ข้อมูลเกษตร
โคนมพันธุ์ซาฮิวาล (Sahiwal)
โคพันธุ์ซาฮิวาลเป็นโคตระกูลซีบู เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนม และเป็นโคนมที่ดีที่สุดของประเทศปากีสถาน มีถิ่นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ มีรูปร่างคล้ายพันธุ์เรดซินดิ แต่มีขนาดใหญ่กว่าและให้นมมากกว่า กรมปศุสัตว์ได้นำเข้าโคพันธุ์ซาฮิวาลนำเข้าจากประเทศปากีสถาน ปี 2533 มีลักษณะดีเด่น คือ การทนร้อน ทนโรคและแมลงในเขตร้อนเลี้ยงง่ายทนต่อสภาพขาดแคลนอาหาร สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดี
2012-10-02
9,672
โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน (Thai Friesian)
โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน เป็นโคนมพันธุ์ผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงกว่า 75% หรือที่เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า โคนมเลือดสูง เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมาแล้ว ภายใต้ระบบการเลี้ยงดูที่มีระดับการจัดการอาหารที่ดี สามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูง ต่อระยะการให้นม และที่สำคัญสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้
2012-10-02
13,574
โคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด (Thai Milkink Zebu)
โคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด (TMZ) เป็นโคนมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกรที่มีการจัดการอาหารไม่ดีมาก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 เป็นโคนมที่ปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตโคนมพันธุ์ดีใช้ในประเทศ และทดแทนการนำเข้าโคนมจากต่างประเทศ เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า "โคเลือด 75" หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบูและพื้นเมือง โคพันธุ์นี้ สามารถเลี้ยงได้ดี ให้ผลผลิตน้ำนมปานกลางและความสมบูรณ์พันธุ์สูง ทนทางต่อโรคและแมลงเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
2012-10-02
7,544
เร่งการเกิดรากกิ่งตอนมะยงชิดด้วยกะปิ
การเร่งรากและทำให้พืชแข็งแรงโตไว เป็นสิ่งที่ผู้ทำการเกษตรต้องการที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลที่นิยมปลูกกันในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นแต่ในบางครั้งการขยายเพิ่ม อาจทำให้พืชไม่ค่อยออกรากหรือออกรากช้า ซึ่งทำให้เกษตรกรเสียรายได้และผลผลิตออกช้า
2012-10-01
23,842
ช่วยผสมเกสรฟักทองด้วยนมผง
ฟักทอง จัดเป็นพืชผักที่อยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตง ซึ่งได้แก่ ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน ฟักแฟง มะระ บวบ แตงโม แคนตาลูป ฯลฯ เป็นพืชผักที่มีราคาถูก มีวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณและถนอมสายตา นำมาทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก หรือใส่แกงเลียง แกงส้มเปรอะ แกงส้ม เป็นต้น เนื้อใช้ทำอาหารได้ทั้งคาว-หวาน ทั้งผัด-แกง-ขนม และใช้เป็นอาหารเสริมในเด็กเล็ก รวมทั้งดัดแปลงมาใช้โรยหน้าหรือปนในขนมต่างๆ ทำให้มีสีสันสวยงาม และมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายท่านไม่ได้ให้ความสนใจในการต่อดอกของฟักทองจึงทำให้ได้ผลผลิตน้อยดังนั้นการต่อดอกฟักทองจึงมีความสำคัญมากเพาะจะทำให้เกษตรกรนั้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่พบกับคุณวัชรินทร์ ทารัมย์ เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อไปรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้จากการปลูกฟักทองมานาน โดยเฉพาะเทคนิคการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตฟักทอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2012-10-01
13,154
หน่อไม้อัดปี๊บสุดยอดอาหารสุดยอดรายได้
ไม้ไผ่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เกษตรกรกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากประโยชน์มากมายที่ได้จากไม้ไผ่ ไผ่มีหลายชนิดและมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันก็มี แต่ถ้าพูดถึงไม้ไผ่ที่ปลูกและนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารนั้น ก็ต้องคิดถึงไผ่เลี้ยง ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกกันอย่างมาก ส่วนหนึ่งยังสามารถทำเป็นหน่อไม้นอกฤดูกาลซึ่งก็มักมีราคาแพง ไผ่มักให้หน่อมากในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ซึ่งราคาในช่วงนี้ก็จะราคาก็จะถูกลงมาก แต่สำหรับ คุณปราณี เขตมนตรี เกษตรกรบ้านนาแปนใต้ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย กลับมีรายได้ปีละนับแสนบาท จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือการแปรรูปหน่อไม้อัดปิ๊บ จากปกติขายหน่อยไม้สดในช่วงฤดูกาลจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 – 10บาท แต่เมื่อแปรรูปแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 - 40 บาท กลายเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้สำหรับชาวบ้านในชุมชน
