ข้อมูลเกษตร
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-2
วันที่รับรอง : 30 มิถุนายน 2554 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
7,848
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-1
วันที่รับรอง : 30 มิถุนายน 2554 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
3,051
มะม่วงพันธุ์จันทบุรี 2
วันที่รับรอง : 29 สิงหาคม 2545 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
3,527
มะม่วงพันธุ์จันทบุรี 1
วันที่รับรอง : 29 สิงหาคม 2545 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
3,630
มะเขือเทศพันธุ์ศรีสะเกษ 1
วันที่รับรอง : 30 กันยายน 2541 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-30
4,218
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-29
2,468
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
2,618
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 9
วันที่รับรอง : 09 ตุลาคม 2552 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
3,016
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 8
วันที่รับรอง : 07 เมษายน 2552 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
3,281
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
วันที่รับรอง : 30 กันยายน 2551 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
15,635
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80
วันที่รับรอง : 31 สิงหาคม 2550 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
5,437
ข้าวมะลิ กข15 หรือ ข้าว กข15
ข้าว กข15 หรือ ข้าวหอมมะลิ กข15 หรือ ข้าวดอ ที่ชาวบ้านเรียกขานกันนั้นเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์เบาที่มีช่วงการเก็บเกี่ยว เร็วกว่า ข้าวหอมมะลิ105 ประมาณ หนึ่งเดือน เป็นข้าวที่เกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกกัน เพื่อใช้เงินจากการขายข้าวบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105 ในช่วงปลายปี เพราะใช้เวลานานกว่า
2012-10-25
79,224
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ.2566