ข้อมูลเกษตร
วิธีกำจัดหอยเชอรี่ด้วยเปลือกหอยเชอรี่
วัตถุดิบที่ใช้ 1. เปลือกหอยเชอรี่ 3 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 3 ลิตร 3. มะเขือบ้า,ไหลแดง,ใบสะเดา,บอระเพ็ด รวมกันได้ 3 กิโลกรัม
2009-01-30
5,003
การปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์
ปัจจุบันการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เริ่มเป็นที่นิยม เพราะถือว่าการปลูกง่ายและให้ผลผลิตดี การตลาดกว้างจึงได้นำข้อมูลนี้มาจากคุณชุมพล เลขที่ 49 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.เมือง นครปฐม73000 โทร. 08-1297-1250
2009-01-28
44,844
การปลูกมะปรางหวานลดต้นทุน
คุณวิชา เจริญรัตนศิลป์ อยู่บ้านเลขที่ 400 บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 7 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 085-273-2073 ยึดอาชีพปลูกมะปรางในเนื้อที่ 80 ไร่ เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 2539 ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ ที่สวนมีการเพาะพันธุ์ต้นมะปรางขายและใช้ในสวน ก่อนที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เคยประกอบอาชีพเต็นท์รถแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงมีแนวคิดมาทำเกษตรกรรรมเนื่องจากมีพื้นที่บริเวณเชิงเขา ซึ่งเหมาะกับพืชทนแล้ง ก่อนที่จะมีการปลูกมะปรางมีการปลูกลำไย มาก่อนแต่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บทำให้เสียหายทั้งสวน จึงมีการปลูกมะปรางขึ้นมาทดแทนจนประสบความสำเร็จ ที่สวนของคุณวิชาใช้ปุ๋ยคอกทำให้ลดต้นทุนในการผลิตไปได้มาก
2009-01-28
10,502
การบ่มกล้วยโดยวิธีธรรมชาติ
วิธีการบ่มกล้วยน้ำหว้าให้สุกเร็วโดยไม่ต้องใช้แก๊ส กรณีที่มีกล้วยจำนวนไม่มากให้บ่มกล้วยโดยการใส่ไว้ในโอ่งที่ไม่มีน้ำและแห้งสะอาด ปิดฝาและปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากล้วยจะเหลืองเอง
2009-01-27
11,779
การปลูกข่าตาแดงแบบปลอดสารพิษ
ข่าเป็นพืชผักสมุนไพรมีมีประโยชน์ในทางโภชนาการ ซึ่งนำมาปรุงอาหารและทำน้ำพริกแกง ได้หลายชนิดมีคุณสมบัติใช้ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร ผสมกับพืชอื่นกำจัดโรคผิวหนังได้ เช่น หิด เกลื้อน และนอกนั้นยังมีประโยชน์ในทางนำมาใช้ในการไล่แมลงได้ดีอีก การปลูกข่าเป็นรายได้เสริมโดยจำหน่ายหน่ออ่อนเพื่อนำไปต้มรับประทานเป็นกับข้าวซึ่งแทนที่จะขายหัวเพื่อทำเครื่องแกง
2009-01-27
32,192
สูตรสมุนไพรป้องกันโรคขอบใบแห้ง
********
2009-01-22
4,271
ข้าวฮาง
คุณวิรัช โพธิ์ศรีเรือง และกลุ่มแม่บ้าน คนเฒ่าคนแก่ ในหมู่บ้านโนนรัง จากปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ยอมสืบทอดประเพณีจึงตั้งกลุ่มทำข้าวฮางขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวที่มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มฟื้นฟูวัฒนธรรม การทำข้าวฮางบริโภค เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ยอมสืบทอดประเพณีเก่า
2009-01-22
6,141
ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง17
ขาวตาแห้ง17 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนในภาคกลาง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ. 2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เมื่อ พ.ศ.2499 แต่เนื่องจากไม่ต้านทานโรคไหม้จึงได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2506 แต่เนื่องจากพันธุ์ข้าวมีเมล็ดคุณภาพดี โรงสีรับซื้อขายและให้ราคาดีจึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอดจึงนำกลับมาขยายพันธุ์ใหม่ในปีพ.ศ.2508 ใช้ชื่อพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 เป็นข้าวเจ้าที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนภาคกลาง มีลำต้นสีเขียว กอแผ่กระจายแตกกอดี ฟางแข็งปานกลาง เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวขาวเปลือกสีเหลืองจาง
2009-01-22
8,706
การทำข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอก มีคุณสมบัติในการ ช่วยบำรุงระบบประสาทส่วนกลาง คลายความเครียด ลดความดันโลหิต ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล ลดน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ป้องกันโรคภัยต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน และโรควิตกกังวลนอนไม่หลับ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวปลอดสารพิษของกลุ่ม
2009-01-20
9,210
พริกแห้งไล่มอดข้าวสาร
เคล็ดลับคู่ครัวการไล่มอดในข้าวสารวิธีง่ายๆที่คุณแม่บ้านสามารถทำได้
2009-01-16
7,380
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
การเก็บพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองมีข้อดี คือ เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเกษตรกรที่จะเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้ใช้เองต้องคำนึงถึงการกำจัดข้าวปนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
2009-01-15
10,137
สูตรเด็ดป้องกันหนูในนาข้าว
วิธีการไล่หนู นาที่มารบกวนกัดกินข้าวในแปลงนาที่คอยกวนใจเกษตรกรอยู่เสมอๆ มีสูตรเด็ด มาแนะนำให้ทดลองใช้กัน (สูตรจากคุณวรวิทย์ พันธุ์สุขแสง จ.สิงห์บุรี )
2009-01-15
11,163
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00