ข้อมูลเกษตร
รักบ้านเกิด สุดยอดแพลตฟอร์มด้านการเกษตร
วันนี้เราชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มต่างๆ ของรักบ้านเกิด เราเป็นแพลตฟอร์มด้านการเกษตร ที่ให้บริการในหลากหลายช่องทาง ทั้ง website Facebook Youtube และ Instragram ให้คุณได้เลือกใช้บริการกันได้ตามความสะดวกเลย
2023-02-17
952
ทริคเลือกซื้อเนื้อสัตว์-ผัก ผลไม้ ไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีนปีนี้ วันจ่ายตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายเลือกซื้อของไหว้ ไม่ว่าจะเป็นของสดต่าง ๆ เป็ด ไก่ ปลา ผลไม้มงคล และมีการปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาดบ้าน ตกแต่งประดับประดาด้วยสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง
2023-01-19
696
รู้จักสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเทคนิคการสกัดสารสกัดที่เป็นประโยชน์จากสมุนไพรมาใช้
แปลงผักที่คุณปลูกไว้มีโรคและแมลงรบกวนอยู่หรือเปล่า? วันนี้รักบ้านเกิดจะพาทุกคนมารู้จักสมุนไพรที่ใช้กำจัดโรค และกำจัดแมลงในแปลงผัก ทำให้แปลงผักของคุณปลอดสารเคมี พร้อมวิธีการสกัดสารที่เป็นประโยชน์จากสมุนไพรออกมาใช้ ไม่ว่าคุณจะทำการเกษตรเล็กๆ ที่บ้าน หรือเป็นเกษตรกรมืออาชีพก็สามารถนำไปทำใช้ได้ รับรองว่าทำได้ง่ายๆ ทุกคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอน
2022-11-25
1,196
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อม จ.สมุทรสงคราม
ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน อร่อย และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และในจังหวัดสมุทรสงครามเองก็เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญอันดับหนึ่งในภาคกลาง แต่อย่างไรก็ตามต้นลิ้นจี่ก็อาจจะไม่สมบูรณ์มาก เพราะไม่มีการเตรียมต้นและความสมบูรณ์ของการออกดอกเดือนจากที่ต้องการความเย็นในการสร้างตาดอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนโดยได้คิดค้นนวัตกรรมการเพิ่มผลและคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ลิ้นจี่ออกผลผลิตได้เยอะขึ้น มีขนาดใหญ่ มีคุณภาพ และให้ออกผลก่อนราคา และสามารถทำให้ราคาต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น
2022-11-20
953
การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูกาล จ.อุดรธานี
มะม่วงเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกมากที่จังหวัดอุดรธานี และมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี แต่อย่างไรก็ตามในรอบผลผลิตตามฤดูกาลในปี 2565 ที่ผ่านมา ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ผนวกกับปัญหาการแพร่ระบาดของ covid 19 ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งมะม่วงที่มีแผนจะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ด้วยข้อจำกัดและปัญหาที่กล่าวมานี้ทำให้ในรอบการผลิตมะม่วงตามฤดูกาลประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้นำเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล ซึ่งผ่านการวิจัยของ ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์ นักวิจัยอาวุโสของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้แบบนอกฤดู รวมถึงการส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานและยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตที่คุ้มค่า ลดต้นทุนในการขนส่ง และรักษาคุณภาพผลผลิตก่อนเข้าสู่ท้องตลาดได้
2022-11-20
772
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.จันทบุรี
ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศที่มีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากผู้บริโภคหันมาสนใจดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีการนำสมุนไพรมาใช้ในตำรับอาหาร หรือยาแผนโบราณ ส่วนใหญ่ได้จากการเก็บจากแหล่งธรรมชาติโดยไม่มีการปลูกทดแทน หรือมีการปลูกแต่ยังไม่มากนัก ทำให้สมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติมีจำนวนลดลง แต่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น จนทำให้สมุนไพรมีราคาแพงขึ้น ซึ่งการที่จะมีสมุนไพรใช้เพียงพอต่ออุปสงค์นั้น จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกสมุนไพรในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่สูง มีปริมาณสารสำคัญที่เหมาะสม และมีความปลอดภัย ดังนั้นในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเริ่มตั้งแต่ระบบการเพาะปลูก การวิเคราะห์เพื่อประเมินการใส่ปุ๋ย ระยะเวลาความถี่ของการใช้ปุ๋ย การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อปกป้องการเสียหายที่อาจเกิดจากโรคพืชทางดิน เป็นต้น นอกจากนี้โครงการมีการพัฒนาปรับปรุงหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ หรือเกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงเพิ่มทักษะและส่งเสริมด้านการตลาด สำหรับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการทำธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมได้
