ข้อมูลเกษตร
อาการอ้อยขาดโพแทสเซียม
อาการอ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะมีการสังเคราะหแสงต่ำกว่าปกติ โดยแสดงอาการขาดภายใน 2-5 เดือน อ้อยจะไม่มีการแตกกอ ลำอ้อยเล็กกว่าปกติ และเล็กเรียวไปทางยอด ยอดและขอบใบจะมีจุดประสีส้ม มีแผลแห้งตายระหว่างเส้นใบ ใบแก่จะมีสีน้ำตาลทั้งใบคล้ายไฟลวก
2012-12-20
1,992
อาการอ้อยขาดฟอสฟอรัส
อ้อยที่ขาดฟอสฟอรัสจะแสดงที่ใบ โดยใบอ้อยจะมีสีเขียวคล้ำ มีสีแดงหรือม่วงอ่อนๆ ปนบ้าง ในส่วนของยอดหรือขอบใบที่โดนแสงใบจะแคบและสั้นกว่าปกติ ใบแก่จะมีสีเหลืองและแห้งตายจากยอดและริมขอบใบ ลำต้นจะผอมแตกกอน้อย และมีปล้องสั้น
2012-12-20
1,870
อาการอ้อยขาดแมกนีเซียม
อ้อยที่ขาดแมกนีเซียม จะมีจุดประคล้ายสนิมเหล็กทั่วบริเวณด้านบนของใบภายในลำอ้อย ถ้าผ่าดูจะมีสีน้ำตาลทำให้ใบแก่และหลุดร่วงก่อนอายุ ลำต้นอาจแคระแกร็น ลักษณะคล้ายกับอ้อยขาดแคลเซียมมาก ลำต้นเล็ก ปล้องสั้น
2012-12-20
2,054
อาการอ้อยขาดแมงกานีส
อ้อยขาดแมงกานีสจะมีลักษณะอาการคล้ายกับอาการขาดเหล็ก ซึ่งมักพบกับอ้อยที่ปลูกในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง อ้อยจะมีสีขาวซีดระหว่างใบ เริ่มจากยอดลงมาจนถึงกึ่งกลางใบ
2012-12-20
2,429
อาการอ้อยขาดโมลิบดินัม
โดยทั่วไปแล้วอ้อยจะไม่ค่อยขาดโมลิบดินัม อาการขาดโมลิบดินัมของอ้อยจะคล้ายอาการขาดไนโตรเจนคือ ใบจะเป็นทางสีเขียวในส่วนที่มีคลอโรฟิล อาการจะค่อยๆชัดเมื่อใบมีอายุมากขึ้น
2012-12-20
2,015
อาการอ้อยขาดสังกะสี
อ้อยที่ขาดสังกะสีจะมีแผลเป็นรอยขีดสีจางบนแผ่นใบ มีแถบสีซีดจางทั้ง 2 ข้างของเส้นกลางใบ แต่ไม่แผ่ไปถึงขอบใบ ยกเว้น กรณีแสดงอาการรุนแรงสีซีดจางจะเริ่มต้นจากเส้นใบเป็นทางยาวแถวๆขอบใบ โดยเริ่มจากยอดถึงกึ่งกลางใบ ระยะแรกระหว่างเส้นใบยังเขียวอยู่ แต่ต่อมาใบทั้งใบจะมีสีซีดจนถึงฐานใบ
2012-12-20
2,196
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่.110 หมู่ที่.5 บ้าน.คอนสาย ตำบล.สามัคคี อำเภอ.เลิงนกทา จังหวัด.ยโสธร รหัสไปรษณีย์.35120
2012-12-19
7,277
อ้อยพันธุ์ สอน.14(แอลเค 92-17)
หักล้มปานกลาง ทนแล้ง : ปานกลาง เหมาะสมต่อดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-MR ใบจุดสีเหลือง-HS เหี่ยวเน่าแดง-MR
2012-12-19
3,809
อ้อยพันธุ์ สอน.16(เค 93-347)
หักล้มปานกลาง ทนแล้งได้ดี เหมาะสมต่อดินร่วน ดินร่วนทราย ต้านทานโรคใบขาว-MR ใบจุดสีเหลือง-S เหี่ยวเน่าแดง-MR ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MRและแมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,379
อ้อยพันธุ์ สอน.18(เค 95-283)
การหักล้มน้อยไม่ทนแล้ง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือดินร่วน ดินร่วนทราย ดินร่วนเหนียว ที่มีการระบายน้ำดีและควรอยู่ในเขตชลประทานต้านทานโรคกอตะไคร้-MR ใบขาว-MS ใบจุดวงแหวน-MS ใบจุดสีเหลือง-MS ยอดบิดหรือพกกระบอง -MR แส้ดำ-MS เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR และแมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,352
อ้อยพันธุ์ สอน.5 (เค 88-87)
การหักล้มเล็กน้อย ทนแล้งปานกลาง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือดินทรายปนร่วน ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-R กอตะไคร้-MS ใบขาว-S ใบจุดสีเหลือง-R แส้ดำ-R เหี่ยวเน่าแดง-S ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-R
2012-12-19
2,466
อ้อยพันธุ์ สอน.19 (เค 95-84)
การหักล้มปานกลาง ทนแล้งปานกลาง แสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม คือ ดินร่วน ดินร่วนทราย ในเขตน้ำฝนหรือควรมีน้ำเสริม ต้านทานโรค กอตะไคร้-MR ใบจุดสีเหลือง-MR ยอดบิดหรือพกกระบอง -MR แส้ดำ-MR เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR แมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
5,510
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2565