ข้อมูลเกษตร
ภูมิปัญญาไทยในการรักษาโรคกระบือ
กระบือหรือควาย เป็นสัตว์ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ควายยังจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อคนไทยนานับประการ เนื่องจากแต่เดิมบรรพบุรษของคนไทยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนา อีกทั้งยังนำมาใช้ต่อกับเกวียนในการขนส่งสินค้า แต่เนื่องจากความทันสมัยเข้ามาแทนที่ วิธีการทำเกษตรจึงมีวิถีทางที่เปลี่ยนไป บวกกับความต้องการพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนั้นจึงทำให้มีเครื่องจักรและยานยนต์เข้ามาแทนที่ แต่ถึงกระนั้นปัจจุบันนี้ยังมีอีกหลายชุมชนที่อนุรักษ์ควายไว้ใช้งานในการเกษตรหรืออนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนในรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
2010-05-24
3,434
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพย่อยสลายตอซัง
ตอซังเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ทำนาปรังหลายๆท่าน ซึ่งเกษตรกรบางรายนิยมการเผาตอซัง และมีเกษตรกรอีกหลายๆราที่ใช้วิธีการไถกลบตอซัง คุณไพรัชมีวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในการย่อยสลายตอซังที่นอกจากจะย่อยสลายตอซังได้ดีแล้วยังมีปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชในปริมาณมากอีกด้วย โดยมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2010-05-21
5,833
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน(ต้นทุนต่ำ)
นายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะแนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้
2010-05-19
36,538
การทำปุ๋ยหมักสูตรปรับสภาพบำรุงดิน
--->
2010-05-14
6,225
การทำปุ๋ยสูตรไนโตรเจน
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
2010-05-14
14,639
การทำน้ำหมักฮอร์โมนบำรุงข้าวอินทรีย์
---->>
2010-05-14
4,602
การทำกรดนมหรือน้ำหมักจากน้ำนมสัตว์
น้ำหมักจากน้ำนมสัตว์นี้ เกิดจากแบคทีเรียกลุ่มที่ดำรงชีพโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน อยู่ได้ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีธาตุอาหารต่ำ ซึ่งแบคทีเรียนี้จะทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็น “กรดแลกติก” โดยปกติแล้วจะพบมากในน้ำซาวข้าว และน้ำนม - กรดแลกติก นี้ จะช่วยส่งเสริมการระบายอากาศในดิน สามารถช่วยในการพรวนดินในระดับลึก ในดินที่ไม่มีออกซิเจน จึงทำให้ดินร่วนและโปร่งขึ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ผลและพืชผักกินใบได้อย่างยอดเยี่ยม กรดแลกติกนี้ จะมีค่า pH ในระดับ 2 ซึ่งจะช่วยในการฆ่าเชื้อโรค ช่วยย่อยสลายและดูดซับแร่ธาตุให้ยึดเกาะกับเม็ดดิน จึงไม่มีการสูญเสียจากการชะล้างโดยน้ำ และเมื่อพืชดูดไปใช้ กรดแลกติกจะช่วยให้ต้นพืชมีความต้านทานโรคมากขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรเป็น 2 เท่า
2010-05-14
12,021
ไข่เป็ดสวยด้วยเปลือกกุ้ง
คุณสนิท ชูเวช เกษตรกร ต.ปากน้ำ จ.จันทบุรี โดยหลักแล้วมีอาชีพในการรับซื้อเป็ด - ไก่ มาแปรรูปเป็นเป็ดสดและไก่สด ส่งขายทั้งปลีกและส่ง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเลี้ยงเป็ดไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เป็ดไข่ เพื่อเก็บไข่ไปจำหน่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งดูแล้วนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เนื่องจากเป็ดนั้น เป็นสัตว์ที่ดูแลไม่ยาก และทำรายได้จากการออกไข่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกวัน ช่องทางการสร้างรายได้นี้ คุณสนิทเองก็ได้คิดค้นและหาวิธีการต่างๆที่จะสามารถทำให้ไข่เป็ดมีคุณภาพ และไข่แดงมีสีสดน่ารับประทาน ซึ่งก็ได้ลองผิด ลองถูกอยู่หลายครั้ง จนสุดท้ายก็ได้ทราบวิธีการที่จะทำให้ไข่เป็ดเปลือกหนา ไข่แดง และมีสีสดน่ารับประทาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเป็ด คือ เปลือกหอย และเปลือกกุ้งที่เหลือทิ้งจากแม้ค้าในตลาด ทุกวันนี้ไข่เป็ดของคุณสนิทจึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หลายต่อหลายปาก ว่ามีคุณภาพจริงๆ
