ข้อมูลเกษตร
เต้าฮวย
เต้าฮวยเป็นเมนูสุขภาพที่มีการใช้ถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมหลัก โดยการทำเป็นเต้าหู้กึ่งแข็ง ในน้ำร้อนขิง ผสมน้ำตาล ทานร้อนๆ กับปาท่องโก๋กรุบกรอบตัวเล็กๆ ที่ให้ทั้งพลังงานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการทำเต้าฮวยนั้นแทบจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากไปกว่าขั้นตอนการทำน้ำถั่วเหลืองให้แข็งตัวเป็นเต้าหู้กึ่งแข็ง ซึ่งมีกรรมวิธีการทำตามสูตรของศุนย์วิจัยพืชไร่ จงเชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
2,045
นมถั่วเหลือง(น้ำเต้าหู้)
น้ำนมถั่วเหลือง หรือ ที่ผู้คนนิยมเรียกกันจนติดปากว่าน้ำเต้าหู้ ยิ่งนับวันยิ่งจะได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จากคุณประโยชน์ที่มีอยู่มากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนที่เยี่ยมยอดในกลุ่มผู้ไม่ทานเนื้อสัตว์ และยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่สามารถทดแทนการสูญเสียฮอร์โมนในสตรีวัยหมดประจำเดือนได้เป็นอย่างดี หากสาวๆ ทานเป็นประจำ จะช่วยเสริมให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และ ช่วยลดท่าทีที่แข็งกร้าวในสตรีที่มีแนวโน้มว่าจะมีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทำให้ท่าทีนุ่มนวลลงได้ โดยน้ำเต้าหู้ที่ซื้อทานโดยทั่วไปนั้นจะมีสารอาหารดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกันไปตามจรรยาบรรณของผู้ผลิต หรือ อาจกล่าวได้ว่าความเข้มข้นของน้ำเต้าหู้มักขึ้นอยู่ที่กับน้ำที่ผู้ค้าใส่เข้าไปเจือจางเพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตนั่นเอง ทำให้นำเต้าหู้ที่มีการผลิตขายตามท้องตลาดนั้น อาจมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่มากนัก และหากต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น การทำทานเองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตนั้นสามารถทำตามสูตรการทำนำเต้าหู้ของศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่ ได้ดังนี้(Maminyada)
2012-04-30
3,454
ขนมรังผึ้งถั่วเหลือง
ขนมรังผึ้งถั่วเหลืองเป็นอาหารว่างที่อุดมไปด้วยคุณค่าที่แฝงมากับโปรตีนและประโยชน์ของถั่วเหลือง และ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรือเมนูโปรดประจำครอบครัวได้ไม่ยาก ประมาณว่าทานเล่นก็อร่อยมากคุณค่า ทำขายตามตำราก็ทำเงินให้ได้ไม่น้อย ซึ่งสามารถนำสูตรและวิธีการทำของศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ไปทำต่อหรือประยุกต์ให้เข้ากับความชอบก็ยังไม่เสื่อมคุณค่าที่จะได้รับจากถั่วเหลืองได้เช่นกัน
2012-04-30
5,442
ถั่วเหลืองคั่วเกลือ
ถั่วเหลืองคั่วเกลือ เมนูกรุบกรอบ ยอดนิยมสำหรับชนบนที่สูง โดยเฉพาะชาวเหนือที่แทบจะกล่าวได้ว่าคนที่ไม่เคยได้ลิ้มรสชาตินั้นคงหาได้ยากเต็มที..เพราะนอกจากจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นประจำบ้านแล้ว ยังถือเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวยังนิยมซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้าน ด้วยมีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัว จากการคั่วกล้อมแกล้มกับเกลือจนได้ที่ ซึ่งมีกรรมวิธีในการทำดังนี้
2012-04-30
15,586
การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
พลังงานเชื้อเพลิงที่ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก โดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับหุงต้ม ปิ้ง ย่าง ในครัวเรือน และร้านอาหารต่างๆ แต่ปัจจุบันมีให้เหลือใช้ไม่มากนัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
2012-04-27
21,495
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 1
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Shih Shih กับ SRF 400 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) นำเข้าลูกชั่วที่ 3 ในปี 2518 โดยปลูกและคัดเลือกพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) พบว่าสายพันธุ์ 16-4 ให้ผลผลิต
2012-04-27
2,545
