ข้อมูลเกษตร
หลักการปลูกผักอินทรีย์
ปัจจุบันกระแสความต้องการผลผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ กำลังมีความต้องการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรเองก็อยากปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีใครอยากใช้สารเคมีเพราะอันตรายทั้งตนเองและผู้บริโภค แต่ถ้าไม่ใช้แล้วจะใช้อะไรทดแทน ปัญหาในการเพราะปลูกที่เกษตรกรพบมี 2 ประการใหญ่คือ เรื่อง ดินตาย หรือความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทน และปัญหาของการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทน
2010-02-06
18,632
โรคใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl,PeYLCV)
ใบยอดหงิกเหลือง ม้วนงอ ใบมีขนาดเล็กลง ยอดเป็นพุ่มและต้นแคระแกรน โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้โดยวิธีทาบกิ่ง และมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ วิธีทาบกิ่งสามารถถ่ายทอดโรคได้ 22% แมลงหวี่ขาวสามารถถ่ายทอดโรคได้ 88% จะต้องป้องกันพริกไม่ให้เป็นโรคก่อนอายุ 60 วัน เพราะการเป็นโรคนี้ในระยะต้นโตและเริ่มติดผลแล้วไม่กระทบกระเทือนต่อผลผลิตมากนัก
2010-02-04
42,577
การใช้เชือกกล้วยขึ้นค้างถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องอาศัยค้างเพื่อเกาะพยุงลำต้นให้เจริญเติบโต โดยทั่วไปเกษตรกรจะต้องมีการทำค้างเพื่อให้ถั่วมีหลักยึดในการพันเถาขึ้นไป ส่วนไม้ที่ใช้สำหรับทำไม้ค้างนั้นใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่น ๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยความยาวของไม้มีความยาวประมาณ 2.5-3 เมตร หรืออาจจะสร้างโครงเสาแล้วใช้ลวดขึงด้านบน และใช้เชือกห้อยลงมายังลำต้นให้ถั่วฝักยาวเลื้อยขึ้นนั่นเอง ซึ่งการใช้วัสดุดังกล่าวทั้งไม้หรือเชือกเป็นค้างทำให้ต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวสูงขึ้นแต่สำหรับคุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรท่านนี้มีแนวความคิดที่แปลก และไม่เหมือนใคร นั้นก็คือการนำเอา “ก้านใบตองแห้ง” มาทำเป็นเถาเพื่อให้ถั่วฝักยาวพันธุ์ยอดขึ้นไปเพื่อเป็นที่ยึดโดยวิธีการดังนี้
2010-01-29
21,742
ทำปุ๋ยใส่นาข้าวจากขี้หมูหลุม
นายบรรดิษฏ์ วันสูงเนิน เกษตรกรบ้านหนองไม้ตาย ม.4 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ทำการเกษตร 40 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าว ไม้ผล เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ได้แนะนำวิธีการทำปุ๋ยจากมูลหมูหลุมใช้บำรุงนาข้าว
2010-01-28
6,775
ปุ๋ยบำรุงข้าวสูตร 2 พลัง
จากประสบการณ์การทำนามากว่าค่อนชีวิตของคุณพ่อถิน สีท้าว เกษตรกรบ้านนาทอง ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้นำประสบการณ์มาปรับใช้ในการทำนาเพื่อที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ในพื้นที่โดยการทำปุ๋ยสูตร์ 2 ผลังที่สามารถเพิ่มปริมาณจุรินทรีย์ในดินเพื่อที่จะย่อยสลายธาตุอาหารให้พืชได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้นำพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวมาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักสูตร 2 ผลัง ชึ่งมีส่วนผสมดังนี้
2010-01-28
7,317
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินเร่งการเจริญเติบโต
