ข้อมูลเกษตร
แหล่งผลิตสับปะรดภูแล-นางแลคุณภาพดี
คุณสุจินต์ เขื่อนวงค์วิน ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล-นางแล ฝากข่าวผ่าน บริการ Farmer Info ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทางบริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1677 ว่า ทางชุมชนโป่งพระบาทมีผลผลิตสับปะรดภูแล-นางแล จำนวนมากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ตัน จึงอยากประกาศให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อเสียงของสับปะรดภูแล และเพื่อเป็นการเปิดตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองด้วย
2009-02-12
11,799
การปลูกกล้วยหอมกะเหรี่ยง
เป็นกล้วยที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากผลสุกเป็นสีเหลือง เนื้อในสุกเหนียวหนึบ มีกลิ่นหอม รสหวานปนเปรี้ยวนิด ๆ รับประทานอร่อยมาก โดยนิยมปลูกกันมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี สถาบันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการขยายพันธุ์ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในอดีตกล้วยหอมกะเหรี่ยงนิยมปลูกเฉพาะหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงตามตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ในแถบ จ.กาญจนบุรี แต่ปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้นเช่นเดียวกับคุณอนงค์ แสงงาม เกษตรกรวัย 47 ปี ชาว ต.หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชมาหลากหลายชนิด จึงได้หันมาปลูกกล้วยหอมกะเหรี่ยงจนประสบความสำเร็จ โดยจะปลูกที่ละแปลงแปลงละ 2 ไร่ ให้กล้วยออกเครือไล่กัน เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง กล้วย 1 ต้น จะให้ผลผลิต 1 เครือ เครือละ 6 หวี ปัจจุบันคุณอนงค์ได้มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูปกล้วยหอมกระเหรี่ยงให้เป็นกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ และกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ สำหรับตลาดก็คือ ร้านศูนย์ของดีประจวบคีรีขันธ์ ( ติดกับโกลด์เด้นเพลส)
2009-02-12
14,308
แนวทางแก้ปัญหาข้าววัชพืช
ข้าววัชพืช ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ชาวนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างประสบปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชค่อนข้างรุนแรง ซึ่งข้าววัชพืชมี 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหาง(หรือข้าวนก) ข้าวดีด(หรือข้าวเด้ง) ข้าวแดง(หรือข้าวลาย) ข้าวหางและข้าวดีด จะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวปลูกในระยะแตกกอและจะออกดอกและเมล็ดแก่ก่อนข้าวปลูก 2 สัปดาห์ แต่เมล็ดจะร่วงเกือบหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ปริมาณเมล็ดข้าวฝั่งอยู่ในดิน จะงอกปนกับข้าวปลูก ซึ่งวงจรข้าววัชพืช ที่ร่วงเมล็ดฝั่งดิน ทำให้เกิดการระบาดแพร่กระจายในวงกว้าง ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในส่วนข้าวแดงหรือข้าวลาย นั้นเป็นข้าววัชพืชที่ไม่ร่วง ผลผลิตไม่เสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลง เพราะเมล็ดข้าวสารสีแดงปนอยู่ ทำให้ถูกตัดราคา เกวียนละ 200 – 800 บาท ตามเปอร์เซ็นของเมล็ดข้าวสารสีแดงที่อยู่ เดิมข้าววัชพืชโดยลำต้นมีสีแดง ปัจจุบันกลายพันธุ์เป็นสีเขียว และลำต้นสูงเท่าเทียมกับ ข้าวปลูก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อชาวนา ในการกำจัดในระยะเริ่มแรก
2009-02-10
6,987
สมุนไพรแก้ปัญหาเพลี้ยไฟและหอยเชอรี่
หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน้ำจืด มีลักษณะเหมือนหอยโข่งแต่ตัวโตกว่า จากการดูด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งหอยเชอรี่ ได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข็มปนดำและมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน หอยเชอรี่ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุ์ได้ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำ เช่นตามกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมน้ำ โคนต้นไม้ริมน้ำข้าง ๆ คันนา และตามต้นข้าวในนา ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้ว แต่ละกลุ่มประกอบด้วยไข่เป็นฟองเล็ก ๆ เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามประมาณ 388-3,000 ฟอง ไข่จะผักออกเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วัน หลังวางไข่
2009-02-05
5,748
ข้าวเล้าแตก
*ข้าวพื้นเมือง อีสาน-เหนือ ข้อดีของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไม่ว่าภาคไหนก็ตามจะมีลักษณะคล้ายกันคือ แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย ไม่กลายพันธุ์ สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในปีต่อๆ ไปได้ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงหรือสารเคมีต่างๆ มากมายก็สามารถเจริญเติบโตดี จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะหรือปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีของผู้ปลูก
