ข้อมูลเกษตร
การใช้มะนาวรักษาแผลพุพอง จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
เมื่อถูกน้ำมันร้อนๆ หรือน้ำร้อนลวกจะทำอย่างไร หลายๆท่านคงเคยถูกของร้อนๆ ลวก เช่น น้ำร้อน, น้ำมันร้อนๆ ถ้ารักษาไม่ดี แผลก็อาจพุพอง และก็เป็นแผลเป็นได้ เมื่อถูกน้ำร้อนลวก วันนี้เรามีเกร็ดเคล็ดลับดี เพื่อป้องกันแผลที่โดนน้ำมันหรือน้ำมันร้อนๆ ลวกไม่ให้เป็นแผลพุพองหรือเป็นแผลเป็น ด้วยวิธีการง่าย
2010-04-27
8,952
ลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรด้วยส่าเหล้าหมักจุลินทรีย์
ในปัจจุบันนี้ มีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านตั้งโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน และ จดทะเบียน เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย การต้มเหล้าจึงมีอย่างแพร่หลาย ภายหลังต้มเหล้า กากหรือส่วนที่เหลือจากการต้มเหล้าเรียกว่า “น้ำโจง” หรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “ส่าเหล้า” จะเหลือทิ้งอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่าเหล้านี้เอง สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก โดยการนำไปผสมกับอาหารสำเร็จรูป ใช้เลี้ยงหมูเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ ที่สำคัญหมูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมส่าเหล้าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้ต้นทุนการขุนสุกรของชาวบ้านลดลง ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณของส่าเหล้าซึ่งเป็นขยะชุมชนอีกด้วย ซึ่งการทำส่าเหล้าหมักจุลินทรีย์ใช้เลี้ยงสุกร สามารถทำได้ ดังนี้
2010-04-27
4,240
การทำปุ๋ยบำรุงดิน
เกษตรกรที่ทำนาข้าว ส่วนมากประสบปัญหาด้านของดินในพื้นที่มีความแข็งไม่มีความร่วนซุย สาเหตุหลักมาจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานานๆติดต่อกันมา ทำให้หน้าดินมีความแข็ง วันนี้จึงมีสูตรการทำปุ๋ยหมักบำรุงดินในนาข้าวช่วยเร่งการเติบโตของต้นข้าว
2010-04-26
4,835
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี
หอยเชอรี่ เป็นศัตรูที่สำคัญที่ทำลายต้นข้าวในช่วงที่เป็นต้นอ่อน ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และการกำจัดโดยใช้สารเคมีนั้น ก่อให้เกิดสารพิษที่ทำลายสัตว์น้ำชนิดอื่น คุณพ่อชำนาญ พิทักษ์ ผู้เฒ่านักปราชญ์เมืองหนองคาย มีภูมิปัญญาในการนำเอาพืชท้องถิ่นมาใช้ในการกำจัด
2010-04-26
6,465
สารเพิ่มผลผลิตให้กับข้าว
----->
2010-04-26
3,549
สูตรสำเร็จในการผลิตมะนาวฤดูแล้ง(ฉบับ อ.สุพรัตน์ เสรีพงศ์)
การปลูกมะนาว จะเห็นผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อทำนอกฤดูกาล ซึ่ง อ.สุพรัตน์ เสรีพงศ์ กูรูผู้รอบรู้เรื่องมะนาวชั้นเซียน จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนะเทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูตามแบบฉบับของตัวเองไว้ให้เกษตรกรรุ่นหลังหรอผู้ที่สนใจการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล ได้ทำตามดังนี้
2010-04-26
8,540
สูตรสำเร็จทั่วไปในการผลิตมะนาวฤดูแล้ง
มะนาวเป็นพืชที่มีความต้องการใช้ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี มีออกมาสู่ท้องตลาดมากในช่วงฤดูฝน แต่จะขาดตลาดในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ในขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตมะนาวยังมีอยู่เท่าเดิม และ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง(เดือนมีนาคม-เมษายน) ของทุกปี จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ มะนาวจึงมีราคาสูง ด้วยมีราคาเป็นแรงจูงใจ จึงทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ทดลอง จึงทำให้นักวิชาการเกษตรและเกษตรกรหันมาให้ความสนใจ ศึกษาหาเทคนิคในการผลิตมะนาวมีผลผลิตในช่วงฤดูแล้วกันมากขึ้น ซึ่งต่อไปนี้เป็นสูตรสำเร็จในการผลิตมะนาวนอกฤดู ตามคำแนะนำและการศึกษาของนักวิชาการเกษตร ดังนี้
