ข้อมูลเกษตร
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว
นายโกศล หมายทอง เกษตรกร บ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมอดินประจำอำเภอปราสาท ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว แบบลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
2012-11-27
24,632
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
กลุ่มเกษตรทำนาบากเรือ ก็เหมือนกับเกษตรกรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2519 ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น เดิมกลุ่มเกษตรกรทานาบากเรือได้เริ่มต้นรวมกลุ่มในหมู่บ้าน แล้วขยายวงกว้างออกไปทั่วทั้งตำบล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในระยะแรกนั้นกิจการของกลุ่มคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกต่อมาได้ขยายกิจการเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อจัดส่งจำหน่าย ในปี พ.ศ.2537 กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรในการส่งเสริมการก่อสร้างโรงสีข้าว และฉางข้าว โดยใช้พื้นที่บ้านดอนผึ้งเป็นที่ตั้งของโรงสีข้าว และในปี 2543-2544 กลุ่มได้กูเงินเพื่อมาปรับปรุงโรงสี การบริหารงานของโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยประจำหมู่บ้านต่างๆ
2012-11-26
6,456
การขยายพันธุ์ไผ่โดยไม่ต้องตอนกิ่ง
วิธีนี้เป็นการนำน้ำยาเร่งรากมาใช้เร่งรากกิ่งแขนงไผ่ให้ออกรากดีก่อนนำมาตัดชำปลูกในวัสดุเพาะชำอีกครั้ง ซึ่งเป็นเคล็ดวิธีที่ลุงดำ ผู้ดูแลสวนไผ่บุญคุ้มของคุณวริการ์ แพศย์กล ณ บ้านหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นผู้คิดค้นจนพบวิธีลดขั้นตอนการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องตอนกิ่ง ด้วยวิธีการดังนี้
2012-11-26
5,918
ดับกลิ่นสะตอด้วยมะเขือเปราะ
กลิ่นสะตอเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานสะตอหรืออาหารที่มีสะตอเป็นส่วนประกอบ ก็ต้องขวนขวายหาวิธีการแก้ปัญหานี้ สำหรับภูมิปัญญาที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ "การใช้มะเขือเปราะ" ผักที่หลายๆ ท่าน สามารถปลูกและหาซื้อได้ตามท้องตลาด โดยมีวิธีการดังนี้
2012-11-26
6,648
การปลูกโหระพาเชิงการค้า
โหรพา เป็น พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.3-0.9 เมตร ลำต้นกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม สีม่วงหรือแดงเข้ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือวงรี ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด ผลแห้ง มี 4 ผลย่อย เมล็ดเล็กเท่าเมล็ดงา สีน้ำตาลเข้ม โหระพาเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย แต่แพร่หลายทั้งในเอเชียและตะวันตก ทางตะวันตกนิยมบริโภคใบแห้ง น้ำสลัดใช้โหระพาเป็นส่วนผสมเป็นน้ำสลัดที่คู่กับอาหารอิตาเลียน ในอเมริกาก็นิยมบริโภค โดยโหระพามาจากอียิปต์ ฝรั่งเศส และแคลิฟอเนีย มีกลิ่นแตกต่างกันกับของไทย โหระพาที่ปลูกกันทั่วไปในประเทศไทยส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกต่อๆ กันมา โดยเก็บเมล็ดพันธุ์เอง และต่อมาบางที่เกิดจากการกลายพันธุ์ไปแต่ก็ยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นแต่ละพันธุ์อย่างชัดเจน สาเหตุเพราะการปลูกเป็นการค้าที่ยังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องจากปริมาณความต้องการยังมีจำกัด มีการซื้อขายกันจำนวนมากๆ เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น
2012-11-26
61,236
เทคนิคการจัดการก้อนเห็ดหอมปลอดเชื้อราปรสิต
เห็ดหอม มีสรรพคุณทางยา คนจีนใช้เห็ดหอมเป็นอายุวัฒนะ รักษาหวัดทำให้เลือดลมดี แกโรคหัวใจ ป้องกันการเติบโตของเนื้อร้าย ต้านพิษงู ป้องกันโรคเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคมะเร็ง โรคร้ายจากเชื้อไวรัส เห็ดหอมมีกรดอะมิโนชื่อ eritadenine ช่วยให้ไตย่อยโคเลสเตอรอล ได้ดี มีสารเลนติแนน (Lentinan)ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพ ในการต่อสู้กับเซลล์เนื้องอก
