เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา ซึ่งคำนี้ครอบคลุมในทุกอาชีพเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขอให้เข้าใจในสิ่งที่เราทำและรักในสิ่งที่เราทำ แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ทรัพย์สินเงินทองจะมาหาเราเอง อย่าท้อ หรือถ้าท้อก็อย่าถอย มันต้องสู้ เกษตรกรจะไม่มีคำว่าจน ถ้าเราสู้เสียอย่าง อีกอย่างหนึ่งก็คือ อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่อิสระ ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร เราแค่ต้องศึกษาว่าภูมิประเทศของเราจังหวัดเรามันสมควรที่จะปลูกอะไรและจังหวัดไหนควรปลูกอะไรเราต้องศึกษาตรงนี้ถ้าหากว่าถ้าเราไปปลูกไม่ตรงกับภูมิประเทศของตัวเองผลผลิตอาจจะได้น้อย ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร เราก็ต้องขยัน ต้องหมั่นศึกษาทำความเข้าใจ ต้องมีวินัย ต้องรักและเข้าใจในสิ่งที่เราทำ
ทุกวันนี้ ใครก็ตามที่เดินทางไปเที่ยววังน้ำเขียวเป็นต้องได้ยินชื่อเสียงของ “โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว” ร้านกาแฟที่กลายมาเป็นจุดเช็คอินของวังน้ำเขียว ได้รับความนิยมชนิดที่ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก ลานจอดรถของที่นี่ก็ยังเต็มแน่นทุกวัน และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว ที่ว่านี้ เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ คุณปกรณ์ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟน้องใหม่ กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มผู้ปลูกกาแฟวังน้ำเขียว” ทั้ง 40 ราย ความสำเร็จของพวกเขาได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เกษตรกรก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อยอดได้ และได้ดีมากเสียด้วย
ปัจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีใส่พืชสวนไร่นาเป็นส่วนใหญ่ เพียงเพราะคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ แต่หารู้ไม่ว่าปุ๋ยเคมีนั้น มีความร้ายกาจเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปุ๋ยเคมีสามารถทำลายสมดุลของระบบนิเวศดิน และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน ปุ๋ยเคมีจะเร่งอัตราการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุทำให้โครงสร้างของดินเสื่อมลง ดินจึงกระด้างไม่อุ้มน้ำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืช อีกทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นจำนวนมากจะทำให้ดินเป็นกรดจนธาตุฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในดินแปรสภาพไปจากเดิมซึ่งพืชไม่สามารถนำมาใช้ได้ และที่สำคัญปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงมากเกษตรกรต้องกู้หนี้ยืมสินมา ซึ่งไม่รู้เลยว่าการขายพืชผลในปีนั้นจะเพียงพอต่อค่าปุ๋ยที่เสียไปหรือไม่
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ต้นแบบกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-34°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×