ข้อมูลเกษตร
กระตุ้นหน่อไผ่ให้ออกดีด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ไผ่เลี้ยงหวาน ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากไผ่เลี้ยงหวานมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตให้ไผ่สามารถออกได้ทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพัน-มีนาคม หน่อไผ่จะราคาสูงมาก แต่พอถึงเมษายน-พฤษภาคมจะราคาถูกเพราะหน่อไผ่จะออกช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นไผ่ที่เกษตรกรปลูกหรือไผ่ป่า ดังนั้นถ้าเกษตรกรควบคุมและบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ได้ (กุมภาพันธ์-มีนาคม) จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนไม่น้อยจากการปลูกไผ่
2016-11-03
24,315
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงวันทองเจาะผลพริก
แมลงที่เข้าทำลายให้พริกได้รับความเสียหายได้แก่ แมลงวันทอง ซึ่งเป็นคนละชนิดกับที่เข้าทำลายในผลไม้ (malaysian fruit fly) เมื่อเข้าทำลายย่อมสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับผลผลิตพริกเป็นอย่างมาก เนื่องจากพริกที่โดนแมลงวันทองเข้าทำลาย จะมีลักษณะบวม มีหนอนอยู่ข้างใน และร่วงหล่นในที่สุด เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร ด้วยเหตุนี้ คุณทองอารย์ สามศรี เกษตรกรบ้านเวียงเกษม ต. หนองสะโน อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการปลูกพริก ได้แนะนำสูตรสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันทองในพริก ซึ่งใช้ได้ผลดีจริงในแปลงปลูกไว้ดังนี้
2016-11-03
9,541
วิธีกำจัดมดในโรงเรือนเพาะเห็ด
มดในโรงเรือนเพาะเห็ดถือเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรผู้เพาะเชื้อเห็ด คุณฉลาด ก่อแก้ว จากจังหวัดตากสอบถามวิธีการกำจัดมดในโรงเรือนเพาะเห็ด
2016-11-03
33,091
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-11-03
972
วิธีการป้องกันน้ำเสียเร็วเกินไปในบ่อเลี้ยงปลา และ กบ
โดยปกติการเลี้ยงปลา หรือ กบ ในบ่อซีเมนต์ หากเลี้ยงไว้นาน ๆ น้ำอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพราะมีอินทรีย์วัตถุหรือ เศษอาหารตกค้างอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียเร็ว จึงทำให้เกษตรกรต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย ๆ ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก
2016-11-03
11,749
เทคนิคการทำให้กบไม่กระโดดหนีออกจากบ่อซีเมนต์
เจ้าหน้าที่ Farmer info ลงพื้นที่ พบกับคุณ ถวัล แสงตะวัน บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ 5 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม ซึ่งคุณป้าถวัลได้แนะนำ เทคนิคง่ายๆการทำให้กบไม่กระโดดหนีออกจากบ่อซีเมนต์ มาฝากกัน
2016-11-03
8,180
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-11-02
859
ป้องกันและกำจัดโรคข้าวด้วยไตรโครเดอร์มา
ลุงเหลี่ยง มีวิธีการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ในนาข้าวโดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา ทำหน้าที่เป็นปรสิตซึ่งจะเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งเป็๋นสาเหตุของโรคในนาข้าวโดยไม่ทำลายต้นข้าว
2016-11-01
4,463
มติภาครัฐให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่ทำเนียบรัฐบาล นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า นบข.มีมติเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือคิดเป็นเงินต่อตันข้าวเปลือก 1,295 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะออกสู่ตลาดมากช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 ให้กับเกษตรกรปลูกข้าวเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินรวม 8,600 ล้านบาท โดยจะนำมตินบข.เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เห็นชอบ และให้สามารถดำเนินการได้ทันที โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ
2016-11-01
1,701
เทคนิคเลี่ยงปัญหาดอกเห็ดฟาง ฝ่อ แฟ่บ แดง
คุณชลธิชา คชประเสริฐ เกษตรกรจากชุมชนบ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้ริเริ่มความคิดในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน จนได้รับความยอมรับจากชาวบ้านในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน และได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรเน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต จากเดิมชาวบ้านมีอาชีพหลักคือทำนา ต่อมาคุณชลธิชา จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กับชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าวเสร็จเรียบร้อย สามารถนำตอซังมาทำการเพาะเห็ดฟางเพื่อเป็นสร้างรายได้เสริมและสร้างอาชีพเสริม เพื่อไว้บริโภคช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
2016-11-01
20,907
เก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางรม-นางฟ้าได้นานขึ้น ด้วยอาหารสูตรนี้
การเพิ่มอาหารเสริมบางอย่างเข้าไปในก้อนเพาะเห็ดจะเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวเห็ดนางรม/นางฟ้าออกไปได้เนิ่นนานขึ้นอีก ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดได้นานขึ้นหากเทียบกับการใช้อาหารเพาะเห็ดตามสูตรปกติ ซึ่งคุณสุกัญญา สะอาดโฉม เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะเห็ด ได้ทำการคิดค้นและทดลองเสริมอาหารเข้าไปในก้อนเห็ด จนประสบความสำเร็จ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยอาหารเสริมที่คุณสุกัญญา ใส่เพิ่มเข้าไปในสูตรอาหารเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า นั้นได้แก่ กระถิ่นป่น ข้าวโพดป่นทำให้สูตรอาหารนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงช่วยยืดอายุการออกดอก ของเห็ดให้เนิ่นนานออกไปจากเดิมได้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดสูตรอาหารดังนี้
2016-11-01
8,194
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด
2016-11-01
1,058
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00