2009-02-05
9,233
การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มน้ำมัน
นางบุญน้อย อินทร์นิมิตร แกนนำเกษตรกรในพื้นที่ ม.4 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการรวมกลุ่มกันจัดทำโครงการ \"เพาะเห็ดทะลายปาล์ม\" ขึ้นมา เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน และได้ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมว่า
2009-02-05
36,415
การปลูกมันคอนโด
การปลูกมันคอนโด เป็นวิการที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร วิธีการใหม่ที่นำมาปลูกก็ยังมีข้อเสียคือ เพราะต้องปลูกทิ้งไว้นาน 3 เดือน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกันนั่นเอง เพราะถ้าต้องปลูกทิ้งไว้ แล้วช่วง 3 เดือนที่ต้องทิ้งไปก็จะไม่มีรายได้ แต่คุณลุงท่านนี้ คือ ลุงอ่อนสี ไทยธานี เกษตรกร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ท่านยึดตามหลักทฤษฎีพอเพียงของในหลวง ซึ่งเป็นแนวทางที่มีมานานแล้วแต่คนไทยไม่ค่อยสนใจนัก หากเราอยู่อย่างพอเพียง ยึดทางสายกลาง ไม่มากไปและก็ไม่น้อยไป เราก็สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนใคร ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา หรือใครก็ตาม
2009-02-05
11,291
ต้นรางจืดแก้พิษจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี
รางจืด เป็นพืชสมุนไพรไทยที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่า มีสรรพคุณแก้ท้องร่วง อาการแพ้ ผื่นคัน แก้พิษยาฆ่าแมลงในสัตว์ แก้พิษจากสารในยากำจัดศัตรูพืช แก้พิษเคมี พิษเบื่อเมา พิษแอลกอฮอลล์ พิษสุราเรื้อรัง พิษสะสมในร่างกาย ไข้ร้อนใน ฯลฯ ปัจจุบันมีผู้นำรางจืดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใบชา หรือถุงชาในแพ็กเกจสวยหรูดูดี และยังทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป ซึ่งเป็นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ราคาย่อมเยา สามารถชงดื่มได้ทันที ใบรางจืดอบแห้งมีกลิ่นใบไม้แห้งหอมอ่อนๆ เป็นธรรมชาติ ให้น้ำชาสีน้ำตาลออกเขียว มีสรรพคุณกำจัดพิษ แก้เมาค้าง บรรเทาอาการผื่นแพ้ และลดความร้อนในร่างกาย เหมาะกับเมืองไทยในขณะนี้ที่มีความร้อนขึ้นเรื่อยๆ
2009-02-03
50,001
การเสริมรากยางพารา
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เกษตรกรส่วนจะทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา จึงทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาในช่วงหน้าฝนและมีลมกรรโชคแรง ทำให้ต้นผลไม้ล้ม และทำให้เสียหายแก่ผลผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งการเสริมรามนั้นทำให้ต้นทุเรียนเกาะยึดพื้นดินได้ดีขึ้น ซึ่งคุณภิญโญได้มีการคิดค้นวิธีและทดลองปฏิบัติ จนประสบความสำเร็จ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่าสนใจ
2009-02-03
9,906
วิธีกำจัดหอยเชอรี่ด้วยเปลือกหอยเชอรี่
วัตถุดิบที่ใช้ 1. เปลือกหอยเชอรี่ 3 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 3 ลิตร 3. มะเขือบ้า,ไหลแดง,ใบสะเดา,บอระเพ็ด รวมกันได้ 3 กิโลกรัม
2009-01-30
4,953
การปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์
ปัจจุบันการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เริ่มเป็นที่นิยม เพราะถือว่าการปลูกง่ายและให้ผลผลิตดี การตลาดกว้างจึงได้นำข้อมูลนี้มาจากคุณชุมพล เลขที่ 49 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.เมือง นครปฐม73000 โทร. 08-1297-1250
2009-01-28
44,267
การปลูกมะปรางหวานลดต้นทุน
คุณวิชา เจริญรัตนศิลป์ อยู่บ้านเลขที่ 400 บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 7 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 085-273-2073 ยึดอาชีพปลูกมะปรางในเนื้อที่ 80 ไร่ เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 2539 ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ ที่สวนมีการเพาะพันธุ์ต้นมะปรางขายและใช้ในสวน ก่อนที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เคยประกอบอาชีพเต็นท์รถแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงมีแนวคิดมาทำเกษตรกรรรมเนื่องจากมีพื้นที่บริเวณเชิงเขา ซึ่งเหมาะกับพืชทนแล้ง ก่อนที่จะมีการปลูกมะปรางมีการปลูกลำไย มาก่อนแต่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บทำให้เสียหายทั้งสวน จึงมีการปลูกมะปรางขึ้นมาทดแทนจนประสบความสำเร็จ ที่สวนของคุณวิชาใช้ปุ๋ยคอกทำให้ลดต้นทุนในการผลิตไปได้มาก
2009-01-28
10,469
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. พ.ศ.2567