ข้อมูลเกษตร
การจำแนกพืชผักตามส่วนที่ใช้บริโภค
ส่วนของผักที่ใช้บริโภค ได้แก่ ใบ ลำต้น ราก ดอก ผล และเมล็ด การผลิตผัก เพื่อต้องการ ส่วนของใบ และลำต้น จึงจำเป็นต้องเพิ่ม ปริมาณปุ๋ยที่ธาตุไนโตรเจน ส่วนการผลิตผัก เพื่อบริโภคส่วนของดอก ผล เมล็ด และระบบราก ที่แข็งแรงต้องเพิ่มปริมาณ ปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส ส่วนความแข็งแรง และรสชาติหวานของผล ได้รับจากปุ๋ยที่ให้ธาตุโปแตสเซียมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ การปลูกผัก ที่ต้องการส่วนต่างๆ ในการบริโภค ยังเกี่ยวกับ การเขตกรรม เช่น ผักที่บริโภคส่วนของระบบราก จะไม่เพาะกล้าเพื่อทำการย้ายปลูก ส่วนที่ใช้บริโภคของผักจำแนกได้ดังนี้
2012-05-16
17,838
วิเคราะห์สถานการณ์ พืชผัก ปี 2555
สถานการณ์การผลิตพืชผักในประเทศไทย ปี 2555
2012-05-15
2,836
ย่านางแก้ศีรษะล้านผมร่วง
จาการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรที่มีองค์ความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน แม่จันทร์ แปน้อย ปราชญ์สมุนไพรพื้นบ้าน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับตำรายาพื้นบ้าน ทำให้ทราบว่า คนสมัยก่อนได้นำพืชสมุนไพรมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบางอย่างมีการเผยแพร่ให้ลูกให้หลานได้นำไปใช้ สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับและใช้แล้วได้ผลนั้นก็คือ ใบหญ้านางที่มีอยู่ทั่วไปตามละเมาะแนวชุมชน คุณประโยชน์ของใบหญ้านางมีมากมายใช้ในการประกอบอาหารพื้นบ้านก็ได้ และสามารถแก้ปัญหาหัวล้าน ผมน้อย และช่วยให้ผมดกดำก็ได้เช่นกัน จากการเปิดเผยเคล็ดลับกับทางทีมงานถึงวัตถุดิบและอัตราส่วนการนำไปใช้สูตรบำรุงรากผมซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2012-05-15
24,058
สูตรปุ๋ยน้ำอินทรีย์บำรุงผลกล้วยหอมทองให้เต่งตึงมีน้ำหนักดี
จากการสัมภาษณ์นายนรินทร์ เกตุพิมล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. ได้กล่าวว่า กล้วยหอมทองสามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สำหรับประเทศไทยสามารถปลูกกล้วยหอมได้ทั่วทุกภาค แต่การปลูกกล้วยหอมทองนั้นต้องมีเทคนิคและวิธีการดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค คุณนรินทร์จึงได้แนะนำสูตรน้ำหมักบำรุงกล้วยหอมทองให้ผลเต่งตึงและมีน้ำหนักดี โดยมีวิธีการ ดังนี้
2012-05-15
7,784
เทคนิคเเละวิธีการเก็บเกี่ยวใบตองกล้วยตานีให้ได้ผลผลิตสูง
การปลูกกล้วยในประเทศไทยมีมาช้านาน เริ่มจากปลูกเพื่อทานกันในครัวเรือน จนปัจจุบันปลูกเพื่อการค้า กล้วยที่นิยมปลูกกันทั่วไป ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยทั้ง 3 ชนิดนี้มีผู้ปลูก จำนวนมาก แต่สำหรับอำเภอสวรรคโลกแล้ว กล้วยที่ปลูกกันมากเพื่อการค้าไม่แพ้กล้วยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยตานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 กว่าไร่ มีมูลค่าการผลิตต่อปีกว่า 128 ล้านบาท และพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่ตำบ]คลองกระจง ผลผลิตหลักของกล้วยตานี คือ ใบตอง ถือว่ากล้วยตานีเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอสวรรคโลก จากการลงพื้นที่ที่สวนกล้วยตานีของคุณ เมตตา สังข์บัวแก้ว เกษตรกรที่ปลูกกล้วยตานี เพื่อเก็บใบจำหน่ายที่ตลาดไท คุณเมตาได้บอกเทคนิคการเก็บใบตองกล้วยตานี ให้ได้ผลผลิตที่ดี และลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในช่วงของการเก็บเกี่ยวใบตองมาดังนี้
2012-05-15
9,842
การจำแนกผักตามฤดูกาลปลูก
การจำแนกพันธุ์ผักตามฤดูปลูกนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ พันธุ์หนัก และ พันธุ์เบา
2012-05-14
11,577
สูตรอาหารเป็ดอายุ 3-4 เดือน
คุณเทียนทอง มีโรง เจ้าของฟาร์มเป็ดแบบพอเพียง เลี้ยงเป็ดเทศจำนวนหลายสิบตัว เกษตรกรบ้านหนองหม้อ เลขที่ 95 ม.8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย เผยสูตรอาหารสำหรับเป็ดที่มีอายุ 3-4 เดือน ซึ่งเกษตรกรท่านอื่นสามารถนำไปลองปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งมีส่วนผสมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนี้
