุณดอกรัก สุคนที
 13 มีนาคม 2561 8,602
จ.ปทุมธานี
เราต้องเริ่มต้นด้วยการทำทุกอย่างให้ได้มาตรฐานก่อน ผลผลิตที่ได้ออกมาก็จะมีมาตรฐาน แบบนั้นถึงจะขายได้ในราคาสูง

อาชีพเลี้ยงปลาเรากำหนดชีวิตตัวเองได้แต่ถ้าอาชีพเลี้ยงไก่บริษัทจะกำหนดชีวิตเรา กว่า 22 ปีที่คุณดอกรัก สุคนที เลือกหนทางเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกทำจนรู้จุดอ่อนจุดด้อยของการเลี้ยงปลาดุกจนสามารถสร้างรายได้เดือนละ 1 ล้านบามเป็นอย่างต่ำ จากปลาดุกเพียงอย่างเดียวคุณดอกรักสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่มีอยู่กลายเป็นปลาดุกแดดเดียว,ยำปลาดุกฟู,ปลาร้า,ปลาส้มฯลฯ นำขยะทางการเกษตรมาหมุนกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆมาเป็นอาหารเป็ด อาหารปลา ปุ๋ย จนไม่มีอะไรสูญเปล่าทุกอย่างในฟาร์มแห่งนี้มีมูลค่าและคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้นซึ่งเป็นตัวอย่างและแนวทางที่ดีสำหรับเกษตรกรที่สนใจอย่างยิ่ง
คำคมในการใช้ชีวิต: เราต้องเริ่มต้นด้วยการทำทุกอย่างให้ได้มาตรฐานก่อน ผลผลิตที่ได้ออกมาก็จะมีมาตรฐาน แบบนั้นถึงจะขายได้ในราคาสูง

ก่อนที่จะมาทำอาชีพเลี้ยงปลามีรายได้เดือนเป็นล้านอย่างทุกวันนี้คุณดอกรักเป็นพ่อค้าจำหน่ายอาหารปลามาก่อน วงจรของอาชีพขายอาหารปลาจะมีบางช่วงที่เกษตรกรจับปลาหมดแล้วทำให้มีอาหารเหลือในสต็อคขายไม่ออกก็ต้องอ้อนวอนให้เกษตรกรช่วยซื้ออาหารถึงแม้จะขาดทุนก็ต้องยอมจึงคิดว่าเราน่าจะเลี้ยงปลาเพื่อรองรับความเสี่ยงตรงนี้ดีกว่าประมาณ ปี 2542 จึงเริ่มลงมือทดลองเลี้ยงปลาดุกด้วยตนเอง เมื่อเลี้ยงปลาดุกจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็เกิดปัญหาตามมาคือต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางมาจับปลาส่งขายถูกกดราคาด้วยกรรมวิธีต่างๆจนขาดทุน จึงตัดสินใจอีกครั้งว่าเราจะตัดพ่อค้าคนกลางเป็นคนขายปลาด้วยตัวเองนับตั้งแต่ 22 ปีที่ผ่านมา

จากปัญหาในอาชีพที่ทำอุปสรรคที่พบเจอทำให้คุณดอกรัก สุคนที ไม่หยุดที่จะคิดหาวิธีแก้ปัญหาทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจด้วยแนวคิดลดต้นทุน เปลี่ยนขยะไร้ค่าที่ต้องทิ้งนำมาทำให้มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นหัวปลาดุก ขี้ปลาไส้ปลา ขี้เป็ดโดยอาศัยองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทำให้วันนี้คุณดอกรัก สุคนทีและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำลูกกาคลอง5 เป็นเกษตรกรตัวอย่างของตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีในการทำเกษตรแบบครบวงจรมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ล้านบาทด้วยปลาดุก,ไข่เป็ด,ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก ไข่เป็ด พืชผักปลอดสารเคมีและปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำคุณภาพสูง

การเลี้ยงปลาดุกและการทำเกษตรแบบครบวงจร :

