ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ย super turbo สูตรเร่งการเจริญเติบโตของไม้ผล
ปุ๋ยสูตร super turbo เป็นปุ๋ยสูตรเฉพาะที่ใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของไม้ผล เป็นการผสมผสานระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีละน้อยเพื่อให้เหมาะสมต่อช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
2012-09-27
3,734
ปุ๋ยน้ำลองกอง บำรุงต้นไม้ผล
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น และเริ่มมีการศึกษา ค้นคว้า ก่อเกิดภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้นำเอาผลผลิตลองกองที่เหลือจากการจำหน่ายมาทำการผลิตปุ๋ยน้ำหมักลองกองที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิด นำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. ที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
2012-09-27
3,850
อาหารกบต้นทุนต่ำ
การเลี้ยงกบเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการเลี้ยงนั้นเกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง และสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี มีสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและที่สำคัญต้นทุนต้องต่ำด้วย
2012-09-27
3,957
เทคนิคการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกร
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในพื้นที่พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้พบกับคุณมงคล โสภาผล สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์มได้แนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกรที่ดี
2012-09-27
11,994
โคนมพันธุ์บราวน์สวิส (Brown Swiss)
มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มีโครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนา มีสีทั่วๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อนๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หางจะมีสีดำ
2012-09-27
8,953
สูตรฟ้าทะลายโจร-ขมิ้นชันป้องกันโรคและลดการตายในการเลี้ยงปลา
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละวัน อาจทำให้ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงไว้ ปรับสภาพร่างกายตามไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลาจะมีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคุณอิทธิวัฒน์ เยี่ยมไธสง ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เกษตรกรสามารถใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคในปลาได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
2012-09-27
4,216
เทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน
ปัจจุบันหอยหวานมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงหอยหวานเพิ่มมากขึ้น แต่หอยหวานไม่ได้หวานเหมือนชื่อ จึงทำให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน ทำให้เกษตรกรบางรายต้องล้มเลิกไปเพราะเกิดสภาวะขาดทุน แต่ในทางกลับกันเกษตรกรที่มีความสนใจจะเลี้ยงหอยหวานก็ยังคงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาเป็นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อหาแนวทางในการเลี้ยงหอยหวานเพื่อแนะนำเกษตรกรที่มีความสนใจให้สามารถเลี้ยงหอยหวานได้โดยไม่ขาดทุน ซึ่งมีคุณสุรชาต ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ ดังนั้นจึงได้แนะนำวิธีการเทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวานมาให้ผู้ที่สนใจ ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
2012-09-27
4,352
โคนมพันธุ์เรดเดน (Red Dane)
มีกำเนิดในประเทศเดนมาร์คและเลี้ยงกันมาก แต่ไม่ปรากฏวาแพร่หลายในประเทศอื่นๆ เป็นโคที่จัดอยู่ใน ชั้นเดียวกับโคโฮลสไตน์แต่การให้นมจะไม่ดีเท่าโคโฮลสไตน์นอกจากจะให้นมมากแล้วยังให้เนื้อด้วย จัดเป็นโคกึ่ง กึ่งนมเป็นโคขนาดใหญ่โดยทั่วไปลูกผสมของโคพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะมีสีดำ โครงสร้างดีตัวโต และให้นมมากพอสมควร ลักษณะที่ดีของโคพันธุ์นี้คือ ให้นมค่อน ข้างมาก ให้นมติดต่อกันเป็นเวลานาน รูปร่างใหญ่ตัวผู้นำไปขุนเป็นโค เนื้อได้ดี ผสมกับโคพันธุ์อื่นดีให้ลูกโครงร่างสวย แข็งแรง
2012-09-27
5,739
โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ (Jersey)
เป็นโคขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดีโคตัวเมียมีเต้านมที่มีขนาดใหญ่ รูปเต้านมสมบูรณ์เกาะแน่นอยู่กับพื้นท้อง โคเจอร์ซี่ให้นมได้ไม่มากนักแต่นมมีไขมันสูง นิยมเลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะในถิ่นที่มีการรีดนมสำหรับทำเนย
2012-09-27
5,736
น้ำหมักเครื่องต้มยำป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 14.35 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณนงนุช โพธิ์ทอง บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าภายในกลุ่มได้มีการคิดค้นสูตรน้ำหมักกันเองเพื่อลดต้นทุนไว้บ้าง ซึ่งก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ และได้ฝากให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้
2012-09-26
3,429
ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง)
วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.เจ้าหน้าที่ farmer info ลงพื้นที่พบคุณทองคำ เข็มทองคำ ประธานปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย บ้านเลขที่ 2/1 หมู่3 บ้านดอนสัก ตำบลไกลกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรผู้ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง) และเมื่อใช้ในนาข้าวจะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว ทำให้ข้าวมีน้ำหนักดีและข้าวจะออกรวงเร็วสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่ากำหนด 15 วัน อีกทั้งช่วยย่อยตอซังข้าว ภายใน 7- 10 วัน และยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายเมล็ดข้าวซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดข้าวมีความเต่งเต็มเมล็ดใด้ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี และหากเป็นผลไม้ ก็จะช่วยในการกระตุ้นผลผลิตของไม้ผลให้ออกลูกตามฤดูกาล และช่วยเร่งไม้ผลที่ไม่ออกดอกให้ติดดอกออกผลตามฤดูกาล ส่วนพืชผัก ก็จะช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการติดดอกและผลผลิตได้อย่างดี ทั้งนี้คุณทองคำ เข็มทองคำ ได้แนะนำสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง) ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer info จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ ซึ่งทำได้ง่าย ประหยัด เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตรต่อไป
2012-09-26
3,278
การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
จากการสัมภาษณ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ กรรมการพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 15.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ในประเด็นเรื่อง โรคเหี่ยวในสับปะรด
2012-09-26
5,364
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00