ข้อมูลเกษตร
สูตรอาหารลดกลิ่นเหม็นในคอกเป็ด
คุณอารีย์ อางคาสัย เกษตรกรวัย 58 ปี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 23 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 11 ไร่ ซึ่งมีทั้งการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ชัยนาท ในส่วนการทำพืชไร่พืชสวน คุณอารีย์ปลูกทั้งมะม่วงมะพร้าว กล้วย แก้วมังกร มะนาว ขนุน มะกรูด และสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเลี้ยงปลาประมาณ 8 บ่อเป็นการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่าย มีทั้งปลาดุก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด และการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ 2 บ่อใหญ่ นอกจากนี้คุณอารีย์ยังทำสมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย
2010-07-13
14,517
วิธีการทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
-
2010-07-12
15,554
เจ้าลีซอสันป่าตอง
ชื่อพันธุ์ : เจ้าลีซอสันป่าตอง (Jow Lisaw San-pah-tawng) ชนิด: ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ปี 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าว และสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวในภาคเหนือ จนได้สายพันธุ์ เจ้าลีซอ SPTC80279-3 การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547
2010-07-12
5,799
การกำจัดวัชพืชบนคันนา
คุณอำนวย จ่างสกุล อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้,นักคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรแบบภูมิปัญญาแนะนำดังนี้
2010-07-09
8,894
สูตรน้ำหมักผลไม้ฉีดนาข้าว
เทคนิคในการบำรุง และเพิ่มผลผลิตให้กับข้าว เกษตรกรหลายท่านที่มีอาชีพทำนาคงจะอยากให้ข้าวในนาของตน อออรวงสวยและสมบูรณ์ รวมถึงเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งแต่ละท่านอาจจะเลือกสูตรการบำรุงที่แตกต่างกันไป และวันนี้ คุณลุงบุญส่ง อังคาลัย ก็มีเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยในการบำรุงและเพิ่มผลผลิตให้กับข้าว โดยเทคนิคและเคล็ดลับอยู่ที่การใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่า ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดในการทำดังนี้
2010-07-09
4,857
ตะพาบน้ำไต้หวัน เลี้ยงเพื่อผลิตไข่ขาย
บรรจง หุ่นโต เกษตรกรวัย 55 ปี อาชีพเพาะเลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันในบ่อดิน อาศัยอยู่ที่ ชุมชนบ้านห้วยหินขาว บ้านเลขที่ 7/2 หมู่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กล่าวว่าก่อนที่จะมาทำการเลี้ยงตะพาบน้ำในบ่อดินเพื่อจำหน่ายไข่ตะพาบน้ำนั้น ได้ทำธุรกิจมาหลายอย่าง ทำธุรกิจบ้านจัดสรรและกิจการอื่นอีกมากมายแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาในปี 2536 ได้ลงทุนซื้อที่และขุดบ่อเพื่อทำการเลี้ยงปลาดุก จำนวน 7 บ่อ แต่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่บ่อยซ้ำซากเกิดการขาดทุนไปมาก จึงตัดสินใจขายที่ไปแล้วก็คิดไปต่างๆว่าจะทำอะไรดี ได้ไปปรึกษากับอีกหลายคน ประจวบกับช่วงนั้นเห็นเกษตรกรคนอื่นๆนิยมเลี้ยงตะพาบน้ำเนื้อกัน จึงคิดที่จะลงทุนในการเลี้ยงตะพาบน้ำเนื้อ จึงไปปรึกษากับผู้รู้หรืออาจารย์ที่ตนเองเคารพ อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงการที่อยากจะเลี้ยงตะพาบน้ำเนื้อ อาจารย์ได้แนะนำว่าไม่น่าจะดีเพราะตะพาบน้ำเนื้อนั้นราคาไม่ค่อยดี ให้หันมาเลี้ยงตะพาบน้ำไข่ เพื่อเอาไข่ส่งออกนอกดีกว่า แต่ว่าการเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นมีความละเอียดอ่อนมาก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ตนจึงได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงจากอาจารย์อยู่นาน และคิดว่าน่าจะทำด้วยตนเองได้ จึงได้มาซื้อที่ที่อยู่ปัจจุบันจำนวน 16 ไร่ เพื่อทำบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ และเลี้ยงปลาชนิดต่างๆพร้อมที่อยู่อาศัยด้วย ตอนนี้ก็เลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันเพื่อขายไข่ตะพาบมาประมาณ 5 ปีแล้ว ถือว่ารายได้นั้นมากพอสมควรและจะทำการขยายและปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆให้ดีที่สุด
2010-07-09
19,997
สูตรอาหารตะพาบน้ำ แบบประหยัด
การเลี้ยงตะพาบน้ำในปัจจุบันนี้มีน้อยกว่าเมื่อก่อน หลังจากที่มีการเลี้ยงกันอ่างแพร่หลายในหลายปีก่อนนั้นเอง และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรหลายคนที่เคยเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อส่งออกนั้นได้เลิกไปหลายราย วันนี้คุณบรรจง หุ่นโต เกษตรกรท่านหนึ่งที่หันมาเลี้ยงตะพาบน้ำอีกครั้ง โดยในครั้งนี้จะเลี้ยงตะพาบน้ำไข่หรือตะพาบน้ำที่ให้ผลผลิตคือไข่ตะพาบเพื่อนำส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นเอง และคุณบรรจงได้เผยถึงเคล็ดลับในการเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อให้ประหยัดต้นทุน อย่างที่ทราบกันว่าตะพาบน้ำนั้นต้องลงทุนค่อยข้างสูง อย่างหนึ่งที่จะสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงตะพาบน้ำได้นั้นก็คือ อาหารตะพาบนั้นเอง ทางคุณบรรจงจึงได้นำมาแนะนำกันถึงสูตรอาหารที่ทำขึ้นมาเอง