2010-05-13
4,408
อาหารแพะสูตรเร่งอัตราแลกเนื้อ
แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีข้อดีอื่นๆ อีกมาก เช่น แพะให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนม แพะเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินเองได้เก่ง กินอาหารได้หลายชนิด ซึ่งในการเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื้อ คุณราชันย์ ฟาร์โร เกษตรกร อำเภอท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ผู้ทำการเกษตร ด้านปศุสัตว์ นั่นคือ การเลี้ยงแพะเพื่อการจำหน่ายเนื้อ ได้แนะนำเคล็ดลับ อีกหนึ่งสูตรสำหรับการทำอาหารแพะสูตรเร่งอัตราการแลกเนื้อ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นนำไปเป็นส่วนผสม ซึ่งช่วยเพิ่มในเรื่องของน้ำหนัก และการเจริญเติบโตของแพะได้ สูตรอาหารนี้จะให้ในแพะก่อนการจำหน่าย เมื่อแพะมีอายุประมาณ 90-120 วัน การเลี้ยงวิธีนี้ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหาร ในการเลี้ยงแพะได้เป็นอย่างดีอีกด้วยด้วย
2010-05-12
4,479
เทคนิคเลี้ยงแพะแบบป้องกันโรค
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะเมื่อมีการนำแพะเข้ามาใหม่ ควรมีสถานที่สำหรับกักโรค และตรวจเลือดก่อน แพะควรตรวจเลือดเมื่ออายุ 6-9 เดือน ก่อนนำเข้าฝูง ส่วนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ควรซื้อจากฟาร์มที่ปลอดโรคและตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อในฝูงที่ปลอดโรค ปัจจุบันยังไม่มีการป้องกันโรคโดยใช้วัคซีน การควบคุมการแพร่กระจายของโรคในประชากรแพะส่วนใหญ่จึง ขึ้นอยู่กับการ เฝ้าระวังไม่ให้นำแพะที่เป็นโรคเข้าฝูง โดยวิธีการตรวจเลือดทุกกรณี นอกจากนี้ฝูงแพะที่มีการติดโรคอยู่ ให้ตรวจเลือดเพื่อแยกแพะติดโรคออกจากฝูง จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และควบคุมโรคไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ฟาร์ม คุณราชันย์ ฟาร์โร เกษตรกรผู้ยึดอาชีพเลี้ยงแพะ ได้แนะวิธีการที่จะทำให้แพะปลอดภัยจากโรค โดยการสร้างโรงเรือนแบบยกสูง และบนโรงเรือนมีการแบ่งเป็นล็อกๆสำหรับ แยกแพะที่เริ่มมีอาการป่วย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูแล และทำการรักษาโรคด้วย
2010-05-12
5,513
วิธีการหาลูกหอยนางรมแบบธรรมชาติ
หอยนางรมเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรที่มีถิ่นอาศัยติดชายทะเล เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค การเลี้ยงหอยนางรมนั้นมีหลายวิธี วิธีการเลี้ยงอีกวิธีหนึ่ง การหาเชื้อหอย ซึ่งชาวบ้านที่ทำการเลี้ยงหอยก็จะมีภูมิปัญญาในการหาเชื้อหอยนางรมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเชื้อหอยตามธรรมชาติมาเลี้ยงต่อ แต่มีอีกหนึ่งที่สะดวก ง่ายและให้ผลที่แน่นอน นั่นคือการใช้อีแปะ หรือในบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าเหรียญ ซึ่งคุณเวียง บำรุงกิจ เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรม ชุมชนท่าเขา ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ใช้วิธีการนำอีแปะหรือเหรียญในการหาเชื้อหอยนางรม ซึ่งวิธีดังกล่าวทำได้ง่ายและได้ผลดี โดยมีวิธีการต่อไปนี้
2010-05-12
4,440
ฝรั่งลูกผสม พันธุ์แดงบางกอก
“แดงบางกอก”ซึ่งเป็นฝรั่งสายพันธุ์ลูกผสมที่คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ ได้ทำการผสมพันธุ์ขึ้นมาด้วยตนเอง
2010-05-11
4,943
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00