การทำเกษตรในปัจจุบันมักมีการใช้สารเคมีเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดศัตรูพืช การบำรุงพืช แต่ที่จังหวัดตราด เกษตรกรผู้ทำการเกษตรได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาลองทำฮอร์โมนจากข้าว เนื่องจากข้าวมีออกซิน ในกลุ่มของจิบเบอเรลลินมีผลทำให้เซลล์ขยายตัว เร่งการออกดอก การติดผล การงอกของเมล็ด และ ตามธรรมชาติจะพบจิบเบอเรลลินมาก ที่ส่วนอ่อนของพืชมากที่สุด ดังนั้นการจะทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินไว้ใช้เองจึงควรทำจากยอดอ่อนของพืช และข้าวจะดีที่สุด
2010-01-28
8,124
สูตรกาแฟกำจัดเพลี้ย
เพลี้ยถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวและพืช ที่เกษตรกรไม่อยากที่จะเจอ ซึ่งเมื่อเจอกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็จะหาทางที่จะป้องกันและแก้ไขค่อนข้างยาก ซึ่งเป็นผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551 ของจังหวัดนครนายก นั้น คุณลุงไสวได้แนะวิธีการในการกำจัดเพลี้ย ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือเพลี้ยชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่นำวัตถุดิบ ที่หาได้ไม่ยากตามบ้านเรา หรือท้องตลาดทั่วไป มาใช้เพื่อการกำจัดเพลี้ยเหล่านั้น โดยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2010-01-28
6,670
การบังคับเพศมะละกอผ่านความเย็น
การปลูกมะละกอเพื่อขายผลดิบ เรื่องความหนาของชั้นเนื้อ รสชาติ ขนาดและรูปทรงผลของมะละกอ จะต้องเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งความโดดเด่นของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มักจะพบอยู่ในผลผลิตของมะละกอต้นกะเทย
2010-01-28
6,351
ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ หรือ ไรแดงเทียม
ไรมักระบาดทำความเสียหายแก่กล้วยไม้อยู่เสมอ โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดน้ำเลี้ยงที่ใบและดอก ถ้าทำลายที่ใบจะทำให้เกิดจุดด่าง ผิวใบไม่เรียบและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นจนถึงสีน้ำตาล บางครั้งทำให้บริเวณที่ถูกทำลายมีสีแดงเป็นปื้นหรือสีน้ำตาลไหม้เกรียม และถ้าทำลายที่ดอกจะทำให้ส่วนที่ถูกดูดกินเป็นจุดสีม่วงเข้ม เห็นได้ชัดในพวกกลีบดอกสีขาว ซึ่งอาการที่ปรากฏนี้เกษตรกรเรียกว่า "ดอกหลังลาย" ช่อดอกที่ถูกไรทำลายจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
2010-01-28
6,810
หนอนกออ้อยสีชมพู (Pink borer)
ผีเสื้อจะวางไข่เป็นเม็ดกลมเรียงกันอยู่ในกาบใบสดที่แนบอยู่กับยอด หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะกัดกินอยู่ตามยอดอ่อนของอ้อย เมื่อโตขึ้นจะเคลื่อนย้ายลงมาตามลำต้นของหน่ออ้อยหรือทิ้งสายใย ลมจะพัดพาตัวหนอนไปติดหน่ออ้อยอื่นๆ หนอนจะเจาะเข้าไปที่โคนหน่ออ้อย แล้วกัดกินส่วนที่อ่อนภายในหน่ออ้อย จนทำให้แกนกลางของหน่ออ้อยเป็นรูกลวง ในธรรมชาติอาจมีอายุยืนกว่านี้ ในปีหนึ่งๆ มีหลายชั่วอายุขัย ที่ไต้หวันพบว่ามี 5 รุ่นต่อปี ส่วนในอินเดียมี 4 รุ่นต่อปี
2010-01-27
5,044
ด้วงหนวดยาว (Sugarcane stem boring grub)
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เกษตรกรชาวไร่อ้อยควรระวังด้วงหนวดยาว ทำความเสียหายให้กับ อ้อยตอและท่อนพันธุ์อ้อยที่ปลูกใหม่ โดยหนอนของด้วงหนวดยาวจะเจาะเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ มีผลทำให้ท่อนพันธุ์อ้อยไม่งอก สำหรับอ้อยตอหนอนจะกัดกินลำต้นอ้อยที่อยู่ใต้ดิน ทำให้ต้นอ้อยที่ถูกเจาะตาย
2010-01-26
13,296
การทำไอศกรีมข้าวกล้องงอก
การทำไอศรีมข้าวกล้องงอก ที่การทำแสนง่ายสามารถเพิ่มเป็นรายได้ เป็นอาชีพเพสริมภายในครัวเรือนได้
2010-01-22
5,583
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00