ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการลดวัชพืชในนาข้าว
หนึ่งในปัญหาที่ชาวนาประสบคือ ในแปลงข้าวมีวัชพืชมาก ทำให้ยุ่งยากในการกำจัด และคอยแย่งอาหารของต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่
2017-10-09
6,103
ภูมิปัญญาการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
จากเด็กบ้านนอกถิ่นอีสานเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ยังหาตัวเองไม่เจอก็มีโอกาสได้พบกับโยคี โยคีบอกว่า มี 2 เรื่องเท่านั้นในทุกวันนี้เองคือเรื่องภายในและเรื่องภายนอกถ้าทำภายในให้ดีและภายนอกให้ดีเราจะค้นพบตัวเอง เรื่องภายในที่ว่าคือการทำสมาธิปรับคลื่นสมอง ส่วนภายนอกคือการฝึกร่างกายการคลีนตัวเองกินอาหารที่ดี การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยคุณกานต์ไปเป็นอาสาสมัครบ้านอุ่นรักที่กาญจนบุรี,อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรทำอยู่ 4-5ปี จากการฝึกฝนในแบบโยคีทำให้ชีวิตเปลี่ยนเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น จุดเปลี่ยนของชีวิตคือการได้รู้จักภรรยาคือคุณอโณทัย ภรรยาเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมีความฝันรักในการทำอาหารอยากจะมีร้านอาหารของตัวเองประกอบกับผมก็อยากมีอาชีพภรรยาจึงชวนมาเริ่มต้น ณ ที่แห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไร่ปลูกรักขึ้นมาบนพื้นที่ 60 ไร่
2017-10-09
4,245
ผกากรองสมุนไพรไทยป้องกันหนอนห่อใบข้าว
การใช้สมุนไพรไทยในนาข้าว สามารถที่จะป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ เรียกได้ว่า เป็นการผสมผสานพืชพื้นบ้านได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งสมุนไพรไทยมีหลากหลายชนิด หนึ่งในสมุนไพรหลากหลายนั้น ก็มีผกากรองรวมอยู่ด้วย และก็สามารถกำจัดแมลงในนาข้าวได้อย่างดีอีกด้วย
2017-10-03
4,277
ไถกลบและหมักฟางข้าว ช่วยลดการใช้ปุ๋ย
การผลิตข้าวเปลือก 1 ตัน โดยเฉลี่ยจะมีฟางข้าว 1.3 ตัน รากของต้นข้าวต้องดูดใช้ธาตุ เอ็น-พี-เค จำนวน 20-50-25 กิโลกรัม เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 1,000 กิโลกรัม จะมี เอ็น-พี-เค ติดออกไปกับเมล็ด จำนวน 12-3-5 กิโลกรัม จึงยังเหลืออยู่ในฟางข้าว 8-2-20 กิโลกรัม
2017-10-03
4,073
สูตรปูนขาว 24 ชั่วโมง ช่วยป้องกันโรคไหม้ข้าว
โรคไหม้ข้าว ที่กำลังระบาดในหลายๆพื้นที่ ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว มักจะเกิดขึ้นกับพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกเป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะของข้าว ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็เกิดโรคนี้ขึ้นได้ เมื่อเกิดโรคไหม้ข้าวจะส่งผลเสียกับนาข้าว และทำให้ผลผลิตข้าวนั้นน้อยลงนั้นเอง
2017-10-03
5,846
ปุ๋ยหมักบำรุงต้นปาล์มน้ำมัน ช่วยเสริมการติดผลและเพิ่มขนาด
จากการลงพื้นที่ และ สัมภาษณ์ คุณลุงเจริญ หอยสังข์ เกษตรกร วัย 73 ปี ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ประสบปัญหาเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันไม่ติดลูก เพราะดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย เนื้อดินแน่น ทำให้รากของต้นไม้ไม่สามรถชอนไชหาอาหารเลี้ยงลำต้นได้ จึงทำให้ต้นไม้ขาดอินทรียวัตถุ ขาดธาตุโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเพาะปลูกและ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการปลูกปาล์มน้ำมัน เพราะปาล์มน้ำมันไม่เจริญเติบโตให้ผลผลิตในปริมาณที่น้อย และไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ จึงคิดค้นวิธี การทำน้ำหมักที่ช่วยบำรุงต้นและติดลูกดก ลูกโตของปาล์มน้ำมัน สามารถใช้ได้ทุกสภาพดินด้วย
2017-10-03
14,943
น้ำหมักจาวปลวกบำรุงพืชผัก ให้อวบ-กรอบ อร่อย
