ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-10
713
ป้องกันหนอนชักใยในข้าวสารด้วยผลมะนาวอ่อน
นอกจากมอดข้าวสารแล้ว หนอนชักใยข้าว ก็คืออีกหนึ่งศัตรูสำคัญของข้าวสาร ซึ่งตัวหนอนจะชักใยอยู่ระหว่างเมล็ดข้าว ทำให้ข้าวสารติดกันเป็นก้อน และอาศัยกัดกินอยู่ภายในใยนั้น ส่งผลให้ข้าวสารที่เก็บไว้เสียหาย สำหรับแม่บ้านท่านใดที่ประสบปัญหาดังกล่าว ลองนำวิธีการป้องกันหนอนชักใยในข้าวสาร จากการแนะนำ ของคุณประกอบ ศรีวิลัยปราชญ์ เกษตรกร 38 ม.4 บ้านทุ่งสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ข้าวสารที่เก็บในถังหรือในกระสอบเป็นเวลานานๆ อาจจะมีมอดและหนอนชักใยอยู่ในข้าวสาร
2017-02-09
12,414
หมักแกลบเป็นปุ๋ยบำรุงข้าว
ถึงแม้ว่าแกลบจะสลายตัวได้ยากแต่แกลบมันมีกลิ่นเฉพาะตัว เกษตรกรบางคนบอกหอม ซึ่งแสดงว่ามันมีสารที่ปนอยู่ในแกลบที่หมักแล้ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น รำ จมูกข้าว ขนของเมล็ดข้าว สารอาหารที่เป็นประโยชน์ คือ ซิลิกา ซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมของพืช ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าว ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ซึ่งได้จากการแนะนำของ คุณประไพร หมายสุข เกษตรกรผู้โดดเด่นการทำไร่นาสวนผสม บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยขั้นตอนการทำง่ายๆ ดังนี้
2017-02-09
5,201
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-09
1,566
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-09
626
สูตรปุ๋ยบำรุงต้น-กระตุ้นการแตกหน่อไผ่เลี้ยง
คุณวีระ สุทธิสาร ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้สืบทอดการทำเกษตรแบบผสมผสานจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ยืนต้น รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ ด้วยความใฝ่รู้ จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่สามารถนำสิ่งรอบๆตัวที่อยู่รอบๆบ้านมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนในการทำเกษตรให้มากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังอาจสามารถเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นอย่างดี ด้วยสูตรง่ายๆ คือ สูตรปุ๋ยหมักใบไผ่ที่ใช้บำรุงและกระตุ้นหน่อไปในตัวด้วยดังนี้
2017-02-09
4,412
วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก เกษตรกรเจ้าของธุรกิจ "สุโขทัยการเกษตร" ตั้งอยู่ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำเกษตรมานานกว่า 20 ปี ทำมาหลากหลายรูปแบบ ที่โดดเด่นเลยคือพริกสุโขทัย และในปัจจุบันพยายามทุ่มเทรแรงกายแรงใจ พัฒนาเมล่อนสุโขทัยให้ก้าวสู่ตลาด AEC
2017-02-09
4,420
เทคนิคการทำอาหารเลี้ยงเป็ดไข่บำรุงไข่แดง
คุณนรินทร์ ดอนนอก สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้ได้เลี้ยงเป็ด เพื่อขายไข่เป็ดเป็นรายได้ให้กับครอบครัว และได้เผยเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงเป็ดไข่บำรุงไข่แดง ดังนี้
2017-02-09
9,932
น้ำหมักเร่งการแตกกอในข้าวระยะฟื้นตัว
ในการทำนาดำนั้น ระยะฟื้นตัวของต้นข้าว หลังจากปักดำไปแล้วประมาณ 15 วัน มีความสำคัญ เพราะช่วงนี้ต้นข้าวจะเริ่มแตกกอ การทำให้ต้นข้าวแตกกอได้มากจะช่วยให้ได้รับผลผลิตมากเช่นเดียวกัน
2017-02-08
4,422
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-08
570
การใช้อาหารจานด่วนพืชบำรุงข้าวอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ การใช้สารชีวภาพที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าว ซึ่งเรียกว่า อาหารจานด่วนพืช จึงถูกนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อการลดต้นทุน อีกทั้งยังช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี ข้าวแตกกอดี รวงใหญ่ ได้ผลผลิตสูง
2017-02-07
12,416
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-07
442
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00