ข้อมูลเกษตร
กำจัดปลวกป้องกันเชื้อราในแปลงหอมแดงโดยไม่ใช้สารเคมี
นางจินดา ดีสม ปราชญ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงเป็นอาชีพ บ้านดอนแดง ตำบลสำราญ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 13.40 น. วันที่ 3 กันยายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงวิธีป้องกันปลวกในแปลงหอมแดง ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากในแปลงผักมีความชื้นสูง ซึ่งมักเจอการระบาดของศัตรูสำหรับต้นหอม จำพวกปลวกที่มักกัดกินทำลายรากของต้นหอม ซึ่งมีวิธีในการจำกัดดังต่อไปนี้
2012-09-28
4,432
ถ่านเปลือกมังคุด เชื้อเพลิงชั้นยอด ผลงานวิจัยคณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร
มังคุด ได้รับขนานนามว่าเป็น "ราชินีของผลไม้" อาจเป็นเพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินี ส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาด มีรสชาติที่แสนหวาน อร่อยอย่างยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้ ซึ่งแตกต่างจากส่วนเปลือกของมังคุด ที่มีรสฝาด ไม่สามารถรับประทานได้ กลายเป็นขยะ ยิ่งคนบริโภคเนื้อมังคุดมาก ก็ยิ่งเพิ่มขยะเปลือกมังคุดมากขึ้นเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการวิจัยถ่านจากเปลือกมังคุด พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)
2012-09-28
7,484
น้ำหมักสมุนไพรรักษาโรคท้องร่วง สัตว์
ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สิ่งที่เกษตรกรเป็นห่วงที่สุดก็คือโรคระบาดที่มาพร้อมกับภาวะแห้งแล้ง และเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด นั่นก็คือ โรคท้องร่วง โดยเฉพาะฟาร์มสัตว์ต่างๆ เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ ฟาร์มโคนม โคเนื้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคแล้ว หากไม่รีบแก้ไขอาจสร้างความเสียหายให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาล
2012-09-28
4,080
วิธีการเตรียมบ่อและเทคนิคการเพาะพันธ์ลูกกบเพื่อจำหน่ายโดยการผสมนอกฤดูกาล
คุณบุญชิต สมัตถะ เกษตรกรบ้านท่าแจ้ง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ทำการเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีเกษตรกรในพื้นที่ไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องวิธีการเตรียมบ่อและเทคนิคการเพาะพันธ์ลูกกบเพื่อจำหน่ายโดยการผสมนอกฤดูกาล ด้วยการเริ่มต้นเลี้ยงจากการนำพ่อพันธุ์พื้นบ้าน และใช้แม่พันธุ์ภูพานรวมกว่าสิบตัว ดังนี้
2012-09-28
3,615
การแยกหน่อกล้วยไม้พันธุ์ช้างแดง
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ คุณสวาสดิ์ ไทยทุมิฬ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์ช้างแดง พื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.20 น. ถึงเทคนิคการแยกหน่อกล้วยไม้พันธุ์ช้างแดงเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราว่ามีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้าง
2012-09-27
8,827
ปุ๋ย super turbo สูตรเร่งการเจริญเติบโตของไม้ผล
ปุ๋ยสูตร super turbo เป็นปุ๋ยสูตรเฉพาะที่ใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของไม้ผล เป็นการผสมผสานระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีละน้อยเพื่อให้เหมาะสมต่อช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
2012-09-27
3,834
ปุ๋ยน้ำลองกอง บำรุงต้นไม้ผล
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น และเริ่มมีการศึกษา ค้นคว้า ก่อเกิดภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้นำเอาผลผลิตลองกองที่เหลือจากการจำหน่ายมาทำการผลิตปุ๋ยน้ำหมักลองกองที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิด นำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. ที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
2012-09-27
3,979
อาหารกบต้นทุนต่ำ
การเลี้ยงกบเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการเลี้ยงนั้นเกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง และสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี มีสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและที่สำคัญต้นทุนต้องต่ำด้วย
2012-09-27
4,055
เทคนิคการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกร
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในพื้นที่พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้พบกับคุณมงคล โสภาผล สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์มได้แนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกรที่ดี
2012-09-27
13,121
โคนมพันธุ์บราวน์สวิส (Brown Swiss)
มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มีโครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนา มีสีทั่วๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อนๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หางจะมีสีดำ
2012-09-27
9,773
สูตรฟ้าทะลายโจร-ขมิ้นชันป้องกันโรคและลดการตายในการเลี้ยงปลา
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละวัน อาจทำให้ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงไว้ ปรับสภาพร่างกายตามไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลาจะมีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคุณอิทธิวัฒน์ เยี่ยมไธสง ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เกษตรกรสามารถใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคในปลาได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
2012-09-27
4,289
เทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน
ปัจจุบันหอยหวานมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงหอยหวานเพิ่มมากขึ้น แต่หอยหวานไม่ได้หวานเหมือนชื่อ จึงทำให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน ทำให้เกษตรกรบางรายต้องล้มเลิกไปเพราะเกิดสภาวะขาดทุน แต่ในทางกลับกันเกษตรกรที่มีความสนใจจะเลี้ยงหอยหวานก็ยังคงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาเป็นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อหาแนวทางในการเลี้ยงหอยหวานเพื่อแนะนำเกษตรกรที่มีความสนใจให้สามารถเลี้ยงหอยหวานได้โดยไม่ขาดทุน ซึ่งมีคุณสุรชาต ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ ดังนั้นจึงได้แนะนำวิธีการเทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวานมาให้ผู้ที่สนใจ ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
2012-09-27
4,428
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
38.00
0.00