ข้อมูลเกษตร
การทำนาแบบปลอดภัยของคุณไพโรจน์ ตะเพียนทอง
คุณไพโรจน์ ตะเพียนทอง หรือโรจน์ ชาวนา อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี จบชั้น ปวส.สาขาการไฟฟ้า หลังจากเรียนจบออกมาคุณโรจน์ก็เข้าทำงานด้านไฟฟ้าที่โรงงานแห่งหนึ่ง แต่ทำไปได้สักพักก็รู้สึกว่าการงานที่ทำอยู่มันไม่มีอะไรยั่งยืน ต้องอยู่ในกรอบ ไม่มีอิสระ ประจวบกับตอนนั้นคุณพ่อของคุณโรจน์เองก็เริ่มที่จะทำนาไม่ไหว คุณไพโรจน์จึงตัดสินใจที่จะออกจากงานมาสานต่องานทำนาจากพ่อ
2017-06-12
3,787
การปลูกกล้วยระยะชิด เพิ่มผลผลิต ประหยัดพื้นที่
เกษตรกรหลาย ๆ ท่านที่ได้ทำการปลูกกล้วยน้ำว้า ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยได้ 400 ต้น ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ แต่ในส่วนของคุณบุญส่ง อังคาสัย เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นั้น สามารถปลูกกล้วยได้ถึง 1,600 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยคุณบุญส่งบอกว่า ในการปลูกกล้วยแบบนี้ จะช่วย เพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ เป็นการประหยัดพื้นที่ได้ดีอีกด้วย โดยจะปลูกตามวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2017-06-12
77,663
ผงนัวสมุนไพรใช้แทนผงชูรส สูตรสำหรับ ย่าง ทอด อบ
ผงนัวสมุนไพร เครื่องปรุงรสจากภูมิปัญญาไทย นำมาใช้แทนผงชูรส ที่นอกจากใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสชาติกล่มกล่อมแล้ว ยังให้ประโยชน์ด้านสมุนไพร เพราะผักสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้มีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
2017-06-12
15,635
การปลูกแก้วมังกรในกระถาง เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย
\"แก้วมังกร\" เป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด สำหรับการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา ของต้นไม้อื่นมาบังต้นแก้วมังกร จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ แก้วมังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย, ดินเหนียว, ดินลูกรังสำหรับดินเหนียว และดินลูกรังต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและแกลบดำ ในการปรับสภาพดิน อีกประการหนึ่งต้นแก้วมังกร เป็นต้นไม่ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ดี สำหรับการปลูก มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ การปลูกในกระถางและการปลูกในแปลงปลูกทั่วไป
2017-06-12
130,607
การใช้ใบน้อยหน่ากำจัดแมลงในสวนเงาะ
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะ มักมีปัญหาเมื่อต้นเงาะออกยอดอ่อน หรือ เริ่มติดผล โดยจะมีแมลงต่างๆมาทำลาย อย่างเช่น หนอนเจาะขั้วผล หนอนผีเสื้อต่างๆ รวมไปถึง เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยแป้ง ทำให้ผลเงาะเกิดความเสียหาย จึงมีวิธีกำจัดสิ่งเหล่านี้แบบง่ายๆมาฝาก ซึ่งมีวิธีดังนี้
2017-06-12
3,375
ควบคุมวัชพืชและความชื้นในดินด้วยกระสอบป่าน
ปัญหาวัชพืชขึ้นบริเวณรอบโคนต้นพืช หรือไม้ผลที่เกษตรกรปลูกย่อมมีให้พบเห็นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะพืชที่เพิ่งลงหลุมปลูกได้ไม่นาน สักพักวัชพืชก็จะงอกและเจริญเติบโตเร็วกว่าพืชที่เราปลูก แทบมองไม่เห็นต้นพืชเลยก็ว่าได้ แน่นอนวัชพืชที่ขึ้นรอบโคนต้นพืชย่อมส่งผลเสียแก่พืช ทั้งการแย่งอาหาร เป็นแหล่งสะสมทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่กับเกษตรกร ปัญหาดังกล่าวนี้ คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 ศูนย์เรียนรู้สวนเพชรพิมาย ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรสวนผสมผสาน ได้แนะนำเทคนิคการควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นหน้าดินรอบโดนต้นไม้ผล ด้วยขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆมาฝากกัน ดังนี้
2017-06-12
7,936
การปลูกเตยหอมตัดใบเพื่อการค้า
