ข้อมูลเกษตร
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลแบบเดี่ยวเสริมรายได้
เนื่องจากในปัจจุบันอาชีพทำการประมงเพียงอย่างเดียวอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน จึงทำให้เกษตรกรต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและสร้างรายได้ก็คือ การเลี้ยงสาหร่าย และถึงแม้สาหร่ายจะมีมากมายหลายชนิด แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จนมีการขยายการเพาะเลี้ยงโดยทำเป็นระบบฟาร์ม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งเป็นสาหร่ายในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีขนาดตั้งแต่เล็กมากต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงขนาด 65 เซนติเมตร พื้นผิวละเอียดและมีขอบหยัก มีความหนา 2 ชั้นของเซลล์ เจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ทั้งในแนวกว้างและแนวยาว แผ่ออกเป็นแผ่นและมีรอยจีบอยู่ตรงขอบ ซึ่งถือเป็นสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจทำการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเชิงการค้าไม่ต่างไปจากสาหร่ายเกลียวทองฯ ทั้งยังเพาะเลี้ยงได้ง่ายกว่า และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ไม่ยากนัก
2012-10-03
6,404
มะขามเปรี้ยวแช่อิ่ม
มะขาม มีปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ นิยมกินตอนผลสุก ผลสุกจะมีสีน้ำตาลเข้ม รสหวาน รับประทานง่าย ส่วนผลดิบจะมีสีเขียว รับประทานได้เหมือนกันแต่จะมีรสเปรี้ยว แต่การจะกินผลดิบแบบหวานๆหลายคนมักจะนำเอาผลดิบมาแช่อิ่มเพื่อที่จะได้รับประทานง่ายขึ้น
2012-10-03
6,365
เทคนิคการผสมเทียมสุกรแม่พันธุ์
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในพื้นที่พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้พบกับคุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ได้แนะนำถึงวิธีการผสมเทียมสุกรซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้
2012-10-03
11,453
เป็ดเทศกบินทร์บุรี
เป็ดเทศกบินทร์บุรี (Kabinburi Muscovy) ชื่อสามัญ เป็ดเทศกบินทร์บุรี (Kabinburi Muscovy) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cairina moschata
2012-10-03
5,305
เป็ดเทศท่าพระ
เป็ดเทศท่าพระ (Tha pra Muscovy) ชื่อสามัญ เป็ดเทศท่าพระ (Tha pra Muscovy) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cairina moschata
2012-10-03
6,572
เป็ดไข่นครปฐม
เป็ดไข่นครปฐม (Nakorn Pathom Egg Duck) ชื่อสามัญ เป็ดไข่นครปฐม (Nakorn Pathom Egg Duck) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-10-03
10,687
เป็ดไข่บางปะกง
เป็ดไข่บางปะกง (Bang Pa Kong Egg Duck) ชื่อสามัญ เป็ดไข่บางปะกง (Bang Pa Kong Egg Duck) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-10-03
6,747
เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ
เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ (Pak Nam Egg Duck) ชื่อสามัญ เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ (Pak Nam Egg Duck) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-10-03
7,208
เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์
เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (khaki Campbell) ชื่อสามัญ เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (khaki Campbell) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-10-03
15,522
ไก่งวง
ไก่งวง (Turkey) ชื่อสามัญ ไก่งวง (Turkey) ชื่อวิทยาศาสตร์ Meleagris gallopavo ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง M. gallopavo พบในอเมริการเหนือ และ M. ocellata พบในอเมริกากลาง ในประเทศไทยเลี้ยงกันมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ไก่งวงมี 2 ชนิด คือ ขนสีขาวล้วน และขนสีบรอนช์ เปลือกไข่มีสีขาวนวลและมีจุดกระสีน้ำตาล
2012-10-03
6,898
ไก่เบตง
แหล่งกำเนิดหรือแหล่งเลี้ยงดู : เป็นไก่พื้นเมือง พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
2012-10-03
3,503
ไก่ฟ้าหลวง
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : ไก่ฟ้าหลวง เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมปศุสัตว์ได้วิจัยฝูงไก่พันธุ์นี้ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 พร้อมกับไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิโครงการหลวง
2012-10-03
4,809
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00