ข้อมูลเกษตร
โรคใบจุดสีดำ (Leaf spot)
โรคใบจุดที่สำคัญจัดเป็นโรคที่สำคัญชนิดหนึ่งของถั่วลิสง สามารถทำความเสียหายโดยทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 20 - 80 %
2008-09-12
7,814
โรคราสนิม (Rust)
โรคราสนิมจัดเป็นโรคที่มีความสำคัญโรคหนึ่งของถั่วลิสง พบระบาดในทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน มักพบเกิดร่วมกับโรคใบจุด
2008-09-12
8,912
ควบคุม โรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ด้วยไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ที่ทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าจะเข้าทำลาย เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าด้วยการพันรัดหรือแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ทำให้เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุด
2008-09-11
14,264
โรคพกกระบอง (Pokkah Boeng)
โรคพกกระบองอ้อย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา ต้นที่เป็นโรคโคนของใบอ่อนจะคอดกว่าปกติมีสีขาวซีดหรือเหลืองซีดหดย่น ใบอ่อนทีแตกใหม่จะมีลักษณะหดย่น บิดม้วน
2008-09-09
3,394
ปลวกอ้อย
ปลวกตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินใบอ้อย โดยเริ่มกัดกินจากใบแก่จนเหลือแต่ก้านกลางใบ
2008-09-09
5,639
โรคเน่ากลิ่นสับปะรด (Pineapple disease)
เชื้อสาเหตุจะเข้าทำลายท่อนพันธุ์ ตั้งแต่แรกปลูกโดยเข้าทางบริเวณรอยตัดของท่อนพันธุ์ แล้วลุกลามไปยังเนื้อภายใน เนื้ออ้อยที่ถูกทำลายเกิดอาการเน่าและเปลี่ยนเป็นสีแดง มีกลิ่นเหมือนสับปะรดบูดเน่า จากนั้นอ้อยจะเน่ากลวงเป็นโพรงสีดำ ท่อนพันธุ์เน่าตายก่อนงอก หรือหน่อใหม่ที่แตกขึ้นมาแห้งตายจากปลายยอด เมื่อขุดดูรากจะพบว่า ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคนี้มีรากน้อย
2008-09-09
3,324
หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(Corn Stemborer)
ปกติหนอนชนิดนี้จะเจาะเข้าทำลายภายในลำต้น ในแหล่งที่ระบาดมาก ๆ หนอนชนิดนี้จะกัดกินฝักด้วยโดยจะเจาะกินที่ ก้านโคนและเจาะฝักเข้าไปกินในเมล็ดภายในด้วย ถ้าหนอนเกิดการระบาด ในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกให้เกสรตัวผู้มันจะ กินส่วนยอดที่ม้วนแล้วเลยเข้าไปกินภายในทำให้ช่อดอกไม่สามารถคลี่บานเป็นปกติทำให้ไม่มีเกสรตัวผู้ผสมพันธุ์ ฝักที่ได้จะมีเมล็ดหรือไม่มีเมล็ดเต็มฝัก ผลผลิตจะลดลงตามไปด้วย
2008-09-08
6,525
หนอนเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm)
หนอนเจาะฝักข้าวโพดจะทำลายโดยกัดกินไหมแล้วเจาะเข้าไปที่ปลายฝัก หนอนจะเจริญเติบโตอาศัยกัดกินเฉพาะปลายฝัก ฝักละ 1 ตัว เท่านั้น แต่ถ้าระบาดในระยะที่ฝักไม่ได้รับการผสมเกสรเต็มที่จะทำให้ฝักติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ มักจะพบหนอนเจาะฝักข้าวโพด เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอกเกสรตัวผู้หนอนจะกัดกินอยู่ที่เส้นไหมของฝักที่ออกใหม่ ๆ เมื่อกินเส้นไหมหมดแล้วก็จะกินปลายฝักต่อไป
2008-09-08
6,949
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Corn leaf aphid)
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ปริมาณของน้ำฝนมีผลต่อการเพิ่ม ลดของ ประชากรของเพลี้ยอ่อนคือ ถ้าฝนตกมากปริมาณของเพลี้ยอ่อนจะน้อย มักจะพบเพลี้ยอ่อนเป็นกลุ่ม ๆ และใช้ปากที่มีลักษณะ เป็นท่อยาวคล้ายเข็มฉีดยา จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด กาบใบ โคนใบ กาบฝัก และจะพบมากที่สุดบริเวณช่อดอก ทำให้ข้าวโพดเหี่ยวเฉา หากระบาดในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกตัวผู้ จะทำให้เกสรบานไม่เต็มที่ การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ เมล็ดติดไม่เต็ม ฝัก ทำให้ผลผลิตลดลงนอกจากนี้น้ำหวานที่เกิดจากเพลี้ยอ่อนเป็นตัวดึงดูดให้ศัตรูตัวอื่น ๆ ของข้าวโพด เช่น หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะลำต้นมาวางไข่ที่ใหม่อีกด้วย
2008-09-08
5,146
ข้อเท็จจริงของต้นตะกู
ไม้ตะกู หรือ กระทุ่มมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า : Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp. ชื่อสามัญ: เรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นว่า ไม้กระทุ่มหรือกระทุ่มบก (ภาคกลางและภาคเหนือ) ตะโกใหญ่ หรือตะโกส้ม (ภาคตะวันออก) และตุ้มขี้หมู (ภาคใต้) อยู่ในวงศ์: Rubiaceae การกระจายพันธุ์: พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติเกือบทั่วประเทศ ไม้ตะกูเป็นไม้เบิกนำที่เจริญเติบโตได้เร็วมากชนิดหนึ่ง
2008-09-05
11,700
ประโยชน์ของต้นตะกู
ตะกูเป็นไม้ยืนต้นซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้ว เป็นไม้มงคล โบราณเชื่อว่าจะขึ้นเป็นคู่ๆ ในอาณาเขตบ้านของผู้มีบุญ สาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ตะกูถูกจัดเป็นไม้มงคล เพราะในอินเดียเชื่อกันว่า เป็นต้นไม้ที่โปรดปรานของพระกฤษณะ และชาวอินเดียนิยมนำดอกตะกู ไปใช้ในการบูชาเทพเจ้า และยังนิยมนำดอกตะกูไปสกัดเพื่อเป็นส่วนประกอบของหัวน้ำหอม ในประเทศไทยการพบเห็นูโดยทั่วไป มักจะพบเป็นกลุ่มอยู่ในป่า สำหรับในบ้านคนหรือตามข้างทางทั่วๆ ไปมักจะพบขึ้นเป็นคู่เสมอ โดยจะมีระยะห่างกันเฉลี่ยประมาณ 1-3 เมตร
2008-09-05
35,165
โรคกอตะไคร้ (Grassy shoot)
อ้อยจะมีอาการแตกใบเป็นฝอยคล้ายกอตะไคร้ ใบมีสีเขียวปกติ หรืออาจจะมีสีซีด ใบเล็กมาก ถ้าเป็นระยะอ้อยปลูกอาจจะให้ลำเล็กกว่าปกติ และจำนวนลำแต่ละกอน้อย ทำให้ผลผลิตและ CCS.(ค่าความหวาน) ลดลง ในอ้อยตออาจรุนแรงมากจนไม่ได้ลำเลย จำเป็นต้องไถทิ้ง เชื้อสามารถติดไปกับท่อนพันธู์ปลูกได้
2008-09-04
6,598
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00