ข้อมูลเกษตร
ประโยชน์ของน้ำซาวข้าว
ข้าว คือ อาหารหลักของคนไทย ไม่มีคนไทยคนไหนปฏิเสธว่าไม่รู้จักข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าว ก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นอาหารทั้งคาว และหวานได้โดยภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักคิดค้นขึ้นมานาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของต้นข้าว แกลบจากข้าว น้ำซาวข้าว ก็ยังสามารถนำมาคิดค้นแปรรูปถ่ายทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยเฉพาะน้ำซาวข้าวสามารถนำมาเป็นส่วนผสมการถนอมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จะเป็นการหมักดอง รวมไปถึงการนำน้ำซาวข้าวมาใช้ล้างสารพิษตกค้างในผัก อื่นๆ อีกมากมาย ให้ได้รู้จักนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และข้าวยังเป็นพืชเศษฐกิจที่ยังส่งออกไปยังต่างประเทศนำรายได้กลับเข้ามาได้ปีละหลายร้อยล้านบาทต่อปี แต่ปัจจุบันนี้ข้าวมีราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวได้รับผลกระทบหลายๆ ด้าน
2018-02-03
17,579
การปลูกมะนาว โดย พาวิน มะโนชัย
มะนาวเป็นพืชตระกูล Rutaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantifolia Swingle มะนาวมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มาช้านานแล้วและนับวันจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือคนไทยเรานิยมใช้มะนาวสำหรับปรุงอาหารเป็นประจำ ส่วนชาวต่างประเทศนอกจากใช้ปรุงอาหารแล้ว ยังใช้คั้นน้ำเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก นอกจากนี้ในทางอุตสาหกรรมยังใช้สกัดน้ำมันจากผิวมะนาวเพื่อใช้ทำเครื่องสำอางและผสมยารักษาโรคบางชนิด ปัจจุบันนี้มะนาวสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ทำรายได้ให้กับเกษตรกรปีละไม่น้อย
2018-02-02
12,827
ปลูกผักหวานป่าให้รอด 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเทคนิคนี้
ผักหวานป่า เป็นพืชผักพื้นบ้านที่ผู้คนนิยมบริโภคกันมากขึ้น ทั้งยังไม่ได้จำกัดการบริโภคไว้เพียงแค่พื้นถิ่นชุมชนเพียงเท่านั้น ผักหวานป่าได้กลายเป็นพืชผักเศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการสูง ตลาดยังยาวไกล เนื่องจากกำลังการผลิตหรือผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดนั้นยังมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค และอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผักหวานป่าขาดตลาด ก็คือ ความท้าทายหรือความยากในการปลูกให้โตและรอดตายจนให้ผลผลิตได้นั่นเอง
2018-01-31
3,784
การให้น้ำมังคุดแบบขังร่อง
มังคุดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก นิยมปลูกกันมากในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด การบริหารจัดการระบบน้ำในไร่มังคุดแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไป การขุดร่องน้ำให้กับต้นมังคุดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทำกันในพื้นที่ๆ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ใกล้คลองชลประทาน หรือ ที่ๆ มีแหล่งน้ำมากพอ ข้อดี ของการให้น้ำแบบนี้ คือสะดวกเพราะเกษตรกรไม่ต้องคอยรดน้ำให้มังคุดบ่อยๆ นั่นเอง
2018-01-29
2,574
กล้วยหอมทองทอดฉาบ สุดยอดอาชีพทำเงิน
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดอันดับว่ามีการปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพดี ได้มาตรฐานการส่งออก เนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกกล้วยหอมทองกันเป็นจำนวนมากจึงนำกล้วยหอมทองบางส่วนมาทำการแปรรูปเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่มีอาชีพและรายได้มากขึ้น จึงได้มีการตั้งกลุ่มในการแปรรูปกล้วยหอมทองทอด รสเค็ม รสหวาน ออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึง และถือได้ว่าผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดได้เป็นที่ยอมรับจากในหลาย ๆ พื้นที่ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สร้างรายได้เป็นอย่างดีมียอดการสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
2018-01-29
1,885
แตงโมลูกโต น้ำหนักดี ด้วยวิธีการปลูกแบบจัดแต่งแขนง
แตงโมพันธุ์กินรี เป็นแตงโมที่มี รสชาติหวาน เนื้อแดงกรอบน่ารับประทาน อีกทั้งยังมีเปลือกที่หนากว่าพันธุ์อื่นทำให้ขนส่งและเก็บรักษาได้ง่าย ยิ่งถ้าสามารถควบคุณภาพให้ได้ขนาดผลโต มีน้ำหนักดี จะยิ่งทำให้ขายได้ราคาดีมากขึ้น
2018-01-26