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 ในปี 2503 นักเกษตรไทยได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลูกผสมชั่วที่ 2 มาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จำนวน 23 สายพันธุ์ ๆ ละประมาณ 20 เมล็ด เข้ามาในประเทศไทย นำมาปลูกคัดเลือกต้นต่อแถวที่สถานีกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกคัดเลือกเป็นเวลา 5 ปี พบว่ามี 3 สายพันธุ์ปรับตัวดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ผลผลิตสูง เมื่อทำการทดสอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุ์แนะนำอุตสาหะ A พบว่า พันธุ์ สจ.1 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 สายพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะนำ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นพันธุ์มาตรฐานแนะนำให้เกษตรกรปลูกแทนพันธุ์อุตสาหะ A (หรืพันธุ์ SB 60) ในปี พ.ศ.2508
2012-04-27
2,494
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1 (TVB 1) เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการพันธุ์ที่นำเข้ามาจากไต้หวัน (VESOY # 4) เมื่อ พ.ศ.2524 โดยเน้นการคัดเลือกต้นที่ฝักใหญ่ แก่พร้อมกัน ฝักแตกน้อยเมื่อแก่ แล้วนำไปประเมินผลผลิต ในศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่าง ๆ และในไร่เกษตรกร ระหว่าง พ.ศ.2528-2535
2012-04-27
2,674
ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams กับพันธุ์ สจ.2 ในปี พ.ศ.2521 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน (แบคทีเรียลพัสตูล) ลำต้นแข็งแรงต้านทานต่อการหักล้ม ลำต้นสูง สามารถคลุมวัชพืชในแปลงถั่วเหลืองได้ดีมาก เมล็ดมีขนาดใหญ่ เปลือกหุ้มเมล็ดหนาทำให้ไม่เสื่อมความงอกได้ง่าย ทนทานแล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและดินด่าง ตรึงไนโตรเจนได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4 สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
2012-04-27
3,554
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4
สจ.4 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Acadian กับ Tainung 4 ในปี พ.ศ. 2513 ณ สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) โดยการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection) จนถึงชั่วที่ 7 จึงนำเข้าเปรียบเทียบในท้องถิ่นต่าง ๆ ปากฎว่ามีการปรับตัวได้ดี และให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2519
2012-04-27
2,468
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
พันธุ์ สจ.5 เป็นพันธุ์ที่ได้รับจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Tainung 4 กับพันธุ์ สจ.2 ในปี 2513 ณ สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection) และประเมินผลผลิตในหลายท้องที่ มีการเจริญเติบโตปรับตัวได้ดี ผลผลิตสูงสม่ำเสมอจึงได้รับการเสนอรับรองพันธุ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ.2523
2012-04-27
3,279
ถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1
ในปี พ.ศ.2523 สาขาพืชน้ำมัน สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้นำถั่วเหลืองพันธุ์โอซีบี (OCB = Oil Crop Branch) เข้ามาจากต่างประเทศ แล้วนำไปปลูกศึกษาครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูฝนปี 2524 พบว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้อายุสั้นดี เมล็ดโต ผลผลิตสูงพอสมควร จึงได้นำเข้าเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525-2526 ในหลายท้องที่ แต่ปรากฏว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ในเขตภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี จึงได้ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์เรื่อยมาจนได้รับการตั้งชื่อเป็นพันธุ์นครสวรรค์ 1 ใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้กสิกรปลูกเมื่อ 11 เมษายน2529
2012-04-27
2,987
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00