ข้อมูลเกษตร
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
วิธีการเพาะเลี้ยงปลาดุก
2012-03-01
3,208
บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราเดือนมกราคม 2555
ไทยย้ำมาตรการพยุงราคาราคายางทรงตัวที่ประมาณ 3.30 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ต้นปี 2012 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอุปทานจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลดลงตามฤดูกาลไปจนกระทั่งสิ้นไตรมาสแรก และมีคลังสินค้าทัณฑ์บนจำนวนมากในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด
2012-02-28
2,417
เทคนิคสังเกตมะม่วงสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยวมีผลต่อคุณภาพมะม่วง และระยะเวลาการวางจำหน่าย รวมทั้งการยอมรับจากผู้บริโภค อายุเก็บเกี่ยวสำหรับมะม่วงเพื่อการบริโภคสด ต้องเก็บเมื่อผลแก่แต่ยังไม่สุก นั้นคือมะม่วงมีพัฒนาการทางสรีระมากเพียงพอ ที่จะสามารถสุกได้เป็นปกติ สังเกตได้จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
2012-02-25
29,392
โรคมะม่วงที่เกิดจากเชื้อราในระยะติดผล
หากมะม่วงเป็นโรคในระยะติดผลจะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิต เพราะส่วนใหญ่เชื้อโรคจะเจริญและแฝงตัวอยู่ในผลผลิต บางชนิดออกอาการให้เห็นช่วงติดผลไปจนกระทั่งสุกแก่ แต่บางชนิดจะอกออการให้เห็นก็ต่อเมื่อรอการจำหน่ายผลผลิต โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นโรคที่มีความสำคัญและควรป้องกันไว้เป็นดีที่สุด
2012-02-23
25,718
การให้ปุ๋ยบำรุงผลมะม่วง
การให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงผลมะม่วงจำต้องเตรียมการตั้งแต่ก่อนมะม่งจะออกดอก โดยการให้ปุ๋ยสูตรเสมอ ผสมกับปุ๋คอก รอบทรงพุ่มก่อนกลบดิน เพื่อเพิ่มการติดผล และ จะให้อีกครั้งก่อนใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติของผลผลิต
2012-02-23
12,826
พริกแกงเผ็ด...ปราบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
นายประเสริฐ ผามั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวมานานกว่า 15 ปี บนพื้นที่จำนวน 100 ไร่ ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดเผยเคล็ดลับการต่อสู้กับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วย “พริกแกงเผ็ด” โดยวิธีภูมิปัญญาคนไทยที่ดัดแปลงมาจากสูตรของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พบว่าได้ผลดีเยี่ยม ซึ่งทดลองใช้อย่างต่อเนื่องกับนาข้าว จำนวน 5 รุ่น พบว่าไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากวนใจ ต้นทุนการป้องกันกำจัดก็ถูกมากเพียงแค่ 2 บาท/ไร่ แถมสุขภาพของคนที่ฉีดพ่นสารยังปลอดภัยจากสารเคมี
2012-02-22
5,010
การให้น้ำมะม่วงช่วงติดผล
การให้น้ำมะม่วงควรพิจารณาจากขนาดต้น สภาพแวดล้อมและระยะการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆ ของมะม่วง เช่น ช่วงมะม่วงออกดอกควรงดการให้น้ำ หลังมะม่วงติดผลควรเพิ่มการให้น้ำเป็นต้น
2012-02-22
26,412
การออกดอกของมะม่วงและการพัฒนาการของผลมะม่วง
โดยทั่วไปมะม่วงจะออกดอกติดผลในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมและเก็บเกี่ยวในเดือน มีนาคม - เมษายน (ปลูกในภาคกลาง) สำหรับการปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ (ยกเว้นพวกมะม่วงทะวาย) เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
2012-02-20
6,295
ราคาอ้อยฤดูการผลิต 2554/2555
กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 ในอัตรา 1,000 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ccs
2012-02-16
2,628
อ้อยทนน้ำ K93-219
อ้อยพันธุ์ เค 93-219 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1 (แม่) กับพันธุ์อีเหี่ยวแดง (พ่อ) ได้รับการผสมพันธุ์ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคกลาง จ.กาญจนบุรี
2012-02-16
9,654
กุหลาบ เมืองช้างราคาพุ่งรับ วาเลนไทน์ - แต่ยังขายดีไม่เพียงพอ
สุรินทร์ - ดอกกุหลาบเมืองช้างราคาพุ่งรับเทศกาล 14 กุมภาฯ “วันวาเลนไทน์” พ่อค้าแม่ค้าเผยดอกกุหลาบขายดีมากไม่เพียงพอกับความต้องการแม้ราคาแพงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เผยช่อดอกไม้ช็อกโกแลตเป็นที่นิยมมากขึ้น เหตุเก็บไว้ได้นานและกินได้
2012-02-14
1,937
โครงการจำนำมันสำปะหลัง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้รับจำนำมันสำปะหลังสด 10 ตัน ในวงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท และเห็นชอบยกเลิกใช้น้ำมันเบนซิน 91 โดยสนับสนุนปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตเอทานอลใช้แทนทั้งภายในประเทศ และการส่งออก
2012-01-18
3,190
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00