ข้อมูลเกษตร
ลดปัญหาผลไม้แตก ด้วยแคลเซียมจากขี้เถ้าแกลบ
สำหรับผลไม้ ความสดใหม่ หอมหวานแล้ว สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือ ผิวของผลไม้ที่มีความสวยงาม ไม่มีรอยแตกของเปลือก เป็นเป็นสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกต้องค่อยดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้แมลงมาเจาะ หรือต้องมีการป้องกันไม่ให้เปลือกของผลไม้แตก เกษตรกรควรต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลก่อนผลผลิตครั้งต่อไปซึ่งก็ดูแลได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไร เพียงแค่ใช้ขี้เถ้าจากการเผาถ่านก็ทำให้เปลือกผลไม้ไม่แตก และสวยงามตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว
2017-08-07
11,668
ตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันถูกวิธี ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานถึง 25 ปี
ปกติแล้วชาวสวนปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่จะตัดแต่งทางปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการตัดแต่งที่ผิดวิธี โดยการเก็บเกี่ยวผลทะลายปาล์มและตัดแต่งทางปาล์มที่ผิดวิธี จะส่งผลกระทบให้ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรสุกช้าลง มีทะลายเล็กลง อายุการเก็บเกี่ยวลดลง วันนี้เรามีวิธีตัดแต่งทลายปาล์มที่ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันและได้ผลผลิตดีมาฝากกัน
2017-08-07
14,632
เทคนิคปลูกฝรั่งกลมสาลี่ แบบคุณลออง ศาลา
คุณลอองเริ่มอาชีพเกษตรกรที่อำเภอปากช่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2507 เริ่มปลูกฝ้าย ข้าวโพด ชีวิตชาวไร่ยุคบุกเบิกปากช่องแค่พอกินพอใช้บางครั้งติดลบแต่ก็ต้องทนสู้ต่อไป จนในปีพ.ศ.2524 ก็ย้ายมาอยู่ที่สวนแห่งนี้มาทำผักสวนครัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้ง คะน้า ถั่วลันเตา มะเขือเทศ ฯลฯ ถึงแม้จะมีรายได้พอเลี้ยงตัวได้ในแต่ละเดือน แต่เมื่อครบปีก็แทบไม่เหลืออะไรเลย พอมาในปีพ.ศ.2537 มารู้จักกับฝรั่งกลมสาลี่เห็นว่าอร่อยก็หาซื้อพันธุ์มาปลูกเพราะอยากปลูกคิดว่าน่าจะเป็นพืชอนาคตของเรา เริ่มปลูกแบบไม่มีความรู้ต้องทดลองผิด ทดลองถูกเอาเองใช้ประสบการณ์เป็นครูสอนจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
2017-08-07
5,417
เทคนิคการดูแลและจัดการแปลงฝรั่ง
คุณลอองเริ่มอาชีพเกษตรกรที่อำเภอปากช่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2507 เริ่มปลูกฝ้าย ข้าวโพด ชีวิตชาวไร่ยุคบุกเบิกปากช่องแค่พอกินพอใช้บางครั้งติดลบแต่ก็ต้องทนสู้ต่อไป จนในปีพ.ศ.2524 ก็ย้ายมาอยู่ที่สวนแห่งนี้มาทำผักสวนครัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้ง คะน้า ถั่วลันเตา มะเขือเทศ ฯลฯ ถึงแม้จะมีรายได้พอเลี้ยงตัวได้ในแต่ละเดือน แต่เมื่อครบปีก็แทบไม่เหลืออะไรเลย พอมาในปีพ.ศ.2537 มารู้จักกับฝรั่งกลมสาลี่เห็นว่าอร่อยก็หาซื้อพันธุ์มาปลูกเพราะอยากปลูกคิดว่าน่าจะเป็นพืชอนาคตของเรา เริ่มปลูกแบบไม่มีความรู้ต้องทดลองผิด ทดลองถูกเอาเองใช้ประสบการณ์เป็นครูสอนจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
2017-08-04
4,411
วิธีปลูกผักสลัดเก็บเมล็ดไว้ขยายพันธุ์
จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงเมื่อโดนพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปีพ.ศ.2540 คุณชยพล กลมกล่อม ก็โดนพิษเศรษฐกิจเช่นกันชีวิตที่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ จากแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9 คุณชยพลจึงหันเหชีวิตมาสู่อาชีพเกษตรทั้งๆที่ไม่มีความรู้หรือทักษะทางการเกษตรเลย เมื่อต้องมาทำเกษตรเป็นอาชีพก็ต้องลองผิดลองถูกเอาเอง คุณชยพลเริ่มชีวิตใหม่ที่อำเภอปากช่องโดยเริ่มปลูกข้าวโพดส่งไร่สุวรรณทำไปแก้ปัญหาไปจนประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวโพด จากนั้นก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่การปลูกผัก การเกษตรของคุณชยพล นั้นแตกต่างจากเกษตรกรรายอื่นๆ เพราะเขาใช้การตลาดนำการผลิต ผลิตผักส่งผักขายให้แก่ห้างใหญ่อย่างเทสโก้โลตัส ผักที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คุณชยพลและสวนผักปากช่องคือกุยช่ายเขียว,กุยช่ายขาว คื่นช่าย คะน้า กวางตุ้งไต้หวันฯลฯ ความสำเร็จในวันนั้นถูกต่อยอดมาจนถึงวันนี้
2017-08-02
12,027
สูตรลับปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีตามวิธีของสวนผักปากช่อง
จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงเมื่อโดนพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปีพ.ศ.2540 คุณชยพล กลมกล่อม ก็โดนพิษเศรษฐกิจเช่นกันชีวิตที่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ จากแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9 คุณชยพลจึงหันเหชีวิตมาสู่อาชีพเกษตรทั้งๆที่ไม่มีความรู้หรือทักษะทางการเกษตรเลย เมื่อต้องมาทำเกษตรเป็นอาชีพก็ต้องลองผิดลองถูกเอาเอง คุณชยพลเริ่มชีวิตใหม่ที่อำเภอปากช่องโดยเริ่มปลูกข้าวโพดส่งไร่สุวรรณทำไปแก้ปัญหาไปจนประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวโพด จากนั้นก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่การปลูกผัก การเกษตรของคุณชยพล นั้นแตกต่างจากเกษตรกรรายอื่นๆ เพราะเขาใช้การตลาดนำการผลิต ผลิตผักส่งผักขายให้แก่ห้างใหญ่อย่างเทสโก้โลตัส ผักที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คุณชยพลและสวนผักปากช่องคือกุยช่ายเขียว,กุยช่ายขาว คื่นช่าย คะน้า กวางตุ้งไต้หวันฯลฯ ความสำเร็จในวันนั้นถูกต่อยอดมาจนถึงวันนี้
2017-08-02
2,323
ยืดอายุข้าวในนา รอน้ำช่วงหน้าแล้ง
น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากในการทำนาข้าว ถ้ามีน้ำน้อย ฝนทิ้งช่วงนาน ก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้งทันที ข้าวที่ปลูกไว้อาจจะได้รับผลเสียหายตามมา ดังนั้นเราควรหาวิธีการหรือเทคนิคใดๆที่จะช่วยลดการสูญเสียส่วนนี้ให้ได้มากที่สุด ดังเช่น การยืดอายุการผันน้ำเข้านาในช่วงหน้าแล้งดังนี้
2017-08-01
5,032
สมุนไพรโกฐจุฬาลัมพาไล่หนู
ปัญหา และอุปรสรรคของชาวนา ปัจจุบันไม่ได้มีแต่แมลงศัตรูพืชเพียงเท่านั้น อีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเข้ามารบกวนชาวนา คือ หนูนา เข้ามาทำลายต้นข้าวรวมไปถึงเมล็ดข้าวที่กำลังออกรวง รอการเก็บเกี่ยวของชาวนา แต่เมื่อเจอปัญหาหนูนาเข้าทำลาย ผลผลิตที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลผลิตข้าวเสียหาย บางรายถึงกับหมดกำลังใจในการทำนาเลยทีเดียว ดังนั้นชาวนาในยุคใหม่ๆ จะพยายามหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ "หนู" เข้ามาในแปลงนาด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป
2017-08-01
5,029
ขนมต้มคลุก สูตรโบราณ
ขึ้นชื่อขนมไทยมีมากมายให้เราเลือกรับประทานหลายอย่าง ตั้งแต่สูตรชาววัง สูตรโบราณ สูตรดั้งเดิม ของแต่ละพื้นที่ ที่เรียกขานต่างกันไป ขนมหน้าตาแบบเดียวกันแต่ชื่อเรียกไม่เหมือนกันก็มีแต่รสชาติความอร่อยคงไม่แตกต่างกันไปมากและอีกหนึ่งขนมไทยที่รสชาติอร่อยทำได้ง่ายสร้างรายได้ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแนะนำกันก็คือ ขนมต้มคลุก หน้าตาเป็นอย่างไรมาติดตามกัน
2017-08-01
5,799
สปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติก
ปัจจุบันการทำการเกษตรกำลังเป็นที่นิยมอีกครั้ง แต่เกษตรกรหลายรายก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของระบบน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร ทั้งน้ำจากชลประทาน หรือแม้แต่ระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ซึ่งในการทำแต่ละครั้งราคาค่อนข้างสูง วันนี้ อ.วรวุฒิ แสงเมืองเปียง มีวิธีการทำสปริงเกอร์แบบประหยัดต้นทุนมาฝากกัน ซึ่งวิธีการทำมีดังนี้
2017-08-01
20,193
ปลูกข่าตาแดง ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวยาว 10 ปี รายได้ดี ตลาดต้องการสูง
ข่า ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา เพราะเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหาร อีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้ง ต้านทานโรคได้ดี ปลูกและดูแลง่าย สรรพคุณมากมายตลาดต้องการสูง วันนี้ขอนำความรู้จากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ คุณเบียร์ ราชพฤกษ์ รักษาการณ์ ที่กล้าเปลี่ยนตัวเองจากวิศวกรและนักดนตรี มาเป็นเกษตรกรศึกษาเรื่องการปลูกข่าตาแดง อย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถสร้างรายได้จากการปลูกข่าตาแดงส่งตลาดและโรงงานเครื่องเทศได้กว่าปีละ 5 ล้านบาท
2017-08-01
45,328
เทคนิคการให้น้ำต้นกล้าผักหวานป่าหลังปลูก ลดอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็น
การปลูกผักหวานป่าของเกษตรกรหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผักหวานเป็นพืชป่า จึงชอบสภาพที่คล้ายกับในป่าธรรมชาติ นั่นคือ ต้องมีร่ม โดยพืชร่มเงาหรือพืชพี่เลี้ยงในแปลงผักหวานที่นิยมก็จะเป็นแคร์ สะเดา มะขามเทศ ซึ่งเป็นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ลมพัดไม่โยก เติบโตเร็ว อายุยืน และวันนี้ทางด้านนายธนา นามใหม่ 72 ม.2 บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำเทคนิคการให้น้ำต้นกล้าผักหวานป่าหลังปลูก ลดอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเลือกพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่านั่นเอง ข้อมูลดังนี้
2017-08-01
8,131
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00