ใบเตยหอมจะมีลักษณะสีเขียว เรียวสวย และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำมาประกอบช่อดอกไม้เพื่อใช้ถวายพระ การนำมาเป็นส่วนประกอบของขนมไทยหลากหลายชนิด หรือใช้แต่งกลิ่น หรือแม้กระทั่งใช้ในการดับกลิ่น และประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย ใบเตยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงไม่เพียงพอกับความต้องการ และเกษตรกรผู้ปลูกใบเตยก็มักจะประสบปัญหากับการขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกใบเตยให้ได้ผลผลิตดี ทำให้หลายรายปลูกแล้วไม่สามารถขายได้อย่างจริงจังทำให้ต้องเลิกปลูกไป วันนี้เราจึงมีวิธีการปลูกต้นเตยหอมให้ได้ผลผลิตดี และเพียงพอกับการจำหน่ายจากผู้มีประสบการณ์มาฝากกัน
2017-06-12
62,116
การปลูกมะนาวในน้ำ
จากการลงพื้นที่พบ นายชิต ขวัญคำ เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วย อยู่ที่บ้านนาลึก 50/1 ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา 9 ปีแล้ว มีฐานเรียนรู้หลากหลาย เช่น ฐานธนาคารต้นไม้ ฐานปลูกไผ่ตง ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ มีคนมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี และได้คิดพัฒนามาตลอด จนได้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในน้ำ ซึ่งข้อดีคือ สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ อีกอย่างไม่ต้องรดน้ำบ่อย ซึ่งผลิตต้นละประมาณ 200 ลูก จึงอยากแนะนำความรู้ใหม่ การปลูกมะนาวในน้ำ
2017-06-12
13,211
ถ่ายพยาธิสัตว์เลี้ยงให้ปลอดโรคด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
สมุนไพรที่สามารถช่วยขับพยาธิให้กับสัตว์เลี้ยงนั้นมีหลากหลายสูตร วัตถุดิบก็สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ การช่วยขับพยาธิจะช่วยให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงแข็งแรง ไม่มีโรคแทรกซ้อน และการนำสมุนไพรมาใช้กับสัตว์เลี้ยงนั้นเกษตรกรมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน
2017-06-12
5,512
การปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปูทะเลด้วยการเลี้ยงหอยแมลงภู่
ปูทะเลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้อย่างสูงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง แต่การดูแลเรื่องน้ำในบ่อก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เกษตรกรควรให้ความสำคัญ เอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษ เพราะถ้าน้ำในบ่อมีปัญหาก็จะทำให้ปูทะเลที่เลี้ยงตายได้ ทำให้เกษตรผู้เลี้ยงขาดทุน
2017-06-12
5,694
การเพิ่มโปรตีนในอาหารแพะนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะนมกันมากขึ้น เนื่องจากน้ำนมแพะกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งในการเลี้ยงแพะนมให้มีคุณภาพน้ำนมที่ดีนั้นนอกจากการจัดการฟาร์มที่ดีแล้ว ยังต้องตระหนักถึงอาหารที่ให้แพะกินในแต่ละมื้อด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้นหรืออาหารหยาบ ซึ่งอาหารนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ทั้งในเรื่องคุณภาพน้ำนม การเจริญเติบโตของแพะและต้นทุนการผลิต วันนี้เรามีเรื่องราวองค์ความรู้ดีๆ จากเกษตรผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และ มีใจรักในการเลี้ยงแพะนมจนได้น้ำนมแพะที่มีคุณภาพมาฝากกัน
2017-06-12
3,300
การทำอาหารเสริมให้ปลากินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรค
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ คุณกาจญจนา สิทธิยุโน เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงปลา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 มกราคมคม 2558 ว่าในปัจจุบันการเลี้ยงปลาของเกษตรกร มักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาไม่เพียงพอและยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำ จากประสบการณ์ที่เลี้ยงปลามากว่า 10 ปี และศึกษาจากกรมปศุสัตว์ จึงได้สูตรการทำอาหารเสริมให้ปลากินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
2017-06-12
3,213
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00