ข้อมูลเกษตร
ราคาอ้อยฤดูการผลิต 2554/2555
กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 ในอัตรา 1,000 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ccs
2012-02-16
2,639
อ้อยทนน้ำ K93-219
อ้อยพันธุ์ เค 93-219 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1 (แม่) กับพันธุ์อีเหี่ยวแดง (พ่อ) ได้รับการผสมพันธุ์ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคกลาง จ.กาญจนบุรี
2012-02-16
9,679
กุหลาบ เมืองช้างราคาพุ่งรับ วาเลนไทน์ - แต่ยังขายดีไม่เพียงพอ
สุรินทร์ - ดอกกุหลาบเมืองช้างราคาพุ่งรับเทศกาล 14 กุมภาฯ “วันวาเลนไทน์” พ่อค้าแม่ค้าเผยดอกกุหลาบขายดีมากไม่เพียงพอกับความต้องการแม้ราคาแพงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เผยช่อดอกไม้ช็อกโกแลตเป็นที่นิยมมากขึ้น เหตุเก็บไว้ได้นานและกินได้
2012-02-14
1,959
โครงการจำนำมันสำปะหลัง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้รับจำนำมันสำปะหลังสด 10 ตัน ในวงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท และเห็นชอบยกเลิกใช้น้ำมันเบนซิน 91 โดยสนับสนุนปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตเอทานอลใช้แทนทั้งภายในประเทศ และการส่งออก
2012-01-18
3,204
ยืดเก็บเอดีกรดมะนาวจากจีน 5 ปี
พาณิชย์เดินหน้าเก็บอากรเอดีกรดมะนาวจากจีนในอัตรา 38.10% ต่ออีก 5 ปี หลังพบยังมีปริมาณนำเข้าสูงขึ้น ขายราคาต่ำ ทำผู้ผลิตในประเทศเสียหาย
2012-01-17
2,206
การเลี้ยงหมูไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
การเลี้ยงหมูไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนั้น มีหลายวิธีถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก คือเลี้ยงหมูไม่มาก จะนิยมใช้จุลินทรีย์บางชนิด ที่เราเรียกว่า น้ำหมักชีวภาพหรือ หรือน้ำEMน้ำ EM เป็นจุลินทรีที่มีประโยชน์ ต่อฟาร์มปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น โดยนำน้ำ EM มาผสมน้ำแล้วราดลงไปบนมูลสัตว์จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้ นอกจากนี้ยังนำน้ำ EMมาผสมน้ำแล้วให้สัตว์เลี้ยงกิน เพื่อสัตว์กินอาหารได้ดีและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ก็จะดีขึ้นด้วย น้ำ EM สามารถหาชื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือถ้าต้องการที่จะลองทำเอง ก็ลองเข้าไปหาข้อมูลวิธีการทำ น้ำ EM ใน Internat แล้วลองทำดูก็ได้
2011-12-27
13,341
ยอดอ้อยอาหารหยาบทดแทนในฤดูแล้ง
ยอดอ้อยสามารถใช้เป็นอาหารโค-กระบือได้
2011-12-26
5,100
การผลิตเอทานอลจากมันเทศ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต้องพึ่งพาการนำเข้าปริมาณน้ำมันจากต่างประเทศในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิตพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดการนำเข้าปริมาณน้ำมันเอทานอล หรือเอทธิลแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักพืชโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวฟ่างหวาน, หัวผักกาดหวาน, มันฝรั่ง และมันเทศ เป็นต้น สามารถนำเอทานอลที่ผลิตจากพืชดังกล่าวนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ หรือนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล เป็นดีโซฮอล์ ในต่างประเทศมีการผลิตเอทานอลจากพืชจนประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกาผลิตเอทานอลจากแป้งข้าวโพด ประเทศบราซิลผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล ส่วนประเทศไทยในขณะนี้มีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล แต่พบว่าทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลมีปริมาณจำกัด เนื่องจากนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมาก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2011-12-23
12,007
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
สำหรับคนไม่ถนัดทำกับข้าว แค่หุงข้าวง่ายๆ ด้วยหม้อไฟฟ้า ก็อาจไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ใจปรารถนา วันนี้จึงมีวิธีแก้ไขปัญหา สำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่มาฝาก
2011-12-16
5,067
ข้าว(กล้อง)ต้ม
ข้าวต้มสมัยนี้มีให้เลือกรับประทานอยู่ 2 แบบ คือ “ข้าวขาว” กับ “ข้าวกล้อง” การต้มข้าวให้มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมนั้น ทั้งสองข้าวมีวิธี “เคล็ดลับ” ไม่แตกต่างกัน แต่เราขออธิบายถึงขั้นตอนของ การเตรียมข้าวกล้องก่อน เนื่องจากว่าข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีประโยชน์ทางโภชนาการมากที่สุด เพราะผ่านกรรมวิธีการขัดข้าวให้ขาวเพียง 1 ครั้งเท่านั้น สารอาหาร เช่น ใยอาหาร วิตามินบี วิตามินอี ฯลฯ ที่สะสมอยู่ตรงส่วนของรำข้าว และจมูกข้าวจึงยังคงอยู่ในปริมาณมาก และด้วยความที่ข้าวกล้องผ่านขั้นตอนการกระเทาะเปลือกเพียงครั้งเดียวทำให้เนื้อข้าวมีความแข็งมากกว่าข้าวขาว
2011-12-16
4,224
ประโยชน์จากแกลบ ของเหลือใช้ทางการเกษตร
แกลบ” ทุกคนย่อมรู้จักดี และมองว่าเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าว ในปีหนึ่งๆ มีปริมาณแกลบสูงถึงประมาณ 5,878.14 พันตัน จากการสำรวจ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2540 ของเหลือทิ้งเหล่านี้บางส่วน ถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย วัสดุปูรองนอน ในโรงเรือนเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และในยุคที่ประเทศ มีความต้องการพลังงานสูง แกลบถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิง ทดแทนพลังงานจากน้ำมันดิบ จากสถิติการใช้พลังงานในประเทศไทย ในรายงานพลังงานของประเทศไทย ปี 2539 โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พบว่า ทดแทนพลังงานได้เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.63 ล้านตัน นอกจากนี้ขี้เถ้า ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบ ยังสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้อีกในราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท ซึ่งนับว่าเป็นผลพลอยได้ นอกเหนือจากการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
2011-12-16
20,011
ศัตรูสตรอว์เบอรีที่สำคัญ
ศัตรูสตรอว์เบอรีที่สำคัญ ได้แก่ ไรสองจุด หนอนด้วงขาว และเพลี้ยอ่อน
2011-12-15
6,059
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00