ข้อมูลเกษตร
การจัดการสละให้ได้เมล็ดลีบ เนื้อหวานกรอบ คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด
จากการสัมภาษณ์ นายอาทิตย์ มติธรรม เกษตรกรผู้ปลูกสละพันธุ์เนินวงศ์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับการปลูกสละพันธุ์เนินวงศ์ให้ได้ผลผลิตดีและได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคในอำเภอบ้านนาสาร และอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตลาดจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2012-10-02
7,847
ดักจับแมลงวันทองด้วยเปลือกสับปะรด
แมลงวันทองเป็นศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายในสวนผลไม้ โดยเฉพาะในช่วงผลไม้ออกผลผลิต ซึ่งจะทำให้ผลไม้เน่าเสียง่าย ดังนั้นการกำจัดแมลงวันทองจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำ เพื่อผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ แต่การใช้สารเคมีเข้ามาเป็นสารกำจัดหรือดักนั้นก็มิได้ทำให้เกษตรกรปลอดภัย อีกทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชำปลาไหล หมู่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากว่า 40 ปี จึงได้คิดค้นสูตรดักแมลงวันทอง เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้มากมายหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบกระเพราเป็นเหยื่อล่อ หรือจะเป็นการใช้เปลือกสับปะรดเป็นเหยื่อล่อก็ตาม ซึ่งได้ผลทันทีที่ได้ทดลองทำ จึงแนะนำไว้เพื่อเผยแพร่ดังวิธีการต่อไปนี้
2012-10-02
6,796
พันธุ์โคนม
โคนมจัดเป็นสัตว์กระเพาะรวม หรือ สัตว์เคี้ยวเอี้อง (Ruminant) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามแหล่งกำเนิด ได้แก่
2012-10-02
3,912
โคนมพันธุ์เรดซินดี้ (Red Sindhi)
มีถิ่นกำเหนิดในเมืองการาจี และไฮเดอราบัด ในปากีสถาน
2012-10-02
6,265
สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการคัดเลือกพันธุ์
1.รูปร่างและสี โคแต่ละพันธุ์จะมีรูปร่างและสีเฉพาะ และแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น โคพันธุ์โฮลสไตน์ จะมีสีขาวดำ รูปร่างสูงกว่าพันธุ์เจอร์ซี่ ซึ่งมีสีเหลืองออกน้ำตาล ซึ่งรูปร่างลักษณะและสีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้น้ำนม แต่อาจมีความสัมพันธ์ทางความพอใจของผู้เลี้ยง
2012-10-02
3,392
นกอีมู (Emu)
ชื่อสามัญ นกอีมู (Emu) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dromaius novaehollandiae
2012-10-02
8,711
นกกระจอกเทศ (Ostrich)
ชื่อสามัญ นกกระจอกเทศ (Ostrich) ชื่อวิทยาศาสตร์ Struthio camelus
2012-10-02
3,866
นกกระทา
นกกระทา (Quail) ชื่อสามัญ นกกระทา (Quail) ชื่อวิทยาศาสตร์ Coturnix coturnix
2012-10-02
7,955
ห่านหัวสิงโต
ห่านหัวสิงโต (Shitou Goose) ชื่อสามัญ ห่านหัวสิงโต (Shitou Goose) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anser domesticus
2012-10-02
17,563
ห่านท่าพระ
ห่านท่าพระ (Tha Pra Goose) ชื่อสามัญ ห่านท่าพระ (Tha Pra Goose) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anser domesticus
2012-10-02
9,278
เป็ดอี้เหลียง
เป็ดอี้เหลียง (Yi-Liang Duck) ชื่อสามัญ เป็ดอี้เหลียง (Yi-Liang DUcK) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-10-02
8,532
เทคนิคการเลี้ยงกบแบบลดต้นทุน เพื่อเป็นรายได้เสริม
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรบ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ทำการเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเกษตรกรในพื้นที่ไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องเทคนิคการเลี้ยงกบแบบลดต้นทุน เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยการใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงดูง่าย โตเร็ว และรายได้ดี ดังนี้
2012-10-02
5,430
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00