ข้อมูลเกษตร
การใช้ใบส้มป่อยแทนยาฆ่าน้ำยาง
เกษตรกรผู้ทำสวนยางพารา แถบภาคใต้มีการนำภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมมาใช้ในการทำแผ่นยางพารา ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในแต่ละเดือนลงไปได้มาก รวมถึงยังทำให้ได้แผ่นยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคาในระดับเกรด A ด้วยการนำใบส้มป่อยมาใช้ในการฆ่าน้ำยางแทนสารเคมี
2010-03-19
4,647
กระตุ้นดอกเห็ด-เพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการทำความสะอาดหน้าก้อนเพาะเห็ด
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า ของคุณสมสิน สินจุลจินดา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ด จาก ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ที่ให้ไว้มีดังนี้
2010-03-19
6,583
บำรุงหน้ายางหลังกรีดให้สมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย
คุณสุชาติ พระสุวรรณ เกษตรกรชาวอำเภอน้ำโสม ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีพืชเศรษฐกิมากที่สุดของจังหวัดอุดรธานี และมีการปลูกยางพารามากที่สุดด้วย คุณสุชาติที่ได้ร่วมพูดคุยในรายการช่วงพี่ใหญ่พารายและได้แนะนำเกษตรกรในเรื่องของเคล็ดลับการบำรุงหน้ายางหลังกรีดยางว่า
2010-03-18
11,788
เทคนิคผลิตเห็ดฟางให้ดอกโตได้น้ำหนักดี
การเพาะเห็ดฟางสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันดี คือการเพาะเห็ดฟางแบบในโรงเรือน แบบกองเตี้ย และเพาะแบบในตะกร้า ปัญหาที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางพบอยู่บ่อยครั้งคือ ดอกเห็ดฟางที่ออกมามีลักษณะดอกเล็ก ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยลง วิธีในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรต้องพึ่งยาหรือฮอร์โมน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเห็ดฟางดอกเล็กและไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟางในทุกรูปแบบ
2010-03-18
33,404
การทำปุ๋ยโบกาฉิอัดเม็ดใช้ในนาข้าว
การทำปุ๋ยหมักใช้เองส่วนใหญ่จะได้ปุ๋ยออกมาในรูปของดินผง ซึ่งมีข้อดีตรงที่พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย แต่มีข้อเสียตรงที่การนำไปใช้ม่ค่อยสะดวก และเกิดการสูญเสียไปกับการให้น้ำ ถูกชะล้างได้ง่าย และ ปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็วเกินกว่าพืชจะดูดซึมไปใช้ได้หมดในทันที ดังนั้น วิธีการนำปุ๋ยหมักมาอัดเม็ดใช้บำรุงพืช จึงช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้น ทำให้สามารถยืดอายุการใช้ปุ๋ยได้นานยิ่งขึ้นด้วย
2010-03-18
7,572
สูตรปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก หลายๆ ท่านมักจะใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น บางรายมีการทำปุ๋ยหมักในสวนปาล์มน้ำมันแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรคุณประวิทย์ ภูมิระวิ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 ได้แนะนำการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงผลปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในสวนปาล์มน้ำมันซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการดังนี้
2010-03-17
8,954
อาหารเลี้ยงปลาดุกโปรตีน 29%
ธรรมชาติของปลาดุก จะกินอาหารแบบไม่เลือก โดยเฉพาะ พวกซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย หนอน แมลงและลูกปลาเล็กๆ เป็นอาหาร แต่การนำปลาดุกมาเลี้ยง จะต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่ใกล้เคียงหรือเลียนแบบอุปนิสัยการกินตามธรรมชาติของปลาดุก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวอาหารปลาดุกที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป ปลาดุกจึงจะมีการเจริญเติบโตดี รสชาติเนื้ออร่อย แต่ปัจจุบันหัวอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงปลาดุกกลับมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกนั้นแพงขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้คุณสมาน ยะธาตุ คิดค้นสูตรอาหาร้เลี้ยงปลาดุกชนิดผสมโปรตีนขึ้นมาใช้เลี้ยงปลาในบ่อของตนเอง ให้ปผลเป็นที่น่าพึงใจ จึงขอนำมาเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2010-03-17
6,400
การปลูกมันเทศเสริมรายได้ในสวนมะพร้าว
การปลูกมันเทศรอบๆ ต้นมะพร้าวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินบริเวณต้นมะพร้าวอีกด้วย โดยวิธีขั้นตอนและวิธีการปลูกดังนี้
2010-03-16
8,850
วิธีป้องกันนกเป็ดน้ำกินข้าวในตอนกลางคืน
ปัญหาที่ชาวนาจะเจอในช่วงที่ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวคือ ปัญหานกชนิดต่างๆ ลงมากินเมล็ดข้าวที่หว่านไว้ ทำให้อัตราการงอกของข้าวในแปลงนามีจำนวนน้อย ผลผลิตข้าวที่ได้ของเกษตรกรก็จะมีปริมาณที่น้อยตามไปด้วย
2010-03-15
6,133
วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในนาข้าว
เกษตรกรที่ยึดอาชีพการทำนาเป็นหลักจะใช้พื้นที่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อทำนาครบในรอบการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวนาส่วนใหญ่จะหยุดใช้พื้นที่เพียง 10 วัน ซึ่งจะส่งผลให้ธาตุอาหารที่สำคัญในดินหมดไปโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ชาวนาจึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อทำการบำรุงสภาพดิน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีในปัจจุบันมีราคาแพง คุณเชาว์ เกษตรที่ทำนามานานกว่า 20 ปี ได้มีสูตรการทำน้ำหมักยูเรียจากมะพร้าวที่สามารถช่วยบำรุงต้นข้าวและฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
2010-03-15
6,209
สูตรน้ำหมักป้องกันแมลงสิง
“แมลงสิง” คือ ศัตรูของข้าว ลักษณะการทำลายของมันก็คือ จะดูดน้ำเลี้ยงของเมล็ดข้าวในช่วงที่ข้าวเริ่มออกรวงโดยจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวและจำนวนผลผลิต คุณสุคนธ์ สัตตบรรณ เกษตรกรบ้านศาลาลอย ได้มีวิธีการป้องกันแมลงสิงด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2010-03-15
6,436
การต้มโจ๊กไม่ให้คืนตัวเร็ว
หลายท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการต้มโจ๊ก คือ เมื่อต้มไปแล้วลักษณะของโจ๊กจะเหลวไม่น่ารับประทาน คุณเฉลา ที่ได้ทำการจำหน่ายโจ๊กซึ่งเป็นอาหารเช้าที่หลายๆ ท่านชื่นชอบ มานานกว่า 5 ปี ได้แนะนำเคล็ดลับในการต้มโจ๊กให้เหนียวข้นไม่คืนตัว น่ารับประทาน สำหรับท่านที่สนใจจะนำไปทำรับประทานในครัวเรือนหรือจะเปิดร้านจำหน่ายโจ๊ก คุณเฉลาได้บอกถึงวิธีการต้มและเคล็ดลับดังนี้
2010-03-12
11,856
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00