ข้อมูลเกษตร
น้ำหมักกาวเครือ เพิ่มผลผลิตในนาข้าว
ลุงแย้ม บรรจงปรุ หมอดินอาสา บ้านหนองตะไก้ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา มีการทำนา ปลูกข้าว 14 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 8 ไร่ โดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แนะนำ น้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งราก ใช้ในนาข้าวจะเพิ่มผลผลิต ข้าวออกรวงดี
2009-04-21
5,003
สูตรฮอร์โมนจากขี้วัวบำรุงข้าวช่วงตั้งท้อง
นำไปใช้ได้ โดยต้องผสมน้ำในสัดส่วน น้ำหมัก 1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 500 ลิตร นำไปใช้ฉีดพ่นเพื่อให้อาหารทางใบแก่ต้นข้าว ในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องในช่วงเดือนกันกันยายน ตุลาคม เพื่อให้บำรุงรวงข้าวให้ดก และท้องโตสมบูรณ์ดี
2009-04-20
6,253
สูตรไล่แมลงในนาข้าว
ช่วงนี้เกษตรกรที่ทำนาปรังคงประสบปัญหาจากการรบกวนของเพลี้ยและแมลงต่างๆที่เข้าไปทำลายข้าวในนาของท่าน วันนี้คุณกำพล แสงขาว เกษตรกรจังหวัดสระบุรี ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องทำนาข้าวมีเทคนิคมาบอกกัน
2009-04-20
6,919
สูตรปุ๋ยหมักช่วยให้ถอนกล้าข้าวได้ง่ายขึ้น
การทำนาข้าวส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตคือ การถอนกล้า ซึ่งปัจจุบันการจ้างแรงงานเพื่อการถอนกล้าส่วนขั้นตอนการปักดำ ทำให้ต้องเสียค่าแรงกว่าวันละ 200 บาท ซึ่งถ้าต้นกล้าถอนยากก็อาจทำให้เสียเวลามากจนต้นกล้าที่เจริญเติบโตนั้น เกินช่วงอายุที่เหมาะสมในการปักดำ หรือ ที่ชาวอีสานเรียกกันว่า “กล้าบั้ง” นั่นเอง ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาคือกล้ามีรากยาวเกินไป เพราะการใช้ปุ๋ยเคมี ปัญหานี้ไม่เกิดกับคุณพ่อบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกร บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เคล็ดลับนี้อยากบอกต่อให้กับเกษตรกรที่ตกกล้า เพื่อทำนาดำ
2009-04-20
6,478
การปลูกจำปาทองแซมสวนไม้ผลเพิ่มรายได้
การปลูกจำปาทองในสวนผลไม้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำเกษตรของพี่หมิ่น แซ่หลี พี่หมิ่นได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่หันมาปลูกไม้ใช้สอยแซมในสวนผลไม้ เหตุผลสำคัญก็คือตนเองได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในสวนของลุงนิล และได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ จึงมีความศรัทธาและสนใจเกี่ยวกับการปลูกไม้ใช้สอยในสวน และได้ทำการปลูกไม้ใช้สอยแซมในสวนผลไม้ของตนเองเรื่อยมา ในส่วนของพี่หมิ่นทำการปลูกต้นจำปาทองแซมในสวนผลไม้ ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2009-04-20
40,393
วิธีลดความชื้นในกระปุกเกลือ
การนำเกลือป่นหรือเกลือเม็ดมาใส่ในกระปุกปิดฝาไว้ แล้วทิ้งไปนานๆ จะเกิดความชื้นขึ้นมาทำให้เกลือชื้นแฉะจากการระเหยของน้ำที่อยู่ในเม็ดเกลือ ทำให้ตักหรือหยิบใช้ไม่สะดวก
2009-04-16
7,996
ประโยชน์ของลำไย
ลำไย ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรสหวานอร่อยและยังทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ลำไยมีสารอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกลูโคส ซูโคสและฟรุกโตสและวิตามินชนิดต่างๆ เช่น วิตามินซี วิตามินบี 1
2009-04-16
14,191
ประโยชน์ของมะม่วง
ผลดิบและผลสุกสามารถแปรรูปเป็น มะม่วงกวน มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงเค็ม น้ำมะม่วง แยม ฯลฯ ส่วนประโยชน์ทางยาไทย คือ เปลือกต้น และเนื้อในเมล็ด มีฤทธิ์ฝาดสมาน ใช้รักษาอาการท้องเสีย แก้บิดและอาเจียนได้ ผลสดแก่ รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ำ
2009-04-16
22,461
ประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรด มีเอนไซม์โปรเมลิน สูง เอนไซม์ตัวนี้ช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้ดีขึ้นเชื่อกันว่าสับปะรดช่วยรักษาการอักเสบในทางเดินอาหาร ช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่สึกหรอ ช่วยในการทำงานของต่อมไร้ท่อและยังช่วยกำจัดน้ำมูกได้ด้วย
2009-04-15
5,472
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ
การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย สำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.สงขลา ได้พบกับคุณชาลี สุวรรณชาตรี อยู่บ้านเลขที่ 319 ม.18 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์ ได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบชีวภาพซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้
2009-04-07
40,959
สูตรสมุนไพรคุมหญ้าในนาข้าว
ข้อมูลภูมิปัญญา นายทองคำ เข็มทองคำ หมู่ที่3 หมู่บ้าน บ้านดอนสัก ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
2009-04-02
9,668
ข้าวไร่ซิวเกลียง
จังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในภาคอีสานที่สามารถปลูกพืชได้แทบทุกชนิด ถึงแม้พื้นที่จะเป็นที่สูงและอากาศหนาวเย็นทำให้เกษตรกรปลูกพืชได้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวไร่ มันสำปะหลัง ลูกเดือย และอื่นๆอีกมากมายแต่มีข้อเสียเปรียบตรงที่พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าวนามีน้อย ข้าวไร่จึงเป็นที่นิยมที่ปลูกมากในเขตที่สูงของจังหวัดเลย โดยเฉพาะที่ อำเภอด่านซ้ายนาแห้ว ภูเรือ คุณประทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวไร่ของจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลยนั้นเป็นเมืองเกษตร ส่วนใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการปลูกข้าว แต่การปลูกข้าวนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือก็ขายแต่น้อย
2009-04-02
10,315
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00