ข้อมูลเกษตร
การป้องกัน สาหร่ายวัชพืชในนาข้าว
สาหร่ายนับเป็นวัชพืชที่สำคัญในนาข้าวเพราะจะทำให้การดูดซึมอาหารและแร่ธาตุของต้นข้าวด้อยประสิทธิภาพลงทำให้ผลผลิตของข้าวตกต่ำ
2008-10-10
11,713
ประหยัดปุ๋ย!!!แผ่นเทียบสีในนาข้าว
ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียได้ง่ายในสภาพน้ำขัง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาปุ๋ยนับวันจะสูงขึ้นทุกวัน จึงแนะนำให้แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของข้าว และใช้แผ่นเทียบสีใบ (LCC) เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีทดสอบประสิทธิภาพการใช้แผ่นเทียบสีใบช่วยในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในนาหว่านน้ำตมพบว่า วิธีการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 605-616 กก./ไร่สูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร (594 กก./ไร่) และลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ได้ระหว่างร้อยละ 28-48
2008-10-10
6,113
การปลูกไม้กฤษณา
กษฤณา เป็น ไม้สกุล Aquilaria มีอยู่ประมาณ 15 ชนิด กระจายอยู่แถบเอเชียเขตร้อน ในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟิลิปปินส์ และเอเชียใต้แถบประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ภูฐานเบงกอล รัฐอัสสัม รวมทั้งกระจายไปทางเอเชียเหนือจนถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนการกระจายพันธุ์ของไม้กฤษณาในประเทศไทย
2008-09-25
30,061
ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร ประสบผลสำเร็จ
โดยทั่วไปมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ ที่ต้องคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แต่ในสถานการณ์ที่มันสำปะหลังราคาดีเช่นนี้ ทำให้ชาวไร่จำนวนไม่น้อยเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจกับวิธีการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ซึ่งวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ประสบความสำเร็จนั้น มีหลักการดังนี้
2008-09-24
13,542
สูตรมะกรูดปูนแดงกำจัดหอยเชอรี่
ประโยชน์ : ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดหอยเชอรี่ และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
2008-09-23
4,074
การเตรียมวัสดุเพาะการบ่มเส้นใยและการเปิดดอกเห็ด(ฟาร์มเส้นทางเห็ด)
การเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติก เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ในการเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดเข็มเงินเข็มทอง เป็นต้น ผู้ผลิตสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการเพาะเห็ดได้ เช่น ฟางข้าวสับ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งการเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติกจัดได้ว่าเป็นการเพาะเลี้ยงที่สามารถสร้างรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ให้แก่เกษตรกร ได้เป็นอย่างดี
2008-09-23
45,573
เพลี้ยจั้กจั่น (Leafhopper)
เพลี้ยจั๊กจั่น เป็นแมลงที่พบเห็นทั่วประเทศที่ปลูกถั่วลิสงและมีอยู่ตลอดปี ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมจะเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว และระบาดทำความเสียหายแก่พืชได้
2008-09-18
3,601
โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาวถั่วลิสง (Stem rot)
โรคลำต้นเน่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความสำคัญ พบทั่วไปทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกส่วนทั้งลำต้น ราก เข็ม ฝัก และเมล็ด และทำลายพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต คือตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว
2008-09-18
8,020
โรคโคนเน่าขาด (Seedling blight, crown rot)
โรคโคนเน่าขาดจัดเป็นโรคที่สำคัญมากโรคหนึ่งของถั่วลิสง อาจทำความเสียหายได้ถึง 50 % ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี หากมีการปลูกถั่วลิสงซ้ำในพื้นที่เดิม
2008-09-18
5,020
เพลี้ยอ่อน (Aphid)
เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ทำลายพืชโดยดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก ถ้าเกิดระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็กทำให้ต้นแคระแกรน ใบอ่อน ยอดอ่อนหงิกงอ แต่ถ้าต้นถั่วอยู่ในระยะออกดอก จะทำให้ดอกร่วง เพลี้ยอ่อนเป็นศัตรูสำคัญมากของถั่วลิสง เพราะเป็นพาหะนำโรควิสาที่สำคัญหลายชนิด เช่น โรคใบด่างกระ peanut mottle virus (PMV) เป็นต้น
2008-09-18
4,446
หนอนกระทู้ (Common cutworm)
หนอนกระทู้ผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดพบเห็นในไร่เสมอ ถ้าระบาดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชอย่างรุนแรง ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และแทะกินผิวใบพืชด้านล่างเหลือไว้แต่ผิวใบด้านบน เมื่อผิวใบแห้งแล้วจะมองเห็นเป็นสีขาว ๆ สังเกตเห็นได้ง่าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผัก
2008-09-18
3,123
หนอนม้วนใบถั่ว (Leaf roller)
หนอนม้วนใบ(Leaf roller)เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดตัวเล็ก มีพืชอาหารหลายชนิด จึงพบเห็นแมลงศัตรูชนิดนี้ตลอดทั้งปี สามารถทำลายพืชได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป ถ้าระบาดในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นตายได้ แต่ถ้าระบาดในระยะที่ถั่วโตแล้วจนถึงระยะออกดอก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชักใยบาง ๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจึงกระจายกันออกไปม้วนใบพืช หรือชักใยดึงเอาใบหลาย ๆ ใบมาห่อรวมกัน แล้วอาศัยกินอยู่ในใบที่ม้วนนั้นจนเหลือแต่เส้นใบ แล้วหนอนก็จะเคลื่อนย้ายไปม้วนใบอื่นต่อไป
2008-09-18
3,803
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00