2010-04-26
7,592
การใช้ว่านหางจระเข้กำจัดโรคพืช
โรคพืชนั้นเกิดจากหลากหลายสาเหตุ สาเหตุของโรคพืชอาจจะเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม หรือจากปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่น การขาดแร่ธาตุอาหาร การได้รับพิษจากสารเคมีมากเกินไป ความเสียหายเนื่องจากพืชได้รับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ความแห้งแล้ง ไฟป่า ก็เป็นไปได้ อาการผิดปกติเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ บางครั้งพืชแสดงออกมาบ้าง อาจจะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่กรณี อย่างเช่น อาการขาดแร่ธาตุบางชนิด แสดงอาการซีดเหลือง อาการเป็นพิษจากสารเคมีที่ทำให้เกิดแผลคล้ายที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้เกิดการสับสนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาดูแล และวิธีป้องกันนั้นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำนาปลอดสารพิษแบบลดต้นทุนและเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งคุณวิเชียรเป็นผู้ที่ชอบคิดและทดลองเกี่ยวกับการนำสมุนไพรต่างๆ มาใช้กับนาข้าวและพืชจนประสบความสำเร็จ ในหลายๆ ด้าน วันนี้ คุณวิเชียรได้แนะวิธีการง่าย ในการใช้ว่านหางจระเข้ เพื่อกำจัดโรคในพืช เช่น โรคที่เชื้อรา โรคที่เกิดจากการทำลายของศัตรูพืช หรือโรคที่เกิดจากสภาพอากาศ มาบอกต่อให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ได้นำไปทดลองใช้ ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2010-04-26
9,169
วิธีทำข้าวต้มไส้หมูหรือข้าวต้มญวน
ข้าวต้มไส้หมูหรือข้าวต้มญวน สูตรเฉพาะของกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านหนองปลาน้อย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
2010-04-23
73,706
ประโยชน์จากน้ำซาวข้าว
น้ำซาวข้าวเป็นน้ำที่ได้จากการล้างข้าวก่อนนำไปหุง ปกติจะล้างข้าวไม่เกิน 1-2 ครั้งเพราะจะทำให้วิตามินที่มีอยู่ในเมล็ดข้าวอย่างเช่นวิตามินบีซึ่งละลายได้ในน้ำออกมาจากเมล็ดข้าว ข้าวจะสูญเสียวิตะมินไปและไม่ควรซาว(ล้างข้าวนาน)เหตุผลดังข้างต้นที่เขียนมา น้ำที่เทออกจากการล้างข้าวจึงเรียกว่า "น้ำซาวข้าว" สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธีแล้วแต่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้
2010-04-23
5,728
การปลูกฟักทองหลังนา/ฤดูแล้ง
หลังฤดูทำนา ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง การปลูกพืชอายุสั้นและมีความต้องการน้ำไม่มากอย่างฟักทอง มักเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกหลังสิ้นสุดการทำนา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างรอฝนฟ้าในฤดูถัดไป
2010-04-23
71,362
การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมและวิธีการคำนวณราคาผลผลิต
การผลิตพืชทุกชนิดต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่ กับปริมาณผลผลิตแล้ว คุณภาพของผลผลิตก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดรายได้เกษตรกร จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ได้วิธีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและวิทยาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2010-04-22
14,200
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
2.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
2.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
54.90
0.00