ข้อมูลเกษตร
การปลูกมะเดื่อฝรั่งในยางรถยนต์เก่า
ทางชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร จึงมีแนวทางการปลูกเลี้ยงมะเดื่อฝรั่งในครัวเรือนหรือในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บนดาดฟ้า, บ้านจัดสรร, ตึกแถวหรือระเบียงตึกที่มีแดดส่องถึง เพื่อหลายๆท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างไม่ยากนัก อย่างเช่น การปลูกมะเดื่อฝรั่งในยางรถยนต์เก่า นี่ก็เป็นอีกแนวคิดที่ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอย่างยางรถยนต์เก่า ทั้งสามารถหาซื้อได้ในราคาถูกหรือให้กันฟรีๆ
2010-06-03
5,732
การปลูกมะเดื่อฝรั่ง ในพื้นที่โครงการหลวง เกษตรหลวงปางดะ
“มะเดื่อฝรั่ง” เป็นพืชสุขภาพอีกตัวที่กำลังได้รับความนิยมรับประทานเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์หลักของโครงการในปัจจุบัน คือ เพื่อทดสอบลักษณะพันธุ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่างๆสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามาทดลองที่ทั้มพันธุ์ที่ใช้รับประทานสดและแห้ง โดยใช้เงินจากงบประมาณปี 2549 และ 2550 ตอนนี้เราใช้สายพันธุ์ที่นำเข้ามาโดยโครงการ Exotic Fruit รวมทั้งการวิเคราะห์สารเคมีภายในผลมะเดื่อฝรั่งของเราเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาวิธีการอบแห้ง
2010-06-03
22,596
การทำอาหารปลากินพืชสูตรประหยัด
อาหารปลากินพืช ใช้ได้กับปลากินพืชทุกชนิด ส่วนผสมเหมือนกันกับสูตรอาหารปลากินนื้อแต่ใช้ปริมาณไม่เท่ากัน ในส่วนของอาหารปลากินพืชจะใส่พืชเยอะ อาหารปลากินเนื้อจะใช้อาหารเสริมโปรตีนเยอะ ตามธรรมชาติของปลา
2010-06-03
16,406
การเลี้ยงปลาไหลธรรมชาติ
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบพอเพียง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ ,เลี้ยงปลาไหล และวิธีการใช้สารชีวภาพทั้งหมดปลอดสารพิษ และยังเป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำพาลูกบ้านดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือไม่เน้นการใช้สารเคมี ใช้หลักพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอายุสั้น ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพืนที่เพียงแค่ 3 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้คนที่มีเนื้อที่ 30 ไร่แน่นอน กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ การเลี้ยงปลาไหลแบบธรรมชาติ ซึ่งหากท่านที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยง สามารถลองทำอย่างคุณบุญเพ็งดังนี้
2010-06-03
8,335
การเลี้ยงกบนาอินทรีย์
จากการเลี้ยงกบในรูปแบบเก่าๆที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าในฟาร์มกบ เปลี่ยนเป็นรูปแบบการเลี้ยงกบที่จำลองธรรมชาติของกบ ในพื้นที่จำกัด เพื่อประหยัดต้นทุนการเลี้ยง สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มดี ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า และกบมีสุขภาพดีเจริญเติบโตเร็ว อย่างคุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน จึงมีคำแนะนำดีๆ สำหรับผู้อยากเลี้ยงกบนา แบบอินทรีย์มาบอกกัน
2010-06-03
19,030
การเลี้ยงปลาดุกอินทรีย์
ปลาดุกอินทรีย์ ”เป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกโดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ และประหยัดต้นทุนโดยอาหารที่ทำขึ้นเอง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 3-4 เดือน จะได้ปลาดุกขนาด 5-7 กิโลกรัม/ตัว ข้อดีของการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก คือ ใช้พื้นที่น้อย วัสดุมีอายุใช้งานประมาณ 3-5 ปี สามารถลดปัญหาเรื่องสภาพน้ำไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากสภาพของดิน โดยเฉพาะพื้นที่ดินเปรี้ยว
2010-06-03
9,573
การทำอาหารปลากินเนื้อสูตรประหยัด
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบพอเพียง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ ,เลี้ยงปลาไหล และวิธีการใช้สารชีวภาพทั้งหมดปลอดสารพิษ และยังเป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำพาลูกบ้านดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือไม่เน้นการใช้สารเคมี ใช้หลักพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอายุสั้น ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพืนที่ 3 ไร่ นอกจากนี้คุณบุญเพ็ง ยังได้แนะนำวิธีการทำอาหารปลากินเนื้อสูตรประหยัดให้กับท่านที่สนใจ นำไปใช้ประหยัดต้นทุน
2010-06-03
5,935
อาหารหมูขุน
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบพอเพียง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ ,เลี้ยงปลาไหล และวิธีการใช้สารชีวภาพทั้งหมดปลอดสารพิษ และยังเป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำพาลูกบ้านดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือไม่เน้นการใช้สารเคมี ใช้หลักพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอายุสั้น ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพืนที่เพียงแค่ 3 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้คนที่มีเนื้อที่ 30 ไร่แน่นอน
2010-06-03
10,074
โรคใบลวกอ้อย (Leaf scald)
โรคใบลวกอ้อย มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Xanthomonas albilineans ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานโดยธนาครและคณะ (2526) และในปี 2552 ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม สถาบันวิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตร ได้ออกสำรวจเก็บตัวอย่างโรคอ้อยเพื่อติดตามการระบาดโรคอ้อยที่สำคัญในสภาวะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate change) ได้พบอาการโรคใบลวกในแปลงปลูกอ้อยจ.นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ของอ้อยพันธุ์ LK95-124 LK92-11 และขอนแก่น 3 ซึ่งในปัจจุบัน อ้อยพันธุ์ LK92-11 ปลูกมากที่สุดประเทศไทย และอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 กำลังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างสูง จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคใบลวก เป็นไปอย่างกว้างขวาง
2010-06-02
6,720
แมลงนูนหลวงอ้อยและการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน
การเข้าทำลายอ้อยของหนอนแมลงนูนหลวงจะปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พบการทำลายน้อยในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและพบการทำลายมากในสภาพดินทรายปลูกในที่ดอน กออ้อยที่ถูกหนอนของแมลงนูนหลวงเข้าทำลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอจะทำให้อ้อยตายไปทั้งกอได้ ทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้
2010-06-01
4,790
การใช้มะม่วงรักษาส้นเท้าที่แตกระแหง
มะม่วง ผลไม้ของไทยที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง นอกจากจะเป็นที่นิยมในการบริโภคแล้ว คุณประโยชน์ของมะม่วงยังมีสรรพคุณทางยาหลายประการ หนึ่งในคุณประโยชน์นั้น คือ สามารถนำมารักษาอาการส้นเท้าแตกได้อย่างเหลือเชื่อ เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ใครๆก็สามารถทำได้ ดังนี้
2010-06-01
3,963
หน้าสวยใสด้วยขมิ้นสด
ขมิ้นมีสรรพคุณมากมาย สาวไทยนิยมนำมาใช้ประทินผิวพรรณนับจากอดีตกาล แม้กระทั่งในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์หลายชนิด ด้วยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดสิว จึงช่วยเคลียร์ผิว เผยผิวใสให้แก่หญิงสาวได้เป็นอย่างดี เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรประทินผิวต่างๆ
2010-06-01
5,384
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00