3,043
เครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1 ขนาดกระทัดรัด ใช้ง่าย ไร้สนิมกวนใจ
ปัจจุบันการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เครื่องหั่นแทนแรงงานคน มีการพัฒนาออกมามากแต่ปัญหาของเครื่องที่ซื้อก็คือ เครื่องเกิดสนิมง่าย ใช้งานยากเพราะเครื่องมีขนาดใหญ่ หั่นสมุนไพรไม่ได้สัดส่วน และ ขนย้ายลำบาก ที่สำคัญคือมีต้นทุนและเกิดความเสี่ยงในขณะทำงานสูง มีกำลังการผลิตที่ไม่แน่นอนจึงทำให้ไม่บางครั้งผลิตวัตถุดิบได้ไม่ทันการใช้งาน ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็รช อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้คิดค้นทำวิจัยและการพัฒนาการทำเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1 ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์งานแปรรูปสมุนไพรที่ดีกว่าเดิม
2018-01-24
3,818
ป้องกันน้ำกัดเซาะดินริมตลิ่งพังหาย ด้วยการปลูกไผ่เป็นแนวกันน้ำ
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์คุณวิรัตน์ ตรีโชติ ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง 59 หมู่ 9 หมู่บ้านขุนคีรี ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นเกษตรกรตัวอย่างเรื่องการจัดการสวนผลไม้ โดยการปลูกไผ่ เพื่อชะลอการพังทลายของหน้าดิน ด้วยการปลูกไผ่ไว้ริมลำธาร อีกทั้งเมื่อถึงฤดูแล้ง สวนผลไม้ขาดน้ำ ทำให้ผลไม้ไม่สมบูรณ์ จึงปลูกไม้ไผ่ลำมะลอก หรือไม้ไผ่ลำลอกเพื่อความชุ่มชื้นของหน้าดินด้วย
2018-01-22
11,875
ข้าวเกรียบเผือก ข้าวเกรียบมันสร้างอาชีพ
เผือกหรือมันเทศเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เป็นอาหารบำรุงสุขภาพและให้พลังงานไปพร้อมๆกัน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปแตสเซียม วิตามินบี1 โปรตีน วิตามินซี และที่สำคัญสุด ๆ ที่น่าสนใจคือ ธาตุเหล็ก และฟลูออไรด์ ในปริมาณที่สูงจะช่วยป้องกันฟันผุและทำให้กระดูกแข็งแรงได้เป็นอย่างดี และยังหารับประทานได้ง่ายมีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ราคาจำหน่ายก็ไม่แพง อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจึงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย การนำเผือกหรือมันเทศมาแปรรูปเป็น ข้าวเกรียบ นั้นสามารถทำเพื่อรับประทานภายในครอบครัวหรือจำหน่ายเพื่อหารายได้ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเช่นกัน
2018-01-19
6,590
เทคนิคการเพาะเมล็ดไผ่ทุกชนิดให้โตเร็ว
การขยายพันธุ์ไผ่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิดไผ่ ไผ่บางชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและการตอนกิ่ง แต่สำหรับ นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ อาจารย์ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 จ.นครราชสีมา ได้แนะนำเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการเพาะเมล็ดแบบที่ทำให้ต้นกล้าโตเร็ว จากปกติแล้วการเพาะไผ่จากเมล็ดทั่วไปนั้นมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเมล็ดไผ่จะร่วงและงอกเอง แต่การงอกจะใช้ระยะเวลานานมากหรืออาจจะไม่งอกเลยก็ได้ ซึ่งไผ่ต้นที่ได้จากการเมล็ดจะมีอายุยืนยาวและแข็งแรงกว่าไผ่ที่ได้จากกิ่งตอนหรือชำ ดังนั้น ในการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยเมล็ด ต้องอาศัยเทคนิคช่วยเพาะจึงจะได้ต้นกล้าไผ่ที่โตเร็วและแข็งแรง
2018-01-19
2,875
ปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดี ต้องเข้าใจธรรมชาติของพืช
การปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจกิจชนิดใด หากต้องการให้ได้ผลผลิตดีตามที่เกษตรกรต้องการนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องเข้าใจธรรมชาติของพืชและความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับพืชแต่ละชนิด จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ตามต้องการ
2018-01-17
4,381
ไว้หน่อข่าแบบนี้ จะปลูกข่าในพื้นที่เดิมได้ยาวนานถึง 10 ปี โดยไม่ต้องรื้อแปลงปลูกใหม่
เหนื่อยเตรียมแปลงปลูกข่าครั้งเดียว ปล่อยทิ้งไว้ให้เก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง 10 ปี เป็นเทคนิควิธีที่เกษตรกร ผู้มีความชำนาญการในการปลูกข่าแดงส่งโรงงานได้แนะนำไว้ให้เป็นแนวทางแก่ผู้สนใจปลูกข่าเชิงเศรษญกิจได้นำไปใช้กัน เพือ่เป็นการประหยัดต้นทุนด้านเวลา แรงงาน และ ค่าแรง
2018-01-15
2,201
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00