ข้อมูลเกษตร
ดินจาวปลวกบำรุงนาข้าว ป้องกันโรคในข้าว
เกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวทั้งหลาย คงทราบกันดีว่าก่อนที่จะได้ผลผลิตข้าวมานั้น จะต้องเจอกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินที่ใช้ในการเพาะปลูก เรื่องผลผลิต และที่สำคัญเรื่องของโรคต่างๆ ที่เกิดในระยะของการเพาะปลูก ไปจนถึงตลอดการเก็บเกี่ยว เป็นเรื่องที่เกษตรกรทุกท่านต้องใส่ใจดูแลทุกขั้นตอน และวันนี้ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่าง คุณน้ำผึ้ง สุขวิบูลย์ เกษตรกรบ้านสำโรง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์มีเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถทำเองได้ คือการใช้ดินจาวปลวกมาบำรุงนาข้าว เพื่อป้องกันโรคในข้าว ซึ่งมีวิธี ดังนี้
2017-09-11
4,700
เห็ดหลินจือ สุดยอดเห็ดเป็นทั้งอาหารและสมุนไพร
คุณธณัส รัตนแสงศรี คนหนุ่มไฟแรงมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเลือกเลี้ยงกบ และปลา ทว่า ความตั้งใจดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดประสบการณ์ หลังล้มเหลวจากการทำเกษตรครั้งแรก คุณธณัสยังไม่ถอดใจ แต่เปลี่ยนเป็นทำโรงเพาะเห็ดเพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมมาทำแล้วได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดทะเบียนจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เมื่อ ปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้คุณกมลวัน จันทร์พยอม รองประธานกลุ่มเพื่อมาดูงานการตลาด ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สารเริ่มแรกทางกลุ่มทำเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า โดยคิดเรื่องการแปรรูปเห็ดแทนการขายสดเห็ดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งทางกลุ่มมองต่างจากที่อื่นๆตรงที่เห็ดสดเก็บไว้ไม่ได้นาน เหลือขายไม่หมดมันก็เน่าเสียการแปรรูปทำให้เห็ดของกลุ่มเราสามารถอยู่ในตลาดได้นานช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นที่สำคัญสามารถเพิ่มมูลค่าเห็ดได้มากกว่าเดิม ครั้งแรกทางกลุ่มฯส่งเข้าเลม่อนฟาร์ม ต่อมาทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมมีความต้องการเห็ดหลินจือเราจึงลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนแต่คุณภาพสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการนั้นมันไม่ได้คุณภาพจึงเป็นที่มาของการเพาะเห็ดหลินจือด้วยตัวเองซึ่งสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการมีครบถ้วยและมีคุณภาพดีมากอีกด้วย
2017-09-11
5,183
น้ำหมักจุลินทรีย์จากขาเห็ด
คุณธณัส รัตนแสงศรี คนหนุ่มไฟแรงมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเลือกเลี้ยงกบ และปลา ทว่า ความตั้งใจดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดประสบการณ์?หลังล้มเหลวจากการทำเกษตรครั้งแรก คุณธณัสยังไม่ถอดใจ แต่เปลี่ยนเป็นทำโรงเพาะเห็ดเพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมมาทำแล้วได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดทะเบียนจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เมื่อ ปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้คุณกมลวัน จันทร์พยอม?รองประธานกลุ่มเพื่อมาดูงานการตลาด ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สารเริ่มแรกทางกลุ่มทำเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า โดยคิดเรื่องการแปรรูปเห็ดแทนการขายสดเห็ดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งทางกลุ่มมองต่างจากที่อื่นๆตรงที่เห็ดสดเก็บไว้ไม่ได้นาน เหลือขายไม่หมดมันก็เน่าเสียการแปรรูปทำให้เห็ดของกลุ่มเราสามารถอยู่ในตลาดได้นานช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นที่สำคัญสามารถเพิ่มมูลค่าเห็ดได้มากกว่าเดิม ครั้งแรกทางกลุ่มฯส่งเข้าเลม่อนฟาร์ม ต่อมาทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมมีความต้องการเห็ดหลินจือเราจึงลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนแต่คุณภาพสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการนั้นมันไม่ได้คุณภาพจึงเป็นที่มาของการเพาะเห็ดหลินจือด้วยตัวเองซึ่งสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการมีครบถ้วยและมีคุณภาพดีมากอีกด้วย
2017-09-11
5,990
ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ด้วยปุ๋ยหมักมูลสัตว์ 5 ชนิด
การทำนาแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องทำการเตรียมแปลงนา มีการบำรุงดินก่อนที่จะทำการปลูกข้าว และการทำนาข้าวแบบอินทรีย์นั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าทำลายของทั้งโรคและแมลง ซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรชาวนายังมีความวิตกกังวลกันอยู่ เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสารเคมีเข้ามาปรับใช้ภายในแปลงนาของตนเอง และหากเกษตรกรท่านใดที่ต้องการทำนาข้าวแบบอินทรีย์จึงจำเป็นที่จะต้องทำการคิดค้นสูตรต่างๆเพื่อนำมาใช้ในแปลงนา และแต่ละท้องที่ก็มีสูตรเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไป แต่ในส่วนของคุณผ่องศรี ดินขุนทด เกษตรกรที่อยู่หมู่บ้านคลองพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้มีการนำเอาน้ำหมัก 5 ขี้มาปรับใช้ภายในแปลงนา และได้รับผลดีมากๆ ปราศจากเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืช และที่สำคัญไม่มีเรื่องของปูนาและหอยเชอรี่เข้ามายุ่งวุ่นวายในแปลงนาเลย อีกทั้งต้นข้าวก็มีลำต้นที่ตั้งตรง ใบเขียวสวย และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอีกด้วย
2017-08-31
9,524
ดับกลิ่นคาวปลาด้วยแป้งข้าวเจ้า
แป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งที่ทำมาจากข้าวเป็นผงละเอียดสีขาวมีลักษณะสากมือ นิยมนำมาใช้ทำขนม แต่นอกจากทำขนมแล้ว แป้งข้าวเจ้ายังมีประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ ใช้ดับกลิ่นคาวปลาอีกด้วย
2017-08-31
6,124
ปุ๋ยหมักผงถ่านไม่กลับกองบำรุงดินในนาข้าว
ก่อนการทำนาข้าวทุกครั้ง จะต้องมีการบำรุงดินในแปลงนาเพื่อที่จะฟื้นฟูเพิ่มธาตุอาหารในดินก่อนการไถ่หว่านหรือปักดำ เพราะว่าผลผลิตที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการบำรุงดินด้วยเช่นเดียวกัน
2017-08-31
7,614
การแปรรูปข้าวให้เป็นข้าวยำ สูตรเด็ด เมืองคอน
คุณอรทัย คงเคล้า ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหิสสราสามัคคี ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการแปรรูปข้าว มาเป็นข้าวยำโดยใช้ส่วนผสมต่างๆที่มีในท้องถิ่นมารวมกันเป็นการผสมผสานระหว่างข้าวสวยที่เป็นอาหารหลัก กับพืชสมุนไพรนานาชนิด และ เครื่องปรุงรสสูตรพื้นบ้าน ผสมผสานกันจนเป็น "ข้าวยำเมืองคอน"
2017-08-31
5,897
วิธีทดสอบดินเปรี้ยว-เค็มด้วยตัวเอง
การจะปลูกพืชใดๆให้ได้ผลดีนั้น ดินที่เหมาะสมกับพืช เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการตัดสินว่า พืชจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ หลักการของการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีนั้น อยู่ที่การทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่พืชจะได้รับสารอาหารจากดินอย่างเต็มที่
2017-08-31
47,451
วิธีเปลี่ยนกลิ่นกล้วยให้เป็นกล้วยสตรอเบอร์รี่และกลิ่นอื่นๆ ตามต้องการ
จากการลงพื้นที่บ้านนิคมพัฒนา ต.ลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ อ.ทอง ธรรมดา เจ้าของสวนเพชรพิมาย ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้การปลูกไม้ผล โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนกล้วย เราต้องมีการคิดค้นว่าผลผลิตที่ออกมาทำอย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค และติดตลาดให้มากที่สุด วันนี้จึงมีเทคนิคเกษตรในเรื่องการทำกล้วยให้เป็นกลิ่นสตอเบอรี่ ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำเพื่อให้กล้วยมีความแปลก แต่คงรสชาติความอร่อยเหมือนเดิม แต่เพิ่มมูลค่ากล้วยได้เป็นอย่างดี ด้วยเทคนิคและวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
2017-08-31
6,377
การทำชาสมุนไพรใบขลู่เพื่อสุขภาพ
ขลู่เป็นพืชที่รับประทานได้ ใบยังนำไปตากแห้ง ใช้ทำชา ดื่มแก้กระหายน้ำ ช่วยลดน้ำหนัก ฤทธิ์ทางยาของขลู่ ใบนำมาต้มเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งของใบขลู่จากตำรายาสมุนไพร และมักนำมาทานเป็นยารักษาโรคนานาชนิด อาทิ โรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด ปรับความดันโลหิต นั่นหมายถึงความดันสูงหรือต่ำก็สามารถทานได้เพราะจะช่วยปรับให้ความดันนั้นเป็นปกติ และยังสามารถช่วยให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นลดไขมันและการอุดตันของเส้นเลือด ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ เนื่องจากเบาหวาน ลดอาการริดสีดวงทวาร ขับปัสสาวะและนิ่ว ช่วยให้ระบบขับถ่ายสมบูรณ์ แม้กระทั่งโรคต่อมลูกหมากโต อีกทั้งยังนำไปต้มและนำน้ำที่ได้นั้นมาอาบเพื่อรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย
2017-08-31
6,850
สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับ มะม่วงสดแช่อิ่มรสอร่อย จากถิ่นที่ราบสูง
มะม่วง เป็นผลไม้ที่ผู้คนนิยมบริโภคและมีการนำมาแปรรูปมากมาย เช่น มะม่วงกวน มะม่วงหยี มะม่วงดอง หรือมะม่วงแช่อิ่ม ซึ่ง สูตรมะม่วงแช่อิ่มนี้ อ.กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ปี 2554 ได้แนะนำเคล็ดไม่ลับ ในการนำมะม่วงดิบมา แปรรูป เป็นมะม่วงสดแช่อิ่ม (ไม่ดอง) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ไว้ดังนี้
2017-08-31
5,874
แก้ปัญหามังคุดยางไหล-มีเนื้อแก้ว ด้วยวิธีการสับต้น
เกษตรกรชาวสวนมังคุดหลายๆท่านมักจะประสบปัญหากับผลมังคุดเป็นยาง ผิวไม่สวยโดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื้อด้านในก็มักจะเป็นเนื้อแก้ว ไม่น่ารับประทาน วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ ในการแก้ปัญหาเหล่านี้มาฝาก
2017-08-31
7,536
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00