ข้อมูลเกษตร
การปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวและเสริมรายได้หลังนา
ถั่วเขียว เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชหลังนาเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยสร้างรายได้เสริมหลังจากฤดูการทำนาได้อีกด้วย
2012-12-27
43,520
การกรีดยางพาราแบบหนึ่งในสามของลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน
การกรีดหนึ่งในสามของลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน : ใช้กับสวนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไร่
2012-12-27
2,585
แชมพูว่านหางจระเข้ บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวย
หากท่านที่กำลังมีปัญหาผมบาง ผมหวียาก หวีไม่ลื่น อีกทั้งผมยังพันกัน และผมไม่เงางาม วันนี้เรามีสูตรการทำแชมพูง่ายๆมาฝากโดยทำจากว่านหางจระเข้ ที่พ่ออินผ่อง แก้วดำ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ยินดีให้สูตรวิธีการทำง่ายๆกับทีม FARMER INFO.จ.เชียงราย และสูตรนี้เหมาะสำหรับการนำไปใช้เอง ทั้งลดต้นทุนและได้ผลดีโดยมีวิธีทำง่ายๆดังนี้
2012-12-27
18,348
สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุน
สูตรอาหารเป็ดมีมากมายหลายสูตร ซึ่งมักแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2012-12-27
4,068
สูตรสมุนไพรหนอนตายหยากรักษาแผลมีหนอนในสัตว์
ปัญหาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองมีหนอน เป็นอีกปัญหาที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง หรือหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจจะลุกลามถึงขั้นติดเชื้อ ในแผล และส่งผลให้สัตว์ป่วยถึงตายได้ในที่สุด
2012-12-27
2,799
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ วันที่ 27 ธันวาคม 2555
ดูเราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติม
2012-12-27
1,043
สูตรยาบำรุงโค กระบือ เจริญอาหาร
ยาบำรุง (ยานี้จะช่วยให้วัวควายกินหญ้า กินน้ำได้มาก ทำให้อ้วนและแข็งแรงขึ้น)
2012-12-27
10,995
กข19
ชื่อพันธุ์ - กข19 (RD19) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ไออาร์262 / ปิ่นแก้ว 56 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์262 และพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนในปี พ.ศ.2512 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ BKN6986-147-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2012-12-26
6,290
กข45
ชื่อพันธุ์ - กข45 (RD45) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012?267-5 /พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012?267-5 (ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์หอมนายพล กับ IR46) กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเมื่อ ปี 2532 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
2012-12-26
7,734
หันตรา 60
ชื่อพันธุ์ - หันตรา 60 (Hantra 60) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ขาวนางเนย 11 / ซี4-63 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ ขาวนางเนย 11 และ พันธุ์ ซี4-63 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2515 ปลูกคัดเลือก จนได้สายพันธุ์ SPR7270-18 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530
2012-12-26
4,326
ปราจีนบุรี 1
ชื่อพันธุ์ - ปราจีนบุรี 1 (Prachin Buri 1) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - พ.ศ. 2519 สร้างคู่ผสมรวม โดยรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมชั่วต่างๆ ที่เหลือจากการปลูกทดสอบ ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ดีเด่น คือ SPR?76 Com3-5-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541
2012-12-26
4,486
ปราจีนบุรี 2
ชื่อพันธุ์ - ปราจีนบุรี 2 (Prachin Buri 2) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - BKNFR80086 / HTAFR80038 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง BKNFR80086 และ HTAFR80038 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ในปี พ.ศ.2524 และปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ HTAFR81042-4B-7-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2545
2012-12-26
5,989
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00