ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการกระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้แตกยอด
ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายคนที่หันมาทำการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกไผ่ ซึ่งในการปลูกไผ่นี้ก็ยังมีการขยายพันธุ์ไผ่จำหน่ายด้วย ซึ่งการขยายพันธุ์ไผ่นี้มีความสำคัญเรื่องไผ่ที่นำไปปลูกเกิดตาย ปรับสภาพในดินใหม่ไม่ได้ เนื่องจากไผ่ที่ขยายพันธุ์นั้นยังไม่ได้แข็งแรงและไม่มีความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ ซึ่งคุณองอาจ เกษตรกรบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น มีวิธีการกระตุ้นต้นพันธุ์ไผ่ที่ผ่านการตอนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูก ด้วยการกระตุ้นให้แตกยอด ทำให้ต้นพันธุ์ที่ปลูกนั้นมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายมากกว่า
2010-05-07
9,942
เพาะหนอนเลี้ยงปลา จากมูลสุกร
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ถือเป็นแม่แบบของการทำเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรหลายรายหันมาทำรูปแบบนี้ อย่างจริงจัง เกิดความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตร บนพื้นที่ๆจำกัด ทำให้เกษตรกรหลายท่าน สามารถอุ้มชูตนเอง และปลดหนี้จากระบบทุนนิยมได้ นางเอี้ยง งามนิตย์ เกษตรกร ต.ฉมัน จ.จันทบุรี ผู้มีชื่อติดปากชาวบ้านระแวกนั้นว่า “ป้าเอี้ยง”
2010-05-07
2,616
การใช้ขุยมะพร้าวป้องกันโรคเท้าเปื่อยในไก่พันธุ์เนื้อ
คุณพรศักดิ์ ครุฑละออง เกษตรกรหนุ่มไฟแรงที่มีพลังในการทำการเกษตร โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณพรศักดิ์มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อใชในการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปาล์มน้ำมัน ไม้ใช้สอย ผักสวนครัวชนิดต่างๆ อาทิ มะเขือ ผักเหลียง ส้มจี๊ด รวมถึงผลไม้ที่ปลูกและดูแลได้ง่าย
2010-05-07
4,974
เทคนิคการเลี้ยงหมูป่าลดต้นทุน
ทุกวันนี้เกษตรกร มีแนวโน้มที่จะหันมาทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานกันมากขึ้น เนื่องจากในสภาพปัจจุบันมีเหตุหลายประการซึ่งไม่เหมาะต่อการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งเรื่องความเสี่ยงด้านราคา และความเสี่ยงจากศัตรูธรมชาติ ที่มีต่อพืชและสัตว์รวมถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย เกษตรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรใช้เป็นเกราะป้องกันภัยเหล่านี้ อย่าง ชุมพล พ่วงแม่กลอง เกษตรกรบ้านห้วยผากผู้นำหลักการนี้มาใช้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงหมูป่าเพื่อจำหน่าย อีกหนึ่งตัวอย่างที่เลี้ยงง่าย รายได้งาม เกษตรกรสามารถทำตามได้ดังนี้
2010-05-07
4,023
เทคนิคการเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์
ปลาไหลนา จัดเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามคู คลอง หนอง บึงต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลาไหลนาเป็นสัตว์น้ำที่คนนิยมบริโภคกันมาก เพราะมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด ปัจจุบัน ปลาไหลนากำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมลภาวะทางน้ำ ขณะที่ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ดังนั้น การเพาะปลาไหลนาจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เนื่องจากปลาไหลนาสามารถเพาะเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจในอนาคตได้
