ข้อมูลเกษตร
การเตรียมวัสดุเพาะการบ่มเส้นใยและการเปิดดอกเห็ด(ฟาร์มเส้นทางเห็ด)
การเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติก เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ในการเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดเข็มเงินเข็มทอง เป็นต้น ผู้ผลิตสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการเพาะเห็ดได้ เช่น ฟางข้าวสับ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งการเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติกจัดได้ว่าเป็นการเพาะเลี้ยงที่สามารถสร้างรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ให้แก่เกษตรกร ได้เป็นอย่างดี
2008-09-23
46,326
เพลี้ยจั้กจั่น (Leafhopper)
เพลี้ยจั๊กจั่น เป็นแมลงที่พบเห็นทั่วประเทศที่ปลูกถั่วลิสงและมีอยู่ตลอดปี ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมจะเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว และระบาดทำความเสียหายแก่พืชได้
2008-09-18
3,880
โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาวถั่วลิสง (Stem rot)
โรคลำต้นเน่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความสำคัญ พบทั่วไปทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกส่วนทั้งลำต้น ราก เข็ม ฝัก และเมล็ด และทำลายพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต คือตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว
2008-09-18
8,389
โรคโคนเน่าขาด (Seedling blight, crown rot)
โรคโคนเน่าขาดจัดเป็นโรคที่สำคัญมากโรคหนึ่งของถั่วลิสง อาจทำความเสียหายได้ถึง 50 % ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี หากมีการปลูกถั่วลิสงซ้ำในพื้นที่เดิม
2008-09-18
5,553
เพลี้ยอ่อน (Aphid)
เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ทำลายพืชโดยดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก ถ้าเกิดระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็กทำให้ต้นแคระแกรน ใบอ่อน ยอดอ่อนหงิกงอ แต่ถ้าต้นถั่วอยู่ในระยะออกดอก จะทำให้ดอกร่วง เพลี้ยอ่อนเป็นศัตรูสำคัญมากของถั่วลิสง เพราะเป็นพาหะนำโรควิสาที่สำคัญหลายชนิด เช่น โรคใบด่างกระ peanut mottle virus (PMV) เป็นต้น
2008-09-18
4,732
หนอนกระทู้ (Common cutworm)
หนอนกระทู้ผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดพบเห็นในไร่เสมอ ถ้าระบาดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชอย่างรุนแรง ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และแทะกินผิวใบพืชด้านล่างเหลือไว้แต่ผิวใบด้านบน เมื่อผิวใบแห้งแล้วจะมองเห็นเป็นสีขาว ๆ สังเกตเห็นได้ง่าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผัก
2008-09-18
3,445
หนอนม้วนใบถั่ว (Leaf roller)
หนอนม้วนใบ(Leaf roller)เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดตัวเล็ก มีพืชอาหารหลายชนิด จึงพบเห็นแมลงศัตรูชนิดนี้ตลอดทั้งปี สามารถทำลายพืชได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป ถ้าระบาดในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นตายได้ แต่ถ้าระบาดในระยะที่ถั่วโตแล้วจนถึงระยะออกดอก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชักใยบาง ๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจึงกระจายกันออกไปม้วนใบพืช หรือชักใยดึงเอาใบหลาย ๆ ใบมาห่อรวมกัน แล้วอาศัยกินอยู่ในใบที่ม้วนนั้นจนเหลือแต่เส้นใบ แล้วหนอนก็จะเคลื่อนย้ายไปม้วนใบอื่นต่อไป
2008-09-18
4,163
ปุ๋ยหมักชีวภาพ บำรุงดินนา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถผลิตได้ง่าย ใช้เวลาน้อย โดยการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ ผสมคลุกเคล้าหมักกรวมกับมูลสัตว์ แกลบดำ รำละเอียด คลุมด้วยกระสอบป่าน ใช้เวลาประมาณ 3 วัน สามารถนำไปใช้ได้
2008-09-16
3,507
การทำสารสกัดไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา
กรองเอาน้ำหมักไปใช้ในอัตรา 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช่าที่ยังไม่มีแสงแดด ทุก 7 -10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันกำจัดเชื้อรา
2008-09-16
5,936
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดแมลง
นำไปฉีดพ่นต้นไม้ ป้องกันกำจัดเพลี้ย หนอน แมลงต่าง ๆ ควรฉีดห่างกัน 3 - 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป
2008-09-16
4,005
ปุ๋ยดินหมักชีวภาพเพาะกล้าข้าวให้กล้างาม แข็งแรง
ผสมปุ๋ยดินหมักชีวภาพกับดินแห้งทุบละเอียดและแกลบดำอย่างละเท่า ๆ กัน คลุกจนเข้ากันดีเพื่อนำไปกรอกถุง หรือนำไปใส่ในแปลงสำหรับเพาะกล้า จะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง
2008-09-16
4,550
โรคแอนแทรคโนส (Antracnose)
แอนแทรกโนสถั่วที่ปรากฏบนใบถั่ว(ใบจะมีแผลสีน้ำตาล ฉ่ำน้ำบริเวณของใบหรือกลางใบมีขอบเขตไม่แน่นอน เนื้อใบบริเวณแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาล)
2008-09-16
6,619
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00