ข้อมูลเกษตร
วิธีป้องกันน้ำกัดเท้าในนาข้าว
การทำนาปักดำในปัจจุบันหาได้น้อยเต็มที เนื่องจากมีสาเหตุหลากหลายที่ไม่เอื้ออำนวย เกษตรกรชาวนาหลายๆท่านจึงนิยมทำนาโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแทน เพราะว่าใช้เวลาน้อยและสามารถทำได้ง่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาปักดำก็คือ ปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้า เนื่องจากสภาพน้ำในนาข้าวช่วงปักดำนั้นมักจะก่อให้เกิดเชื้อโรค ก่อให้เกิดโรคผิวหนังตามมา แต่ในนาข้าวของ คุณลุงบุญชู สุขเกษม เกษตรกรชาวตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้าในนาข้าวช่วงปักดำ เพราะว่าคุณลุงบุญชูมีสูตรเคล็ดลับแก้น้ำกัดเท้าในนาข้าวมาใช้ด้วยวิธีการง่ายๆ
2010-06-04
4,884
วิธีทำข้าวคลุกพริกเกลือของอร่อยเมืองจันทบูรณ์
หากจะนึกถึงจังหวัดจันทบุรี หลายคนคงจะนึกไปถึงการเป็นจังหวัด แห่งผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ และยังเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งภูเขา และทะเล ซึ่งนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้ และสถานที่ท่องเที่ยวตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ในเรื่องของอาหารการกิน จังหวัดจันทบุรี ก็มีของดีขึ้นชื่อ และหลากหลายไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เช่นกัน วันนี้ มีของดีประจำเมืองจันท์ มาฝากนั่นคือ “ข้าวคลุกพริกเกลือ” ซึ่งเหมาะสำหรับ ใครที่ชอบ อาหารทะเล ซึ่งเป็นอีกเมนูที่นำอาหารทะเลามาไว้บนจานเดียวกันได้อย่างลงตัว
2010-06-04
23,083
การใช้ใบสะเดาสดกำจัดปูนา
ปูนา ถือว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญสำหรับนาข้าว เนื่องจากปูนาจะสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวโดยการกัดกินต้นข้าวในช่วงที่ข้าวเริ่มแตกกอ เกษตรกรผู้ทำนาหลายๆท่านจึงคิดค้นวิธีการที่จะช่วยในการกำจัดปูนาแบบหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ และที่จังหวัดสระแก้ว คุณลุงโสภา มะโรงมืด ก็มีสูตรเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถกำจัดปูนาไม่ให้เกิดการระบาดและสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวในนา และวิธีนี้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าวในนาด้วย
2010-06-04
7,695
การใช้ปุ๋ยมูลม้าเร่งการเจริญเติบโตข้าว
ข้าวนาปี (มะลิแดงหรือข้าวมันปู)ในพื้นที่ภาคตะวันออกต้องหว่าน(หรือปักดำ)ในระยะเดือน พ.ค. และเก็บเกี่ยวในเดือน พ.ย. ซึ่งหลักเก็บเกี่ยวและต้องมีการไถกลบ อย่างน้อย 2 ครั้ง แค่ในการใช้ปุ๋ยขี้ม้าที่มีคุณเร่งการเจริญเติบโตข้าว และมีคุณสมบัติที่จะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์และสัตว์(ไส้เดือน)ได้ดีส่งผลทางอ้อมในการช่วยย่อยสลายดินและธาตุอาหารและทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว ที่สำคัญลดการไถกลบได้หนึ่งครั้ง
2010-06-04
3,911
น้ำหมักไก่ตายบำรุงข้าว
การทำนาของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ในปัจจุบันเริ่มมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากการทำนาแบบต่อเนื่อง อีกทั้งการโหมหนักในการทำนา ซึ่งทำให้พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ จนเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหนักใจ คือข้าวที่ปลูกไม่งาม ซึ่งคุณพงษ์ จันทร์เขียวก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาข้าวเป็นหลัก และก็เน้นการทำนาแบบอินทรีย์ จึงได้คิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยบำรุงให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี โดยสูตรนี้ได้มาอย่างบังเอิญจริงๆ และก็มีประสิทธิภาพดีชะงัดนัก
2010-06-04
4,090
คุณค่าทางโภชนาการของมะเดื่อฝรั่ง
เมื่อผลมะเดื่อฝรั่งสุกมีกลิ่นหอมและพบสารละเหยที่สามารถแยกแยะได้ถึง 10 ชนิด โดยมี Ethyl acetate เป็นส่วนใหญ่
2010-06-04
4,008
น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ช่วยลมหายใจหอมสดชื่น
ปัญหากลิ่นปากลมหายใจไม่สะอาด ไม่สดชื่น มีกันทุกคน หากเกิดขึ้นกับใครก็ทำให้ขาดความมั่นใจ และหลายคนก็รู้สึกเป็นเรื่องน่าอาย จึงไม่กล้าที่จะปรึกษาผู้อื่นมากนัก ถ้าให้ดีต้องหันมาใช้น้ำยาบ้วนปากสูตรนี้ครับที่คุณเรียง จันทาพูน เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรทิพย์ไทย/เกษตรกรผู้แปรูปสมุนไพร ได้แนะนำการผลิตน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรใช้เอง ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
2010-06-04
12,327
การทำอาหารหมูและไก่ใช้เอง
ด้วยศักยภาพพื้นฐานของบ้านหนองข่วง เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการทำนาผลิตข้าวอินทรีย์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ มีพื้นฐานความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และมีความรู้ด้านการจัดการระบบควบคุมภายใน ชาวบ้านจึงเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีโรงสีข้าวชุมชน มีผลพลอยได้จำนวนมากสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และศักยภาพของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศกว้างไกล จึงได้รับโอกาสเป็น “หนึ่งในยี่สิบกลุ่ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล(SAL) ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ(MASCI) และกรมปศุสัตว์
2010-06-04
25,443
การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง
มะเดื่อฝรั่งสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้ทั้งการปักชำ การตอนกิ่ง และการต่อยอด ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้
2010-06-03
25,868
การปลูกมะเดื่อฝรั่งในวงบ่อซีเมนต์
นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำกันได้ง่ายๆ แต่อาจจะมีต้นทุนในการซื้อวงบ่อซีเมนต์พร้อมฝาวงบ่อซีเมนต์ ยกตัวอย่าง วงบ่อซีเมนต์พร้อมฝา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 เซนติเมตร ราคาประมาณ 200 บาท เป็นต้น
2010-06-03
7,603
การแปรรูปมะเดื่อฝรั่งและคุณค่าทางโภชนาการ
ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้ทดลองนำมะเดื่อฝรั่งพันธุ์บราวน์ตุรกีและพันธุ์ออสเตรเลียมาทดลองอบแห้งในตู้อบผลไม้แบบลมร้อนโดยใช้อุณภูมิในการอบเฉลี่ย 70-80 องศาเซลเซียสใช้เวลาอบนาน 10-12 ชั่งโมง
2010-06-03
8,911
การปลูกมะเดื่อฝรั่งไว้บริโภคผลสดในครัวเรือน
ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทำให้คนไทยมารู้จักมะเดื่อฝรั่งมากขี้น และมีการน้ำพันธุ์มะเดื่อฝรั่งเข้ามาปลูกในแปลงทดลองของทางชมรมฯ ที่ จ.พิจิตร มากกว่า 10 สายพันธุ์ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลได้พบความมหัสจรรย์ของมะเดื่อฝรั่งมากมายหลายประการ จัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่เหมาะสมต่อการบริโภคทั้งผลสดและผลอบแห้ง
2010-06-03
7,231
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00