ข้อมูลเกษตร
แนะสร้างรายได้เสริมด้วยการปลูกข่าในสวนยางพารา
จากการสัมภาษณ์ คุณจีระกมล สุวรรณรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพรไทรทอง-คลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณนงพงา ไกรวิลาศ ในช่วง Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่น 101.0 MHz. ได้แนะนำเกษตรกรผู้มีสวนยางพาราเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกข่า เนื่องจากการลงทุนน้อย ไม่ต้องดูแลมาก ในขณะที่ความต้องการของตลาดเปิดกว้างทั้งใช้เป็นอาหาร และแปรรูปเป็นสมุนไพร ซึ่งข่าสามารถดูแลรักษาไม่ยาก โรคและแมลงรบกวนน้อยให้ผลตอบแทนเร็วเพียงเวลา 6-8 เดือน ก็ขุดจำหน่ายได้แล้ว และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนใหญ่ข่าที่นำมาปลูกในสวนยางพารา มีด้วยกัน 5 ชนิด คือ ข่าเหลือง ข่าขาวตาแดง ข่าขาวหัวใหญ่ และข่าป่า แต่จากการสำรวจตลาดแล้วข่าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค คือ ข่าเหลือง และ ข่าขาวตาแดง ซึ่ง 2 ชนิดนี้ก็มีสรรพคุณคือ ข่าเหลือง มีรสชาติไม่เผ็ดร้อนจนเกินไป ใช้นำมาประกอบอาหาร ส่วนข่าขาวตาแดง มีรสเผ็ดจัด หน่ออ่อนนิยมนำมาทำสมุนไพร ส่วนหน่อแก่ใช้ทำเครื่องแกง โดยส่งให้ตามร้านค้าที่ผลิตเครื่องแกงภายในจังหวัด
2012-05-09
14,635
สูตรปุ๋ยเร่งดอกกล้วยไม้ กระตุ้นดอก ออกดอกดก
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านทางรายการ FAMER INFO ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 ช่วงเวลา 13.00 น. กับคุณกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ได้ถ่ายทอดความรู้เกษตรผ่านทางเจ้าหน้าที่ถึงสิ่งที่ได้รับรู้ด้วยตนเอง องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการลดต้นทุนสามารถนำไปใช้ได้จริงและน่าสนใจอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรที่ทำไม้ดอกนั้นก็คือ การทำฮอร์โมนพืชช่วยบำรุงกล้วยไม้และที่สำคัญช่วยเร่งดอกกล้วยไม้ให้ออกดอกตามฤดู คุณสมบัติกาลไม่ด้อยไปกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเลย ซึ่งมีรายละเอียดการทำดังนี้
2012-05-09
17,992
การทำอาหารเลี้ยงกบเนื้อ สูตรลดต้นทุน
นายฉอ้อน เผนโคกสูง เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ได้แนะนำวิธีการทำอาหารเลี้ยงกบเนื้อ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนค่าหัวอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย แต่ต้องการเลี้ยงกบเนื้อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงได้แนะนำเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงกบเนื้อไว้ดังนี้
2012-05-09
30,507
สมุนไพรรักษาโรคสัตว์
ปัญญาโรคสัตว์ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้น คงเป็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรกลุ้มใจได้ไม่น้อย หรือบางครั้งถึงกับสร้างความเสียหายให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาล ชนิดที่คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคชนิดต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัตว์ที่เลี้ยง โรงเรือนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆด้วย
2012-05-09
2,839
เทคนิคการตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-13.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว กล่าวว่า การคัดเลือกสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น สุกรพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีและครบถ้วน อาทิเช่น ขนาดของสะโพกที่ใหญ่และหนา ความหนาของไขสันหลัง ขนาดของลูกอัณฑะต้องมีขนาดที่เท่ากันทั้งสองลูก ความยาวของลำตัวต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป มีการทรงตัวดี เป็นต้น ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติของสุกรพ่อพันธุ์ไม่ครบถ้วน ทางฟาร์ม ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ควรที่จะตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง โดยมีเทคนิควิธีการ ดังนี้
2012-05-09
9,606
การทำยาสมานแผลไก่
การเลี้ยงไก่รวมกันมาก ๆ โดยเฉพาะไก่รุ่น จะทำให้ไก่เกิดความเครียด จิกตีกันจนเป็นแผลจากการสัมภาษณ์ คุณสมจิตร เกษตรพรม เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 60 / 1 ม. 3 ต. โยนก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ในช่วงรายการ Happy farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันที่ 30 เม.ย. 2555 เวลา 17.00 น. คุณสมจิตได้แนะนำให้ใช้ถ่านมาทำยาสมานแผลไก่แทนการใช้ยาตามท้องตลาด เนื่องจากถ่านเป็นวัสดุที่หาง่าย และใช้สมานแผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสูตรนี้คุณสมจิตรเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเอง ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2012-05-09
8,418
เทคนิคการผลิตสับปะรดอินทรีย์ให้หวาน กรอบ ฉ่ำน้ำ
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ ที่คนในแวดวงการเกษตรรู้จักกันดีในนาม อาจารย์ทอง(ธรรมดา) แห่งสวนเพชรพิมายรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2553 จังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกสับปะรดอินทรีย์ให้มีความหวานกรอบ ฉ่ำน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Famer Info จ.นครราชสีมา ไว้เพื่อนำไปถ่ายทอดและบอกต่อแก่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจการปลูกสับปะรด ไว้ดังนี้
2012-05-08
13,473
การปลูกแตงโมไร้สารพิษ เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์
แตงโม เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า แตงโม เป็นผลไม้ที่ใช้สารเคมีและมีสารตกค้างมากเช่นกัน วันนี้เรามีองค์ความรู้ดีๆมาแนะนำ จากข้อมูลการสัมภาษณ์สด อาจารย์สุมาริน ทองแสน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีอีเอ็มในการเกษตร ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน ช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ทาง DFM 105.50 MHz. จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในเรื่องราวของการปลูกแตงโมไร้สารพิษ ต้นทุนต่ำ ด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้กับเกษตรกรที่สนใจได้รับรู้และสามารถนำไปปฎิบัติตามได้จริง
2012-05-08
49,686
การเพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาวเสริมรายได้
การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมที่มีต้นทุนไม่สูงมากนัก สามารถใช้วัสดุ และแรงงานในครัวเรือนได้ ในขณะที่ให้ผลตอบแทนสูงและทำได้ตลอดปี จึงนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทำนาหรือปลูกพืชอื่นเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี นำโดยคุณเพิก กองศรี และคุณอุษา กุลาราช ได้บุกลงพื้นที่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อไปพบกับกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านหนองปลาไหล ในการขอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดขอนขาวเสริมรายได้ มาเผยแพร่ต่อบน www.rakbankerd.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2012-05-08
6,037
สูตรอาหารเพาะเห็ดนางฟ้า
เพาะเห็ดนางฟ้า ทุกคนทำได้ เพียงแค่เรียนรู้และมีใจสู้เรื่องเห็ด นี่คือคำกล่าวของคุณลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง เจ้าของฟาร์มเห็ด ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดมานานกว่า 6 ปี รวมทั้งเป็นวิทยากรของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลขุนทะเลอีกด้วย โดยลุงสมบูรณ์ได้บอกเล่าวิธีการเพาะเห็ดอย่างไม่หวงสูตรไว้ดังนี้
2012-05-04
10,246
การจัดการช่อปาล์มน้ำมันเพิ่มผลผลิต
ตามปกติปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปจะเริ่มออกดอกตัวผู้เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 12-15 หลังปลูก โดยที่เกษตรกรโดยส่วนมากมักจะปล่อยให้ปาล์มน้ำมันออกดอกไปตามธรรมชาติ แต่การที่เราไว้ช่อดอกปาล์มน้ำมันในปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนั้นมีผลเสียก็คือจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโตได้ไม่เต็มที่ซึ่งคุณจรูญ ประดับการ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันมีวิธีการเร่งโตในปาล์มเล็กโดยวิธีการแทงช่อดอกปาล์มน้ำมันเล็ก ดังนี้
2012-05-04
9,138
การปลูกหญ้าข่มคา(หญ้าใบมัน)ควบคุมความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน
หญ้าข่มคาหรือทางภาคใต้เรียกว่า หญ้าใบมัน ซึ่งเป็นพืชคลุมดินอย่างดี เป็นหญ้าอายุหลายปี ชอบขึ้นในที่ที่มีฝนตกชุกตามสวนไม้ผล สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน พบมากทางภาคใต้ ลำต้นเล็ก สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร บริเวณฐานใบกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร เป็นเถาคลุมพืชต้นเตี้ยอื่นๆ เช่น หญ้าคา เกษตรกรจึงเรียกว่า "หญ้าข่มคา" เพราะถ้ามีหญ้าข่มคาเกิดขึ้นหญ้าคาก็จะค่อยๆตายไป ลักษณะใบคล้ายใบไผ่ ช่อดอกมีลักษณะเป็นแฉก โคกระบือชอบกิน ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำแทะเล็ม หญ้าข่มคาเป็นพืชที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติ
2012-05-04
7,858
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
46.00
0.00