ข้อมูลเกษตร
สปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติก
ปัจจุบันการทำการเกษตรกำลังเป็นที่นิยมอีกครั้ง แต่เกษตรกรหลายรายก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของระบบน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร ทั้งน้ำจากชลประทาน หรือแม้แต่ระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ซึ่งในการทำแต่ละครั้งราคาค่อนข้างสูง วันนี้ อ.วรวุฒิ แสงเมืองเปียง มีวิธีการทำสปริงเกอร์แบบประหยัดต้นทุนมาฝากกัน ซึ่งวิธีการทำมีดังนี้
2017-08-01
19,824
ปลูกข่าตาแดง ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวยาว 10 ปี รายได้ดี ตลาดต้องการสูง
ข่า ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา เพราะเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหาร อีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้ง ต้านทานโรคได้ดี ปลูกและดูแลง่าย สรรพคุณมากมายตลาดต้องการสูง วันนี้ขอนำความรู้จากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ คุณเบียร์ ราชพฤกษ์ รักษาการณ์ ที่กล้าเปลี่ยนตัวเองจากวิศวกรและนักดนตรี มาเป็นเกษตรกรศึกษาเรื่องการปลูกข่าตาแดง อย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถสร้างรายได้จากการปลูกข่าตาแดงส่งตลาดและโรงงานเครื่องเทศได้กว่าปีละ 5 ล้านบาท
2017-08-01
44,661
เทคนิคการให้น้ำต้นกล้าผักหวานป่าหลังปลูก ลดอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็น
การปลูกผักหวานป่าของเกษตรกรหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผักหวานเป็นพืชป่า จึงชอบสภาพที่คล้ายกับในป่าธรรมชาติ นั่นคือ ต้องมีร่ม โดยพืชร่มเงาหรือพืชพี่เลี้ยงในแปลงผักหวานที่นิยมก็จะเป็นแคร์ สะเดา มะขามเทศ ซึ่งเป็นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ลมพัดไม่โยก เติบโตเร็ว อายุยืน และวันนี้ทางด้านนายธนา นามใหม่ 72 ม.2 บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำเทคนิคการให้น้ำต้นกล้าผักหวานป่าหลังปลูก ลดอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเลือกพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่านั่นเอง ข้อมูลดังนี้
2017-08-01
7,872
บอระเพ็ดเพื่อบำรุงร่างกายแก้ท้องอืด
จากการใช้ยาปฏิชีวนะจากการรักษาโรคท้องอืดในแพะ, แกะ ซึ่งมักจะพบโรคนี้บ่อยมากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก ได้รับคำแนะนำจากกลุ่มคนเลี้ยงแพะ, แกะ
2017-08-01
5,555
การเลี้ยงปลาด้วยกล้วยสุกเพื่อเพิ่มความหวานให้เนื้อปลา
สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาประสบปัญหา ส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นต้นทุนการผลิตสูง ในเรื่องของค่าอาหารปลาสำเร็จรูป ทำให้ไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้มา จึงมีเกษตรกรบางส่วนเริ่มคิดค้นแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารด้วยวิธีการจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับการให้อาหารปลาสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
2017-08-01
5,235
การเลี้ยงเป็ดเนื้อให้โตไวด้วยอาหารสูตรลดต้นทุน
การเลี้ยงเป็ดเนื้อให้มีคุณภาพดีนอกจากจะใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว เกษตรกรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะมีวัตถุดิบตามธรรมชาติหลายชนิดที่มีโภชนาการอาหารสูงสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมอาหารสำหรับใช้เลี้ยงเป็ดขุนเนื้อได้ทดแทนการใช้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวเพื่อการลดต้นทุน อีกทั้งเป็ดยังช่วยให้เป็ดโตเร็วได้น้ำหนักดี
2017-08-01
18,216
สุดยอดเกษตรกรไทย กับการปลูกพืชในโรงเรือน
จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงเมื่อโดนพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปีพ.ศ.2540 คุณชยพล กลมกล่อม ก็โดนพิษเศรษฐกิจเช่นกันชีวิตที่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ จากแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9 คุณชยพลจึงหันเหชีวิตมาสู่อาชีพเกษตรทั้งๆที่ไม่มีความรู้หรือทักษะทางการเกษตรเลย เมื่อต้องมาทำเกษตรเป็นอาชีพก็ต้องลองผิดลองถูกเอาเอง คุณชยพลเริ่มชีวิตใหม่ที่อำเภอปากช่องโดยเริ่มปลูกข้าวโพดส่งไร่สุวรรณทำไปแก้ปัญหาไปจนประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวโพด จากนั้นก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่การปลูกผัก การเกษตรของคุณชยพล นั้นแตกต่างจากเกษตรกรรายอื่นๆ เพราะเขาใช้การตลาดนำการผลิต ผลิตผักส่งผักขายให้แก่ห้างใหญ่อย่างเทสโก้โลตัส ผักที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คุณชยพลและสวนผักปากช่องคือกุยช่ายเขียว,กุยช่ายขาว คื่นช่าย คะน้า กวางตุ้งไต้หวันฯลฯ ความสำเร็จในวันนั้นถูกต่อยอดมาจนถึงวันนี้
2017-07-26
4,586
ปลูกผักสลัดแนวใหม่สไตล์สวนแก้วกมล
จากเด็กสถาปัตย์หันมาทำงานโฆษณาจนเริ่มเบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนในสังคมเมือง จึงหันกลับมาบ้านสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวกับการเป็นเกษตรกร ที่ดำเนินจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความคิดหัวก้าวหน้า กล้าที่จะแตกต่างเขาจึงหลอมรวมองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนมาผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่พร้อมกับการจัดการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยมีเทคโนโลยีมารองรับทำให้กันตพงษ์ แก้วกมล เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
2017-07-24
4,032
เทคนิคภูมิปัญญาการปลูกพืชให้ตรงกับดิน
จากเด็กสถาปัตย์หันมาทำงานโฆษณาจนเริ่มเบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนในสังคมเมืองจึงหันกลับมาบ้านสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวกับการเป็นเกษตรกร ที่ดำเนินจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความคิดหัวก้าวหน้ากล้าที่จะแตกต่างเขาจึงหลอมรวมองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนมาผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่พร้อมกับการจัดการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยมีเทคโนโลยีมารองรับทำให้กันตพงษ์ แก้วกมลเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
2017-07-21
3,230
ปัญญาการการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร
จากเด็กสถาปัตย์หันมาทำงานโฆษณาจนเริ่มเบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนในสังคมเมืองจึงหันกลับมาบ้านสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวกับการเป็นเกษตรกร ที่ดำเนินจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความคิดหัวก้าวหน้ากล้าที่จะแตกต่างเขาจึงหลอมรวมองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนมาผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่พร้อมกับการจัดการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยมีเทคโนโลยีมารองรับทำให้กันตพงษ์ แก้วกมลเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
2017-07-19
2,849
การกำจัดพันธุ์ข้าวปนข้าวหอมมะลิในระยะออกรวง
ข้าวหอมมะลิ105 เป็นข้าวจ้าวไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 140-150 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน ข้าวจะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี
2017-07-13
4,092
ทำแป้งจากข้าว แทนแป้งสำเร็จรูป ลดต้นทุนทำขนม
แป้งมันสำปะหลัง สำเร็จรูป แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียวสำเร็จรูป ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการนำมาทำขนมหวานต่าง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของแม่บ้านทั้งหลาย วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
2017-07-13
33,601
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2566