ข้อมูลเกษตร
การใช้มะม่วงรักษาส้นเท้าที่แตกระแหง
มะม่วง ผลไม้ของไทยที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง นอกจากจะเป็นที่นิยมในการบริโภคแล้ว คุณประโยชน์ของมะม่วงยังมีสรรพคุณทางยาหลายประการ หนึ่งในคุณประโยชน์นั้น คือ สามารถนำมารักษาอาการส้นเท้าแตกได้อย่างเหลือเชื่อ เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ใครๆก็สามารถทำได้ ดังนี้
2010-06-01
3,781
หน้าสวยใสด้วยขมิ้นสด
ขมิ้นมีสรรพคุณมากมาย สาวไทยนิยมนำมาใช้ประทินผิวพรรณนับจากอดีตกาล แม้กระทั่งในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์หลายชนิด ด้วยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดสิว จึงช่วยเคลียร์ผิว เผยผิวใสให้แก่หญิงสาวได้เป็นอย่างดี เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรประทินผิวต่างๆ
2010-06-01
5,269
ฮอร์โมนไข่
คุณวรรณา ปรางอยู่ เกษตรกรวัย 38 ปี มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ภายในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ได้จัดสรร ให้เหมาะแก่การทำเกษตรอย่างลงตัว มีทั้งการทำนาแบบลดต้นทุน การปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่าย เป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง บนพื้นฐานของความพอเพียงนี้จึงมี ฮอร์โมนและน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ที่ทำขึ้นเองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผลตอบแทนกลับคุ้มค่ากว่าที่คิดไว้ โดยเฉพาะสูตรฮอร์โมนไข่ ซึ่งเพิ่มผลผลิตรายได้ให้กับข้าวในนา แต่ถ้าหากว่า ท่านที่สนใจอยากจะทดลองทำก็สามารถทำได้ดังนี้
2010-06-01
5,259
อาหารปลาสูตรธรรมชาติ
สูตรอาหารปลา(สูตรธรรมชาติ) เป็นสูตรสำหรับใช้เลี้ยงปลาทั้งประเภทปลากินเนื้อและปลากินพืช สามารถใช้เป็นอาหารหลักได้แทนอาหารที่ซื้อมาจากท้องตลาด เป็นการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลา ผลที่ได้คือปลามีคุณภาพ โตเร็วพอๆกัน สำหรับปลาที่สามารถกินอาหารสูตรดังกล่าวได้ต้องเป็นปลาที่อยู่ในระหว่างการเจริญเติบโต ก่อนการจับขาย วิธีการทำสูตรอาหารปลา(สูตรธรรมชาติ) ทำได้ดังนี้
2010-06-01
3,355
สูตรปุ๋ยอาหารเสริมทางใบสำหรับข้าว
วันนี้ขอแนะนำสูตรอาหารเสริมทางใบสำหรับต้นข้าวก่อนออกรวง ของลุงทวี มะโนทวัน เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสม ปลูกไผ่ลืมแล้ง บ้านแม่กรณ์ หมู่ 1 ตำลบแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวของลุงวีมีอยู่ 5 ไร่ มีการทำนาปีละ 2 ครั้ง ลุงวีทำนาโดยไม่พึ่งสารเคมี มีการทำปุ๋ย และสารไล่แมลงไว้ใช้เอง ซึ่งทุกอย่างผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ลุงวีมีการไถเตรียมดินคล้ายกับการทำนาโดยทั่วไป แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือลุงวีมีสูตรอาหารเสริมทางใบสำหรับต้น
2010-05-31
9,311
การปลูกมะเดื่อฝรั่งในประเทศไทย
“มะเดื่อฝรั่ง” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “FIG” เป็นผลไม้ที่มีการปลูกเชิงพาณิชย์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, กรีก, ฝรั่งเศส, ตุรกี, อิตาลี ฯลฯ (คาดว่ามะเดื่อฝรั่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทางเหนือของประเทศอิรักหรือประเทศตุรกี) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก คนไทยที่เคยเดินทางเข้าไปต่างประเทศ อาจจะได้เคยบริโภคมะเดื่ออบแห้งกันมาบ้าง ส่วนใหญ่ยังคิดกันไปว่าผลไม้ชนิดนี้จะปลูกไม่ได้ในเมืองไทย ความจริงแล้วทางโครงการหลวงได้เคยมีการรวบรวมพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมาทดลองปลูกที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ในอดีตเป็นเพียงแค่งานทดลองและศึกษาเรื่องสายพันธุ์ (ปัจจุบันทางโครงการหลวงได้มีการศึกษา, วิจัยและขยายพื้นที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งมากขึ้น) และยังเชื่อกันว่า”มะเดื่อฝรั่ง” เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนหรือภาษาอังฤกษเรียกว่า “Subtropical” จะปลูกให้ประสบความสำเร็จได้ยากในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อน หรือถ้าปลูกจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นพอสมควรหรืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เช่น พื้นที่บนดอย เป็นต้น ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ราบที่มีอากาศร้อน
2010-05-31
63,587
การผลิตอาหารธรรมชาติสำหรับปลากินพืช
ภารกิจผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดวันนี้ ขอนำท่านเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านสันหลวง เลขที่26/1 หมู่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ของนายอินถา สมตา หรือพ่อถาซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาก่อนที่จะก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯว่า พ่อถามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 15 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จะทำนาเฉพาะในช่วงฤดูฝน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วบางส่วนก็นำออกจำหน่าย เหลือไว้บางส่วนเพื่อบริโภคในครอบครัว หลังจากเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะเอาพื้นที่ทำนาปลูกผักกาดขาว เพื่อส่งขายให้กับบริษัทนายทุน แต่ก็ต้องใช้ต้นทุนในการปลูกสูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ประกอบกับไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ จึงได้กำไรน้อย บางครั้งก็ขาดทุน และต่อมาไม่นานบริษัทดังกล่าวก็ปิดตัวลง พ่อถาจึงหยุดปลูกผักกาดขาว และคิดว่าจะทำการเกษตรอย่างไรต่อไปที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้และไม่มีหนี้สิน
2010-05-31
4,356
สมุนไพรแก้ท้องเสียสำหรับโค-กระบือ
ปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย หลายรายที่มักประสบกับปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ กับวัว ควายที่เลี้ยงไว้ โดยเฉพาะโรคท้องเสีย นับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยง ซึ่งลักษณะอาการที่เกิดขึ้นก็คือวัว ควายจะมีอาการถ่ายเหลวและถ่ายบ่อยผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากการกินหญ้าหรืออาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู่ จึงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ แต่ปัจจุบันมีผู้คิดค้นทดลองใช้สูตรยาสมุนไพรแก้อาการท้องเสียในวัว ควาย ขึ้น ท่านผู้นั้นคือพ่ออินถา สมตา เกษตรกรผู้ทำการเกษตรผสมผสาน เจ้าของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันหลวง ม. 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเป็นอย่างดี พ่ออินถาได้นำสูตรยาสมุนไพรที่คิดค้นขึ้นมาทดลองรักษาอาการท้องเสียของวัว ควาย ที่ตนเลี้ยงไว้ ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีและไม่มีผลเสียหรืออาการข้างเคียงใดๆเกิดขึ้น
2010-05-31
5,471
สมุนไพรไทยเสริมอาหารไก่พื้นบ้าน
การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานของคุณอินถา สมตา ปราชญ์เกษตรบ้านสันหลวง จ.เชียงราย นอกจากจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพืชแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วย หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงไก่ พ่อถาเลี้ยงไก่ไว้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองโดย เลี้ยงเพื่อจำหน่ายไข่ และเนื้อ ส่วนตัวแล้วพ่อถาจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอย่างดี และได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย จะมีทั้งสูตรที่ทำให้ไก่แข็งแรง และสูตรที่ทำให้ไก่มีไข่ดก ออกไข่ทีละมากๆ อีกด้วย สูตรต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการทดลองใช้และศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี เมื่อนำไปใช้จึงเห็นผลได้อย่างแท้จริง ท่านที่สนใจ สามารถนำสูตรไปใช้ได้ดังนี้
2010-05-31
4,368
การเลี้ยงหมูหลุมสูตรพ่อถา
การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานของคุณอินถา สมตา ปราชญ์เกษตรบ้านสันหลวง จ.เชียงราย นอกจากจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพืชแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานยอกฮิตเลยทีเดียว นั่นก็คือ การเลี้ยงหมูหลุม ปัจจุบันได้เลี้ยงหมูไว้ 2 ตัวด้วยกัน ก่อนหน้านี้พ่อถาก็เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ได้ทยอยจำหน่ายออกไป เป็นการเลี้ยงแบบหมูหลุม เพื่อให้เป็นไปตามธรรมชาติ และนำมูลหมูที่ได้มาทำเป็นปุ๋ยหมักด้วยเช่นกัน
2010-05-31
4,244
การนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟ
สำหรับแม่บ้านสมัยใหม่อย่างพวกเรา ที่ต้องการความสะดวกสบายหรือไม่ก็ไม่ค่อยถนัดนึ่งข้าวเหนียวสไตล์ออริจินอลสูตรดั้งเดิมเหมือนอย่างแม่บ้านสมัยก่อนมาทางนี้คะ เราช่วยคุณได้...
2010-05-27
7,200
วิธีการหุงข้าวกล้องให้นุ่มน่ารับประทาน
ข้าวเมล็ดสีน้ำตาล ที่เรียกกันว่า ข้าวกล้อง เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด เนื่องจากผ่านกระบวนการกระเทาะเปลือกเพียงครั้งเดียว ทำให้จมูกข้าวและรำข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามินยังคงอยู่ ข้าวกล้องที่กินแล้วนุ่ม หอม อร่อย นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการหุงเช่นกัน วันนี้เราจึงแนะนำวิธีหุงการข้าวกล้องให้นุ่มน่ารับประทานมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้
2010-05-27
4,582
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 มิ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
42.00
0.00