ข้อมูลเกษตร
ห่านท่าพระ
ห่านท่าพระ (Tha Pra Goose) ชื่อสามัญ ห่านท่าพระ (Tha Pra Goose) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anser domesticus
2012-10-02
9,079
เป็ดอี้เหลียง
เป็ดอี้เหลียง (Yi-Liang Duck) ชื่อสามัญ เป็ดอี้เหลียง (Yi-Liang DUcK) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-10-02
8,270
เทคนิคการเลี้ยงกบแบบลดต้นทุน เพื่อเป็นรายได้เสริม
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรบ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ทำการเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเกษตรกรในพื้นที่ไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องเทคนิคการเลี้ยงกบแบบลดต้นทุน เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยการใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงดูง่าย โตเร็ว และรายได้ดี ดังนี้
2012-10-02
5,343
โคนมพันธุ์ซาฮิวาล (Sahiwal)
โคพันธุ์ซาฮิวาลเป็นโคตระกูลซีบู เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนม และเป็นโคนมที่ดีที่สุดของประเทศปากีสถาน มีถิ่นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ มีรูปร่างคล้ายพันธุ์เรดซินดิ แต่มีขนาดใหญ่กว่าและให้นมมากกว่า กรมปศุสัตว์ได้นำเข้าโคพันธุ์ซาฮิวาลนำเข้าจากประเทศปากีสถาน ปี 2533 มีลักษณะดีเด่น คือ การทนร้อน ทนโรคและแมลงในเขตร้อนเลี้ยงง่ายทนต่อสภาพขาดแคลนอาหาร สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดี
2012-10-02
9,286
โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน (Thai Friesian)
โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน เป็นโคนมพันธุ์ผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงกว่า 75% หรือที่เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า โคนมเลือดสูง เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมาแล้ว ภายใต้ระบบการเลี้ยงดูที่มีระดับการจัดการอาหารที่ดี สามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูง ต่อระยะการให้นม และที่สำคัญสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้
2012-10-02
13,193
โคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด (Thai Milkink Zebu)
โคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด (TMZ) เป็นโคนมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกรที่มีการจัดการอาหารไม่ดีมาก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 เป็นโคนมที่ปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตโคนมพันธุ์ดีใช้ในประเทศ และทดแทนการนำเข้าโคนมจากต่างประเทศ เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า "โคเลือด 75" หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบูและพื้นเมือง โคพันธุ์นี้ สามารถเลี้ยงได้ดี ให้ผลผลิตน้ำนมปานกลางและความสมบูรณ์พันธุ์สูง ทนทางต่อโรคและแมลงเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
2012-10-02
7,320
เร่งการเกิดรากกิ่งตอนมะยงชิดด้วยกะปิ
การเร่งรากและทำให้พืชแข็งแรงโตไว เป็นสิ่งที่ผู้ทำการเกษตรต้องการที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลที่นิยมปลูกกันในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นแต่ในบางครั้งการขยายเพิ่ม อาจทำให้พืชไม่ค่อยออกรากหรือออกรากช้า ซึ่งทำให้เกษตรกรเสียรายได้และผลผลิตออกช้า
2012-10-01
23,681
ช่วยผสมเกสรฟักทองด้วยนมผง
ฟักทอง จัดเป็นพืชผักที่อยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตง ซึ่งได้แก่ ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน ฟักแฟง มะระ บวบ แตงโม แคนตาลูป ฯลฯ เป็นพืชผักที่มีราคาถูก มีวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณและถนอมสายตา นำมาทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก หรือใส่แกงเลียง แกงส้มเปรอะ แกงส้ม เป็นต้น เนื้อใช้ทำอาหารได้ทั้งคาว-หวาน ทั้งผัด-แกง-ขนม และใช้เป็นอาหารเสริมในเด็กเล็ก รวมทั้งดัดแปลงมาใช้โรยหน้าหรือปนในขนมต่างๆ ทำให้มีสีสันสวยงาม และมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายท่านไม่ได้ให้ความสนใจในการต่อดอกของฟักทองจึงทำให้ได้ผลผลิตน้อยดังนั้นการต่อดอกฟักทองจึงมีความสำคัญมากเพาะจะทำให้เกษตรกรนั้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่พบกับคุณวัชรินทร์ ทารัมย์ เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อไปรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้จากการปลูกฟักทองมานาน โดยเฉพาะเทคนิคการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตฟักทอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2012-10-01
