ข้อมูลเกษตร
ลูกเหม็นไล่แมลงในนาข้าว
การป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าพบว่ามีการระบาดจากแปลงนาของตนเองหรือของเกษตรกรรอบข้าง เกษตรกรควรรู้จักวิธีในการป้องกันก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น อาจด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านหรือวิธีการต่างๆที่มีความแตกต่างกันไป สำหรับคุณจรูญ พลายด้วง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หากพบมีการเริ่มระบาดของแมลงในนาข้าว เกษตรกรสามารถใช้สารกำจัดกลิ่นและไล่แมลงในบ้านเรือน มาปรับใช้ไล่แมลงในนาข้าวได้ ซึ่งพบว่าได้ผลดีสามารถป้องกันและไล่แมลง ไม่ให้มาทำลายนาข้าวได้ มีรายละเอียดและวิธีการดังนี้
2012-09-25
5,117
เทคนิคการป้องกันปลวกและมอดในข้าวเปลือก
นายธนพัชร์ เจริญสุข ปราชญ์เกษตรกรผู้ผลิตข้าวฮางเพื่อสุขภาพ บ้านแดงใหญ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรักบ้านเกิด ถึงวิธีป้องกันปลวกและมอดกินข้าวเปลือก ในช่วงหน้าฝนจะมีความชื้นสูง ซึ่งมักเจอการระบาดปลวกและมอด กินข้าวเปลือกทำให้มีส่วนเสียหายด้านปริมาณข้าวเปลือกที่ลดลง ซึ่งมีวิธีในการจำกัดดังต่อไปนี้
2012-09-25
4,468
เทคนิคการปลูกตะไคร้หยวกให้ได้คุณภาพโรงงานแปรรูป
ตะไคร้เป็นพืชสวนครัวที่มีมักถูกนำมาประกอบอาหาร ประเภทต้ม และยำในอาหารแบบไทยๆ อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาในการขับลม และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ อีกทั้งปัจจุบันยังมีประโยชน์ในการสกัดเป็นน้ำมันหอมละเหยไล่ยุงได้อีกด้วย การปลูกตะไคร้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตะไคร้หยวกขาว ที่ใช้ประกอบอาหาร
2012-09-25
7,618
ชมพู่มะเหมี่ยวแก้ว
การถนอมผลไม้ให้เก็บไว้รับประทานกันได้นานๆนั้น มีหลายรูปแบบ ทั้ง ดองเค็ม ดองหวาน ตากแห้ง เชื่อม แช่อิ่ม ฉาบ กวน และการทำผลไม้แก้ว ซึ่งหลายคนก็จะทำอย่างที่ตัวเองถนัด แต่การทำผลไม้แก้วกับชมพู่มะเหมี่ยวนั้นหลายคนยังไม่เคยทำมาก่อน การทำชมพู่มะเหมี่ยวแก้ว นั้นสามารถเก็บไว้ได้นาน อร่อย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย สำหรับสูตรนี้เป็นวิธีของคุณหนึ่งฤทัย จันทร์ทิน ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ ที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Farmer Info ไว้ดังนี้
2012-09-25
6,744
ถั่วเน่าเมอะอาหารล้านนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
ถั่วเน่าเมอะ เป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งของคนล้านนาที่ทำมาจากถั่วเหลืองได้รับอิทธิพลมาจากชาวไทลื้อและชาวไทยใหญ่ และที่บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ก็มีการทำถั่วเน่าเมอะสืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน ชาวบ้านมักนำถั่วเน่าเมอะมาปรุงเป็นอาหารเช่น น้ำพริกถั่วเน่าเมอะ หรือนำมาปรุงรสชาติของอาหารอื่นๆแทนกะปิ ปลาร้า หรือน้ำปลา เช่น ใส่ในจอผักกาด แกงหน่อไม้ แกงผักหวาน แกงผักกาด เป็นต้น และมีการจัดออกจำหน่ายหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งการทำถั่วเน่าเมอะจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งการนึ่ง ย่างและตากแห้ง
2012-09-25
3,327
การปลูกพืชผักสวนครัวแซมแถวแก้วมังกร
ปัจจุบันแก้วมังกรเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวจำนวนมากมาย แต่ในทางกลับกันเกษตรกรหลายๆท่านก็ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแก้วมังกรไม่ได้ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนั้นงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยการปลูกพืชร่วมกันระหว่างแก้วมังกรกับผักสวนครัว โดยมีคุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร เป็นผู้ดูแลโครงการงานวิจัยในครั้งนี้ โดยหลังจากการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ จึงประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี ในการเผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการสร้างรายได้ และลบความคิดเรื่องการปลูกพืชชนิดเดียวออกไปด้วย นั่นเอง
2012-09-25
8,650
การสุมควันไฟขับไล่แมลงในสวนมะม่วง
จากการลงพื้นที่บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น. คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ปี2554 ที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตดี และมีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงงามเมืองย่าทั่วประเทศ ได้แนะนำสูตรการใช้ควันไฟขับไล่แมลงภายในสวนมะม่วง ดังนี้
