ข้อมูลเกษตร
กับดักกาว ตัวช่วยป้องกันแมลงวันทองและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ
แมลงวันผลไม้ที่มักจะสร้างความเสียให้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ส่วนใหญ่จะเข้าทำลายด้วยวิธีการวางไข่ไว้ในผลไม้ที่มีเปลือกบางหรือใกล้สุก แล้วฟักออกมาเป็นตัวหนอนชอนไชอยู่ภายในเนื้อผลไม้ ทำให้ผลผลิตเน่าเสียหายแต่เกษตรกรสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้กับดักกาวเหนียวแมลงวันผลไม้โดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง
2017-07-13
7,087
ลดความเปรี้ยวของมะยมด้วยน้ำซาวข้าว
มะยมเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ผลมะยมส่วนมากจะนิยมเอามาแช่อิ่ม หรือดองเค็ม เพื่อลดความเปรี้ยวของผลมะยม ความเปรี้ยวของมะยมจึงไม่ค่อยมีใครนิยมรับประทานกับแบบสดๆ ถ้าความเปรี้ยวของมะยมลดลง ผลมะยมคงมีคนรับประทานกันมากขึ้น จึงมีวิธีช่วยลดความเปรี้ยวของผลมะยมที่ทำกันได้ง่ายๆ โดยไม่ยุ่งยากมาให้ได้ทดลองกัน
2017-07-13
3,051
กำจัดพยาธิหมูอยู่มัดด้วยเปลือกมะกอกป่า
พยาธิเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปรสิต มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการแย่งและดูดซึมสารอาหารจากร่างกาย และสืบพันธุ์ในร่างกายของคนและสัตว์ บ้างก็ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อร่างกายที่มันอาศัยอยู่ เพียงขอแบ่งปันอาหารเท่านั้น บ้างก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ถ้าไม่รักษาสามารถส่งผลได้ทั้งคนและสัตว์การเลี้ยงสัตว์
2017-07-13
8,029
น้ำราดฟางช่วยเพิ่มพลังเสริมอาหารให้โคนม
การเลี้ยงโคนมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก คุณสมพิศ วงศ์ทา ได้เล่าให้ฟังว่าในการเลี้ยงโคนมนั้นการให้อาหารถ้าเป็นอาหารเม็ดจะมีราคาสูง ดังนั้นจึงต้องมีการให้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นเพื่อให้โคนมผลิตน้ำนมให้ได้มากในแต่ละวัน จึงได้คิดค้นการทำน้ำราดฟางช่วยเพิ่มพลังเสริมอาหารให้โคนม ประหยัดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารเสริมได้อย่างดี
2017-07-13
6,761
ป้องกันโรคหวัดไก่ช่วงหน้าฝน
ในช่วงฤดูฝน ช่วงที่มีฝนตกลงมามากๆจะนำพาโรคต่างๆมาสู่สัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดไม่สบาย โดยเฉพาะไก่ที่มักจะเป็นโรคหวัดไก่ ซึ่งทำให้ระบาดไปทั่วเล้าไก่ได้ ซึ่งก็มีวิธีป้องกันโรคหวัดไก่แบบง่ายๆและประหยัดมาฝากดังนี้
2017-07-13
10,889
โครงการปลูกพืชทดแทนการทำนาในพื้นที่ที่เหมาะสม
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว ครบวงจร ปี 2560/2561 (ด้านการผลิต) เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชที่เหมาะสมหรือทำปศุสัตว์ 3 โครงการ วงเงิน 1,296.53 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมาย 700,000 ไร่
2017-07-12
2,245
ภูมิปัญญาการห่มดิน ให้ดินสมบูรณ์
ประกอบ ศรีวะรมย์ เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Young Smart Farmer ปี พ.ศ.2558 ในหมวดหมู่เกษตรผสมผสานของจังหวัดนครนายก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ มีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก \"ทำน้อย แต่ได้มาก\" ทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 2 ไร่อยู่ได้จริง
2017-07-12
10,329
การให้อาหารไก่แจ้ สายพันธุ์ไทย
คุณสง่า มาลัยทัต ผู้อนุรักษ์ไก่แจ้ไทย ด้วยความรัก หลงใหลในสีสันและท่วงท่าของไก่แจ้สายพันธุ์ไทยแท้ทำให้คุณสง่า ทำการรวบรวมเพาะพันธุ์ไก่แจ้ไทยเกือบ 12 สีเพื่อที่ให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกับภาคภูมิในภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่มีความสามารถพัฒนาข้อด้อยทางพันธุกรรมมาเป็นข้อเด่นได้จนถึงทุกวันนี้
2017-07-11
10,603
ฮอร์โมนน้ำมะพร้าวผสมไข่บำรุงข้าวออกรวง
การบำรุงข้าวสามารถบำรุงได้ทุกช่วง ยิ่งเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงแล้วยิ่งสำคัญ ตั้งแต่ระยะที่ข้าวกำลังจะออกรวงนับวันหลังจากระยะสร้างรวงอ่อน 5-7 วัน ลำต้นข้าวจะเปลี่ยนจากลักษณะแบน เป็นต้นกลม อวบ ระยะนี้ โดยทั่วไปข้าวจะมีการสะสมอาหารไว้ในลำต้นของแต่ละหน่อแล้ว ต้นข้าวสามารถดึงธาตุอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโตของรวงได้ เกษตรกรควรบำรุงเสริมให้ข้าวมีเมล็ดที่เต็มได้น้ำหนัก
2017-07-07
17,313
ฮอร์โมนนมบำรุงต้นกล้าข้าว
การทำนาข้าวอินทรีย์และการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเองเป็นทางเลือกทางลอดชาวนายุคสมัยนี้ ทำแล้วประสบความสำเร็จ และได้นำความรู้จากประสบการณ์เผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 คุณชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำนาอินทรีย์โดยการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาปรับใช้เป็นหลักเช่น การทำฮอร์โมนนมสดบำรุงต้นกล้าข้าว เป็นสูตรที่ใช้แล้วประสบผลสำเร็จ และเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
2017-07-07
8,493
เทคนิคปูนแดงย่อยตอซังป้องกันเชื้อรา
จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีประโยชน์มากกว่าการใช้เร่งการเจริญเติบโต ปรับปรุงโครงสร้างดิน และ กำจัดโรคในดิน หรือป้องกันกำจัดโรคพืชเท่านั้น จุลินทรีย์หน่อกล้วย สามารถนำไปใช้ในการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน สระเก็บกักน้ำ และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุ หรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย เป็นต้น
2017-07-07
4,357
หุงข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าว หอม นุ่มอร่อย ได้ประโยชน์
ถ้าทุกๆ วันสำหรับการเตรียมอาหารมื้อสำคัญ แม่บ้าน-พ่อบ้านต้องหุงข้าวเป็นประจำ โดยทุกๆ ครั้งที่หุงข้าว แต่ละคนอาจมีวิธีที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ข้าวหอม นุ่ม อร่อย ซึ่งสำหรับคุณจันหอม มอฟเฟ็ต เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์100 %หอมฮันนี่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังเชียงราย ถึงอีกหนึ่งวิธีการหุงข้าว ให้หอม นุ่มอร่อย โดยใช้น้ำมันมะพร้าว เป็นวิธีการง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้
2017-07-07
9,705
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00