ข้อมูลเกษตร
หนูท้องขาว
หนูท้องขาว (roof rat, ship rat) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus rattus (Lineaus) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูท้องขาวบ้าน, หนูหลังคา, หนูเรือ วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช - อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป
2008-07-18
6,502
หนูนาใหญ่
ลักษณะสังเกตุ - ตัวเต็มวัยมีน้ำหนัก 100 – 250 กรัม หางสั้นกว่าหรือเท่ากับความยาวหัวและลำตัวรวมกัน ขนด้านท้องมีสีเงินออกขาว เพศเมียมีนม 6 คู่(3 คู่ที่ส่วนอก และ 3 คู่ที่ส่วนท้องด้านล่าง) ตาและใบหูเล็ก ขุดรูอาศัยตามคันนา หรือคันคูคลอง มีกองขุยดินที่ปากรู
2008-07-18
4,751
หนูพุกใหญ่
ลักษณะสังเกตุ - เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำหนักตัว 400-700 กรัม มีเสียงร้องขู่ที่ดังมาก และแผงขนหลังยาวและตั้งขึ้นอย่างเห็นชัด เมื่อต่อสู้หรือตกใจ ขุดรูอาศัยในคันดินขนาดใหญ่ หรือตามคันคูคลอง ปากรูมีกองขุยดิน
2008-07-18
7,677
หนูพุกเล็ก
ลักษณะสังเกตุ - ขนาดเล็กกว่าหนูพุกใหญ่ น้ำหนักตัว 190 – 250 กรัม หนูจากบางท้องที่ปลายหางมีสีขาว มีเสียงร้องขู่เบาๆ ขุดรูอาศัยในคันดินหรือตามคันคูคลอง และมีกองขุยดินที่ปากรู
2008-07-18
5,933
หญ้าข้าวนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa crus-galli (L.) T. Beauv. ชื่อสามัญ barnyard grass ชื่ออื่น หญ้าคอมมิวนิสต์, หญ้าพุ่มพวง ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
10,019
หญ้านกสีชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa colana (L.) Link ชื่อสามัญ jungle rice ชื่ออื่น - ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
8,453
หญ้าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ischaemum rugosum Salisb. ชื่อสามัญ wrinkle duck-beak ชื่ออื่น หญ้ากระดูกไก่, หญ้าดอกธูป, หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
5,799
หญ้าดอกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptochloa chinensis Nees ชื่อสามัญ red sprangletop ชื่ออื่น หญ้าไม้กวาด, หญ้าลิเก ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
7,278
กกขนาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus difformis L. ชื่อสามัญ small flower umbrella sedge ชื่ออื่น - ประเภท/ชีพจักร กก/อายุปีเดียว
2008-07-18
5,991
กกทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus iria L. ชื่อสามัญ umbrella sedge ชื่ออื่น - ประเภท/ชีพจักร กก/อายุปีเดียว
2008-07-18
7,115
หนวดปลาดุก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. ชื่อสามัญ tall fringe rush ชื่ออื่น หนวดแมว, หญ้าน้ำร้อน ประเภท/ชีพจักร กก/อายุปีเดียว
2008-07-18
5,206
หญ้าหางหมาจิ้งจอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria geniculata Beauv. ชื่อสามัญ knotroot foxtail ชื่ออื่น - ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุข้ามปี
2008-07-18
6,476
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00