ข้อมูลเกษตร
รักษาอาการขี้เรื้อนสุกรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรคขี้เรื้อนสุกรหรือขี้เรื้อนหมู เป็นโรคผิวหนังที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในฟาร์มต่าง ๆ เกิดจาก “ไรขี้เรื้อน” ซึ่งเป็นปรสิตภายนอกที่เกิดขึ้นได้กับสุกรทุกช่วงอายุ ยาที่ใช้รักษาโรคขี้เรื้อนสุกรมีหลายชนิด แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพ ราคา และความสะดวกในการใช้งาน แต่ถ้าหากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทดแทนยาดังกล่าวได้ การรักษาอาการขี้เรื้อนสุกรจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้นทุนการผลิตจะลดลงตามไปด้วย
2012-04-20
12,283
พันธุ์หม่อนที่เหมาะสำหรับการทำใบชา
พันธุ์หม่อนที่เหมาะสำหรับการผลิตใบชา คือ พันธุ์บุรีรัมย์ 60 หรือพันธุ์นครราชสีมา 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของทางราชการและทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ให้้ผลผลิตสูง ใบขนาดใหญ่ หนา ไม่เหี่ยวง่าย เหมาะสมกับการผลิตเป็นชา
2012-04-18
8,592
การเตรียมท่อนพันธุ์หม่อนก่อนปลูก
หม่อนสามารถขยายพันธุ์ปลูกได้หลายวิธี เช่น การปลูกในแปลงโดยตรง การชำกิ่ง ซึ่งมีวิธีการเตรียมท่อนพันธุ์ให้เหมาะสมต่อการปลูก ดังนี้
2012-04-18
8,372
รัฐอัดฉีดพยุงราคาสับปะรด
โรงงานแปรรูปสับปะรดส่งออกครวญ วิกฤติเศรษฐกิจโลก ผสมโรงพิษข่าวลือสต๊อกโรงงานในไทยสต๊อกสับปะรดไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้คู่ค้าชะลอการรับซื้อและแถมกดราคาซ้ำ นายกสมาคม ระบุปัญหาลามถึงเกษตรกรผู้ปลูก ร้อนถึงกระทรวงเกษตรฯที่ต้องควักงบร่วมพันล้าน รับซื้อผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบ 2 แสนตัน
2012-04-11
4,014
สถานการณ์สับปะรดรายสัปดาห์
ผลผลิต : เพิ่มขึ้น ผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2555 ประมาณ 0.24 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.57 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.21 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 14.28 และเพิ่ม ขึ้นจาก 0.21 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.28
2012-04-10
1,575
โอกาสทองของผู้ปลูกหม่อนญี่ปุ่นสั่งชาหม่อนเพิ่มอีกเท่าตัว
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ใบหม่อน นอกจากใช้เป็นอาหารของหนอนไหม เพื่อให้สร้างเส้นใยไว้ทอผ้าแล้ว จากการวิจัยของกรมหม่อนไหมยังพบว่า ใบหม่อนมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มีสารดีเอ็นเจ (DNJ :1-deoxynojirimycin) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด มีสารกาบา (GABA : Gamma Amino Butyric Acid) ช่วยลดความดันโลหิต และบำรุงสมอง อีกทั้งยังพบกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด จึงมีการนำมาผลิตเป็นชาใบหม่อน ซึ่งปัจจุบันชาใบหม่อนของไทยมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 30 กลุ่ม เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และการผลิตแบบอุตสาหกรรมโรงงานอีก 4 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี 2 แห่ง และเชียงราย เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ
2012-04-10
2,946
ประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรดมีส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง ดังนี้
2012-04-09
3,742
อาหารสัตว์เอนกประสงค์ สำหรับ สุกร เป็ด ไก่ กบ ปลา ฯลฯ
อาหารเอนกประสงค์ เป็นสูตรอาหารที่สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร เป็ด ไก่ กบ ปลา ฯลฯ เหมาะสำหรับเป็นอาหารช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ในช่วงระยะขุนขาย เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน และยังเป็นสูตรช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย
2012-04-03
9,951
ตลาดมะขามเปรี้ยว
ราคาส่วนใหญ่ของมะขามเปรี้ยว การซื้อขายจะขึ้นลงตามฤดูกาล คุณภาพ สถานการณ์ราคามะขามเปรี้ยวแกะเมล็ดแล้วจะมีราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท ถ้าเป็นมะขามฝักใหญ่แบบสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 – 20 บาท แต่ถ้าเรานำไปแช่อิ่มจะขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 150 บาท และ 200 บาท
2012-03-29
4,490
ตลาดมะขามเปรี้ยว(ปัจจุบัน)
ราคาส่วนใหญ่ของมะขามเปรี้ยว การซื้อขายจะขึ้นลงตามฤดูกาล คุณภาพ สถานการณ์ราคามะขามเปรี้ยวแกะเมล็ดแล้วจะมีราคากิโลกรัมละ 150 บาท ถ้าเป็นมะขามฝักใหญ่แบบสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 – 20 บาท แต่ถ้าเรานำไปแช่อิ่มจะขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 300 บาท และ 400 บาท
2012-03-29
7,877
สูตรหมักเปลือกข้าวโพดอาหารเสริมโคนม
ในช่วงหน้าแล้งของทุกๆปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมักมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเพื่อเลี้ยงโคนม ถึงมีแปลงหญ้าก็ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องออกไปหาวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องที่ห่างไกล ซึ่งสิ้นเปลืองเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นจึงควรมีการเก็บถนอมพืชอาหารหยาบไว้ใช้ ซึ่งอาจทำในรูปของพืชแห้งและพืชหมัก โดยการทำพืชหมักจึงน่าจะเป็นวิธีการที่สะดวกและลดต้นทุน ซึ่งพืชที่นำมาหมักอาจเป็นหญ้า ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ต้นข้าวโพดหมักหลังเก็บฝักแล้ว หรือวัสดุเศษเหลืออื่นๆ เป็นต้น
2012-03-26
10,013
การนำมะนาวไปฝังทรายหรือแกลบชื้นจะเก็บรักษาได้นาน 21 วัน
การฝังมะนาวในทรายชื้นหรือแกลบชื้นและวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาวได้นาน 21 วัน
2012-03-24
3,971
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
2.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
2.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00