2012-11-26
4,024
สมุนไพรแก้เบื่ออาหารในโคกระบือ
อาการเบื่ออาหารในโค กระบือมักพบได้บ่อย เมื่อโค กระบือได้รับอาหารมากเกินไปในแต่ละมื้อ ซึ่งเมื่อโคกระบือกินมากเกินไปจะทำให้กระเพาะอาหารย่อยได้ไม่หมด เกิดกรดในกระเพาะอาหาร โคกระบือก็จะกินได้น้อยลงในมื้อต่อๆไป ส่งผลให้ลำตัวซูบผอม น้ำหนักน้อย ขายได้ราคาต่ำ
2012-11-26
3,179
วิจัยใช้มูลสุกรพ่นข้าว-มันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่ม-ลดต้นทุนไร่ 3 พัน
ได้ผลดีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับการนำของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ไปใช้ในไร่นาของเกษตรกร อย่างงานวิจัยล่าสุดของ รศ.อุทัย คันโธ ผอ.สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-11-23
3,337
วิธีการชะลอไม่ให้ข้าวแห้งตายจากการขาดน้ำด้วยน้ำหมักชีวภาพ
จากกรณีที่สมาชิก*1677 เกษตรกรบ้านโนนแฮด ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรว่าข้าวที่กำลังอออกรวงประสบกับปัญหาภัยแล้งข้าวขาดน้ำ เกรงว่าข้าวจะแห้งตาย สอบถามว่ามีวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่ เนื่องจากตนไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน และแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้ก็แห้งขอด
2012-11-23
4,384
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(กลุ่มเกษตรทิพย์)
ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ ในพื้นที่เป็นการทำนาแบบการหว่านข้าวแห้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตแล้วการใช้สารเคมียังเสี่ยงต่อการได้รับสารนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งผู้ผลิตเองและผู้บริโภค กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านอุ่มแสงจึงมีแนวความคิดที่จะช่วยกันลดต้นทุนด้านการผลิต และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยการลดรายจ่าย ลดต้นทุนการปลูกข้าวควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มจากการไม่เผาตอซังและไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ปอเทืองและถั่วพร้า และหาสมาชิกที่มีแนวคิดที่คล้ายกัน จัดตั้งกลุ่มขึ้นนามกลุ่มเกษตรทิพย์ เริ่มต้นด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้กันเองในกลุ่มสมาชิก ในปีแรก และปีต่อมาจึงมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนขึ้น เพื่อแปรรูปผลผลิตที่สมาชิกเกษตรกรผลิตขึ้น เป็นการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่
2012-11-23
14,052
น้ำหมักผลไม้บำรุงพืชผักให้เจริญเติบโต หวานกรอบ
จากการลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 11.20 น. คุณทอง วรรณสุข อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากว่า 42 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด ได้แนะนำการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อบำรุงพืชผัก ให้มีผลผลิตดี ดังนี้
2012-11-23
2,823
เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู
คุณศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงนอกฤดู คุณศิลป์ชัยอดีตเป็นข้าราชการครูที่หันมาทำการเกษตร โดยปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นชมรมปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กว่า 50 ราย ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้เเนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู การผลิตมะม่วงนอกฤดูจะต้องมีการบังคับให้มะม่วงออกดอกติดผลในช่วงระยะเวลาที่นอกเหนือจากฤดูกาลปกติ โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
2012-11-23
3,867
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ.2566