ข้อมูลเกษตร
การปลูกมะนาวในโอ่ง .. ป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม
เรื่องมะนาวราคาแพงในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นปัญหาที่ผู้บริโภครับทราบกันอยู่แล้ว รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกมะนาวนอกฤดูสามารถยิ้มได้ แต่ปัญหาช่วงปีที่ผ่านมาก็คือ น้ำท่วมใหญ่ ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย พืชปลูกล้มตายเพราะน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยแล้ว ถือว่าเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักพื้นที่หนึ่งก็ว่าได้
2012-04-23
10,564
วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝัก เมล็ดไม่เต็มทุกข้อ
ถั่วลิสง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดี เกษตรกรสามารถปลูกได้ทุกฤดู จึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดี แต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัย ซึ่งคุณปั่น รู้คิด เกษตรกรบ้านทรายกาด ม. 6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าว และต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้ จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ ผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ไว้ดังนี้
2012-04-23
17,533
ปลูกขมิ้นชัน(ขมิ้นด้วง)เสริมรายได้ กำไรงาม
ขมิ้นชันสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางหรือพืชเสริมรายได้ แต่ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขมิ้นมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวำกันมาก เนื่องด้วยมีรายได้จูงใจ สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกขมิ้นชันมาก ได้แก่ จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตาก นครพนม ราชบุรี พิษณุโลก พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ขมิ้นด้วง
2012-04-23
31,054
การป้องกันแมลงวันทองเข้าทำลายผลลำไย
แมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้ เป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ ซึ่งแมลงวันทองก็มีหลายชนิด บางชนิดเข้าทำความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่ผลไม้ ที่ยังมีขนาดเล็ก จนถึงผลไม้ที่สุกแก่ บางชนิดเข้าทำลายพืชผักต่างๆ เกษตรกรต่างก็มีวิธีการ ในการป้องกันกำจัดได้หลายวิธี เช่น การทำกับดักเหยื่อล่อเหยื่อล่อแมลงวันทองนั้น มีทั้งเป็นสารสังเคราะห์ที่มีวางจำหน่าย และเกษตรกรยังสามารถใช้พืชสมุนไพรต่างๆ มาเป็นเหยื่อล่อได้อีกด้วย เช่น กระเพรา ,พลับพลึง , เล็บมือนาง , เดหลีใบกล้วย ฯลฯ โดยพืชเหล่านี้จะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นของแมลงวันทองเพศเมีย ดังนั้นการใช้สมุนไพรที่ดึงดูดแมลงวันทองจะสามารถกำจัดได้เฉพาะแมลงวันทองเพศผู้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรที่มีพิษต่อแมลงวันทอง เช่น มีกลิ่นที่แมลงวันทองไม่ชอบ หรือมีพิษต่อแมลงวันทอง ดังนั้นการใช้สมุนไพรที่ป้องกันและกำจัดแมลงวันทองจะเป็นการไล่หรือป้องกันการวางไข่ของแมงวันทอง ได้อย่างดี
2012-04-23
5,410
ขมิ้นชัน
ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการปลูก และใช้สมุนไพรมาเป็นเวลานานตามภูมิปัญญา แต่การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นการค้ายังจัดว่าเป็นพืชใหม่อยู่ และเนื่องจากในปัจจุบันกระแสความนิยมเรื่องสมุนไพรขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มันสมัย สะดวกในการใช้และมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน จึงทำให้พืชสมุนไพรขยายตัวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม หรือใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
2012-04-23
4,022
อาหารเสริมมะม่วง บำรุงผลให้โต ผิวสวย
คุณกิจติกร กีรติเรขา เจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองย่า สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้ได้ปลูกมะม่วงงามเมืองย่า และมีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เผยเทคนิคการดูแลมะม่วงงามเมืองย่า ให้ผลสวย และสูตรการทำน้ำหมักมะม่วง ดังนี้
2012-04-20
6,226
ดอกเห็ดหงิก
