ข้อมูลเกษตร
สารภี ยาหอมบำรุงหัวใจ ขยายหลอดเลือด
ดอกสดและแห้ง ใช้เข้ายาหอมบำรุงหัวใจ ดอกตูม ย้อมผ้าไหม ให้สีแดง ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน เป็นยาบำรุงหัวใจ ขยายหลอดโลหิต
2012-09-17
2,729
ค้อเชียงดาว
ปาล์ม ขึ้นเป็นต้นเดี่ยว สูง 5-10 เมตร ลำต้นนูนเป็นคลื่นคล้ายวงข้อ มีเยื่อหุ้มพันรอบคอต้นคล้ายร่างแหสีน้ำตาล ใบเดี่ยว ตั้งแผ่ รูปมนกลมคล้ายพัด ด้านล่างมีนวลขาว แผ่นใบมีจีบประมาณ 60 พับ
2012-09-17
3,247
คำปองหลวง
ไม้เถา ขึ้นคลุมพุ่มไม้อื่นเป็นซุ้มแน่น ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ออกตรงข้าม มีใบย่อย 3-5 ใบ โคนใบเว้าลึก คล้ายรูปหัวใจ ขอบใบจักมนห่างๆ ปลายจักมักมีติ่งหนาม แผ่นใบมีขนประปรายทั้งสองด้าน ดอกจำนวนมาก
2012-09-17
2,595
แคทุ่ง
ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแคบเป็นพุ่มแน่นทึบ รูปทรงกระบอกยอดแหลม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบย่อยรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบเบี้ยว ดอกใหญ่ ออกเดี่ยวหรือออกบนช่อกระจุกสั้นๆ 2-3 ดอก บานตอนกลางคืน กลีบดอกสีขาว ติดกันเป็นหลอดยาว
2012-09-17
3,091
แคสันติสุข
ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ แตกกิ่งต่ำระเกะระกะ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเป็นวงรอบกิ่ง วงละ 4 ช่อใบ ใบย่อย 4-7 คู่ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ขอบใบจักมนหรือเกือบเรียบ ดอกใหญ่ ออกเป็นช่อแตกแขนงตามปลายกิ่ง กลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆัง ขอบกลีบย่นมาก
2012-09-17
2,976
เทคนิคป้องกันเชื้อราเข้าทำลายต้นทุเรียนหลังการตัดแต่งกิ่ง
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น ชาวสวนจะทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ซึ่งช่วงนั้นสวนใหญ่จะตรงกับหน้าฝน หลังจากที่ชาวสวนตัดแต่งกิ่งทุเรียน แล้วฝนตกน้ำโดนแผลที่ทำการตัดแต่งกิ่ง แผลทุเรียนที่โดนน้ำจะเกิดเชื้อรา ซึ่งจะทำให้ต้นโทรม ผลผลิตไม่ดี
2012-09-17
6,229
การจัดการสวนทุเรียนในภาคอีสานให้ได้ผลผลิตดี
ดต. สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่บ้านเหล็ก ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ยังแนะนำการดูแลจัดการสวนทุเรียนในภาคอีสาน ให้ได้ผลผลิตดี ดังนี้
2012-09-17
74,010
เทคนิคการปลูกชะอมให้แตกยอดอ่อนได้ตลอดทั้งปี
ในการปลูกชะอมจะให้ได้ผลผลิตดีต้องมีการจัดการน้ำให้ดี เพราะถ้าชะอมได้น้ำดี ชะอมจะแตกยอดอ่อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะในหน้าฝนจะพบว่าชะออมแตกยอดได้ดีมาก
2012-09-17
262,339
เครือไส้ไก่
ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ พาดพันไปตามพุ่มไม้อื่นได้ไกลหลายสิบเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมีขนาดถึง 20 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กว้างแกมรูปแผ่นกลม ปลายมนหรือเว้าเล็กน้อย ก้านใบยาว 5-12 เซนติเมตร ดอกเล็กมาก แยกเพศ ออกเป็นช่อยาวแตกแขนงด้านข้างสั้นๆ ช่อดอกออกเป็นกลุ่มตามลำต้นและกิ่งใหญ่ ผลสด สีเหลืองอมส้ม มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด
2012-09-17
6,231
แครกฟ้า
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ ลำต้นและกิ่งคดงอ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ออกเป็นวงๆ ละ 3 ใบ ใบย่อย 3-4 คู่ รูปไข่กว้างหรือค่อนข้างกลม แผ่นใบกระด้าง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนนุ่ม สีน้ำตาลอมเทาหนาแน่น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่ง กลีบดอกติดกันคล้ายรูปแตร ผลทรงกระบอกยาว แตกออกเป็น 2 ซีก ผิวมีขนสีน้ำตาลเหลืองหนาแน่น เมล็ดจำนวนมาก มีปีกบาง
2012-09-17
4,276
ปุ๋ยหมักมะเขือเทศบำรุงต้นมะเขือเทศ
มะเขือเทศถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่บอกว่าเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาค่อนข้างยาก ยิ่งถ้าจะทำการปลูกแบบปลอดสารพิษ หรือว่าจะทำการปลูกแบบการใช้สารชีวภาพ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณแดง มูลสาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผักปลอดสาร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี คุณแดง ได้แนะวิธีการง่ายๆ ในการทำน้ำหมักชีวภาพในการบำรุงมะเขือเทศ ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2012-09-17
8,484
สบู่เหลวขมิ้นชัน
สบู่เหลวขมิ้นชันเป็นอีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่คุณชนิดา เจริญศักดิ์ เกษตรกรผู้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและการประกอบอาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณชนิดา นั้น คุณชนิดา ได้แนะวิธีการทำสบู่เหลวจากสมุนไพร ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผิว หรือไม่เป็นอันตรายสำหรับผิวที่แพ้ง่าย ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2012-09-17
7,898
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
46.00
0.00