ข้อมูลเกษตร
อาการอ้อยขาดซิลิกอน
อ้อยที่ขาดซิลิกอนจะมีอาการเกิดจุดขาวเล็กๆบนใบ หรือขีดยาวๆ จะเป็นรุนแรงในใบแก่ อ้อยแตกกอลดลง ใบจะแก่ก่อนกำหนด
2012-12-20
1,638
อาการอ้อยขาดทองแดง
อ้อยที่ขาดทองแดงจะมีกอไม่สมบูรณ์ ยอดลู่ลงดิน ใบขาดคลอโรฟิลใบที่ยอดไม่สามารถคลี่ได้ตามปกติ จะเป็นทางสีเขียวอ่อน จนในที่สุดสีขาวซีดใบจะบางเป็นแผ่นกระดาษและม้วนงอถ้าอาการรุนแรงลำอ้อยและเนื้อเยื่อเจริญจะสูญเสียความเต่ง ยอดเหี่ยว และการแตกกอจะลดลง
2012-12-20
1,836
อาการอ้อยขาดไนโตรเจน
เมื่ออ้อยขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการที่ใบ โดยใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีคลอโรฟิลต่ำ ใบอ่อนจะมีสีจาง ลำต้นแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง อ้อยแตกกอน้อย อ้อยจะมีอัตราส่วนระหว่างซูโครส และ รีดิวซิ่งซูการ์สูง เพราะอ้อยขาดไนโตรเจนจะสร้างซูโครสมาก แต่จะสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต ลดลง
2012-12-20
1,978
ปัสสาวะติดขัด กระชายดำช่วยได้
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับทุกคนทุกเพศทุกวัย และด้วยเหตุนี้เอง สมุนไพร จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะด้วยสรรพคุณที่หลากหลายและจากการทดลองใช้ที่ได้ผลทำให้สมุนไพร เป็นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกใช้ในการแก้อาการผิดปกติบางอย่าง ดังนั้นคุณสมหวัง สิทธิ์สิริโสภา เกษตรกรหมู่ที่ 6 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จึงได้แนะนำการใช้รากกระชายดำแก้ขับเบาและปัสสาวะขัด ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ผู้ที่สนใจและเกิดปัญหาดังกล่าวได้ลองนำไปใช้ต่อไป
2012-12-20
2,617
อาการอ้อยขาดคลอรีน
อาการขาดธาตุคลอรีนและอาการเป็นพิษจากธาตุคลอรีนมากเกินไป มักจะแยกกันไม่ค่อยออก เนื่องจากจะมีใบอ่อนที่กำลังโผล่ออกมาแสดงอาการเหี่ยวเฉา โดยเฉพาะในวันที่มีอากาศร้อนและแสงแดดจัด แต่จะกลับเป็นปกติตอนกลางคืน อ้อยจะมีรากสั้นผิดปกติเหมือนกัน แต่ถ้าขาดคลอรีนอ้อยจะแตกรากแขนงมาก ถ้าคลอรีนมากจนเป็นพิษรากจะแตกแขนงเพียงเล็กน้อย
2012-12-20
2,403
อาการอ้อยขาดโบรอน
อ้อยที่ขาดโบรอนจะมีใบม้วนงอ เนื่องจากเซลล์ไม่สามารถรักษาความเต่งไว้ได้ เส้นใบจะใส ต้นอ่อนจะเป็นพุ่มและแตกกอมาก ใบจะเปราะ ม้วนงอ มีสีซีด ต่อมาจะแห้งตาย อาการคล้ายๆ โรคพกกะบองและคล้ายๆ อ้อยที่ถูกสารเคมีกำจัดวัชพืช
2012-12-20
1,695
อาการอ้อยขาดโพแทสเซียม
อาการอ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะมีการสังเคราะหแสงต่ำกว่าปกติ โดยแสดงอาการขาดภายใน 2-5 เดือน อ้อยจะไม่มีการแตกกอ ลำอ้อยเล็กกว่าปกติ และเล็กเรียวไปทางยอด ยอดและขอบใบจะมีจุดประสีส้ม มีแผลแห้งตายระหว่างเส้นใบ ใบแก่จะมีสีน้ำตาลทั้งใบคล้ายไฟลวก
2012-12-20
2,046
อาการอ้อยขาดฟอสฟอรัส
อ้อยที่ขาดฟอสฟอรัสจะแสดงที่ใบ โดยใบอ้อยจะมีสีเขียวคล้ำ มีสีแดงหรือม่วงอ่อนๆ ปนบ้าง ในส่วนของยอดหรือขอบใบที่โดนแสงใบจะแคบและสั้นกว่าปกติ ใบแก่จะมีสีเหลืองและแห้งตายจากยอดและริมขอบใบ ลำต้นจะผอมแตกกอน้อย และมีปล้องสั้น
2012-12-20
1,916
อาการอ้อยขาดแมกนีเซียม
อ้อยที่ขาดแมกนีเซียม จะมีจุดประคล้ายสนิมเหล็กทั่วบริเวณด้านบนของใบภายในลำอ้อย ถ้าผ่าดูจะมีสีน้ำตาลทำให้ใบแก่และหลุดร่วงก่อนอายุ ลำต้นอาจแคระแกร็น ลักษณะคล้ายกับอ้อยขาดแคลเซียมมาก ลำต้นเล็ก ปล้องสั้น
2012-12-20
2,100
อาการอ้อยขาดแมงกานีส
อ้อยขาดแมงกานีสจะมีลักษณะอาการคล้ายกับอาการขาดเหล็ก ซึ่งมักพบกับอ้อยที่ปลูกในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง อ้อยจะมีสีขาวซีดระหว่างใบ เริ่มจากยอดลงมาจนถึงกึ่งกลางใบ
2012-12-20
2,488
อาการอ้อยขาดโมลิบดินัม
โดยทั่วไปแล้วอ้อยจะไม่ค่อยขาดโมลิบดินัม อาการขาดโมลิบดินัมของอ้อยจะคล้ายอาการขาดไนโตรเจนคือ ใบจะเป็นทางสีเขียวในส่วนที่มีคลอโรฟิล อาการจะค่อยๆชัดเมื่อใบมีอายุมากขึ้น
2012-12-20
2,071
อาการอ้อยขาดสังกะสี
อ้อยที่ขาดสังกะสีจะมีแผลเป็นรอยขีดสีจางบนแผ่นใบ มีแถบสีซีดจางทั้ง 2 ข้างของเส้นกลางใบ แต่ไม่แผ่ไปถึงขอบใบ ยกเว้น กรณีแสดงอาการรุนแรงสีซีดจางจะเริ่มต้นจากเส้นใบเป็นทางยาวแถวๆขอบใบ โดยเริ่มจากยอดถึงกึ่งกลางใบ ระยะแรกระหว่างเส้นใบยังเขียวอยู่ แต่ต่อมาใบทั้งใบจะมีสีซีดจนถึงฐานใบ
2012-12-20
2,249
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 10 มี.ค. พ.ศ.2566