เกษตรกรต้นแบบ
พนักงานบริษัท ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ซึ่งจำนวนเงินที่ได้ในแต่ละเดือนก็เท่าเดิม ไม่มีเพิ่ม จะเพิ่มก็ต้องรอปีหน้า ต้องรอดูยอด นี่แหละนะชีวิตมนุษย์เงินเดือน จะเดินเส้นทางไหนดี ทำอะไรดีที่จะมีรายได้แบบงอกเงย ไม่ต้องมาแข่งขันทำยอดในแต่ละเดือน สุดท้ายทุกคนย่อมมีทางเดินเสมอ อย่างคุณณัฐวัฒน์ บำเหน็จพันธุ์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาหมอ ที่เรียกได้ว่าเดือนๆ หนึ่งรายได้นับแสนคุณณัฐวัฒน์ บำเหน็จพันธุ์ เจ้าของแม่ศรีฟาร์ม หรือที่รู้จักกันในนาม พี่หม่ำ หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตเป็นลูกจ้างบริษัทมานับ 10 กว่าปี พร้อมกับการค้นหาตัวเองของหม่ำ ที่ทำให้ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน มาประกอบอาชีพประมง ซึ่งในการเลือกตัดสินใจในการมาทำเป็นประมง สาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะใจรัก
พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจในการปลูกลูกจันทน์เทศ เป็นพันธุ์ไม้ผลยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตที่ยาวนาน ดังนั้นการทำสวนลูกจันทน์หรือจันทน์เทศ จึงควรมีการวางแผนที่ดี โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะลูกจันทน์เป็นพืชที่เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั่งดินลูกรัง แต่ดินปลูกลูกจันทน์จะเจริญเติบโตได้ดี คือดินร่วนปนทรายและดินตะกอนซึ่งเกิดจากตะกอนดินกรวด หิน ดิน ทราย อินทรียวัตถุที่น้ำพัดมาเกิดการทับถมของอินทรียวัตถุ จะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ดินปลูกจันทน์เทศควรมีค่าความเป็นกรดด่างของดิน(pH)อยู่ในช่วง 5.0-7.0 มีหน้าดินลึกระบายน้ำดี จันทน์เทศ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการปลูกกันตั้งแต่สมัยใด
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกษตรกรเจ้าของแผนธุรกิจสินค้าเกษตรออนไลน์ยอดเยี่ยม