2010-07-08
3,282
ป้องกันน้ำเสียในบ่อตะพาบ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เทคนิคการป้องกันน้ำเสียในการเลี้ยงปลา ปลานิล ปลาดุก หรือ ตะพาบน้ำ เกษตกรผู้เลี้ยงคงจะประสบปัญหาเรื่องน้ำเสียหรือมีกลิ่นเหม็นหรืออาจมีเชื้อราในน้ำได้ ทำให้ปลาที่เลี้ยงนั้นไม่มีออกซิเจนในน้ำ มีสุขภาพไม่ดี เป็นโรค หรืออาจจะทำให้ปลานั้นตายได้ คุณบรรจง หุ่นโต เกษตรกรเลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันในบ่อดินและเลี้ยงปลานิลในบ่อดินได้แนะนำวิธีการดูแลบ่อดินที่เลี้ยงปลาและตะพาบน้ำ ให้น้ำกลับมามีคุณภาพที่ดีได้ โดยวิธีการดังนี้
2010-07-08
3,364
คุณประโยชน์จากน้ำต้นอ่อนข้าวสาลี
ต้นข้าวสาลีอ่อน คือ เมล็ดข้าวสาลี ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด เนื่องจากมันดูดซึมเอาแร่ธาตุ จากดินไว้ถึง 92 ชนิด จากจำนวนแร่ธาตุในดินทั้งหมด 102 ชนิด มีทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม และโปแตสเซียมนอกจากนั้นในต้นข้าวสาลียังมีโปรตีนอยู่ในปริมาณสูงเพื่อตับอ่อนจะได้นำไปใช้ในการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงาน มีคลอโรฟิลอยู่สูงถึง 70% รวมทั้งอุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน ดังนั้น ต้นข้าวสาลีอ่อนจึงไปช่วยสร้างเม็ดเลือดและบำรุงร่างกายให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ารักษาอาการผิดปกติต่างๆและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่ร่างกายได้
2010-07-05
19,091
สูตรอาหาร อนุบาลปลา “จาระเม็ด”
สำราญ อาสนะ เกษตรกรวัย 46 ปี ผู้มีความเชียวชาญการเพาะพันธุ์ปลาจาระเม็ดน้ำจืด อาศัยอยู่ที่ 47/1 ชุมชนคลอง13 หมู่ 7 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตอนนี้พื้นที่บริเวณบ้านก็ได้เปิดเป็นร้านเพาะพันธุ์ปลาจาระเม็ด ที่มีคนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากทางภาคอิสาน และภาคกลาง คุณสำราญกล่าวว่า พื้นที่ทั้งหมดรวมแล้ว 15 ไร่ พื้นที่นี้เดิมเกษตรกรเคยทำการปลูกส้มแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเลิกปลูกไป ทำให้คิดหาวิธีการทำการเกษตรชนิดอื่นเรื่อยมา ก็ลองทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆ แล้วก็ตัดสินใจเลี้ยงปลานิลอยู่สักพัก แต่ช่วงก่อนนั้นคนเลี้ยงเยอะมากก็เลยเลิกไป และอีกอย่างมีเพื่อนทำงานอยู่สถานีประมงน้ำจืดได้แนะนำให้ลองหันมาเพาะพันธุ์ปลาจาระเม็ดเป็นการเพาะพันธุ์ปลาตัวเล็กๆขายให้กับเกษตรกรเจ้าอื่นๆแล้วประสมควาสำเร็จก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ทำมาประมาณ 3 ปีแล้วถือว่าได้รายได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดมีการสั่งปลาเข้ามาเรื่อยๆ และมีการขยายพันธุ์เอง ทำการผสมปลาเอง และจำหน่ายจัดส่งถึงที่ด้วยตามราคาท้องตลาดและรับรองว่าปลาแข็งแรงแน่นอน
2010-06-30
7,282
พญาไร้ใบสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่
หอยเชอรี่กินพืชที่มีลักษณะนุ่มได้เกือบทุกชนิด เช่นสาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด แหน ตัวกล้าข้าว ซากพืชน้ำ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอหอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะกล้าที่มีอายุประมาณ 10 วัน มากที่สุด โดยเริ่มกินส่วนโคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1-2 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมดใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบนานประมาณ 1-2 นาที และหอยเชอรี่เป็นสัตว์ศัตรูข้าวที่สำคัญมาก สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อความแห้งแล้งและยังลอยตัวไปตามน้ำไหลได้อีกด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันกำจัดหอยเชอรี่อย่างต่อเนื่อง และจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรทำหลาย ๆ วิธีผสมผสานกันไป คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เคยประสบปัญหาการเข้าทำลายของหอยเชอรี่จึงหาวิธีการกำจัดมาตลอด ซึ่งได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง จนสำเร็จ ด้วยสูตรพญาไร้ใบพืชสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่
2010-06-28
7,980
ไล่แมลงในนาข้าวใช้เปลือกมังคุด
ผงพะโล้ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือการทำผะโล้นั้นใครจะเชื่อว่าจะนำมาใช้ในทางการเกษตรได้ โดยทางคุณนงนุช แสนแก้ว อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 219/1 หมู่ 11 ชุมชนบ้านเขางอบพัฒนา ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สมาชิกในกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ได้มาบอกเล่าเกี่ยวกับสูตรขับไล่แมลงในนาข้าวและสวนผลไม้โดยการใช้ผงพะโล้และเปลือกมังคุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2010-06-28
6,248
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00