2022-11-20
864
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รัฐบาลตระหนักถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมสำหรับการใช้งานตามหลักการ ?ทำน้อยได้มาก? พัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า value chain เพื่อพัฒนายกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2022-11-19
693
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยต้นเตี้ย เพื่อลดการหักล้มจากพายุ จ.ปทุมธานี
กล้วยหอมเป็นผลผลิตที่สำคัญของประเทศไทย โดยผลผลิตร้อยละ 80 ถูกใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศ และบางส่วนถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ในพื้นที่ อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี ซึ่งในแต่ละปี พื้นที่ในอำเภอหนองเสือมักจะประสบกับลมพายุในช่วงเดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ทำให้สวนกล้วยในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาคอกล้วยหัก เครือกล้วยผิดรูป โดยทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีแผนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตกล้วยต้นเตี้ย และกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนำงานวิจัยมาร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำร่อง และนำไปใช้แก้ปัญหาพื้นที่เพาะปลูกกล้วยในอีกหลายพื้นที่
2022-11-19
734
การเพิ่มผลผลิตต้นผักเหลียงและการยืดอายุการเก็บใบเหลียงสด จ.พังงา
จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นผักเหลียงหรือผักเหมียง โดยใบเหลียงสด มีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น คือ 2-3 วันที่อุณหภูมิปกติและ 5-7 วันที่อุณหภูมิ 4-10 องศา ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ต้นผักเหลียงเป็นพืชที่ออกผลผลิต สำหรับเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล โดยจะแตกผลผลิตจำนวนมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่ง หากเกษตรกรมีการจัดการสวนแปลงที่ไม่ดี อาจทำให้ได้ผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงได้มีแผนที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชผักเหลียงและการยืดอายุการเก็บใบเหลียงสดเพื่อให้เกษตรกรจังหวัดพังงาใช้สารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มผลผลิตเพื่อประโยชน์ในการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป
2022-11-19
1,036
การลดต้นทุนเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน จ.ชุมพร
จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นเหมาะสม แต่ในปัจจุบันการปลูกทุเรียนต้นทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ มีราคาเพิ่มสูงขึ้น จากการระบาดของโรคเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายจากการยืนต้นตายของทุเรียน และอีกหนึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ ปุ๋ย มีราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 2 เท่าตัว จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุน ดังนั้นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการช่วยเหลือในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร จึงได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการให้กับเกษตรกร และการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน ผ่านช่องทางการขายสินค้าเกษตรออนไลน์
2022-11-19
1,212
5 เคล็ดลับบำรุงดิน ดูแลต้นไม้แบบประหยัด จากของเหลือใช้ในบ้าน
หากคุณปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้ตกแต่งบ้าน และอยากให้ต้นไม้ของคุณเติบโตแข็งแรง วันนี้รักบ้านเกิดมีเคล็ดลับการบำรุงดินจากของเหลือใช้ภายในบ้านมาฝาก เพราะถ้าเรามีดินที่ดีแล้วพืชผักที่เราปลูกก็จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน
2022-11-18
998
เคล็ดลับการล้างผักเพื่อลดสารเคมีตกค้าง มีหลากหลายวิธีเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลย
หากเราไม่ได้ปลูกผักไว้รับประทานเอง ก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่อาจจะซื้อผักที่มีสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงปนเปื้อนมารับประทาน ในเมื่อเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องรู้จักวิธีการล้างผักเพื่อลดสารเคมีเหล่านั้นลง เพื่อให้ได้รับประทานผักที่ปลอดภัย ซึ่งวันนี้รักบ้านเกิดมีเคล็ดลับการล้างผักมาฝาก ให้ทุกท่านได้เลือกใช้กันได้ตามสะดวก จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
2022-10-21
6,142
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00