2012-05-10
5,742
การรักษาโรคไก่ อาหารไม่ย่อย
ปัญหาในการเลี้ยงไก่มีอยู่หลายปัญหา ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรมักจะพบเจอก็คือ ไก่ที่เลี้ยงไว้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย ซึ่งอาจจะมาจากหลายๆ สาเหตุ เช่น เกิดจากติดเชื้อในกระเพาะ อาหาร ทำให้อาหารบูดเน่าไม่ย่อย ไก่จะมีอาการเหงาซึม ระบบทางเดินหายใจติดขัดมีเสียงดังครืดคราด มีน้ำมูกน้ำลายไหล กระเพาะบวม คุณทองมา ธนบัตร เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กว่า 400 ตัว เป็นอาชีพเสริมได้ทำการแนะนำวิธีการรักษาโรค ดังนี้
2012-05-10
22,180
น้ำหมักชีวภาพอาหารเสริมไก่พื้นเมือง
ปัจจุบันราคาอาหารสัตว์ในท้องตลาดมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสำหรับสัตว์ปีก ทำให้เกษตรกรหลายท่านหันมาคิดค้นสูตรอาหารหรืออาหารเสริมต่างๆ เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรท่านนี้ นายคำสิงห์ มาลาหอม เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการคิดค้นน้ำหมักชีวภาพอาหารเสริมไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นสูตรที่ดี อีกทั้งลดต้นทุนและเร่งการเจริญเติบโตของไก่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2012-05-10
7,136
เทคนิคการทำอาหารไก่โดยใช้ต้นกล้วย
หยวกกล้วย ถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นต่อสัตว์หรือพืช แต่ที่หลายๆคนคิดไม่ถึงก็คือการนำหยวกกล้วยมาเป็นอาหารไก่นั้นเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีทำและเทคนิคดีๆของคุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้มีความสามารถในหลายๆด้าน ทั้งการทำนา การทำสวนผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์และวันนี้คุณลุงได้แนะนำวิธีการนำหยวกกล้วยมาเป็นอาหารไก่เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับไก่ เพิ่มสีสันที่สวยงามขนเป็นเงา เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มจำนวนผลผลิตของไข่ไก่ และเพื่อป้องกันโรคในไก่ รวมถึงหยวกกล้วยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างดี
2012-05-10
5,884
การทำให้ไข่ไก่ฟองใหญ่
ปัญหาสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่อีกอย่างคือการที่เราเลี้ยงไก่ไข่แล้วไข่ไก่มีขนาดฟองที่เล็กมาก ทำให้ได้ราคาที่ถูก ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการนำไปจำหน่าย ซึ่งหากเราแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้จะทำให้เราไม่ได้อะไรจากการเลี้ยงไก่ไข่ ดังนั้นการรู้วิธีการที่จะทำให้ไก่ไข่ออกไข่ใบโตๆได้นั้นคือกำไรที่จะได้มาจากการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งลุงเฉลย ละหม้ายพันธ์ บอกว่าหากใครที่มีปัญหาดังกล่าวอยู่ให้รีบทำตามสูตรต่อไปนี้ได้เลย
2012-05-10
5,176
กระเทียมป้องกันโรคราดำทำลายดอกมะม่วง
เมื่อพูดถึงปัญหาในการทำสวนมะม่วง เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงย่อมทราบกันดีในเรื่องของปัญหาโรคราดำมะม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มะม่วงออกดอก หากมีราดำขึ้นปกคลุมดอก จะเป็นผลให้การผสมเกสรของดอกไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ และทำให้การติดดอกออกผลของมะม่วงลดลงหรือไม่ติดผลเลย ซึ่งโรคราดำจะเกิดทั้งบนใบ ช่อดอก และผลอ่อน มีลักษณะเหมือนเขม่าหรือฝุ่นสีดำปกคลุมเป็นแผ่นสีดำ เมื่อแห้งอาจจะร่วงหลุดเป็นแผ่น สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคุณลุงพยัพ โสภาน้อย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านพระบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้บอกกับทีมงาน Farmer info จ.สระบุรี ในการใช้สมุนไพรกำจัดและป้องกันโรคราดำในมะม่วงแบบง่ายๆ ดังนี้
2012-05-09
5,927
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00