จากพ่อค้าขายอาหารปลาผันตัวเองมาเลี้ยงปลาดุกจนประสบความสำเร็จและทำการต่อยอดคิดต่างทำให้คุณดอกรักประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ เริ่มต้นจาการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่บ่อขนาด 1.5 ไร่ บ่อลึกประมาณ 1.8-2.2 เมตรจะปล่อยลูกปลาดุกไป 100,000 ตัว ในช่วงสัปดาห์แรกจะให้อาหารที่มีโปรตีนสูงพร้อมกับยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรค หลังจากที่ผ่านไป1-2 สัปดาห์ก็จะให้อาหารไก่สดบดผสมน้ำจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารอีกทั้งปลาที่กินอาหารสดเหล่านี้จะมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยหรือเป็นโรคได้ง่าย น้ำในบ่อก็ไม่เสียเพราะมีจุลินทรีย์คอยช่วยบำบัด การให้อาหารปลาดุกเดือนที่ 1 ปริมาณไก่สดบดจะอยู่ที่ 150กิโลกรัม,เดือนที่ 2 350กิโลกรัม ,เดือนที่ 3 ได้ 450 กิโลกรัม,เดือนที่ 4 ได้ 500-700 กิโลกรัม พอเข้าเดือนที่ 5 ก็สามารถจับขายได้เลย 1 บ่อจะทำรายได้ถึง 1,000,000 บาท โดยมีต้นทุนราว 600,000 บาท นอกจากขายปลาสดแล้วคุณดอกรัก ยังนำปลาดุกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นปลาดุกแดดเดียวเ,ยำปลาดุกฟู ,ปลาส้มฯลฯ ในการแปรรูปทำปลากดุกแดดเดียวจะมีหัวปลา ไส้ปลาเป็นของเหลือที่ต้องรอกำจัด คุณดอกรักจึงนำเอาหัวปลามาบดทำเป็นอาหารเป็ด ส่วนขี้และไส้ปลานำมาทำเป็นน้ำหมักปลาปุ๋ยน้ำคุณภาพสูงเพื่อให้กับการปลูกพืชรอบคันบ่อ เนื่องจากคุณดอกรักเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะคิดจึงทำการเลี้ยงเป็ดเพราะมีอาหารเหลือได้ไข่เป็ดในขณะที่ขี้เป็ดก็เป็นอาหารให้กับปลาในบ่อที่เป็ดอาศัยอยู่ ฟางปูพื้นเล้าเป็ดก็นำออกไปหมักกับฮิวมิกเพื่อรอย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง รอบเล้าเป็ดปลูกหญ้าเนเปียและทานตะวันเพื่อนำมาเป็นอาหารเป็ดเพราะมีโปรตีนสูง

คุณดอกรัก สุคนที ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรคนเก่งที่แสวงหาความรู้ไม่หยุดคิดพัฒนาอาชีพของตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยได้รับความร่วมมือและความรู้จากคุณทัศนีย์ วัชรโยธิน ประมงอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี,คุณภูษิต จันทร์เพชร นักวิชาการฯ สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ที่คอยช่วยเหลือให้ทำเกษตรครบวงจรสำเร็จ ทุกวันนี้ในฟาร์มปลาดุกของคุณดอกรักเป็นฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรที่สนใจอยากเดินรอยตามคุณดอกรักได้ศึกษาหาความรู้การทำเกษตรที่พึ่งพาตนเองทำให้อยู่รอดและรวยได้จริงนั้นทำไม่ยากขอเพียงมีความตั้งใจ มุ่งมั่นไม่ย่อท้ออย่าหยุดคิดรับรองสำเร็จแน่นอน

ช่องทางการตลาด : ในฟาร์มปลาดุกของคุณดอกรักมีกิจกรรมทางการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมมากมายเริ่มจากบ่อเลี้ยงปลาดุกจำนวนนับสิบบ่อที่จะคอยหมุนเวียนสร้างรายได้บ่อละ 1 ล้านบาททุกเดือน เลี้ยงเป็ดจำนวน9,000 ตัว ให้ไข่เป็ดวันละ 6,000 ฟองราคาขายฟองละ 3-4 บาทมีกำไรฟองละ1.50บาทเพราะลดต้นทุนเรื่องอาหารเป็ดด้วยการใช้หัวปลาดุกของที่เคยเป็นขยะนำมาทำเป็นอาหารเป็ดทำให้ต้นทุนเหลือฟองละ 1 บาทเศษๆเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกและปลาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปลาดุกแดดเดียว,ปลาส้ม,ปลาร้า,ยำปลาดุกฟู,ปลาดุกสามรส,ไข่เค็มฯลฯ ขี้ปลาและไส้ปลาเมื่อนำมาทำเป็นน้ำหมักปุ๋ยปลาเศษวัสดุเหลือใช้ที่ช่วยเป็นปุ๋ยให้พืชผักที่อยู่รอบคันบ่อเติบโตสมบูรณ์สามารถนำมาขายที่หน้าร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำลูกกาคลอง5 อาทิฟักทอง,แตงกวา,ข้าวโพดหวาน,ผักสวนครัวมากมายเป็นปลอดปลอดสารเคมี100% สำหรับฟางขี้เป็ดที่นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักปลาได้มีการทดลองใช้แล้วได้รับการตอบรอบจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ก็เตรียมตัวที่จะเป็นสินค้าจำหน่ายให้เกษตรกรใช้ในราคาเป็นธรรมต่อไป

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการทำเกษตรของคุณดอกรัก สุคนทีมีต้นทุนเริ่มแรกคือพันธุ์ลูกปลาและไก่สดที่ใช้เป็นอาหารปลาดุกเท่านั้นที่เหลือคุณดอกรักได้นำวัสดุที่ต้องทิ้งนำมาใช้ประโยชน์สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ จนมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1,300,000 บาทเลยทีเดียว(ปลาดุก+ไข่เป็ด) สำหรับช่องทางการขายจะมีหน้าร้านอยู่หน้าฟาร์มในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำลูกกาคลอง5( GPS 13.976950 ,100.706093)

ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ : คุณดอกรัก สุคนที วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำลูกกาคลอง5 เลขที่ 2/203 หมู่1 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร.08-9870-8915

ดอกรัก สุคนที ผู้เลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร
เรื่อง/ภาพโดย : ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม