ข้อมูลเกษตร
น้ำหมักแคลเซียมเปลือกหอยทำข้าวกอใหญ่
การทำหัวเชื้อที่ใช้กับไผ่ แต่ถ้านำไปใช้กับนาข้าวจะได้ผลผลิตที่ดีเกินคาด นั่นคือ ทำให้ต้นข้าวกอใหญ่และแข็งแรง เพลี้ยไม่สามารถกัดกินต้นข้าวได้ มาบอกกันในวันนี้
2010-08-27
5,334
การทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลาหรือหอยเชอรี่
-
2010-08-27
4,744
สูตรน้ำหัวผักกาดคุมหญ้าในนาข้าว
วัชพืชถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโดยวิธีใด ทั้งนี้ เนื่องจากความชื้นในดินทำให้เกิดมีวัชพืชขึ้นมากชนิดกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งวัชพืชใบแคบสกุลหญ้าต่าง ๆ จะสร้างปัญหาให้มากที่สุด ส่วนวัชพืชใบกว้างและวัชพืชน้ำนั้นจะทำความเสียหายให้น้อยกว่า การควบคุมวัชพืชควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่วนวิธีการควบคุมนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านั้นและความพร้อมของเกษตรกรเอง ดังนั้น ในการจะเลือกใช้วิธีใด เกษตรกรควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น สภาพพื้นที่ที่ปลูกข้าง ชนิดของวัชพืช ผลดี-ผลเสียของแต่ละวิธี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ รวมทั้งความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย
2010-08-27
8,040
น้ำหมักรวงข้าวดก
-
2010-08-25
5,112
วิธีทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม
-
2010-08-24
5,092
การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง
-
2010-08-20
3,472
ขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์EMแบบง่ายๆ
การขยายน้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม - น้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม 1 แกลลอน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร สามารถนำมาขยายหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม ได้มากมายถึง 125,000 ลิตร เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิตด้วย
2010-08-20
16,640
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
คุณลุงห่อ กล่าวว่า ไหนๆ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกผักอยู่แล้ว แน่นอนว่าเรื่องของผักที่เหลือจากการส่งขายหรือเหลือจากการคัดสรรแล้ว ต้องมีแน่นอน ดังนั้น จึงนำสิ่งที่เหลือเหล่านี้มาทำน้ำหมักใช้เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับพืชผักต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อวัสดุมาทำการหมักซึ่งชาวยลดต้นทุนได้ในส่วนหนึ่งในเรื่องของการต้องไปซื้อฮอร์โมนต่างๆมาใช้
2010-08-20
4,144
การทำฮอร์โมนปลาหมัก เพื่อบำรุงต้นข้าว
-
2010-08-19
4,176
วิธีการทำฮอร์โมนบำรุงให้ข้าวแข็งแรง
-
2010-08-18
3,929
น้ำหมักมะกรูด สูตรไล่แมลงในนาข้าว
ด้วยประสบการณ์และการศึกษาเรียนรู้ที่จะนำสิ่งที่ได้มาต่อยอดทำให้คุณลุงเฉลียวมีความชำนาญและนำสิ่งรอบตัวนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด บ้านคุณลุงเฉลียวได้ชื่อว่าเป็นบ้านที่ไม่มีทั้งแมลงวัน และ ยุงเลยก็ว่าได้ และด้วยสาเหตุนี้บ้านคุณลุงเฉลียวจึงเป็นที่รู้จักของหลายๆส่วนและหน่วยงานคุณลุงเฉลียวมีความสามารถจนหลายๆหน่วยองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เชิญไปเป็นวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ คุณลุงเองได้ให้ทราบถึงว่าคุณลุงเป็นคนที่ไม่ต้องการรางวัลใดๆและไม่รับทั้งงบประมาณสนับสนุนต่างๆ แต่ยินดีที่จะให้ทั้งความรู้ถ้าผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษา ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ
2010-08-18
20,914
ฮอร์โมนเร่งผลผลิตและเพิ่มน้ำหนักข้าว
จากการศึกษาและทดลองสูตรต่าง ๆ ทำให้คุณลุงบุญส่ง อังคาลัย ได้ค้นพบเทคนิคตัวหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มน้ำหนักให้กับข้าว ซึ่งมีมูลวัวท้องเป็นส่วนสำคัญ นั่นเอง สาเหตุที่คุณลุงบุญส่ง ใช้มูลวัวท้อง(สด) เนื่องจากมูลวัวท้องมีสาร ที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต คล้าย ๆ กับ ปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์
2010-08-13
5,706
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. พ.ศ.2567