2012-09-25
3,122
ทอดมันเห็ดนางฟ้า
\"ทอดมันเห็ด\" เป็นการนำเอาเห็ดเศรษฐกิจมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่กำลังหารายได้ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ด้วยรสชาติที่ถูกปาก ทำให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก และวัตถุดิบเห็ดก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสามารถผลิตเห็ดได้ทั้งปี ซึ่งบางช่วงเห็ดอาจมีราคาต่ำเนื่องจากปริมาณมีมากเกินความต้องการของท้องตลาด ดังนั้นเมื่อนำเห็ดมาแปรรูปเป็นทอดมันเห็ดก็ทำให้เห็ดกระจายตัวได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มองเห็นความสำคัญในด้านการแปรรูป จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำทอดมันเห็ดและนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีคุณอัมพกา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำผู้ที่สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปประกอบรับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
2012-09-25
12,359
การปลูกถั่วเขียวหลังนา คุณภาพดี
ลุงเที่ยง สินปักษา เกษตรกรบ้านยางใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเพราะเป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ประจำปี 2551 จ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องวิธีการปลูกถั่วเขียว กำจัดหนอนเขียว และโรครากเน่าในถั่วเขียว ให้ได้ประสิทธิภาพ ดังนี้
2012-09-25
6,500
เสริมการใช้ปุ๋ยของแก้วมังกร โดยการรักษาความชุ่มชื้นในดินด้วยกาบมะพร้าว
ปัจจุบันแก้วมังกรเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกจำนวนมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากสภาพราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในหลายๆพื้นที่หันมาให้ความสนใจและทำการปลูกแก้วมังกรจำนวนมาก ทั่วทุกภูมิภาค แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องคำนึง คือสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคอย่างมากในการปลูก เพราะบางพื้นที่เป็นดินทรายบ้าง เป็นพื้นที่แล้งน้ำบ้าง ทำให้เกษตรกรต้องหันมาหาวิธีในการรักษาความชื้นในดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้ จึงส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตรทำการศึกษาและทดลอง โดยการนำเปลือกมะพร้าวที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จสามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีในพื้นที่โล่งและแห้งแล้งและนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักชีวภาพที่หว่านลงไปได้ดีด้วย จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจและสามารถหาวัสดุเปลือกมะพร้าวได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2012-09-25
7,590
อาหารปลาดุก ทำง่าย ใช้สะดวก
ปลาดุก เป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดีและมีความนิยมบริโภคในอัตราที่สูง สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างงดงาม เพียงแต่มีน้ำดี สภาพพื้นที่ดี มีการเอาใจใส่ดูแลให้อาหารดี รวมทั้งผู้เลี้ยงขยันศึกษาหาความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับกิจการของตน และเพื่อสนองตอบปัจจัยในการเลี้ยงปลาดุกอย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันอาหารปลาดุกนั้นมีราคาค่อนข้างแพง การทำอาหารใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงปลาดุก
2012-09-25
5,941
การผลิตเชื้อราขาวต้นไผ่ป้องกันกลิ่นเหม็นจากมูลและปัสสาวะของสุกร
การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน นิยมเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า เลี้ยงแบบหลุม ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาในการเลี้ยงมากเพราะไม่ต้องดูแลมาก แต่ถึงจะประหยัดเวลาในการดูแล แต่ก็มีปัญหาด้วยการส่งกลิ่นเหม็นของสุกรมากเหมือนกัน จึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นของปัสสาวะและมูลสุกรมาฝากเกษตรผู้เลี้ยงสุกรแบบง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้ไม่ยากเกินไป
2012-09-25
5,167
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00