ข้อมูลเกษตร
การเพาะเลี้ยงปลากัด
ปลากัด Betta splendens Regan เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อไว้ดูเล่นและเพื่อกีฬากัดปลาและเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศมานานเช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลากัดกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ได้ง่าย ปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยได้ส่งปลากัดไปขายต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
2012-10-08
8,702
สารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
นายวิทยา ฤทธานันท์ ทำการเกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 25 ไร่ ใช้แรงงานจากคนในครอบครัว การยึดหลักการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดรายจ่าย และได้แนะนำ การทำสารไล่แมลงในสวนผักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านดังนี้
2012-10-05
3,709
สารสกัดสมุนไพร กำจัดแมลง หนอนและเพลี้ยในสวนไม้ผล
แมลง หนอน เพลี้ยต่างๆ เป็นศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร การนำสารสกัดกำจัดแมลงสูตรสำเร็จมาใช้ ทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ลดการใช้สารเคมี และที่สำคัญปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค ต้นทุนในการทำต่ำวัตถุดิบสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
2012-10-05
2,862
น้ำหมักกระตุ้นการงอกของเมล็ดผักก่อนหว่าน เสริมความแข็งแรง ป้องกันแมลง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรบางกลุ่มได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในพื้นที่การเกษตรเป็นจำมากโดยไม่คำนึงถึงโทษรวมทั้งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความมักง่ายของเกษตรกรบางรายก็ว่าได้ อีกทั้งหลายคนที่เกิดปัญหาแล้วไม่มีทางออกก็จะพึ่งสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เช่นการเอาฟูราดานรองพื้นก่อนปลูกผักชนิดต่างๆเพื่อกันพวกแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดิน เพื่อต้านทานโรคและแมลงต่างๆ ทั้งที่สารเหล่านี้เป็นอันตรายมากๆสำหรับเคมีเกษตรที่ใช้กับพืชผัก เพราะสารเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าไปในดิน เมื่อฝนตกสารเหล่านนี้จะซึมเข้าสู่ห้วย คลอง หนอง บึง มีผลอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมได้ จากคำบอกเล่าของคุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลำปาง จึงได้แนะนำสูตรแช่เมล็ดผักก่อนหว่านต้านทานโรค แมลง สูตรนี้ที่ใช้แทนสารเคมีที่เป็นอันตราย ด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์หรือสรรพคุณเทียบเคียงฟูราดานที่ผลิตง่ายๆด้วยสมุนไพร
2012-10-05
4,503
ปราบเสี้ยนดินให้สิ้น ด้วยสมุนไพรสูตรเอื้องหมายนา
เสี้ยนดินเป็นมดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของถั่วลิสง การเข้าทำลายนั้น เสี้ยนดินจะอาศัยอยู่ในดินและทำลายฝักถั่วลิสง โดยการเจาะเปลือกถั่วเป็นรูแล้วกัดกินเมล็ดในฝัก หลังจากนั้นจะนำดินเข้าไปใส่ไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกทำลาย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเสี้ยนดินจะทำให้ผลผลิตลดลง จนไม่คุ้มทุนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดเสี้ยนดินสูตรนี้ เป็นสูตรที่ค้นค้นขึ้นเองโดยคุณคำใหม่ บริบาล หมอดินอาสาประจำอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเสี้ยนดิน ทำให้ผลผลิตไม่เสียหาย และช่วยประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้สมุนไพรที่หาง่าย และมีในท้องถิ่น
2012-10-05
11,930
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช สูตรคุณสุรชาติ พานชัย จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อกล่าวถึงแมลงก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแมลงเป็นศัตรูพืชหมายเลขหนึ่งที่สามารถทำลายและสร้างความเสียหายให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาล และการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชคงหนีไม่พ้นการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งไม่ปลอดภัยและเป็นตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและผู้ใช้เป็นอย่างมาก ด้วยความห่วงใยต่อผู้บริโภคและเกรงอันตรายที่เกิดจากการใช้สารพิษเป็นเวลานาน คุณสุรชาติ พานชัย หมอดิน หมู่ที่1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการเกษตรจึงได้พยายามและทดลองใช้ความรู้ที่มีลองผิดลองถูก จนค้นพบการทำสารฆ่าแมลงจากพืชสมุนไพรใกล้ตัว ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังสูตรต่อไปนี้
2012-10-05
3,013
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงเข้าทำลายผลไม้
