ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-23
1,548
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-22
749
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-21
506
เพิ่มการแตกกอของต้นข้าวด้วยมะละกอสุก
การเพิ่มการแตกกอของต้นข้าว นอกจากจะใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ แล้ว ชาวนาบางคนได้หาวิธีลดต้นทุนด้วยสูตรน้ำหมักต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าว
2017-02-20
3,756
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-20
1,497
เสริมโปรตีนให้พืชด้วยปุ๋ยหมักถั่วเหลือง
นายประกอบ แย้มเจิม ประธานวิสาหกิจชุมชนวัดศรีมณีวรรณ หมู่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท องค์ความรู้ ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาปลอดสารพิษ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและยังทำน้ำหมักจากสมุนไพรเพื่อแจกให้สมาชิกได้ใช้กันด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยหมักสูตรที่โดดเด่นที่สุด เท่าที่ทำการคิดค้นขึ้นมา นั่นคือ การทำปุ๋ยเสริมโปรตีนพืชจากถั่วเหลือง ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำ ดังนี้
2017-02-20
20,298
ปุ๋ยหมักเร่งการแทงช่อดอกของพืช
สูตรน้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการติดดอก ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานแบบชีวภาพ นิยมนำมาใช้เพื่อเร่งการติดดอกติดผลให้กับผลไม้หรือพืชที่ปลูกนั่นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นั้น คุณทองสุข ได้แนะสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการติดดอก ด้วยวิธีการแบบง่าย ตามรายละเอียดดังนี้
2017-02-20
6,605
สูตรเด็ดกำจัดเพลี้ยไฟแบบเร่งด่วน
\"เพลี้ยไฟ\" เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กและมักจะระบาดทำลายรุนแรงในฤดูร้อนหรือสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง และถือว่าเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดในการปลูกพืชผัก รวมไปจนถึงกล้วยไม้, มะลิ, เบญจมาศ, กุหลาบ, ดาวเรือง ซึ่งการทำลายของเพลี้ยไฟนั้น คือจะดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนที่เจริญของพืช อาทิเช่น ตา, ใบอ่อน, ดอก ทำให้เกิดอาการหงิกงอ เป็นคลื่น เกิดรอยด่างสีน้ำตาล และเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้แนะนำสูตรเด็ดกำจัดเพลี้ยไฟที่เข้ามาทำลายพืชผักแบบเร่งด่วน รวมไปจนถึงไม้ดอกต่างๆ ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ไว้ดังนี้
2017-02-20
3,707
สูตรกำจัดกลิ่นคาวเครื่องในสัตว์ ด้วยน้ำส้มสายชูและแป้งมัน
คุณพ่อบ้านแม่บ้าน ที่ประกอบอาหารประเภทเครื่องในสัตว์ เช่นพวก ใส้หมู ไส้วัว กระเพาะ ตับ ม้าม มักเจอปัญหากลิ่นคาว ยิ่งหากเนื้อไม่สดแล้วกลิ่นคาวก็จะรุนแรง วันนี้เกษตรกรคนเก่งจากชุมชนโนนชัย2 จะมาแนะนำสูตรการกำจัดกลิ่นคาวของเครื่องในสัตว์ ที่รวดเร็วและได้ผลเป็นอย่างดี
2017-02-20
50,319
วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก เจ้าของธุรกิจ \"สุโขทัยการเกษตร\" ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 12 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนทำงานมาหลากหลายในเรื่องของงานด้านการเกษตร ทำมานานถึง 20 กว่าปี จนปัจจุบันได้หันมาสนใจการปลูกเมล่อนอย่างจริงจังและผลักดันให้เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดสุโขทัย เมล่อน ถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในประเทศไทย แต่การจะปลูกเมล่อนให้ตรงตามคุณภาพ ที่จะสามารถส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้นั่น ยังถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ \"คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์\" ผู้เป็นอีกหนึ่งในหลายคนที่มีความสนใจ ได้พัฒนาการปลูกเมล่อนในประเทศไทยอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การต่อยอด เผยแพร่ความรู้ในการทำเมล่อนคุณภาพ สู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จน \"เมล่อนสุโขทัย\" กลายเป็นสินค้าเกษตรขึ้นชื่อ
2017-02-17
5,324
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-17
516
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-16
1,506
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00