ข้อมูลเกษตร
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ทำให้ยอดอ่อนหงิกงอ ฝักอ่อนบิดเบี้ยว ใบอ่อนหงิกงอร่วง ต้นแคระแกร็น ใบที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและน้ำตาลในที่สุด สำหรับเพลี้ยอ่อนมูลของเพลี้ยอ่อนจะเป็นอาหารของราดำ ทำให้มีราดำมาเจริญเติบโตปกคลุมเต็มไปหมด การระบาดของเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนมักรุนแรงในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งบางแห่งผลผลิตลดลงถึง 80%
2012-11-22
3,568
มวนเขียวข้าวและมวนถั่ว
มวนเขียวข้าวและมวนเขียวถั่ว มวนเหล่านี้ดูดกินน้ำเลี้ยงจากฝักทำให้ฝักร่วง เมล็ดถั่วลีบ ผลผลิตลดลง ลักษณะการทำลายมวนทั้ง 2 ชนิดนี้ จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ลำต้น ดอก และฝักทำให้ลำต้นเป็นจุดสีดำ ฝักอ่อนบิดงอลีบ ฝักอ่อนไม่ติดเมล็ดส่วนฝักแก่ที่ยังไม่แห้งฝักจะเหี่ยวย่นมีจุดสีดำ
2012-11-22
3,139
หนู
ถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูแล้ง มักได้รับความเสียหายจากหนูมากกว่าถั่วที่ปลูกในฤดูฝน เพราะในฤดูฝน อาหารในธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากกว่า ส่วนใหญ่หนูเข้าทำลายถั่วเขียวในระยะต้นถั่วติดฝักอ่อน โดยเจาะกินเฉพาะเมล็ดใต้เปลือกฝักถั่วเท่านั้น ถ้าฝักที่หนูกินยังติดอยู่บนต้น เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากหนู ในสกุลหนูหริ่ง (Mus spp.) แต่ถ้าฝักถั่วถูกกัดมากองอยู่ใต้ต้น และบางครั้งต้นถั่วก็ถูกกัดด้วย เป็นลักษณะการทำลาย ของหนูในสกุลหนูท้องขาว (Rattus spp.) และสกุลหนูพุก (Bandicota spp.)
2012-11-22
2,639
โรคใบและลำต้นไหม้อัลเทอร์นาเรีย (Alternaria feaf and stem blight)
โรคใบและลำต้นไหม้อัลเทอร์นาเรีย นี้อาจเรียกแตกต่างกันไปตามส่วนของพืชที่เกิดอาการ เช่นอาจเรียกว่าโรคใบและลำต้นจุด (leaf and stem spot), โรคใบจุด (leaf spot) หรือโรคลำต้นไหม้ (stem blight) โดยโรคนี้สามารถเข้าทำลายทานตะวันได้ทุกระยะ ตั้งแต่เป็นต้นกล้าถึงต้นโต ตลอดจนระยะติดดอกและเมล็ด อาการของโรคนี้เกิดได้เกือบทุกส่วนของทานตะวัน เช่น ที่ใบ กิ่งก้าน ลำต้น จานดอก กลีบเลี้ยง ฐานรองดอก และเมล็ด ซึ่งสามารถสังเกตอาการได้
2012-11-22
5,019
หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton bollworm)
หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton bollworm)จะเข้ากัดกินบริเวณจานดอกมากกว่าส่วนของใบ โดยหนอนจะกัดกินกลีบดอก กลีบเลี้ยงและเมล็ดทำให้ดอกไม่สวยงาม เพราะไม่มีกลีบดอกสีเหลืองในการช่วยดึงดูดแมลง เช่น ผึ้ง มาผสมเกสร ทำให้การติดเมล็ดลดลง และมีเมล็ดลีบมากขึ้น นอกจากนั้นหนอนยังกัดกินส่วนของเมล็ดโดยตรง ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก
2012-11-22
3,144
หนอนกระทู้ผัก (common cutworm)
หนอนกระทู้ผัก(common cutworm)เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและแทะกินเฉพาะผิวใบพืชเหลือไว้แต่เส้นใบ เมื่อผิวใบแห้งแล้วจะเห็นเป็นสีขาว ๆ สังเกตได้ง่ายมาก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มทำลายของหนอนกระทู้ผัก เมื่อหนอนโตขึ้นสามารถกินใบพืชได้ปริมาณมากและรวดเร็ว ทำให้ใบขาดเป็นรู ๆ ทั่วทั้งต้น นอกจากนั้นยังพบว่าหนอนชอบทำลายส่วนของกลีบดอกและใบเลี้ยง ทำให้ไม่เป็นที่ดึงดูดของแมลงช่วยผสมเกสร เป็นผลให้การติดเมล็ดลดลงหรือบางครั้งเมื่อทานตะวันติดเมล็ดแล้วหนอนวัยโตจะเจาะกินเมล็ดในจานดอกอีกด้วย หนอนกระทู้ผักนี้มักจะหลบลงดินหาที่ซ่อนตัวในเวลากลางวัน
2012-11-22
3,079
เป็ดไข่กบินทร์บุรี
เป็ดไข่กบินทร์บุรี (Kabinburi Egg Duck) ชื่อสามัญ เป็ดไข่กบินทร์บุรี (Kabinburi Egg Duck) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anas platyrhynchos
2012-11-22
6,490
การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์อายุ 21-72 สัปดาห์
การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์อายุ 21-72 สัปดาห์
2012-11-22
28,759
โรคและการรักษาโรค
โรคไก่ทั่วๆ ไปแบ่งได้ 2 ชนิด คือ โรคที่รักษาได้และโรคที่รักษาด้วยยาไม่ได้ต้องป้องกันด้วยวัคซีนอย่างเดียว
2012-11-22
13,264
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(1) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ดุราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติม
2012-11-21
1,731
ฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพปลาที่แข็งแรง
ปัจจุบันเกษตรกรหลายสาขาอาชีพได้มีวิวัฒนาการด้านต่างๆ แบบไม่หยุดนิ่ง เช่นการเลี้ยงปลาแบบลดทดทุนสร้างคุณภาพชีวิตให้กับปลา ตลอดจนสร้างรายได้และอาชีพแบบยั่งยืน การคิดค้นและทดลองสูตรอาหารต่างๆ ซึ่งสูตรเหล่านี้ได้มีการทดลองและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป
2012-11-21
3,072
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ(2) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ดูราคาสินเกษตรเพิ่มเติม
2012-11-21
894
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ย. พ.ศ.2565