ข้อมูลเกษตร
การปลูกข้าวไร่แซมในสวนผลไม้
นางเสงี่ยม คาวินธร อายุ 46 ปี ประกอบอาชีพ ปลูกข้าวไร่ในสวนมังคุดอยู่ บ้านเลขที่147/3 (บ้านหนองบัว) ม.7 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และในการปลูกข้าวไร่นั้นนางเสงี่ยมก็ได้ใช้พื้นที่ในการปลูกมังคุดมาปลูกข้าวลงไปด้วยซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีน่าพอใจข้าวไร่ปลูกง่ายให้ผลผลิตดีและวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากอะไร โดยมีขั้นตอนการปลูกข้าวในสวนมังคุดดังนี้
2009-10-17
6,946
วิธีป้องกันหนูและนกพิราบกินเมล็ดข้าวหลังหว่าน
เกษตรกรที่ทำนาแบบหว่าน มักจะประสบปัญหากับศัตรูทางธรรมชาติ ที่เข้ามาทำลายข้าวในระยะเวลาของการหว่าน กินเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนมาก และศัตรูตัวหลักคือ หนูนา รวมถึงนกพิราบ วันนี้เราจึงนำเทคนิค จากเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้สมุนไพรในการทำนา คุณบุญญฤทธิ์ หอมจันทร์ จากบ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มาฝากกันค่ะ
2009-10-17
9,076
การปลูกข้าวไว้ตอซัง
นายฉลอง คล้ายสังวาลย์ เกษตรกรแห่งบ้าน ห้วยอีเขียว ปัจจุบันอายุ 48 ปี บ้านตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คุณฉลองเริ่มทำอาชีพทำนามาตั้งแต่ปี 2525 โดยเริ่มทำนาของตนเอง จำนวน 30 ไร่ และเช่าเพิ่มอีกบางส่วน ด้วยความเป็นคนหัวไวใจสู้และมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพทำให้สามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น ปัจจุบันทำนาบนพื้นที่ 106 ไร่ ทำนาปีละ 2 ครั้ง ปลูกข้าวโดยวิธีผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น มีการสำรวจและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย และด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกตและทดลอง ศึกษาจากธรรมชาติ เมื่อปี 2544 จึงได้คิดค้นวิธีการปลูกข้าวแบบสวนตอขึ้น สิ่งที่ได้ตามมาคือ การลดต้นทุนหลายๆด้าน แต่ผลผลิตก็ได้ปริมาณเท่าเดิม
2009-10-17
7,974
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตข้าว
ฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง เป็นสูตรที่คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการคิดค้นและการทำน้ำหมักสูตรต่าง ๆ ได้ทำการคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวและพืช โดยคุณสมเดช สง่าแสง บอกว่าสูตรนี้ สามารถใช้ได้กับข้าวและพืชเกือบทุกชนิด แต่ถ้าจะให้ใช้ได้ดีที่สุดต้องใช้กับข้าวและพืชผักสวนครัว ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2009-10-17
8,705
น้ำหมักขับไล่แมลงในนาข้าว
เรื่องของแมลงเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ทำสวน ทำไร่ ทำนา คุณลุงเฉลียว ปานเนียม จึงได้ทำน้ำหมักสูตรนี้ทดลองใช้ในแปลงนาและเห็นว่าได้ผลจริงจึงขยายผลให้ผู้ที่ทำการเกษตร ที่สนใจและเข้ามาศึกษานำกับไปใช้...
