ข้อมูลเกษตร
อ้อยพันธุ์ สอน.5 (เค 88-87)
การหักล้มเล็กน้อย ทนแล้งปานกลาง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือดินทรายปนร่วน ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-R กอตะไคร้-MS ใบขาว-S ใบจุดสีเหลือง-R แส้ดำ-R เหี่ยวเน่าแดง-S ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-R
2012-12-19
2,503
อ้อยพันธุ์ สอน.19 (เค 95-84)
การหักล้มปานกลาง ทนแล้งปานกลาง แสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม คือ ดินร่วน ดินร่วนทราย ในเขตน้ำฝนหรือควรมีน้ำเสริม ต้านทานโรค กอตะไคร้-MR ใบจุดสีเหลือง-MR ยอดบิดหรือพกกระบอง -MR แส้ดำ-MR เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR แมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
5,603
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 (อู่ทอง 2)
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือ ดินร่วน ต้านทานโรคใบขาว-S ใบจุดสีเหลือง-R แส้ดำ- เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานนอนกอสีขาว-MR แมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,614
โรคใบด่างอ้อย (Mosaic Virus)
เนื้อใบด่างหรือมีลายเป็นขีดเล็ก ๆ สีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่เห็นชัดบนใบอ่อน โรคใบด่างนี้อาจทำให้อ้อยบางพันธุ์มีอาการแคระแกรน แต่บางพันธุ์กลับไม่แสดงอาการให้เห็น เมื่อดูอ้อยในพื้นที่แพร่ระบาด
2012-12-19
2,462
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 1(อู่ทอง 1)
ทนต่อการหักล้ม ทนแล้งปานกลาง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือ ดินร่วนปนทราย ต้านทานโรค กลิ่นสับปะรด- ใบขาว-MR ใบด่าง-R แส้ดำ- แส้ดำ-R ต้านทานหนอนกอสีขาว-R
2012-12-19
2,973
โรคใบลวกอ้อย (Leaf scald )
อ้อยจะมีอาการใบเหลืองขาวซีดคล้ายโรคใบขาวจะเหี่ยวแห้งงุ้มเข้าหากัน จะมีเส้นขีดขาวยาวจากขอบใบเฉียงเข้าหาเส้นกลางใบไปจนถึงโคนใบ อ้อยจะแห้งตายทั้งกอโดยเริ่มแห้งมาจากยอด ตาอ้อยงอกเป็นยอดอ่อนบนลำต้น นอกจากนั้นอาจพบจุด หรือขีดแดงสั้น ๆ
2012-12-19
2,838
โรคฟิจิอ้อย (Fiji disease)
อ้อยจะมีอาการแคระแกร็นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่ย่างปล้อง ยอดและใบบิดเบี้ยว ฉีกขาด ใบสั้นแข็งชี้มีสีเขียวเข้มด้านหลังใบ เส้นกลางใบหรือกาบใบจะมีรอยนูนตามยาวสีเขียวจางหรือซีด ขนาดรอยนูนแตกต่างกันตามพันธุ์อ้อยที่เป็นโรคอาจเล็กมากจนมองไม่เห็นหรือยาวนูนเห็นได้ชัด อาการของโรคฟิจิจะรุนแรงมากขึ้นในอ้อยตอ
2012-12-19
2,030
โรครากกาบใบและโคนต้นเน่า ( Root Sheath and Basal Stem Rot)
เมื่อทำลายระยะกล้าใบจะเหลืองต้นอ้อยเน่าบริเวณโคนต้นและกาบใบระดับดินมีเส้นใยสีขาวเห็นชัดระหว่างกาบใบและลำใน สภาพอากาศชื้นจะพบดอกเห็ดชูออกมานอกกาบใบ ใบล่างแห้งตายหน่ออ้อยแห้งหรือตายทั้งต้น รากบางส่วนเน่า
2012-12-19
3,162
โรครากเน่า (Pythium Root Rot )
อ้อยที่เป็นโรคจะมีอาการใบเหลืองแห้งจากปลายใบมาโคนใบ รากอ่อนที่งอกใหม่เป็นแผลจุด ถ้าเป็นรุนแรงหน่ออ้อยแห้งตาย ดึงหลุดจากดินได้ง่าย
2012-12-19
5,662
รักษาโรคหวัดและโรคต่างๆของเป็ด ไก่ ด้วยไหลแดงและบอระเพ็ด
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทางทีมงาน Farmer info จ.ขอนแก่น ได้พบกับนายสุทธี ศิริวรรณหอม เกษตรกรคนเก่ง อยู่บ้านเลขที่ 84 ม.8 บ้านปะยาว ต.มุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรพอเพียง น้ำส้มควันไม้ ไก่พันธุ์พื้นเมือง โดย นายสุทธี กล่าวว่า ที่ผ่านมาครอบครัวได้ทำการเกษตรมาโดยตลอดยึดหลักทำนาอย่างเดียว แต่ด้วยแนวความคิดของพ่อหลวง จึงนำทฤษฎีเกษตรแบบผสมผสานมาใช้ จึงได้พลิกผืนนาของตนเองปรับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
2012-12-19
2,809
การเตรียมดินเพื่อปลูกถั่วลิสงหลังนาเสริมรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ใช้น้ำน้อย เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเสริมรายได้ในเกษตรกรหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวจากการทำนา อีกทั้งยังเป็นปุ๋ยบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารในดินในฤดูการทำนาในปีถัดไปอีกด้วย
2012-12-18
5,026
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดร้อยเอ็ดและมีพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัดร้อยเอ็ด และของประเทศ
2012-12-18
9,023
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566