ข้อมูลเกษตร
น้ำหมักผลไม้บำรุงพืชผักให้เจริญเติบโต หวานกรอบ
จากการลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 11.20 น. คุณทอง วรรณสุข อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากว่า 42 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด ได้แนะนำการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อบำรุงพืชผัก ให้มีผลผลิตดี ดังนี้
2012-11-23
2,797
เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู
คุณศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงนอกฤดู คุณศิลป์ชัยอดีตเป็นข้าราชการครูที่หันมาทำการเกษตร โดยปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นชมรมปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กว่า 50 ราย ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้เเนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู การผลิตมะม่วงนอกฤดูจะต้องมีการบังคับให้มะม่วงออกดอกติดผลในช่วงระยะเวลาที่นอกเหนือจากฤดูกาลปกติ โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
2012-11-23
3,835
การปลูกไม้ขุดล้อมจำหน่ายเชิงการค้า
การปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ ต.ชะอม ในช่วงนั้น กำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้น การหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุด ในระยะช่วงปี 2530 ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมแห่งแรกใน ต.ชะอม ที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัด จึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จะขายที่ตลาดไหน เพราะยังไม่มีใครรู้จัก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2012-11-23
30,472
ข้าวขาวดอกมะลิ105 หรือ ข้าวหอมมะลิ105
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้ขึ้นชื้อว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากภูมิประเทศ,ภูมิอากาศและฤดูกาลในการเพาะปลูกที่สอดคล้องกัน การเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม และ จะไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พื้นดินเป็นดินปนทรายและดินมีความเค็มเล็กน้อยบวกกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งสลับชื้นลักษณะดังกล่าวทำให้ข้าวหอมมะลิ105 มีคุณภาพดี ยิ่งในฤดูกาลใดหากช่วงเก็บเกี่ยวพื้นนาแห้งสนิทไม่มีน้ำขังผสมกับอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้ข้าวมีความหอมมากยิ่งขึ้น เมื่อนำข้าวหอมมะลิมาทำการหุงจะมีความนุ่มพอดีมี กลิ่นหอม เมื่อข้าวเย็นตัวลงข้าวจะไม่แข็งตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวขาวดอกมะลิ105
2012-11-22
74,679
หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm)
หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm) ที่ออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่เป็นกลุ่มแทะผิวใบจนพรุน และอาศัยกัดกินยอดข้าวโพด ถ้าระบาดรุนแรงใบจะถูกกัดกินถึงโคนและตายในที่สุด
2012-11-22
2,983
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่ว ปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลที่สุดคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน เป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเชียนิยมบริโภคมาก นอกจากจะใช้ปรุงอาหาร บางชนิดใช้บริโภคสดในชีวิตประจำวัน และยังใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง ถั่วฝักยาวนอกจากจะเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย
2012-11-22
5,365
โรคพุ่มแจ้ (Witches broom)
ถั่วเขียวที่เป็นโรคพุ่มแจ้ (Witches' broom)จะชะงักการเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านออกเป็นพุ่มแจ้ คล้ายไม้กวาด ใบที่แตกใหม่จะมีขนาดเล็กผิดปกติ ต้นที่เป็นโรคจะแตกกิ่งก้านและใบดกมากมาย
2012-11-22
5,161
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercospora Leaf Spot)
โรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นโรคที่พบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่มีการปลูกถั่วเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูฝน ถั่วเขียวที่เป็นโรครุนแรง ฝักจะลีบ ขนาดของเมล็ดเล็กลง อาจทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 40%
2012-11-22
5,618
โรครากดำหรือชาโคลรอท (Charcoal Rot)
โรครากดำ หรือชาโคลรอท (Charcoal Rot)พบระบาดทำความเสี่ยหายกับต้นถั่วเขียวในระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ในแปลงที่เป็นโรคจะพบว่าฝักถั่วเขียวจะแก่ก่อนแปลงที่ไม่เป็นโรค เมล็ดที่ได้จะลีบและไม่สมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงมาก นอกจากนี้เชื้อสาเหตุของโรคนี้ยังอาจทำให้คุณภาพของเมล็ดเสียหายได้ โดยเฉพาะการติดไปกับเมล็ดถั่วเขียวผิวดำที่ส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้ถั่วเขียวผิวดำที่มีเชื้อรา เน่า เมื่อนำไปเพาะเป็นถั่วงอก
2012-11-22
2,974
โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคราแป้ง เป็นโรคที่พบระบาดทำความเสียหายกับถั่วเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราเมื่อตกลงบนผิวใบ จะอาศัยความชื้นในบรรยากาศและบนผิวใบเข้าสู่เนื้อใบ เชื้อราจะสร้าง Haustoria ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ผิวใบทำให้เซลล์ตาย ทำให้ใบแห้งตายในที่สุด
2012-11-22
11,155
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และ หนอนม้วนใบ
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วนใบ หนอนทั้ง 3 ชนิดนี้ เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกลุ่มกัน ถ้าระบาดช่วงต้นอ่อน ต้นถั่วเขียวจะตาย และเมื่อโตขึ้นแยกกลุ่มออกกัดกินใบ แต่ถ้าระบาดตอนต้นโตหรือระยะออกดอกติดฝัก ถั่วเขียวจะชะงักการเจริญเติบโต ดอกและฝักถูกทำลายทำให้ผลผลิตลดลง
2012-11-22
4,014
หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า
การทำลายของหนอนมารูค่ามีทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวหนอนจะชอนเข้าไปกินภายในดอก ช่อดอก หรือฝักอ่อน ทำให้ดอกและฝักร่วง เมล็ดเสียหาย หนอนชนิดนี้สามารถทำความเสียหายให้แก่ถั่วเขียวได้กว่า 90%
2012-11-22
4,378
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00