ข้อมูลเกษตร
มะละกอ
นอกจากจะใช้มะละกอบริโภคเป็นอาหารในชีวิตประจำวันแล้ว ผลมะละกอดิบ, ผลมะละกอสุก และส่วนของยางยังใช้เป็นประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมได้อีกหลายๆด้าน เช่น เนื้อมะละกอดิบสามารถนำไปทำมะละกอเชื่อม, แช่อิ่ม, ดองเค็ม หรือใช้ในโรงงานปลากระป๋อง ผลมะละกอสุกสามารถใช้ทำน้ำผลไม้, ผลิตซอส, ผลไม้กระป๋อง, แยม, ลูกกวา และมะละกอผง เปลือกมะละกอใช้ทำเป็นอาหารสัตว์หรือสีผสมอาหาร ยางมะละกอใช้ในโรงงานผลิตเบียร์ ผลิตน้ำปลา อาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมเคมีและเครื่องสำอางค์ เป็นต้น
2008-11-04
19,944
กำจัดแมลง-เพลี้ยแป้งให้ตายสิ้น ด้วยบอระเพ็ด
เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีพืชอาหารที่หลากหลาย พบเข้าทำลาย พืชหลากชนิดทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผลและขยายพันธุ์ได้เร็ว สามารถแพร่กระจายได้ตามลม และ มีมดเป็นพาหะ ทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่พืชได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเพลี้ยแป้งจะเข้าทำลายพืชบริเวณยอดและใบอ่อน อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช พืชที่พบเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย ยอดและใบจะหงิกงอ มีผลทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตเสียหายและลดลงได้...
2008-11-03
25,470
การปลูกและดูแลรักษาสละ
สละมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zalacca edulis อยู่ในวงศ์ Palmae นับเป็นพืชที่น่าจับตามองพืชหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานเฉพาะตัวเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และนิยมนำมาเป็นของฝาก เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในเชิงการค้าได้ค่อนข้างเร็ว หากมีการดูแลปฏิบัติ รักษาและจัดการปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม
2008-10-31
26,000
การทำกาวดักแมลง
การทำกาวดักแมลงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
2008-10-30
5,437
สะเดาป้องกันศัตรูข้าวในโรงเก็บ
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้ใบสะเดามาป้องกันศัตรูข้าวในโรงเก็บ
2008-10-30
6,792
สมุนไพรกำจัดหนอนในนาข้าว
คุณจักรพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์โพธิ์ทอง พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ข้าวมีอายุประมาณ 60 วัน มีหนอนกัดกินใบข้าว และม้วนใบข้าวซึ่งขณะนี้ยังทำลายไม่มาก ต้องการทราบว่าจะกำจัดหนอนดังกล่าวอย่างไร ?
2008-10-30
4,355
เทคนิคการผสมเกสรสละ สวนธานินทร์ ใจห้าว
จาการลงพื้นที่พูดคุยกับคุณธานินทร์ ใจห้าว จึงทำให้ทราบว่า ก่อนจะมาทำสวนสละ คุณธานินทร์เคยเป็นช่างซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในหมู่บ้าน ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 14 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มาก่อน แต่ด้วยที่ครอบครัวบิดา มารดา มีอาชีพทำสวน ทำให้มีใจรักในอาชีพเกษตรไปด้วย มีความสนใจการปลูกสละมาก จึงได้ไปซื้อต้นพันธุ์สละ มาจากสวนอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทดลองปลูกบริเวณหลังบ้าน 2 ต้น ราคาต้นละ 350 บาท ผ่านไปได้ 2 ปี เห็นว่าสละที่ตนนำมาปลูกมีการเจริญเติบโตดีมาก จึงได้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สละจากสวนอาทิตย์ เพิ่มอีก 100 ต้น ในราคาต้นละ 300 บาท
2008-10-30
10,223
ข้าวเมล็ดสวยด้วยน้ำส้มควันไม้
คำถาม : คุณบุศยมาศ วงศ์สาโสม อยากรู้วิธีการทำให้ข้าวได้ผลผลิตดี เมล็ดสวย ไม่มีเมล็ดลีบ คุณภาพดี จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้ข้าวที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพดีตามลักษณะดังกล่าว ทั้งข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6
2008-10-28
3,899
เชื้อราไตรโคเดอร์มาทางเลือกเพื่อลดโรคข้าว
“ไตรโคเดอร์มา” เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นแบ่ง มีประโยชน์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่เป็นเชื้อราชั้นสูงและชั้นต่ำ ในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเวลานานโดยเฉพาะเพื่อควบคุมโรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน โรคกล้าไหม้ โรครากเน่า โรคโคนเน่า บนพืชหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด พริก ฝ้าย ข้าวบาร์เลย์ ส้ม ทุเรียน พบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคต่างๆ ดังกล่าวได้ดี
2008-10-28
6,100
การจัดการสวนยางอายุ 3-4 ปี
เมื่อต้นยางพาราอายุครบ 36 และ 42 เดือน ให้กำจัดวัชพืชด้วยการถาก, ไถ หรือพ่นด้วยสารเคมี(ในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ) แล้วใส่ปุ๋ยบำรุงสำหรับยางเล็ก สูตร 20-8-20 หรือสูตรใก้ลเคียง เช่น 20-10-5 หรือ 18-4-5 หรือ 19-6-5 หรือ 25-7-7 สำหรับเขตปลูกยางใหม่ ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-10-12 ตามอัตรา
2008-10-24
5,616
ปุ๋ยพืชสดบำรุงข้าว
การใช้โสนอินเดียเป็นปุ๋ยพืชสด ระยะเวลาปลูก ต้นฤดูฝน
2008-10-20
4,404
สมุนไพรป้องกันกำจัดหนอนและแมลงในนาข้าว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
2008-10-15
3,293
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00