ข้อมูลเกษตร
ปลูกข้าวแบบต้นเดียว แบบนาอินทรีย์
การปลูกข้าวนาปี ปัจจุบันเกษตรกรมีหลากหลายวิธีที่ทำสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ บ้างก็ให้ผลผลิตสูง บ้างก็ให้ผลผลิตต่ำ แล้วแต่สภาพดิน หรือ การบำรุงดูแล
2017-08-07
3,921
การใช้มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยบำรุงข้าวเพื่อลดต้นทุน
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ในการกำจัดขยะในตลาดสด เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และผลพลอยได้จากมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชและข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนได้
2017-08-07
8,181
เทคนิคกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้งอย่างง่าย
ข้าวดีด ข้าวเด้ง ถือเป็นวัชพืชที่เป็นปัญหาของชาวนา ข้าวดีดข้าวเด้งเจริญเติบโตเร็ว และสูงข่มข้าวปลูกในระยะแตกกอ ข้าวดีดจะออกดอกและเมล็ดจะสุกแก่ก่อนการเกี่ยวข้าวประมาณ 2 สัปดาห์ ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะเมล็ดร่วงเกือบหมด ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหาย ยิ่งมีข้าวดีด ข้าวเด้งในแปลงนามาก ก็จะเหลือต้นข้าวจริงเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ชาวนาจึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย ส่วนกรณีที่ข้าวดีดข้าวเด้งเมล็ดไม่ร่วง เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนำไปขายโรงสีจะตัดราคาเนื่องจากมีข้าวดีดปนมาเป็นจำนวนมาก โรงสีจะตัดราคาตามเปอร์เซ็นต์ของข้าวดีดที่ปนมา เพื่อชดเชยผลผลิตที่จะต้องเสียไปบางส่วน บางรายที่มีข้าววัชพืชปนมาเป็นจำนวนมาก โรงสีจะไม่รับซื้อ ชาวนาต้องนำไปขายเป็นข้าวเลี้ยงเป็ด และไก่ ในราคาถูก
2017-08-07
18,046
ข้าวต้มมัดสร้างอาชีพ
ข้าวต้มมัด เป็นขนมชนิดหนึ่งที่นำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิ ในอดีตเป็นขนมที่นิยมทำไว้รับประทานภายในครอบครัว หรือทำเป็นขนมไหว้ตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งสมาชิกภายในครอบครัวหรือคนภายในชุมชนจะช่วยกันทำ ปัจจุบันผู้บริโภคหาซื้อข้าวต้มมัดรับประทานกันยากขึ้นเพราะมีแต่คนเถ้าคนแก่ที่มีสูตรไว้แต่ไม่มีลูกหลานสืบทอด วันนี้จึงมาแนะนำการทำข้าวต้มมัดสร้างอาชีพเพื่อเป็นช่องทางการทำรายได้ให้กับผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง
2017-08-07
13,807
เทคนิคการจัดการต้นข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันทุกขั้นตอนเพื่อจะได้ผลผลิตของข้าวที่ได้ผลผลิตดี ได้ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกรและได้รับการยอมรับจากตลาดจำหน่ายข้าว เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2017-08-07
3,233
ป้องกันข้าวล้มก่อนเก็บเกี่ยวแบบง่ายๆ
สำหรับการทำนาของเกษตรกรในแต่ละครั้ง จะมีปัญหาที่ตามมาหลากหลายอย่าง ทั้งโรคต่างๆ แมลงต่างๆ ที่สร้างความเสียหายแล้ว ยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกษตรกรเจอกันบ่อยๆ ก่อนเก็บเกี่ยว นั้นก็คือ ต้นข้าวล้ม ตามแรงลมฝนต่างๆ ทำให้ผลผลิตในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถป้องกันต้นข้าวล้มมาฝาก ซึ่งมีวิธีดังนี้
2017-08-07
16,761
แคลเซียม โบรอนช่วยข้าวแตกกอเมล็ดสมบรูณ์ น้ำหนักดี
การเพาะปลูกต่างๆ ของเกษตรกรทั้งหลายนั้น ล้วนแล้วแต่คาดหวังในผลผลิตที่ตนเองปลูก ต่างเสาะแสวงหาวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการใช้สารเคมี หรือใช้จำพวกอินทรีย์ชีวภาพเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตได้ และสำหรับวันนี้จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ. นครราชสีมา มีองค์ความรู้ดีๆ มาเผยแพร่แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างคุณรัชต์รันดน์ วงษ์วิลัย ได้แนะนำความรู้ดีๆ ด้วยการเพิ่มแคลเซียม-โบรอน ให้ข้าวแตกกอเมล็ดข้าวสมบรูณ์ น้ำหนักดี ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2017-08-07
