ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยหมักบำรุงกล้วยไม้สูตรประหยัดต้นทุน
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับเกษตรกรมือใหม่ ที่ใช้วิธีการบำรุงด้วยปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันปุ๋ยชนิดดังกล่าวราคาค่อนข้างสูง หากเกษตรกรหันมาใช้วัตถุดิบที่พอจะหาได้ในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำแล้ว เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดี
2012-04-30
15,490
พล่าเต้าเจี้ยว
เต้าเจี้ยวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองจนได้ที่ สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลาย เช่น เต้าเจี้ยวหลน ผสมในราดหน้า ผัดผักบุ้งไฟแดง น้ำจิ้มข้าวมันไก่ และ อื่นๆ ได้อีกมากและ พล่าเต้าเจี้ยวก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่นำเต้าเจี้ยวไปปรุงเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งสามารถทำได้ตามสูตรของ ศุนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
2,467
เต้าเจี้ยว
เต้าเจี้ยว เป็นสินค้าแปรรูปที่ได้จากการนำถั่วเหลืองไปหมักกับส่าเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัสออไรซี่ จนได้ที่ กินระยะเวลาในการหมักนาน 3–4 เดือน แล้วนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อรา เพื่อให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต ก่อนนำมาบริโภค
2012-04-30
2,398
เต้าหู้ขาว
เต้าหู้ขาว สามารถนำไปปรูงอาหารได้หลายอย่าง ดังจะเห็นได้จากเมนูยอดนิยมที่นิยมนำเต้าหู้ขาวไปเป็นส่วนผสมหลัก เช่น ซุปมิโซะ เต้าหู้ทอด เป็นต้น
2012-04-30
3,983
ไอศกรีมถั่วเหลือง
\"ไอศกรีมถั่วเหลือง\" เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถั่วเหลืองได้ และสามารถผลิตเพื่อส่งตามร้านอาหารหรือขายเองย่านชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่สุขภาพ ซึ่งเป็นอาหารคลายร้อนและให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก
2012-04-30
3,919
ซุปถั่วเหลือง
ซุปถั่วเหลือง เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมาผสมปรุงรส เคี่ยวกับนำต้มผักตามต้องการ จนได้รสชาติที่กลมกล่อม หน้าตาหน้าทาน ตามสูตรและวิธีการของศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
3,995
ขนมหม้อแกงถั่วเหลือง
ขนมหม้อแกงเป็นขนมหวานตำหรับไทยที่มีวิธีการทำ โดยการเผาหรืออบแป้งที่มีส่วนผสมของแป้งไข่ กะทิ นำตาล จนเหลืองสุกได้ที่ คนไทยชนบทนิยมทำเลี้ยงแขกในงานมงคลสมรส กรรมวิธีในการทำก็แสนง่าย สามรถทำได้ตามสูตรและวิธีการทำของศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
3,046
เค้กถั่วเหลือง
เค้กถั่วเหลือง เป็นอีกหนึ่งเมนูคุณภาพที่เกิดจากการแปรรูปผลผลิตถั่สเหลือง เพิ่มมูลค่า และ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งมีกรรมวิธีในการทำเช่นเดียวกับเบเกอร์รี่ทั่วไป ดังจะเห็นได้จากสูตร ของศูนย์วิขจจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2012-04-30
4,485
ขนมทองม้วนถั่วเหลือง
ขนมทองม้วนถั่วเหลือง อีกหนึ่งเมนูของว่างเพื่อสุขภาพ ทำขายง่ายรายได้งาม กรรมวิธีการทำไม่ยุ่งยาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2012-04-30
5,482
เต้าหู้นมสด
เต้าหู้นมสด เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารว่างมากคุณค่าและได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคและพ่อค้าแม่ขาย ในการทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากมีการลงทุนไม่มาก มีรสชาติเฉพาะตัยว ทานง่าย ขายคล่อง รองท้องได้นาน และ มีรายละเอียดในการทำดังนี้
2012-04-30
4,658
การทำน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราจำนวนมากยังยังพึ่งพาสารเคมีในการผลิตยางพาราโดยเฉพาะการใช้สารเคมีฆ่ายาง เพื่อทำให้ยางเป็นก้อนแข็ง ในการผลิตยางแผ่นหรือยางก้อนถ้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสื่อมสภาพ และเริ่มสงผลกระทบในด้านอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอด ทำให้พืชสัตว์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลประโยชน์กับการดำรงชีพของผู้คน ต้องสูญหายไป และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ใช้สารเคมีเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายสมบูรณ์ จันทร์จรุง จึงคิดหาวิธีการผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี จนได้สูตรน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตดังนี้
2012-04-30
11,993
เต้าฮวย
เต้าฮวยเป็นเมนูสุขภาพที่มีการใช้ถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมหลัก โดยการทำเป็นเต้าหู้กึ่งแข็ง ในน้ำร้อนขิง ผสมน้ำตาล ทานร้อนๆ กับปาท่องโก๋กรุบกรอบตัวเล็กๆ ที่ให้ทั้งพลังงานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการทำเต้าฮวยนั้นแทบจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากไปกว่าขั้นตอนการทำน้ำถั่วเหลืองให้แข็งตัวเป็นเต้าหู้กึ่งแข็ง ซึ่งมีกรรมวิธีการทำตามสูตรของศุนย์วิจัยพืชไร่ จงเชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
2,157
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 มี.ค. พ.ศ.2566