เกษตรกรต้นแบบ
" ผมมีทุกอย่างได้ในวันนี้ก็เพราะนาข้าว" นี่เป็นคำกล่าวติดปากของ อนันต์ ทองซุ่ย ชาวนาวัย 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 5 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ชาวนาผู้หยัดยืนอยู่ท่ามกลางกระแสการปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่มีใจรักในการเป็นชาวนา ปลูกข้าวเลี้ยงคนในประเทศโดยยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ ได้ทั้งสุขภาพดีและคุณภาพที่ทำให้ผู้บริโภคติดใจ ไม่ว่าข้าวจะราคาเท่าไหร่ ก็มีกำไรอยู่ได้สบายๆ เพราะต้นทุนในการจัดการนั้นมีไม่มาก และไม่ขอเปลี่ยนไปทำปาล์มน้ำมันตามกระแสเพราะรักที่จะก้มหน้าเอาหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ในอาชีพเกษตรกรที่มีเกียรติและมีกิน"
อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง กับอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ที่รักในด้านการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งทุกวันนี้ได้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว เพราะต้องการที่จะดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตัวเอง เมื่อเรียนจบวิศวโยธา เขารับราชการเป็นอาจารย์อยู่ 19 ปี แต่ด้วยชีวิตผูกพันกับวิถีชีวิตของการเกษตรและชอบการเกษตรอยู่แล้วและก็ตัวเองมีความชื่นชอบทานอาหารมังสวิรัติอยู่แล้วทำให้เขาตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตกค้างจากการทำเกษตร และก็เริ่มมีการเรียนรู้ในการเกษตรอินทรีย์ในระหว่างที่เป็นอาจารย์อยู่ และได้ศึกษาความรู้ความจากหน่วยงานต่างๆ และได้ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างต่อมาก็ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ในนาม เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน