ข้อมูลเกษตร
เพลี้ยอ่อน (Aphid)
เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ทำลายพืชโดยดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก ถ้าเกิดระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็กทำให้ต้นแคระแกรน ใบอ่อน ยอดอ่อนหงิกงอ แต่ถ้าต้นถั่วอยู่ในระยะออกดอก จะทำให้ดอกร่วง เพลี้ยอ่อนเป็นศัตรูสำคัญมากของถั่วลิสง เพราะเป็นพาหะนำโรควิสาที่สำคัญหลายชนิด เช่น โรคใบด่างกระ peanut mottle virus (PMV) เป็นต้น
2008-09-18
4,467
หนอนกระทู้ (Common cutworm)
หนอนกระทู้ผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดพบเห็นในไร่เสมอ ถ้าระบาดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชอย่างรุนแรง ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และแทะกินผิวใบพืชด้านล่างเหลือไว้แต่ผิวใบด้านบน เมื่อผิวใบแห้งแล้วจะมองเห็นเป็นสีขาว ๆ สังเกตเห็นได้ง่าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผัก
2008-09-18
3,146
หนอนม้วนใบถั่ว (Leaf roller)
หนอนม้วนใบ(Leaf roller)เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดตัวเล็ก มีพืชอาหารหลายชนิด จึงพบเห็นแมลงศัตรูชนิดนี้ตลอดทั้งปี สามารถทำลายพืชได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป ถ้าระบาดในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นตายได้ แต่ถ้าระบาดในระยะที่ถั่วโตแล้วจนถึงระยะออกดอก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชักใยบาง ๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจึงกระจายกันออกไปม้วนใบพืช หรือชักใยดึงเอาใบหลาย ๆ ใบมาห่อรวมกัน แล้วอาศัยกินอยู่ในใบที่ม้วนนั้นจนเหลือแต่เส้นใบ แล้วหนอนก็จะเคลื่อนย้ายไปม้วนใบอื่นต่อไป
2008-09-18
3,826
ปุ๋ยหมักชีวภาพ บำรุงดินนา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถผลิตได้ง่าย ใช้เวลาน้อย โดยการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ ผสมคลุกเคล้าหมักกรวมกับมูลสัตว์ แกลบดำ รำละเอียด คลุมด้วยกระสอบป่าน ใช้เวลาประมาณ 3 วัน สามารถนำไปใช้ได้
2008-09-16
3,208
การทำสารสกัดไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา
กรองเอาน้ำหมักไปใช้ในอัตรา 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช่าที่ยังไม่มีแสงแดด ทุก 7 -10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันกำจัดเชื้อรา
2008-09-16
5,644
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดแมลง
นำไปฉีดพ่นต้นไม้ ป้องกันกำจัดเพลี้ย หนอน แมลงต่าง ๆ ควรฉีดห่างกัน 3 - 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป
2008-09-16
3,736
ปุ๋ยดินหมักชีวภาพเพาะกล้าข้าวให้กล้างาม แข็งแรง
ผสมปุ๋ยดินหมักชีวภาพกับดินแห้งทุบละเอียดและแกลบดำอย่างละเท่า ๆ กัน คลุกจนเข้ากันดีเพื่อนำไปกรอกถุง หรือนำไปใส่ในแปลงสำหรับเพาะกล้า จะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง
2008-09-16
4,211
โรคแอนแทรคโนส (Antracnose)
แอนแทรกโนสถั่วที่ปรากฏบนใบถั่ว(ใบจะมีแผลสีน้ำตาล ฉ่ำน้ำบริเวณของใบหรือกลางใบมีขอบเขตไม่แน่นอน เนื้อใบบริเวณแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาล)
2008-09-16
6,258
ข้าวพันธุ์ หอมไชยา
สำเริง แซ่ตัน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอม คนส่วนใหญ่จะนึกถึง “ ข้าวหอมมะลิ ” หรือ “ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ” ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่ความจริงแล้วข้าวหอมในบ้านเรายังมีพันธุ์อื่น ๆ อีกที่ปลูกอยู่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ชาวนาได้ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ เป็นมรดกตกทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ในภาคใต้ แม้การทำนาจะมีพื้นที่ลดลงมาก แต่ก็เป็นแหล่งความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่เป็นมรดกสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
2008-09-15
8,966
โรคยอดไหม้ (Bud necrosis)
ถั่วลิสงจะมีอาการ ใบลาย (mosaic) ใบด่างวงแหวน (ringspot) ใบซีด (chlorosis) ทั้ง 3 อาการเกิดบริเวณใบส่วนยอด ใบโค้งงอ บิดเบี้ยว ขนาดเล็กกว่าปกติและมีลักษณะเป็นกระจุก เนื่องจากเชื้อ GBNV สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับถั่วลิสงได้หลายลักษณะ นับตั้งแต่อาการ ใบลาย (mosaic) ใบด่างวงแหวน (ringspot) ใบซีด (chlorosis) แตกช่อมากกว่าปกติ (rosette) ยอดกุด (bunchy top) ไปจนถึงตาไหม้หรือยอดไหม้ (bud blight) การวินิจฉัยไม่ควรใช้อาการแต่เพียงอย่างเดียวในการวินิจฉัยสาเหตุโรค
2008-09-15
4,483
โรคใบด่างขีด (Stripe or Blotch)
อาการของโรคที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อ PStV มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างกันของสายพันธุ์เชื้อที่เข้าทำลายซี่งปัจจุบันพบถึง 7 สายพันธุ์ในประเทศไทย แม้ว่าเชื้อแต่ละสายพันธุ์จะทำให้เกิดอาการที่มีลัษณะค่อนข้างต่างกัน แต่ในระยะเริ่มแรกนั้นอาการที่แสดงออกจะคล้ายกันเกือบทั้งหมด คือเกิดอาการด่างวงแหวนขึ้นบนใบยอดที่เริ่มคลี่ตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดในใบที่คลี่ตัวเต็มที่แล้ว อาการด่างนี้จะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อ GBNV แต่ต่างกันที่ใบจะยังคงรูป ไม่บิดเบี้ยว ไม่ลดขนาดและข้อปล้องยังมีขนาดเป็นปกติ
2008-09-15
6,272
โรคเน่าคออ้อย (Bacteriosis)
ลำอ้อยที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะมีใบเหลือง ยอดแห้งภายในลำเน่าฉ่ำน้ำ จากยอดลงมาด้านล่างของลำ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เนื้ออ้อยบริเวณยอดเน่าเละ เห็นท่อน้ำท่ออาหารเป็นเส้น ๆ ยอดหักพับ ลำอ้อยเปราะ ปล้องอ้อยหลุดจากกันได้ง่าย อ้อยอาจเน่าแห้งตายทั้งกอ
2008-09-12
4,146
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00