ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-04-12
528
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-04-11
615
วิธีเพาะพันธุ์ต้นผักเหลียงโดยใช้แขนง ช่วยโตเร็ว รอดง่าย ไม่กลายพันธุ์
ผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านแถบจังหวัดชุมพรและระนอง ใบและยอดของต้นผักเหลียงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เป็นผักปลอดสารพิษที่ได้รับความนิยม เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกษตรกรในพื้นที่จึงหันมาปลูกกันมากขึ้น โดยเกษตรกรนิยมปลูกโดยการซื้อกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอน มาปลูก ทำให้ต้นเหลียงโตช้า เจริญเติบโตได้ไม่ดี และมีโอกาสตายสูง และการไม่รู้ที่มาที่ไปของต้นพันธุ์ ทำให้มีโอกาสกลายพันธุ์สูง ใบหรือยอดที่ได้จะมีรสขม ไม่หวานกลมกล่อม และไม่ได้ต้นพันธุ์ตามที่ต้องการ ป้านวยจึงแนะนำการปลูกโดยใช้แขนง จากต้นที่ปลูกไว้เดิม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าต้นผักเหลียงที่ปลูกไม่กลายพันธุ์ และรู้ที่มาที่ไปของต้นพันธุ์ ที่สำคัญคือจะช่วยให้ต้นผักเหลียงมีโอกาสรอดสูงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแตกยอดได้ดีกว่าการปลูกจากท่อนพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่ง
2017-04-05
13,928
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-04-05
527
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-04-04
684
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทย ได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-04-03
1,721
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560
สำรวจราคาสินค้าจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-03-31
933
ปรับปรุงดินในนาข้าวให้มีคุณภาพด้วยมูลวัวแห้ง
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2017-03-30
6,381
เทคนิคเพิ่มพลังฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว
ฮอร์โมนไข่ มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ต้นพืช ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง ออกดอก ออกรวงได้รวดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งยังช่วยให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้ดี
2017-03-30
4,956
เทคนิคการกำจัดหญ้าวัชพืช และ ข้าวดีดข้าวเด้งในนาข้าว
หญ้าวัชพืช หรือ ข้าวดีด ข้าวเด้ง เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรวิตก โดยเฉพาะในนาข้าวที่หากเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ย่อมมีผลทำให้ผลผลิต และ การเจริญเติบโตของต้นข้าวลดลง
2017-03-30
7,356
แป้งข้าวเจ้า ช่วยบรรเทาอาการคัน
ข้าว นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังสามารถนำข้าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหลายอย่าง โดยนำไปแปรรูปเป็นแป้งข้าวเจ้าและนำไปประกอบอาหารและประโยชน์ในการช่วยบรรเทาอาการคันอีกด้วย
2017-03-30
3,558
วิธีการทำให้เนื้อผ้าคงทนรีดง่ายด้วยแป้งข้าวเหนียว
ทำอย่างไรให้เนื้อผ้าคงทนไม่ขาดง่ายและรีดง่าย
2017-03-30
5,288
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
2.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
2.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
54.90
0.00