ข้อมูลเกษตร
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียจากแป้งข้าวโพด ควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวของชาวนาพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ จังหวัดชัยนาทยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีที่ 1 ของไทยอีกด้วย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและการการเข้ามาระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จึงเป็นปัจจัยสำคัญของชานาชัยนาทที่ต้องพบกับต้นทุนที่สูงขึ้นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชาวนาต้องหาวิธีการความคุมและป้องกันไม่ว่าจะเป็นทางเคมีและชีวภาพ
2012-06-28
15,936
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2555
-
2012-06-28
1,358
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-06-28
1,379
เทคนิคการทำอาหารเลี้ยงหมูหลุมแบบลดต้นทุน จากสมาชิก *1677
นายวิโรจน์ รากพุดซา เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ทำการเลี้ยงหมูหลุมในพื้นที่ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงหมูหลุมอย่างมาก พร้อมเผยเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงหมูหลุมแบบลดต้นทุน ให้ดี มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ได้เป็นอย่างดี
2012-06-28
2,750
เทคนิคการทำอาหารปลาสูตรประหยัด
การเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จ และได้ผลกำไรดีนั้น ผู้เลี้ยงต้องประหยัดต้นทุนการเลี้ยงให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารปลา ซึ่งถ้าสามารถลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่ ผลกำไรก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น
2012-06-28
3,663
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-06-28
1,289
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-06-28
1,267
การถ่ายพยาธิโค-กระบือด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
หากเกษตรกรปล่อยให้สัตว์แทะเล็มหญ้าตามแหล่งอาหารธรรมชาติอาจจะส่งผลด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากแหล่งอาหารดังกล่าวปะปนไปด้วยเชื้อโรคนานาชนิด รวมไปถึงพยาธิที่ทำให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม ซูบ ผอม ซึม สัตว์แคระแกร็น โตช้า ไม่กินอาหาร สาเหตุอาจเกิดจากพยาธิภายใน ซึ่งการถ่ายพยาธิด้วยสมุนไพรเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยให้สัตว์กินอาหารได้ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
2012-06-28
5,468
เพิ่มรายได้ด้วยการเพาะลูกกบจำหน่าย
ไปดูอีกรายได้หนึ่งที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวสุบิน ทองเพ็ชรสิน ได้ตลอดทั้งปี นั่นคือการจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ และลูกกบ จากเดิมที่ไม่มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์กบมาก่อน แต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมหยุดนิ่งหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยศึกษาเรียนรู้จากกรมประมงที่ได้เชิญไปร่วมประชุม เสร็จสิ้นจากการประชุมแล้ว จึงได้ทดลองนำกลับมาทำที่บ้านจนประสบผลสำเร็จสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวจนถึงปัจจุบัน
2012-06-28
5,942
เทคนิคง่ายๆในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้พบกับคุณอรชัญ พันธ์วิไล เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกร และยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานอินทรีย์อีกด้วย ซึ่งคุณอรชัญ ได้แนะนำเทคนิคเทคนิคง่ายๆในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าว ให้กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์
2012-06-27
4,140
ข้าวหอมแม่พญาทองดำ ข้าวโบราณสายพันธุ์เก่าเกิดใหม่
ข้าวหอมแม่พญาทองดำ จันทบุรี ข้าวเจ้าดำ บ้านชองโอสถ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชุมชนดั้งเดิมของชาวชอง ซึ่งมีชาวจีนร่วมด้วย วัง หมายถึงคุ้งน้ำที่มีความลึก น้ำหมุนวน แซ้ม เพี้ยนมาจากคำว่า แซม ซึ่งชาวชองเรียกว่า วังเจ็กต่อเรือ เดิมยังเป็นแขวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบล ตำบลวังแซ้ม เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ประชากรมีอาชีพทำสวนผลไม้ สวนยางพาราและ ทำนา
2012-06-26
18,126
การปลูกผักสวนครัวหลังน้ำลด
กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนผูประสบภัยน้ำท่วม จึงได้เร่งรัดการผลิตกล้าผักระยะสั้น และ ระยะยาวเพื่อแจกจ่ายให้ท่านนำไปปลูกได้ทันทีหลังน้ำลด กล้าผักที่ท่านได้รับ ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ พริกขี้หนู กะเพรา โหระพา ปลูกกล้วยและมะละกอในการปลูกกลาผ้กดังกล่าวขอใหปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
2012-06-25
10,618
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2566