13,057
หน่อไม้อัดปี๊บสุดยอดอาหารสุดยอดรายได้
ไม้ไผ่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เกษตรกรกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากประโยชน์มากมายที่ได้จากไม้ไผ่ ไผ่มีหลายชนิดและมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันก็มี แต่ถ้าพูดถึงไม้ไผ่ที่ปลูกและนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารนั้น ก็ต้องคิดถึงไผ่เลี้ยง ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกกันอย่างมาก ส่วนหนึ่งยังสามารถทำเป็นหน่อไม้นอกฤดูกาลซึ่งก็มักมีราคาแพง ไผ่มักให้หน่อมากในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ซึ่งราคาในช่วงนี้ก็จะราคาก็จะถูกลงมาก แต่สำหรับ คุณปราณี เขตมนตรี เกษตรกรบ้านนาแปนใต้ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย กลับมีรายได้ปีละนับแสนบาท จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือการแปรรูปหน่อไม้อัดปิ๊บ จากปกติขายหน่อยไม้สดในช่วงฤดูกาลจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 – 10บาท แต่เมื่อแปรรูปแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 - 40 บาท กลายเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้สำหรับชาวบ้านในชุมชน
2012-10-01
22,329
การเปิดดอกเห็ดนางรม-นางฟ้า เทคนิคเร่งการเกิดดอก
โดยปกติเห็ดนางรม-นางฟ้าจะใช้ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถ หรือบางครั้งอาจจะเลย 1 เดือนออกไปประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะนำมาเปิดดอกไ ด้จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณสังวาลย์ เต่าทอง เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ซึ่งคุณสังวาลย์ ได้เทคนิคและวิธีการดีๆ ที่จะช่วยให้เห็ดนางฟ้าออกดอกได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นและจะทำให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ได้ราคาดี ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2012-10-01
6,272
เทคนิคการปลูกไผ่เลี้ยงให้ได้ผลผลิตสูง
ไผ่เป็นพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลำไผ่ ที่นำมาจักสาน หรือ หน่อไผ่ที่นำมาบริโภคซึ้งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ไผ่กลับออกผลผลิตได้เพียงปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น เกษตรกรหลาย ๆ ท่านจึงคิดค้นและหาวิธีเพื่อที่จะให้ไผ่ที่ปลูกสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ซึ่งคุณบุญแทน นามจันโท เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ใน จ.สกลนคร ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ชำนาญการที่สามารถคิดค้นวิธีการปลูกไผ่เลี้ยงให้ได้ผลผลิตสูง ซึ่งได้บอกกล่าวเล่าขานไว้เป็นวิทยาทาน ดังนี้
2012-10-01
4,874
ชาเจ็ดพลังช้างสาน สมุนไพรแก้โรคปวดเมื่อย
ชาพญาช้างสาน สมุนไพรแก้โรคปวดเมื่อย เกษตรกรหรือคนทั่วไปหลาย ๆ ท่าน เมื่อทำงานหนัก แล้วจะรู้สึกปวดหลังปวดเอว จนเกิดอาการนอนไม่หลับ ไม่อยากทำงาน หรือไม่อยากทำอะไร หรือรู้สึกว่าทำงานไม่ไหว วันนี้คุณลุงสมนึก นาคะจะ เกษตรกร ผู้ทำสวนผสมผสาน จังหวัดนครนายก ผู้ที่มีหน้าหน้าอ่อนกว่าวัย ได้บอกเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้รู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวหลังจากการทำงานหนัก ที่สำคัญ ทำให้ดูสดชื่น หน้าตาแปล่งปลั่ง ดูอ่อนกว่าวัย ด้วยการดื่มน้ำชา จากสมุนไพรพญาช้างสานนั้นเอง โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
2012-10-01
14,712
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2566