2010-05-07
16,156
การใช้กล้วยน้ำว้ารักษาอาการผื่นคันที่ผิวหนัง
อาการคันและผดผื่นคันไม่ร้ายแรงอะไรแต่สร้าง ความรำคาญกับผู้มีอาการเป็นอย่างมาก เนื่องจากพอคันขึ้นมา ก็นึกอยากเกาๆ หารู้ไม่ยิ่งเกายิ่งมัน เมื่อเกามาก ๆยังจะทำให้เป็นแผลเป็น เกิดริ้วรอยกระดำกระด่างสำหรับผู้หญิงแล้วเป็นเรื่องใหญ่ในการรักษารอยแผลเหล่านั้นในเวลาต่อมาอย่างแน่นอน ถ้าเกิดอาการคัน
2010-05-04
4,165
ครีมพอกหน้ามะขาม
การนำเอาพืช ผัก สมุนไพรต่าง ๆ ที่เหลือจากการบริโภค เช่น แตงกวา, ว่านหางจระเข้, มะกรูด ฯลฯ มาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ภายในครอบครัว เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และอาจสามารถขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งได้ด้วย วันนี้ทีมงานขอนำเสนอการทำ \"ครีมมะขามสมุนไพรพอกหน้า\" ซึ่งเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
2010-05-04
6,781
ธนาคารปูม้า
ใครจะคิดว่า ปูม้า ก็สามารถนำมาฝากธนาคารได้ แต่ธนาคารที่กำลังกล่าวถึงนี้ เป็นธนาคารสำหรับฝากปูม้าเท่านั้น แนวคิดนี้เป็นของชาวประมงท่านหนึ่ง ชาวประมงท่านนี้ชื่อ คุณจาง ฟุ้งเฟื่อง ด้วยที่เป็นชาวประมงมาแต่กำเนิด และทำการประมงมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงทำให้สังเกตุได้ว่า สัตว์น้ำทะเลเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงทุกวัน นั่นรวมถึงปูม้าด้วย ซึ่งปูม้าถือว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง แต่หากชาวประมงมีแต่จับและจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ส่งกลับคืนสู่ทะเล สักวันคงจะไม่มีปูม้าให้จับเป็นแน่
2010-05-04
9,829
การใช้ทางปาล์มน้ำมันเพาะเลี้ยงด้วงสาคู
ด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงมะพร้าวจัดเป็นแมลงศัตรูพืชตระกูลปาล์มต้นมะพร้าวชนิดหนึ่ง ซึ่งหากตัวอ่อนพวกนี้เจริญเติบโตกลายเป็นด้วงตัวเต็มวัย สามารถระบาดเข้าไปทำลายยอดอ่อนของมะพร้าวที่ยังยืนต้นให้ตายได้โดยการกัดกินยอดอ่อน แม้กระทั่งลำต้นของมะพร้าว หรือพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่นี่อาจจะเป็นข้อมูลในอดีตไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันนี้มีกลุ่มเกษตรกรหลายราย มองปัญหานี้เป็นช่องทางเสริมรายได้ โดยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นำด้วงมะพร้าวที่ทำลายผลผลิตของเกษตรกร มาทำการเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ และเป็นที่ชื่นชอบของหลายท่านที่นิยมบริโภค เช่นกัน
2010-05-04
6,170
น้ำหมักขี้หมูเพิ่มไนโตรเจนในนาข้าว
เกษตรกรท่านใดมีปัญหาเรื่องข้าวไม่งาน ใบไม่เขียว ต้นไม่แข็งแรง สูตรนี้ช่วยท่านได้ โดยภูมิปัญญาที่เกษตรกรคนเก่งของเรา คุณลุงบุญชู ได้ให้ไว้
2010-05-02
6,300
สูตรกำจัดเพลี้ยกระโดดในนาข้าว
เกษตรกรท่านใดมีปัญหาเรื่องเพลี้ยกระโดด สามารถนำไปใช้กันดูก่อนได้กับสูตรน้ำหมัก แก้เพลี้ยกระโดดภูมิปัญญาที่เกษตรกรคนเก่งของเรา
2010-05-02
3,971
วิธีกำจัดวัชพืชบนคันนา
เกษตรกรท่านใดมีปัญหาเรื่องของวัชพืช สามารถนำไปใช้กันดูก่อนได้กับวิธีการกำจัดวัชพืชบนคันนาข้าวด้วยน้ำส้มควันไม้ เป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรคนเก่งของเราได้ทำแล้วใช้ได้จริง
2010-05-02
6,651
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00