ข้อมูลเกษตร
น้ำหมัก 2 พลังกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ในช่วงฤดูฝนมักมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งมักระบาดในช่วงหลังการปักดำที่ข้าวเริ่มแตกกอ นายบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกรบ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการลงพื้นที่ ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาจากนายบุญช่วย ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น ในเรื่องการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้จากสมุนไพรพื้นบ้าน ได้ไม่ยาก ดังนี้
2012-08-10
3,547
น้ำหมักสมุนไพรสูตรบำรุงและป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าวช่วงหน้าฝน
ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยเกษตรกรจะนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีปราบโรคแมลงศัตรูข้าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลเร็ว ทำให้ข้าวที่ได้ไม่เหมาะแก่การบริโภค ด้วยเหตุนี้ คุณคำมี ศุภสร ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการทำนา โดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ คุณคำมีได้ลองผิด ลองถูก คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สูตรน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาหลายสูตร เพื่อนำใช้บำรุงต้นข้าว และแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งข้าวที่ได้ยังปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย
2012-08-10
7,299
การดูแลนาข้าวในหน้าฝน เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ในช่วงฤดูฝนถือเป็นฤดูสำคัญสำหรับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าว เพราะจะได้มีน้ำเพียงพอในการบำรุงรักษาต้นข้าวให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ความชื้นในอากาศก็มีสูงและเหมาะอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของศัตรูธรรมชาติที่ก่อให้เกิดโรคและแมลงศัตรูข้าวระบาดได้ ทั้งโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา และ เพลี้ยไฟ รวมถึงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่อาจจะระบาดได้ง่ายในช่วงหน้าฝนเช่นนี้
2012-08-10
4,484
น้ำหมักเผ็ดร้อนไล่แมลงจากสมุนไพร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าโครงการต่างๆในหมู่บ้านนอกจากการเลี้ยงควายตามโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาแล้ว ทางตัวคุณเพชร และชาวบ้านในหมู่บ้านเองยังทำนาข้าวและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น สุกร กบ โดยก่อนหน้านี้ คุณเพชรเองก็เคยแนะนำสูตรอาหารหมักสำหรับเลี้ยงหมูกับทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรมาแล้ว วันนี้จึงมาแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดอีกอย่างของที่นี่คือการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมีนั่นก็คือ น้ำหมักเผ็ดร้อนไล่แมลงจากสมุนไพร
2012-08-10
3,452
เทคนิคการทำน้ำหมักบำรุงข้าวก่อนตั้งท้องแบบลดต้นทุน
นายสุรศักดิ์ ประสงค์ทิงษ์ เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำนาแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.45 น. ถึงเรื่องการทำน้ำหมักบำรุงข้าวก่อนตั้งท้องแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี ไว้ดังนี้
2012-08-10
3,179
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับ นาข้าว
ปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่หันหน้าไปพึ่งสารเคมีประสิทธิภาพสูง ที่มีการแข่งขันกันในท้องตลาดเยอะแยะมากมาย โดยต่างก็อวดถึงสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาทั้งนั้น แต่หากมองในทางกลับกันสารเคมีประสิทธิภาพสูงเหล่านั้น บ่งบอกถึงอันตรายที่ตามมาโดยที่ชาวนาบางรายอาจคาดคิดไม่ถึงก็เป็นได้และแน่นอนว่าการใช้สารเคมีนั้นย่อมสะดวกกว่า เร็วกว่าและทันสมัยกว่าการใช้วิธีทางชีวภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและปลอดภัยกว่ากระบวนการทางชีวภาพเลยแม้แต่น้อย
2012-08-10
2,912
การใช้หัวกลอย บันใดลิงและสะเดาปราบเพลี้ยแป้ง
สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณสมเกียรติ สุขอินทร์ ได้ทำการคิดค้นและทดลอง พร้อมกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาเรียนรู้จากที่ต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ และนำไปทดลองใช้กับมันสำปะหลังจนได้ผลสำเร็จ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2012-08-10
3,050
เพิ่มปริมาณผลผลิตดาวเรืองด้วยการเด็ดยอด เพิ่มจำนวนต้น
คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรี และประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการทำการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
2012-08-10
7,427
เทคนิคบำรุงรักษาหน้ายางป้องกันปัญหาหน้ายางตาย
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการปลูกยางพารา กรีดยางพารามากขึ้น เพราะยางมีราคาค่อนข้างแพง แต่ในการกรีดยางนั้นก็มักจะพบกับปัญหาอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือการกรีดยางกินหน้ายาง นำพาไปสู่การเกิดโรคกับยางพาราหากไม่มีการรักษาได้ทัน ซึ่งคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้คิดค้นจนพบว่าเราสามารถรักษาหน้ายางด้วยน้ำหมักชีวภาพมะเฟืองได้ จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz. ที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
2012-08-10
7,330
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555
ดูราคาสินเกษตรเพิ่มเติม
2012-08-10
1,783
ลดการตายของจิ้งหรีดในหน้าหนาว
จิ้งหรีด ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายทำรายได้เร็ว เลี้ยงเพียง 45 - 50 วัน ก็สามารถจับจำหน่ายได้แล้ว แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เลี้ยง คือ ในช่วงหน้าหนาวจิ้งหรีดจะชะงักการเจริญเติบโต ตัวจะโตไม่เสมอ ไม่ออกไข่ขยายพันธุ์ไม่ได้ และที่สำคัญคือ การตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดทุน นายสมชาย คุ้มห้างสูง ปราชญ์เกษตรกร บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 13.40 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. จึงมีวิธีการดีๆ ซึ่งหลายคนมองข้าม มีวิธีการที่ง่ายและประหยัดมาบอกกัน เพื่อป้องกันการตายของจี้งหรีด
2012-08-10
15,579
อาหารเสริมกำลังสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิล
ถ้าพูดถึงปลาที่คนไทยนิยมรับประทานมากที่สุดคงหนีไม่พ้น ปลานิลและปลาทับทิม ที่มีราคาไม่สูงมาก และมีรสชาติอร่อย มีประโยชน์กับร่างกาย ง่ายต่อการปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเมนู ทอด เผา ต้ม ลาบ ฯลฯ แต่ก่อนที่จะมาเป็นปลานิล ปลาทับทิมตัวใหญ่ๆนั้น ก็ไม่ได้ง่ายดาย ต้องผ่านขั้นตอนการเลี้ยง การดูแลต่างๆมากมาย
2012-08-10
3,929
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ธ.ค. พ.ศ.2565