ข้อมูลเกษตร
การใช้ EM บำรุงรักษายางพาราช่วยเพิ่มผลผลิต
แรกเริ่มทีเดียวนั้น อาจารย์จรัลท่านนี้เคยใช้เคมีกับการปลุกยางมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว เมื่อได้มาเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติคิวเซ โดยใช้จุลินทรีย์ EM ก็ได้นำไปใช้ในสวนโดยเลิกใช้เคมี เมื่อใช้โบกาฉิเพียง 1 ปี ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว ดังนี้
2010-11-23
14,579
สูตรสารป้องกันกำจัดแมลงกัดกินใบข้าว(ใช้ได้กับแมลงปากกัดทุกชนิด)
จากการที่คุณป้ามาลี แสงภักดี ได้ทำการเกษตรโดยไม่พึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงหรือศัตรูต่างๆของข้าว จึงทำให้ต้องมีการคิดค้น นำภูมิปัญญาสมัยก่อนมาใช้ผสมผสานกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน จากพื้นที่ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ แต่จะมีปัจจัยหลักในการประยุกต์ใช้ก็คือ วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็นการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่คุณป้าได้ทดลองใช้แล้วได้ผล นั่นก็คือการทำน้ำหมักสูตรกำจัดแมลงกัดกินใบข้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2010-11-22
6,762
การปลูกมะละกอต้นเอน...อีกหนึ่งเทคนิคช่วยเพิ่มผลผลิต
\"ส้มตำ\" เป็นอาหารที่คนไทยนิยมทานกันมากในทุกๆโอกาส ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ทำส้มตำคือ \"มะละกอ\" ด้วยเหตุนี้ ผลไม้ที่มีรูปร่างเรียวยาวชนิดนี้จึงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมาก และสามารถทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกตลอดทั้งปี แต่การจะให้มะละกอออกผลเยอะๆ นอกจากปัจจัยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว ยังขึ้นอยู่กับทิศทางของต้นมะละกอด้วยว่า หันยอดเข้าหาแสงแดดด้วยหรือเปล่า แต่ในเมื่อเราไม่อาจควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ได้ ก็เพียงหันต้นมะละกอเข้าหาแสงซะ โดยใช้เทคนิคที่ชื่อว่า \"การปลูกมะละกอต้นเอน\"
2010-11-22
14,124
ฮอร์โมนหัวปลีบำรุงข้าว
ปลีหรือหัวปลี เป็นผลิตผลหนึ่งจากต้นกล้วย คือเมื่อกล้วยออกสุดเครือแล้วก็จะเหลือหัวปลีอันเป็นผลพลอยได้สุดท้าย คนไทยนิยมนำหัวปลีมาประกอบอาหารในรูปแบบเครื่องเคียง เช่น น้ำพริก ขนมจีน หรือแม้แต่นำไปแกงก็อร่อยเช่นกัน หัวปลีเหมาะนำมาทำแกงให้แม่ที่มีลูกเล็กๆ เพราะมีความเชื่อว่า หากแม่ได้กินหัวปลีจะสามารถสร้างน้ำนมให้เด็กได้มากนั่นเอง แต่ในการเกษตร หัวปลีสามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยฉีดพ่นต้นข้าวได้เหมือนกัน ดังนี้
2010-11-17
12,149
การใช้ผักบุ้งไทยรักษากลากเกลื้อน
อาการกลาก-เกลื้อน ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดจากเชื้อรา นอกจากจะเป็นอาการที่สื่อถึงการดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกายไม่ดีพอแล้ว ยังจะทำให้คนเราเสียบุคลิกภาพที่ดีได้อีกด้วย ถ้าไม่มีการรักษาที่ดี อาการของโรคก็จะลุกลามเป็นวงกว้างขึ้นไปได้
2010-11-12
8,415
การใช้หมากรักษาหูด
หมากเป็นพืชที่คู่กับคนไทยมานานแล้ว แม้ในปัจจุบันจะไม่นิยมกินหมากกัน แต่หมากยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ทั้งในรูปหมากสดและหมากแห้ง หมากแห้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ฟอกเส้นใย และทำยารักษา โรค และผลหมากสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ใช้สมานแผล แก้ท้องเสีย รักษาโรคเหงือกและฟัน เป็นต้น
2010-11-12
6,856
โรคใบจุดก้างปลา(Corynespora leaf disease)
เชื้อเข้าทำลายใบทุกระยะ ทำให้ใบร่วง ชะงักการเจริญเติบโต และเกิดอาการตายจากยอก แปลงกล้ายางที่เกิดระบาดจะไม่สามารถติดตาได้ตามกำหนดเวลา ระยะใบอ่ย จะอ่อนแอต่อโรคมาก ใบยางแก่อาจพบเพียงแผลขนาดเล็ก
2010-11-11
5,513
ลักษณะจำเพาะของปาล์มน้ำมัน
จุดเจริญของปาล์มน้ำมันมีจุดเดียว คือ ตายอด ในระยะแรกลำต้นจะเจริญทางด้านกว้าง จนมีขนาดเต็มที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปี ได้เป็นลำต้นใต้ดิน (bole) จากนั้นเป็นการเจริญด้านความสูงเป็นลำต้นเหนือดิน (trunk) ที่มีกาบใบห่อหุ้มอยู่ กาบใบติดอยู่ที่ลำต้นอย่างน้อย 12 ปี ดังนั้นต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี จะมีใบคลุมถึงโคนต้น ถ้าอายุมากขึ้นกาบใบที่ส่วนโคนจะทยอยร่วง ต่างจากมะพร้าวซึ่งเมื่อใบร่วงจะหลุดหมดโดยไม่ทิ้งกาบใบไว้เลย
2010-11-11
6,519
ฮอร์โมนนมสดบำรุงข้าว
จากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ คุณสมคิด บุญประสิทธิพร เกษตรกรผู้ทำนา ในพื้นที่ชุมชนบ้านไร่กลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ก็ได้มีการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับและประยุกต์ใช้ โดยจะคำนึงถึงในส่วนของการลดต้นทุน และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ตนใช้แล้วประสบผลสำเร็จ ตนจึงต้องการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
2010-11-09
16,209
ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันมีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกาตะวันตกชาวโปรตุเกสได้นำปาล์มน้ำมันเข้ามาปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่มปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ราวปี พ.ศ. 2391 จากนั้นได้แพร่กระจายพันธุ์มายังเกาะสุมาตราในช่วงปี พ.ศ. 2396-2400
2010-11-09
25,332
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทะลายสดของปาล์มน้ำมันเป็นการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของปาล์มน้ำมัน และปัจจัยภายนอกที่ปาล์มน้ำมันต้องการ
2010-11-09
9,348
การทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน นาข้าวและพืช
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปรับสภาพดินบำรุงข้าวและพืช ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งคุณทองหล่อได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะกับยุคที่ราคาปุ๋ยแพง จึงได้มีการรวมกลุ่ม ระดมเงินทุนและระดมวัตถุดิบ มาใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ จากนั้นก็จะหน่ายให้กับสมาชิก และเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง ในแต่ละปีทางกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพได้แสนกว่าตัน ถือว่าเยอะมากสำหรับศูนย์ฯที่ได้ทำการเปิดแค่ 3 ปี ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพก็จะนำมาหักเข้ากลุ่มส่วนหนึ่ง เพื่อไว้เป็นเงินกองกลางในการดำเนินกิจกรรมของทางศูนย์ฯ
2010-11-08
7,083
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00