ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-13.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว กล่าวว่า การคัดเลือกสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น สุกรพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีและครบถ้วน อาทิเช่น ขนาดของสะโพกที่ใหญ่และหนา ความหนาของไขสันหลัง ขนาดของลูกอัณฑะต้องมีขนาดที่เท่ากันทั้งสองลูก ความยาวของลำตัวต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป มีการทรงตัวดี เป็นต้น ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติของสุกรพ่อพันธุ์ไม่ครบถ้วน ทางฟาร์ม ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ควรที่จะตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง โดยมีเทคนิควิธีการ ดังนี้
2012-05-09
9,794
การทำยาสมานแผลไก่
การเลี้ยงไก่รวมกันมาก ๆ โดยเฉพาะไก่รุ่น จะทำให้ไก่เกิดความเครียด จิกตีกันจนเป็นแผลจากการสัมภาษณ์ คุณสมจิตร เกษตรพรม เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 60 / 1 ม. 3 ต. โยนก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ในช่วงรายการ Happy farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันที่ 30 เม.ย. 2555 เวลา 17.00 น. คุณสมจิตได้แนะนำให้ใช้ถ่านมาทำยาสมานแผลไก่แทนการใช้ยาตามท้องตลาด เนื่องจากถ่านเป็นวัสดุที่หาง่าย และใช้สมานแผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสูตรนี้คุณสมจิตรเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเอง ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2012-05-09
8,471
เทคนิคการผลิตสับปะรดอินทรีย์ให้หวาน กรอบ ฉ่ำน้ำ
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ ที่คนในแวดวงการเกษตรรู้จักกันดีในนาม อาจารย์ทอง(ธรรมดา) แห่งสวนเพชรพิมายรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2553 จังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกสับปะรดอินทรีย์ให้มีความหวานกรอบ ฉ่ำน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Famer Info จ.นครราชสีมา ไว้เพื่อนำไปถ่ายทอดและบอกต่อแก่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจการปลูกสับปะรด ไว้ดังนี้
2012-05-08
13,533
การปลูกแตงโมไร้สารพิษ เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์
แตงโม เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า แตงโม เป็นผลไม้ที่ใช้สารเคมีและมีสารตกค้างมากเช่นกัน วันนี้เรามีองค์ความรู้ดีๆมาแนะนำ จากข้อมูลการสัมภาษณ์สด อาจารย์สุมาริน ทองแสน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีอีเอ็มในการเกษตร ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน ช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ทาง DFM 105.50 MHz. จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในเรื่องราวของการปลูกแตงโมไร้สารพิษ ต้นทุนต่ำ ด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้กับเกษตรกรที่สนใจได้รับรู้และสามารถนำไปปฎิบัติตามได้จริง
2012-05-08
49,827
การเพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาวเสริมรายได้
การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมที่มีต้นทุนไม่สูงมากนัก สามารถใช้วัสดุ และแรงงานในครัวเรือนได้ ในขณะที่ให้ผลตอบแทนสูงและทำได้ตลอดปี จึงนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทำนาหรือปลูกพืชอื่นเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี นำโดยคุณเพิก กองศรี และคุณอุษา กุลาราช ได้บุกลงพื้นที่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อไปพบกับกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านหนองปลาไหล ในการขอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดขอนขาวเสริมรายได้ มาเผยแพร่ต่อบน www.rakbankerd.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2012-05-08
6,067
สูตรอาหารเพาะเห็ดนางฟ้า
เพาะเห็ดนางฟ้า ทุกคนทำได้ เพียงแค่เรียนรู้และมีใจสู้เรื่องเห็ด นี่คือคำกล่าวของคุณลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง เจ้าของฟาร์มเห็ด ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดมานานกว่า 6 ปี รวมทั้งเป็นวิทยากรของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลขุนทะเลอีกด้วย โดยลุงสมบูรณ์ได้บอกเล่าวิธีการเพาะเห็ดอย่างไม่หวงสูตรไว้ดังนี้
