ข้อมูลเกษตร
ระวังกินเห็ดป่า อาจเจอเห็ดพิษ
นายแพทย์สาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเตือนชาวบ้าน หลังฝนตกต่อเนื่อง เห็ดป่าออกรอบสอง ให้ระวังในการบริโภคเห็ดป่า อาจบริโภคเห็ดมีพิษถึงตายได้
2012-08-23
2,984
การทำหน่อไผ่หม่าจูให้มีสีสันสวยงามและรสชาติอร่อย
คุณขันคำ เหาะสูงเนิน เกษตรกรบ้านนากลางพัฒนา ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกหน่อไม้ไผ่หม่าจูให้ได้ผลผลิตดี ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.15 น. เรื่องเทคนิคการเพิ่มสีสันและรสชาติของหน่อไม้ไผ่หม่าจู เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค ผลผลิตและคุณภาพก็ดี จึงได้แนะนำเทคนิคการทำหน่อไผ่หม่าจูให้มีสีสันสวยงามและรสชาติอร่อยไว้ดังนี้
2012-08-23
15,578
เทคนิคการคัดเลือกและเก็บเมล็ดมะละกอมาทำพันธุ์แบบประหยัดต้นทุน
สำหรับเกษตรกรบางท่านจะเจอปัญหาการเลือกพันธุ์มะละกอมาอย่างดีแล้ว นำมาปลูกกลับไม่ได้อย่างที่ต้องการ และไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร วันนี้คุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่ทำการปลูกมะละกอฮอลแลนด์และแขกดำ และสามารถนำมะละกอในสวนนั้นมาทำการขยายพันธุ์หรือทำกล้าพันธุ์ต่อไปได้เอง จึงนำมาบอกต่อกันไป สำหรับเทคนิคการคัดเลือกต้นพันธุ์มะละกอมาขยายพันธุ์ต่อแบบประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการคัดเลือก สามารถทำได้ดังนี้
2012-08-23
4,424
การดูแลมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่มะละกอแขกดำ ซึ่งแบ่งเป็นสายๆ ไป แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์ ทางคุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี ได้มาแนะนำเทคนิควิธีการปลูกมะละกอฮอลแลนด์เป็นผลไม้ปลอดภัย เป็นวิธีเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆพื้นที่ในการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ด้วย
2012-08-23
15,387
การเพาะกล้ามะละกอ
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่มะละกอแขกดำ ซึ่งแบ่งเป็นสายๆ ไป แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์ ทางคุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี และไม่ได้ไปซื้อกล้าพันธุ์แต่จะเพาะกล้าพันธุ์ของมะละกอเอง พันธุ์ของมะละกอก็ทำเอง วันนี้มีโอกาสจึงได้แนะนำวิธีการเพาะเมล็ดมะละกอมาฝากกัน
2012-08-23
13,525
การเช็คโรคเต้านมอักเสบก่อนส่งน้ำนมดิบ
จากการลงพื้นที่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้สอบถาม คุณประชุม รูปสง่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสุขสมบรูณ์ ได้กล่าวว่า การรีดนมโคเเต่ละครั้งต้องมีการตรวจสอบโคแต่ละตัวว่าเป็นโรคเต้านมอักเสบหรือไม่ ถ้าตัวไหนเป็นโรคเต้านมอักเสบอย่างชัดเจนจะรีดนมเป็นตัวสุดท้าย
2012-08-23
4,964
ต้านทานแมลงศัตรูพืชด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติ
ข้าว ถือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยยังอยู่ในระดับสูง อาจเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อได้เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่ทำการเกษตรที่มีต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลให้ผลผลิตต่ำกว่าออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตต่อไปว่าสินค้าการเกษตรต้นทุนต่ำอาจเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตไทยล้นตลาด ซึ่งก็จะส่งผลให้สินค้าของประเทศราคาตกต่ำตามทำให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนไม่ได้กำไร ดังนั้นหนทางแก้คือต้องเน้นไปที่เกษตรกรให้พยายามลดต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ก็จะทำให้เกษตรการอยู่รอด การลดต้นทุนอาจจะลดต้นทุนโดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากสุด
2012-08-22
4,026
น้ำหมักสูตรขั้วเหนียวจากงวงกล้วย
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ได้ประสานไปยังคุณทองอยู่ เกิดศิริ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ หมู่ 11 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผู้มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆในนาข้าว และเป็นครูติดแผ่นดินข้าว ปี พ.ศ.2551 เพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยกันผ่านทางรายการ Farmer InFo ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ในเรื่องของการบำรุงปรับปรุงข้าวและวีธีทำให้ขั้วของรวงข้าวนั้นเหนียว รับน้ำหนักเมล็ดข้าวได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นนั้นทำอย่างไร
2012-08-21
7,075
น้ำหมักกระดูกสัตว์เพิ่มฟอสฟอรัสบำรุงดินพื้นที่ทำนาในที่สูง
สภาพดินโดยทั่วไปบนพื้นที่สูงจะเป็นดินภูเขา หรือเป็นกรด เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนหิน มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในการเจริญเติบโตของข้าว ดังนั้นจะต้องปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ โดยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้จะต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน และเพิ่มเติมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่าการวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
2012-08-21
10,731
ไอศกรีมแก้วมังกร อร่อยแปลกไม่เหมือนใคร
ไอศกรีมแก้วมังกรเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่นำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อแปรรูป ในการเพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินค้า และเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว แก้วมังกรมีปริมาณมากขึ้นจนล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ
2012-08-21
8,299
ส่งเสริมปลูกข้าวโพดพันธุ์เทียนเมืองสิงห์ชี้รายได้ดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เผยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเทียนเมืองสิงห์ มีรสชาติดี เมล็ดเหนียวนุ่ม หวานมัน เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพิ่มรายได้เกษตรกร...
2012-08-21
5,039
ส้มโอปลอดโรคแคงเกอร์
โรคแคงเกอร์ในส้มโอนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเกิดได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ก้าน และผลส้ม แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสังเกตุเห็นโรคแคงเกอร์เกิดขึ้นที่ผล ลักษณะที่เห็นคือ เกิดจุดแผลฝังลึกลงไปในผิวผลอ่อน แผลนูนคล้ายฟองน้ำ มีสีเหลืองเข้ม ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกสะเก็ด มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ทำให้เกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคแคงเกอร์ ทำให้ผลที่เกิดโรคแคงเกอร์เสียหายและจำหน่ายไม่ได้ราคานั้นเอง
2012-08-21
4,210
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00