ปัจจุบันมีการนำปุ๋ยเคมีมาใช้ในการเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำลายดินให้เสื่อมโทรม ส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ได้มีปริมาณน้อยลงและด้อยคุณภาพ จึงมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
2017-10-03
52,462
สูตรเด็ด ยำต้นอ่อนทานตะวัน เมนูแนะนำเพื่อสุขภาพ
ปัจจุบันคนไทยหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เนื่องจาก มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะมีทั้ง โปรตีน วิตามิน โอเมก้า และยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลอีกด้วย ขั้นตอนการทำยำต้นอ่อนทานตะวันเพื่อสุขภาพ เป็นวิธีการของ คุณ ณัญฐาศ์มกานต์ สุวรรณรัตน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ Green Life Farm ม.5 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีขั้นตอนดังนี้
2017-10-03
14,796
เทคนิคการจับขาปูนิ่มเพื่อลดโอกาสตายของปูนิ่ม
การเลี้ยงปูนิ่ม อีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจเนื่องจากให้รายได้ดี และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกปูนิ่มที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
2017-10-03
3,147
สัตว์เลี้ยงขนสวยสุขภาพผิวดีด้วยน้ำมันมะพร้าว
สัตว์เลี้ยงแสนรักไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว หากจะดูถึงความน่ารักสวยงามนั้น เรามักจะมองขนสีสวยๆของมันเป็นอันดับแรก ดังนั้นเจ้าควรเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้แลดูสวยงามอยู่เสมอ ซึ่งคุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทยต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายได้แนะนำอีกวิธีในการดูแลขนสัตว์เลี้ยงให้ดูสวยงามผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าว ซึ่งมีวิธีง่ายๆในการปฏิบัติ ดังนี้
2017-10-03
9,974
ความเข้าใจและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์
จากเด็กบ้านนอกถิ่นอีสานเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ยังหาตัวเองไม่เจอก็มีโอกาสได้พบกับโยคี โยคีบอกว่า มี 2 เรื่องเท่านั้นในทุกวันนี้เองคือเรื่องภายในและเรื่องภายนอกถ้าทำภายในให้ดีและภายนอกให้ดีเราจะค้นพบตัวเอง เรื่องภายในที่ว่าคือการทำสมาธิปรับคลื่นสมอง ส่วนภายนอกคือการฝึกร่างกายการคลีนตัวเองกินอาหารที่ดี การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยคุณกานต์ไปเป็นอาสาสมัครบ้านอุ่นรักที่กาญจนบุรี,อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรทำอยู่ 4-5ปี จากการฝึกฝนในแบบโยคีทำให้ชีวิตเปลี่ยนเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น จุดเปลี่ยนของชีวิตคือการได้รู้จักภรรยาคือคุณอโณทัย ภรรยาเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมีความฝันรักในการทำอาหารอยากจะมีร้านอาหารของตัวเองประกอบกับผมก็อยากมีอาชีพภรรยาจึงชวนมาเริ่มต้น ณ ที่แห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไร่ปลูกรักขึ้นมาบนพื้นที่ 60 ไร่
2017-10-02
3,962
เพิ่มมูลค่าความเค็มด้วยดอกเกลือ
คุณโต บุญปรอด เจริญฤทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทิ้งธุรกิจส่วนตัวในกรุงเทพมหานคร เพื่อมาสืบทอดอาชีพทำนาเกลือต่อจากคุณพ่อคุณแม่จากวัยเยาว์ที่ต้องช่วยคุณพ่อทำนาเกลือจึงมีพื้นฐานและสะสมความรู้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนเมื่อกลับมาทำนาเกลือบวกกับความใฝ่รู้ไม่หยุดนิ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางความคิดที่จะทำอย่างไรให้ชาวนาเกลือไทยอยู่รอดมีกิน มีเหลือคุณโตจึงพยายามทุกวิถีทางในการค้นคว้าศึกษาวิจัย ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องขี้แดดนาเกลือ กับการแปรรูปเกลือเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2017-09-26
2,258
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
2.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
2.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00