2012-05-04
10,292
การจัดการช่อปาล์มน้ำมันเพิ่มผลผลิต
ตามปกติปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปจะเริ่มออกดอกตัวผู้เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 12-15 หลังปลูก โดยที่เกษตรกรโดยส่วนมากมักจะปล่อยให้ปาล์มน้ำมันออกดอกไปตามธรรมชาติ แต่การที่เราไว้ช่อดอกปาล์มน้ำมันในปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนั้นมีผลเสียก็คือจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโตได้ไม่เต็มที่ซึ่งคุณจรูญ ประดับการ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันมีวิธีการเร่งโตในปาล์มเล็กโดยวิธีการแทงช่อดอกปาล์มน้ำมันเล็ก ดังนี้
2012-05-04
9,181
การปลูกหญ้าข่มคา(หญ้าใบมัน)ควบคุมความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน
หญ้าข่มคาหรือทางภาคใต้เรียกว่า หญ้าใบมัน ซึ่งเป็นพืชคลุมดินอย่างดี เป็นหญ้าอายุหลายปี ชอบขึ้นในที่ที่มีฝนตกชุกตามสวนไม้ผล สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน พบมากทางภาคใต้ ลำต้นเล็ก สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร บริเวณฐานใบกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร เป็นเถาคลุมพืชต้นเตี้ยอื่นๆ เช่น หญ้าคา เกษตรกรจึงเรียกว่า "หญ้าข่มคา" เพราะถ้ามีหญ้าข่มคาเกิดขึ้นหญ้าคาก็จะค่อยๆตายไป ลักษณะใบคล้ายใบไผ่ ช่อดอกมีลักษณะเป็นแฉก โคกระบือชอบกิน ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำแทะเล็ม หญ้าข่มคาเป็นพืชที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติ
2012-05-04
7,917
แนวทางในการป้องกันโรคเป็ดและการดูแลรักษา
จากกรณีที่คุณนรินทร์ สมาชิก*1677 จ.ยโสธร ซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยง จำนวน 50 ตัว เมื่อเป็ดมีอายุประมาณ 1 เดือน ประสบปัญหาเป็ดเริ่มทยอยตายโดยแสดงอาการเดินแบบล้มๆลุกๆ จนกระทั่งเป็ดไม่สามารถเดินต่อและทยอยตายไปเกือบ 60% โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงสอบถามแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เป็ดที่เหลือทยอยตายเพิ่มขึ้นอีก
2012-05-03
14,807
การจัดการเลี้ยงดูแกะ
การจัดการเลี้ยงดูแกะในช่วงเจริญพันธุ์ไปจนถึงการคลอดและเลี้ยงดูลูก
2012-05-03
7,471
สูตรอาหารปลาช่วยเร่งให้ปลาตัวโตเร็วและแข็งแรง
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายส่วนมากต้องการเร่งให้ปลามีขนาดที่ตัวโตเร็ว ใหญ่ และ แข็งแรงมีน้ำหนักดี เพื่อให้ทันกับตลาดที่รับซื้อ จึงทำให้ต้นทุนในการซื้อหัวอาหารให้ปลามีมากขึ้นสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากให้อาหารในปริมาณที่มากแต่ปลากินได้ในปริมาณที่จำกัดเท่านั้น ผลที่ตามมาอาจทำให้น้ำในบ่อเกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้นการเลี้ยงปลาในบ่อเพื่อให้ตัวโตไว เกษตรกรต้องให้อาหารเพียงพอดีเท่านั้นก็พอ อาหารที่ให้ก็ต้องมีคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วน จึงจะทำให้ปลามีความแข็งแรงภูมิต้านทานโรคได้ เราสามารถใช้อีเอ็มผสมกับอาหารให้ปลากินได้ ส่วนสูตรเร่งให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีขนาดที่สมบูรณ์ตัวโต นอกจากจะให้น้ำมีสีเขียวอย่างเดียวแล้วนั้น ก็ยังมีสูตรอาหารที่ปรุงเองสามารถช่วยได้และได้ผลอย่างดี เป็นสูตรของคุณสุบิน ทองเพชรสิน เกษตรกรที่ทำเกษตรผสมผสาน บ้านท่าแร่ อยู่บ้านเลขที่ 80 ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัสดุในการทำดังนี้
2012-05-03
7,565
ก า ร เ ป็ น สั ด
กระบือเพศเมียที่จะผสมติดได้จะต้องอยู่ในระยะเป็นสัด ซึ่งเป็นระยะที่แสดงอาการมีอารมณ์ทางเพศและพร้อมที่จะได้รับการผสมพันธุ์ อาการแสดงการเป็นสัดของกระบือไม่ค่อยชัดเจนเหมือนในโค ผู้เลี้ยงจะต้องสังเกตให้ดีกระบือจะมีอาการกระวนกระวายกว่าปกติ ไล่ขึ้นทับตัวอื่นหรือยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับ อวัยวะเพศจะบวมกว่าเดิม ผนังด้านในช่องคลอดจะมีสีชมพูออกแดงในช่วงต้นของการเป็นสัดอาจมีเมือกใส ๆ ไหลออกมาในช่วงหลัง ๆ น้ำเมือกจะข้นและเหนียวขึ้น กระบือไทยจะเป็นสัดอยู่นานประมาณ 24 ถึง 36 ชั่วโมง
2012-05-03
1,740
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00