ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(2) ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
2,283
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,062
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,674
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,225
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,222
สูตรอาหารปลาหางนกยูง ลดต้นทุน
การเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบัน เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว ต้นทุนต่ำ ที่สำคัญมีตลาดรองรับแน่นอน แต่ปัญหาสำคัญที่เกษตรกรมักเจอกันอยู่ก็คือเรื่องอาหารสำเร็จรูปที่ราคาสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่คาดการณ์แน่นอนไม่ได้ บางครั้งก็มีราคาแพงทำให้ต้นทุนสูง คุณนิพล จึงได้คิดค้น สูตรอาหารปลาหางนกยูง ลดต้นทุนลง ให้ปลากินเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา เพิ่มคุณค่าทางอาหาร
2012-07-17
14,837
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(1) ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
3,315
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(2) ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
3,163
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
1,669
ราคาดอกไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
1,257
การใช้ใบสาบเสือห้ามเลือด
จากการสัมภาษณ์คุณกิยณัน ชูชื่น เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดชุมพร ได้กล่าวว่า วัชพืชที่สามารถใช้ห้ามเลือดได้มีหลายชนิด แต่ที่หาง่ายและมีปริมาณมาก คือ ต้นสาบเสือ
2012-07-16
7,226
การบังคับให้ลองกองออกดอกเร็วขึ้น
ลองกองคือผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าเทคนิคต่างๆสำหรับการทำสวนลองกองของเกษตรกรแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป และหากว่ารอให้ลองกองออกดอกเองนั้นก็ต้องใช้เวลานานมาก จึงต้องมีเทคนิคเพื่อช่วยบังคับให้ลองกองออกดอกเร็วขึ้น ซึ่งในส่วนของคุณชัยวัฒน์ ปริ่มผล เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แนะนำเทคนิคการบังคับให้ลองกองออกดอกได้เร็วขึ้น ผ่านทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ให้เกษตรกรได้นำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตลองกองฤดูถัดไป นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ชาวสวนลองกองหลายๆคนพลาดไม่ได้
2012-07-16
33,445
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. พ.ศ.2567