ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-18
1,265
เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกช่วยลดต้นทุน
นายประดับ ทองรักษ์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 101.0 MHz. ว่าในปัจจุบันนับมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาเรื่องปลาดุกที่เลี้ยงมีกลิ่นคาว เนื่องจากน้ำบูดเน่าจากเศษอาหารที่เหลือตกค้าง อาจทำให้ผลผลิตมีจำนวนลดลง และจำหน่ายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร
2012-07-18
3,841
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(1) ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
2,482
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(2) ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
2,271
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,016
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,652
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,213
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-17
1,209
สูตรอาหารปลาหางนกยูง ลดต้นทุน
การเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบัน เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว ต้นทุนต่ำ ที่สำคัญมีตลาดรองรับแน่นอน แต่ปัญหาสำคัญที่เกษตรกรมักเจอกันอยู่ก็คือเรื่องอาหารสำเร็จรูปที่ราคาสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่คาดการณ์แน่นอนไม่ได้ บางครั้งก็มีราคาแพงทำให้ต้นทุนสูง คุณนิพล จึงได้คิดค้น สูตรอาหารปลาหางนกยูง ลดต้นทุนลง ให้ปลากินเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา เพิ่มคุณค่าทางอาหาร
2012-07-17
14,768
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(1) ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
3,296
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(2) ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
3,140
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2555
ดูราคาสินค้าเพิ่มเติม
2012-07-16
1,648
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00