ข้อมูลเกษตร
ทำอาหารสัตว์ด้วยตนเองจากต้นกล้วย ลดต้นทุนเห็นๆ
สำรอง แตงพลับ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทำการเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างสับปะรด อ้อย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ก่อให้ครอบครัวเกิดภาระหนี้สินมากมายหลายแสนบาท ต่อมาคุณสำรองตัดสินใจเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องการเกษตรผสมผสาน หลังจากอบรมเสร็จก็ได้ทดลองทำตามความรู้ที่ได้รับมา ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้มีรายได้ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น คุณสำรองทำการเกษตรผสมผสานด้วยความรัก เดินไปทีละก้าว ไม่รีบร้อน จนสามารถปลดหนี้ได้หมดไม่เวลาไม่กี่ปี
2018-04-17
14,145
ปุ๋ยหมักเพื่อการปลูกผักบุ้งอินทรีย์โดยเฉพาะ
บางพื้นมีการปลูกพืชผักหรือทำการเกษตรแบบซ้ำๆ เนื่องจากมีพื้นที่มีจำกัด อีกทั้งไม่มีการปรับปรุงดินอีกด้วย เกษตรกรบางรายเห็นพืชผักที่ปลูกแล้วไม่งอกงามตามที่ต้องการก็มักจะใส่ปุ๋ยเคมีซะอย่างเดียวโดยหวังจะให้งอกงามตามคำโฆษณาของสูตรปุ๋ยต่างๆ วิธีการเหล่านี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่เข้าใจผิดของเกษตรกรมานาน ซึ่งข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงาน Farmer info จ.เชียงราย ได้พบกับลุงบุญปั๋น วังอิน ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อจำหน่ายมานานกว่า 10 ปี ได้กล่าวกับทีมงานฯว่า วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตนก็เคยหลงผิดทดลองทำมาเช่นกัน ปรากฏว่าดินเสื่อม ขาดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุและอาหารในดิน ทำให้หน้าดินแข็ง ไม่ร่วนซุย ผักบุ้งที่ปลูกอยู่ก็ไม่ขึ้น จนได้คิดค้นสูตร \"ปุ๋ยหมักปลูกผักบุ้งบำรุงดิน\" หรือการเตรียมดินปลูกผักต่างๆ โดยทดลองด้วยตนเองและนับว่าเห็นผลได้อย่างดี จึงยินดีเผยสูตรนี้ให้กับทีมงานฯ ซึ่งมีวิธีการวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้
2018-04-16
4,782
สมุนไพรสูตรเด็ด ใช้กำจัดแมลงศัตรูมะนาว
การปลูกมะนาวให้ประสบความสำเร็จแบบผสมผสาน ต้องเริ่มต้นด้วยการจัดหาพันธุ์มะนาวที่แข็งแรง ปลอดโรค จัดรูปแบบสวนตามสภาพของพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวกแก่การบริหารจัดการ การให้น้ำ การขนส่ง ตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และต้องมีวิธีการป้องกันโรคระบาด และการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆด้วย
2018-04-13
6,736
การทำน้ำหมักโบรอน
ดร.อาณัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ธาตุโบรอนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการการเคลื่อนย้ายอาหารจำพวกน้ำตาลในท่อลำเลียงอาหารพืช และเพื่อ ช่วยในการติดเมล็ดของพืช สำหรับพืชที่ขาดธาตุโบรอนนั้น จะแสดงอาการปลายรากบวมและตาย ใบมีสีซีด แตกง่าย ยอดหงิก เหี่ยวเฉา ดังนั้น โบรอน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับเกษตรกรที่พบปัญหาพืชขาดธาตุโบรอนสามารถ ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาหมักให้ได้ธาตุโบรอน โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
2018-04-11
24,361
การตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
การตัดแต่งดอกและผลของทุเรียน หนึ่งในกระบวนการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาด
2018-04-09
3,450
การดูแลมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สูตรสวนมะนาวเพชรชุมพรขอนแก่น
มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาปลูกเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพราะราคามะนาวที่ค่อยๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน้าแล้ง สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรอย่างดี
2018-04-06
3,181
การให้น้ำสวนทุเรียนให้ได้ผลผลิตสมบูรณ์
น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสวนทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ เกษตรกรสวนทุเรียนจะทำระบบน้ำในสวนเพื่อจะได้ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่การให้น้ำแก่ทุเรียน ก็ต้องมีช่วงเวลาเช่นเดียวกัน
2018-04-04
2,959
การปลูกบัวหลวง
คุณชมพู่ แหลมกระโทก เกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แนะนำวิธีการปลูกบัวหลวง ซึ่งการปลูกบัวหลวงคล้ายกับการทำนาดำ มีขั้นตอนการทำดังนี้
2018-04-02
6,829
การใช้ปูนขาวป้องกันโรคแคงเกอร์ในมะนาว
การปลูกมะนาวในปัจจุบันถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อย่างเช่นการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ซึ่งเกษตรกรสามารถบังคับให้มะนาวออกผลผลิตนอกฤดูกาลได้ แต่ปัญหาเรื่องโรคในการปลูกมะนาวที่เกษตรกรประสบกันอยู่ก็คือโรคแคงเกอร์ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายใบและผล ทำให้ผลผลิตลดน้อยลงและขายได้ในราคาที่ไม่ดี
2018-04-02
12,712
การบำรุงอ้อยต้นตอเดิมแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน
การซื้อขายอ้อยจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามคุณภาพความหวาน มีค่าวัดเป็น ซี.ซี.เอส. (C.C.S.) ซึ่งหมายความว่า ราคาอ้อยจะผันแปรไปตามความหวาน ปริมาณผลิต และคุณภาพของผลผลิตนั่นเอง
2018-03-30
2,602
ดินสำหรับปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
การผลิตดินปลูกที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตและนำไปใช้เองโดยไม่ต้องไปซื้อให้สิ้นเปลือง เรามาลดต้นทุนด้วยการนำดินปลูกที่ปรุงและผสมเป็นปุ๋ยพร้อมใช้งานนั้นมาใช้กับการปลูกพืชในกระถางและการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการผลิตมาฝากโดยคุณสถาพร ใจลูน เจ้าของสวนไผ่ไร่ผักหวาน หมู่ 4 บ้านต้นผึ้ง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานฯขณะลงพื้นที่ ซึ่งยินดีที่จะเผยแพร่สูตรดินสำหรับปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ผ่านรักบ้านเกิด.คอมและผู้สนใจทั่วไปที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์แต่กังวลเรื่องการผสมดินปลูกที่ได้คุณภาพเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิดโดยเฉพาะมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ซึ่งเราไม่ต้องเติมปุ๋ยบ่อย ที่สำคัญใช้ได้นานมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
2018-03-28
4,104
การทำปุ๋ยหมักข้าวโพดบำรุงต้นมะม่วง
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้พบคุณน้ำผึ้ง สุขวิบูลย์ เกษตรกรบ้านสำโรง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มอีโต้น้อยที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีการคิดค้น การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รวมไปถึงการเลี้ยงจิ้งหรีด นกกระทา และการปลูกข้าว สำหรับวันนี้มีองค์ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักต้นข้าวโพดบำรุงต้นมะม่วง ซึ่งมีวิธีการ ง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
2018-03-26
1,993
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00