เรื่องของแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนในสวนไม้ผลนั้น คงเป็นปัญหาที่สะสมกันมาเนิ่นนาน จนเกษตรกรหลายรายต้องทำใจ จำต้องกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะแมลงดื้อยา ถึงไม่สามารถกำจัดให้สิ้นซาก ได้แต่นั่งมองแล้วปล่อยให้เข้าทำลายต่อไป แต่คุณลุงพยัพ โสภาน้อย เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ชำนาญการทำสวนมะม่วง กลับคิดต่าง เนื่องจากได้รับการอบรมและหมั่นออกไปดูงานเพื่อศึกษาหาความรู้มาหลากหลายพื้นที่ จนเกิดภูมิปัญญาที่ตกผลึกแล้วว่าสูตรนี้สามารถใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชแล้วได้ผลจริง แต่ยังไม่วายแอบกระซิบว่า สูตรนี้จะให้ผลในการป้องกันก่อนพบแมลงเข้าทำลายเท่านั้น ** ดังนั้นต้องใช้งานก่อนที่แมลงจะเข้ามาทำลายผลผลิตให้ได้รับความเสียหาย เพราะถ้าป้องกันไว้แมลงจะไม่เข้ามารบกวนแล้วจะหนีไปเอง ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำ ดังนี้
2012-10-05
3,932
น้ำหมักน้ำส้มสายชูป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชผัก
คุณดอกรัก อาจบุ้ง เกษตรกรตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กและอสม.ดีเด่นประจำปี 2543 ซึ่งผันตนเองมาทำงานด้านการเกษตรด้วยใจรัก นอกจากจะทำนา ทำไร่ ทำสวนมะม่วงแล้ว ก็ยังเลือกที่จะพัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยมีแนวคิดในการผลิตผักไร้ดินแบบประหยัดต้นทุน เนื่องจากคุณดอกรักได้ประยุกต์ใช้วัสดุที่หาง่ายและมีราคาถูกมาดัดแปลงเป็นโรงเรือน เพื่อลดรายจ่าย และที่สำคัญยังแนะนำการทำสารไล่แมลงในสวนผักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ให้นำไปเผยแพร่และบอกต่อชาวรักบ้านเกิด ดังนี้
2012-10-05
3,625
การใช้ใบพลูป่าล่อแมลงวันทองเข้ามากำจัด
แมลงวันทอง เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรหลายพื้นที่ เป็นศัตรูตัวสำคัญของไม้ผล เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรของแมลงวันทองมีมากขึ้นทุกวัน ซึ่งแมลงวันทองสามารถเข้าทำลายผลผลิตของเกษตรกรได้ ตั้งแต่เริ่มติดผลจนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงจัดว่าเป็นแมลงที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก จำต้องหากลวิธีต่างๆ มาใช้ในการป้องกันกำจัดกันมากมาย ซึ่งหนึ่งในภูมิปัญญาที่เกษตรกรค้นพบแล้วว่าใช้ได้ผลดีจริง ก็คือ การใช้ใบพลูป่าล่อแมลงวันทองตัวเต็มวัยให้มาติดกับดัก เป็นการตัดตอนวงจรของแมลงวันทอง ทำให้ลดจำนวนประชากรแมลงวันทองลงได้
2012-10-05
8,890
สูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงในแปลงผัก
คุณบุญเรือน เงินยวง บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก คุณบุญเรือนเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ คุณบุญเรือนทำการเกษตรมากว่า 20 ปีซึ่งทางกลุ่มได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แข็งแกร่งอีกกลุ่มนึงในจังหวัดตาก คุณบุญเรือน ได้แนะนำสูตรน้ำหมักที่จะช่วยกำจัดแมลงกัดกินพืชผัก และทำให้ผักที่ได้มาไม่สวย นั่นก็คือน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงในแปลงผัก 1:1:1:1
2012-10-05
4,852
เทคนิคการขยายพันธุ์หน่อกล้วยด้วยวิธีการขุดหน่อ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ได้มีการลงพื้นที่งานมหกรรมเกษตร เมืองสารพันพฤกษา ครั้งที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก เมืองสารพันพฤกษา ครั้งที่ 6 ตอนพิษณุโลกเมืองสินค้าปลอดภัย ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันได้สัมภาษณ์ คุณสมบัติ สุขนันท์ ซึ่งมาออกบูธภายในงาน ซึ่งมีอาชีพเพาะขยายหน่อกล้วยเพื่อจำหน่าย ๆ โดยมีการเพาะขยายพันธุ์กล้วย มากกว่า 20 สายพันธุ์ กับประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี คุณสมบัติ ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธ์หน่อกล้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตเร็วโดยการขุดหน่อ ในครั้งนี้ได้แนะเทคนิคดีๆผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 ดังต่อไปนี้
2012-10-05
7,820
สมุนไพรป้องกันแมลงวันทองศัตรูไม้ผล
ข่าถือเป็นพืชสมุนไพรคู่ครัวไทย ที่นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดตั้งแต่ส่วนเหง้าของข่าแก่ก็นำมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องแกง เหง้าอ่อนสด ยังสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้อีกด้วย เช่น ต้มข่าไก่ เป็นต้น แต่สำหรับเกษตรกรท่านนี้ คุณประธาน ปานสมบุญ เกษตรกรกรหมู่ที่ 11 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท ได้มีวิธีการนำ “ข่า” ไปเป็นส่วนประกอบในการช่วยป้องกันและขับไล่แมลงวันผลไม้ ที่เข้ามาทำลายในสวนผลไม้ได้อีกด้วย
2012-10-05
2,717
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00