จากการลงพื้นที่ ฟาร์มเส้นทางเห็ด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของคุณรุ่งทิวา อันตรเสน ผู้จัดการฟาร์ม และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ด โดยเฉพาะเรื่องอาการผิดปกติของเห็ดที่เพาะ ซึ่งเกษตรกรที่เพาะเห็ดส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในช่วงแรกๆ เกี่ยวกับเห็ดที่เพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรค แมลง และ การจัดการด้านความชื้น หรือ อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีเกษตรกรโทรศัพท์มาปรึกษาค่อนข้างมาก และส่งผลต่อผลผลิตของเห็ดโดยตรง ซึ่งหนึ่งในอาการผิดปกติดังกล่าวก็คือ ปัญหาของดอกเห็ดหงิกงอ มาดูแนวทางการแก้ไขเห็ดดอกหงิก กับเทคนิคดีๆ จากฟาร์มเส้นทางเห็ดกันครับ
2012-04-20
4,380
แก้อาการเมาค้างด้วยรางจืด
รางจืด นับว่าเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันกว้างขวางจาสรรพคุณช่วยลดสารพิษ เช่น พิษจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย พิษไข้ พิษสำแดง หรือแม้แต่พิษเหล้าที่ตกค้างในร่างกาย รางจืดก็สามารถขับอกมาได้ โดยคุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรทิพย์ไทย จ.เชียงราย ได้ให้ข้อมูลผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย เกี่ยวกับสรรพคุณของ “รางจืด” ช่วยแก้อาการเมาค้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีการใช้ถอนพิษเหล้าดังนี้
2012-04-20
5,910
กล้วยกวนสอดไส้กล้วยม้วน
จากการสัมภาษณ์คุณอัมพร เผ่าพงศ์ศักดิ์ วิทยากรจุดสาธิตการเกษตรและประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลธรรมมามูล ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรกร จ.ชัยนาท กล่าวว่า ทางกลุ่มได้ดำเนินการแปรรูปอาหารหลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตร เช่น กล้วยกวน มะละกอแก้ว มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง กล้วยอบกระเทียม มะพร้าวแก้วใส่สีธรรมชาติ และ มะม่วงกวน ซึ่งได้รับ อย. แล้วหลายชนิด เช่น กล้วยกวนและมะละกอแก้ว โดยวัสดุส่วนใหญ่รับซื้อจากสมาชิกทั้งสิ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและมีส่วนร่วมในการจัดทำผลผลิต จากความหลากหลายและความโดดเด่นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ จึงมีเกษตรกรและกลุ่มงานสถาบันเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานเป็นระยะๆ
2012-04-20
5,311
การปลูกแก้วมังกรอินทรีย์ในดินทราย
ปัจจุบันนี้ ผู้คนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและอาหารการกินมากขึ้น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารจากธรรมชาติและผักผลไม้ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีผลไม้เพื่อสุขภาพหลายชนิดที่ฮิตติดตลาดสุขภาพ และหนึ่งในนั้นก็คือ แก้วมังกร เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยมทานในรูปผลสดและคั้นน้ำดื่ม ด้วยแก้วมังกรมีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ลดความอ้วน และยังมีประโยชน์สำหรับร่างกายอีกหลายด้าน
2012-04-20
12,437
การเพาะเห็ดในขอนไม้ ลงทุนน้อย...รายได้งาม
เทคนิคการเพาะเห็ดในขอนไม้ที่ เป็นภูมิปัญญาที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ ของคุณสมาน พันธ์วิไล ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ แต่ใช้ท่อนไม้เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงเส้นใยเห็ดแทนการทำก้อนเชื้อ ด้วยวิธีการใช้สว่านเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ที่มีการตัดแต่งเป็นท่อนๆ จากนั้นจึงนำเชื้อเห็ดเศรษฐกิจที่ต้องการนำมาเพาะหยอดลงไปในรูที่เจาะ และเพาะบ่มเส้นใยคล้ายกับการเพาะเห็ดทั่วไป จะได้ดอกเห็ดสดไว้เป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน หรือจะนำไปประยุกต์เป็นอาชีพเสริม ก็ได้เช่นกันเพาะวิธีนี้ เป็นวิธีที่ลงทุนน้อย แต่รายได้งาม ทำหนึ่งครั้ง สามารถเก็บดอกเห็ดได้นานต่อเนื่อง 1-2 ปี และยังใช้เพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เกือบทุกชนิด เช่น เห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดขอนขาว ฯลฯ
2012-04-20
28,959
ฮอร์โมนพืชเร่งการออกดอกของกล้วยไม้
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านทางรายการ Happy Farmer Info กับคุณกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งจัดเป็นภูมิปัญญาทางการเกษตร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการคิดค้นและทดลองจนประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกในกล้วยไม้ ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงมีการออกดอกตามฤดูกาล และมีคุณสมบัติไม่ด้อยไปกว่าการใช้สารเคมี ซึ่งมีรายละเอียด และวิธีการทำดังนี้
2012-04-20
6,508
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566