13,822
อิ่มอร่อยกับทุเรียน แบบไม่เสี่ยงเป็นร้อนใน และไม่ต้องรอมังคุด ด้วยวิธีการนี้
เคยมีใครบางคนกล่าวไว้ว่าการทานอะไรมากไป หรือ ทานน้อยไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบบการทำงานของร่างกาย เช่น การทานน้ำน้อยเกินไป ก็จะส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะน้อยใหญ่ที่ต้องพึ่งพาน้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย ที่จะช่วยให้ขบวนการทำงานต่างๆ ในระดับเซลล์ของร่างกายนั้นทำงานได้ปกติ เกิดติดขัด สะดุด หรือ บกพร่อง แต่ในทางตรงกันข้าม หากทานอะไรที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ แป้ง น้ำตาล ไขมัน หรือ แม้แต่วิตามินและอาหารเสริมต่างๆ ย่อมเกิดโทษต่อร่างกายจนร่างกายต้องแสดงสัญญานบางอย่างออกมาเตือนให้เร่งหาทางปรับแก้ เช่น อาการอ้วน ลงพุง กลิ่นตัวเหม็นสาบแรง จุก เสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เหล่านี้เป็นต้น ทางที่ดีควรทานแต่พอดี นั่นคือหนทางที่ดีที่สุด ในการจะรักษาระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติสุขต่อไป
2017-08-07
7,943
การใช้ควันไฟกำจัดไรแดงในสวนไม้ผล
ไรแดงศัตรูตัวฉกรรจ์ของไม้ผล ที่เกษตรกรชาวสวนกลัวที่สุดเพาะหากพบว่ามีการเข้าทำลายใบ ก็จะทำให้ใบหงิกงอและมีลักษณะคล้ายรอยไหม้ หากเข้าทำลายดอก จะทำให้ดอกร่วง ส่งผลกระทบผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อเข้าทำลายผล จะทำให้ผลมีรอยไหม้ ส่งผลให้ไม่สมบูรณ์ บิดเบี้ยวผิดรูปร่าง โตไม่เต็มที่ และถ้าเข้าทำลายบริเวณยอด ของไม้ผลจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต หากเป็นต้นอ่อนจะทำให้ต้นแคระแกร็น สำหรับปัญหาไรแดงเข้าระบาดในสวนไม้ผล เกษตรกรชาวจันทบุรีจะมีวิธีการกำจัดที่ดีและไม่ใช้สารเคมี ที่ส่งผลให้ดินและสภาพแวดล้อม เป็นพิษด้วยการใช้ควันไฟรม
2017-08-07
14,468
การปฐมพยาบาลผู้ทานเห็ดพิษเบื้องต้น
ถ่านไม้ มีข้อดีอยู่หลายด้าน เช่น มีคุณสมบัติในการช่วยดูด-ขับสารพิษออกจากร่างกาย โดยไม่ดูดซึมสารอาหารหรือวิตามินที่มีประโยชน์ และสำหรับผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไป ก็ยังสามารถนำถ่านมาช่วยถอนพิษได้อีกด้วย
2017-08-07
9,304
ไม้ประดับใบสวย แข็งแรงไม่เป็นโรค ด้วยน้ำอัดลม
เพื่อสร้างบรรยากาศอันร่มรื่นให้กับอาคารบ้านเรือน เจ้าของบ้านมักจะใช้ไม้ประดับชนิดต่างๆมาตกแต่งมุมบ้าน เช่น เศรษฐีวิลสัน หรือ ไม้ประดับในตระกูลเดียวกัน ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมาก แต่หากนำมาใส่กระถางแล้วนำไปวางตามจุดต่างๆ จะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ไม้ประดับชนิดนี้ สีใบจะไม่เขียวสวยเหมือนตอนใหม่ๆ อีกทั้งใบที่เคยสวยๆแต่เดิมยังมีเพลี้ยมาเกาะทำลายอีก ปัญหาดังกล่าว คุณวรณ์ จันทร์หอม เกษตรกรบ้านต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า ตนเอาใจใส่กับไม้ประดับชนิดนี้เป็นอย่างมาก ปัญหาไม้ประดับใบไม่สวย สามารถแก้ได้ ดังนี้
2017-08-07
11,652
สูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้
สูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้ ให้การเจริญเติบโตไว สวย เป็นสูตรที่หาวัตถุดิบใกล้ตัวมาทำและเป็นเรื่องของความสะดวกมากขึ้นแล้วยังได้ผลดีอีกด้วย ซึ่งนายมา เจริญชน หมู่ 6 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แนะนำสูตรกากถั่วเหลืองบำรุงพืช ผัก ผลไม้ ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายเป็นวิธีการที่ตนได้แนะนำให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯได้ผลดี ดังนี้
2017-08-07
4,807
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00