2012-10-01
22,532
การเปิดดอกเห็ดนางรม-นางฟ้า เทคนิคเร่งการเกิดดอก
โดยปกติเห็ดนางรม-นางฟ้าจะใช้ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถ หรือบางครั้งอาจจะเลย 1 เดือนออกไปประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะนำมาเปิดดอกไ ด้จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณสังวาลย์ เต่าทอง เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ซึ่งคุณสังวาลย์ ได้เทคนิคและวิธีการดีๆ ที่จะช่วยให้เห็ดนางฟ้าออกดอกได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นและจะทำให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ได้ราคาดี ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2012-10-01
6,308
เทคนิคการปลูกไผ่เลี้ยงให้ได้ผลผลิตสูง
ไผ่เป็นพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลำไผ่ ที่นำมาจักสาน หรือ หน่อไผ่ที่นำมาบริโภคซึ้งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ไผ่กลับออกผลผลิตได้เพียงปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น เกษตรกรหลาย ๆ ท่านจึงคิดค้นและหาวิธีเพื่อที่จะให้ไผ่ที่ปลูกสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ซึ่งคุณบุญแทน นามจันโท เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ใน จ.สกลนคร ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ชำนาญการที่สามารถคิดค้นวิธีการปลูกไผ่เลี้ยงให้ได้ผลผลิตสูง ซึ่งได้บอกกล่าวเล่าขานไว้เป็นวิทยาทาน ดังนี้
2012-10-01
4,902
ชาเจ็ดพลังช้างสาน สมุนไพรแก้โรคปวดเมื่อย
ชาพญาช้างสาน สมุนไพรแก้โรคปวดเมื่อย เกษตรกรหรือคนทั่วไปหลาย ๆ ท่าน เมื่อทำงานหนัก แล้วจะรู้สึกปวดหลังปวดเอว จนเกิดอาการนอนไม่หลับ ไม่อยากทำงาน หรือไม่อยากทำอะไร หรือรู้สึกว่าทำงานไม่ไหว วันนี้คุณลุงสมนึก นาคะจะ เกษตรกร ผู้ทำสวนผสมผสาน จังหวัดนครนายก ผู้ที่มีหน้าหน้าอ่อนกว่าวัย ได้บอกเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้รู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวหลังจากการทำงานหนัก ที่สำคัญ ทำให้ดูสดชื่น หน้าตาแปล่งปลั่ง ดูอ่อนกว่าวัย ด้วยการดื่มน้ำชา จากสมุนไพรพญาช้างสานนั้นเอง โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
2012-10-01
14,771
การผสมพันธุ์กบ
วันที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. คุณสมคิด รัตนโกสุม เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงกบจำหน่าย อยู่ที่บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผสมพันธ์กบ ให้กับทีมงาน Farmer info *1677 โดยคุณสมคิดบอกว่ากบสามารถผสมพันธุ์พันธุ์ได้ทั้งปี แต่โดยทั่วไปกบจะผสมพันธ์ในฤดูฝน การผสมพันธุ์ ส่วนมากจะผสมพันธุ์กันในคืนแรกหรือคืนที่ 2 หลังจากฝนตก เมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะวางไข่แต่อาจยืดเยื้อไปได้อีกเป็นช่วงหลังจากฝนตกประมาณ 5-7 วัน ก็จะได้ลูกกบสำหรับจำหน่ายเเล้ว เกษตรกรบางท่านที่มีความชำนาญอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงฤดูฝน โดยการผสมพันธุ์นอกฤดู ทำฝนจำลอง เพื่อให้กบผสมพันธุ์ วิธีนี้ก็สามารถขยายพันธุ์กบได้ดีเช่นเดียวกัน
2012-10-01
3,281
สมุนไพรท้องถิ่นรักษาแผล แก้โรคเห็บในปลา
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด มักประสบปัญหาเกี่ยวกับปลาเป็นโรคอาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เกษตรกรจึงควรหมั่นดูแลและสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปลาที่เราเลี้ยง หากปลามีอาการผิดปกติต้องรีบดูแลรักษาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรค ซึ่ง คุณสมยศ สอนรักดี ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึงโรคเห็บในปลา ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับปลาน้ำจืดได้ทุกชนิด ปลาจะมีอาการเป็นแผลตกเลือดเล็กๆกระจายทั่วตัว มีอาการว่ายน้ำผิดปกติ หากพบว่าปลาเป็นแผลและเป็นโรคเห็บ เกษตรกรอย่าตกใจ เราสามารถรักษาโรคดังกล่าวได้ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้สมุนไพรที่หาในท้องถิ่นนำมาหมักรวมกันด้วยวิธีง่ายๆ มีรายละเอียดดังนี้
2012-10-01
9,114
กำจัดปลวกป้องกันเชื้อราในแปลงหอมแดงโดยไม่ใช้สารเคมี
นางจินดา ดีสม ปราชญ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงเป็นอาชีพ บ้านดอนแดง ตำบลสำราญ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 13.40 น. วันที่ 3 กันยายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงวิธีป้องกันปลวกในแปลงหอมแดง ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากในแปลงผักมีความชื้นสูง ซึ่งมักเจอการระบาดของศัตรูสำหรับต้นหอม จำพวกปลวกที่มักกัดกินทำลายรากของต้นหอม ซึ่งมีวิธีในการจำกัดดังต่อไปนี้
2012-09-28
4,694
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00