2009-10-16
5,120
วิธีป้องกันข้าวสารชื้น,เหม็นหืน
เกษตรกรผู้แปรรูปข้าวสารจำหน่าย หรือ เก็บไว้ทานนานๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว ข้าวจ้าว มักประสบ ปัญหาข้าวชื้น ข้าวเป็นมอด มีกลิ่นหืน ซึ่งต้องถือว่าเป็นข้าวเสียไม่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเก็บคืน หรือ ทำลายทิ้ง วันนี้คุณจินดา ชัยมงคล เจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือยายซิพ ได้ค้นพบวิธีการยืดอายุข้าวสารให้อยู่ได้นานถึง 3 เดือน โดยไม่ส่งผลให้เสียกลิ่น และ รสชาติของข้าวแต่ประการใด วิธีการนี้เรียกว่า “ข้าวคั่วสะดุ้ง” สามารถยืดอายุจากปกติ 1 5 วันถึง 1 เดือน เมื่อคั่วสะดุ้งแล้วจะเก็บได้ถึง 3 เดือน
2009-10-16
10,804
วิธีทำปุ๋ยหมักพืชสดสีเขียว
การลดต้นทุนเรื่องการเกษตรนั้นมีหลายวิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานและได้ผลผลิตตามที่คาดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชตระกูลถั่วหรือมูลสัตว์เศษวัชพืช และ น้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆ ใช้เองในพื้นที่การเกษตร ด้วยการนำมาใช้แทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นทางเลือกให้เกษตรกรหันมาปรับใช้นำเอาวัตถุดิบที่อยู่ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักลดต้นทุนต่อไป วันนี้ได้นำสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียวช่วยปรับสภาพดินในนาข้าว ที่ครูกุศล และคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำวิธีการผลิตตามรายละเอียดดังนี้
2009-10-16
55,256
น้ำพริกกะปิกำจัดเพลี้ย
ช่วงนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนๆ ชาวนามักประสบปัญหาเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าทำลาย ยิ่งใช้ยา ยิ่งแพร่ระบาดมากขึ้น ทำลายแปลงนาเสียหายจำนวนมาก แต่เมื่อมาเยือน ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เพื่อมาพบกับ คุณขวัญทิพย์ สัมมาขันธ์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม “คุณครูบัวหอม” อดีตครูที่เกษียณอายุมามุ่งเส้นทางสายเผยแพร่ความรู้เรื่องการเกษตรให้กับลูกศิษย์มากมาย และสำหรับปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่กำลังแพร่ระบาดก็ไม่เคยเกิดขึ้นให้ปวดหัว เพราะครูบัวหอม มีน้ำพริกกะปิ สูตรเด็ดที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ชะงักนัก
2009-10-16
6,394
ประโยชน์และความสำคัญของเห็ด(เห็ดรา)
นอกจากเห็ดจะมีความสำคัญในแง่ของการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์ ที่นิยมบริโภคกันอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็ดยังมีประโยชน์และความสำคัญในด้านอื่นๆ ดังนี้
2009-10-14
51,795
ส่วนประกอบของดอกเห็ด
หลังจากมีการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารไม่นาน เส้นใยนของเห็ดจะมีการเจริญเติบโต และเริ่มจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กล่าวคือ มีอาหาร ความชื้น และ อุณหภูมิที่เหมาะต่อความต้องการใช้ในการเจริญเติบโตของเห็ด เมื่อกลุ่มก้อนของเส้นใยเห็ดพัฒนาต่อไปก็จะมีขนาดใหญ่ ยืดยาว ขึ้นไปในอากาศ จนกลายเป็นรูปร่างของดอกเห็ด ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
2009-10-14
25,868
การทำขนมบัววิกตอเรีย
บัววิคตอเรียหรือบัวกระด้ง เป็นบัวขนาดใหญ่ ที่มีความสวยงาม โดยคนสามารถลงไปนั่งไปนอนในใบได้ ซึ่งนอกจากและเป็นบัวสวยงามแล้ว ก้านบัววิคตอเรีย ยังเป็นบัวที่สามารถนำไปประกอบอาหารเพื่อบริโภคได้อีกด้วย ซึ่งนอกจาก ผู้บริโภคจะนำมาทำเป็นอาหารคาว อย่างเช่น แกงส้ม ต้มกะทิปลาทู ผัดน้ำมันหอย ฯลฯ ก้านบัววิคตอเรียยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นขนมหวานได้อีกด้วย วันนี้ คุณมาลัย มณีดำ เกษตรกร ผู้ปลูกบัววิคตอเรีย ยังได้บอกสูตรเคล็ดลับดี ๆ ในการนำก้านบัววิคตอเรีย มาทำเป็นขนมบัววิคตอเรีย ที่คล้าย ๆ กับขนมกล้วย ที่หลาย ๆ คนรู้จักนั่นเอง แต่คุณมาลัย บอกว่า การใช้ก้านบัววิคตอเรียนั้น จะทำให้ขนมมีรสชาติ ที่อร่อย และหอม น่ารับประทาน โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
2009-10-12
8,453
เห็ด...เชื้อราชั้นสูง
"เห็ด" เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำประเภทรา จัดอยู่ในอาณาจักรย่อยแทลโลไบออนตา (Thallobionta) หมวดเห็ดรา (Fungi) มีเส้นใยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เกิดเป็นดอกเห็ดอยู่เหนือพื้นดินหรือสิ่งที่อาศัยอยู่ มีเนื้อในเห็ด (context) และมีครีบ (gill) และ คำว่า "เห็ด" ยังไม่ได้หมายถึงดอกเห็ดที่มีหมวก มีเนื้อและมีครีบเท่านั้น แต่ยังหมายถึงราอีกหลายชนิดที่ออกเป็นดอกเห็ด ซึ่งอาจมีเนื้อนุ่ม แข็ง หรือ เหนียว มีหมวกหรือไม่มีหมวกก็ได้
2009-10-10
15,223
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00