ข้อมูลเกษตร
โรคใบด่างอ้อย (Mosaic Virus)
เนื้อใบด่างหรือมีลายเป็นขีดเล็ก ๆ สีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่เห็นชัดบนใบอ่อน โรคใบด่างนี้อาจทำให้อ้อยบางพันธุ์มีอาการแคระแกรน แต่บางพันธุ์กลับไม่แสดงอาการให้เห็น เมื่อดูอ้อยในพื้นที่แพร่ระบาด
2012-12-19
2,390
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 1(อู่ทอง 1)
ทนต่อการหักล้ม ทนแล้งปานกลาง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือ ดินร่วนปนทราย ต้านทานโรค กลิ่นสับปะรด- ใบขาว-MR ใบด่าง-R แส้ดำ- แส้ดำ-R ต้านทานหนอนกอสีขาว-R
2012-12-19
2,838
โรคใบลวกอ้อย (Leaf scald )
อ้อยจะมีอาการใบเหลืองขาวซีดคล้ายโรคใบขาวจะเหี่ยวแห้งงุ้มเข้าหากัน จะมีเส้นขีดขาวยาวจากขอบใบเฉียงเข้าหาเส้นกลางใบไปจนถึงโคนใบ อ้อยจะแห้งตายทั้งกอโดยเริ่มแห้งมาจากยอด ตาอ้อยงอกเป็นยอดอ่อนบนลำต้น นอกจากนั้นอาจพบจุด หรือขีดแดงสั้น ๆ
2012-12-19
2,696
โรคฟิจิอ้อย (Fiji disease)
อ้อยจะมีอาการแคระแกร็นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่ย่างปล้อง ยอดและใบบิดเบี้ยว ฉีกขาด ใบสั้นแข็งชี้มีสีเขียวเข้มด้านหลังใบ เส้นกลางใบหรือกาบใบจะมีรอยนูนตามยาวสีเขียวจางหรือซีด ขนาดรอยนูนแตกต่างกันตามพันธุ์อ้อยที่เป็นโรคอาจเล็กมากจนมองไม่เห็นหรือยาวนูนเห็นได้ชัด อาการของโรคฟิจิจะรุนแรงมากขึ้นในอ้อยตอ
2012-12-19
1,931
โรครากกาบใบและโคนต้นเน่า ( Root Sheath and Basal Stem Rot)
เมื่อทำลายระยะกล้าใบจะเหลืองต้นอ้อยเน่าบริเวณโคนต้นและกาบใบระดับดินมีเส้นใยสีขาวเห็นชัดระหว่างกาบใบและลำใน สภาพอากาศชื้นจะพบดอกเห็ดชูออกมานอกกาบใบ ใบล่างแห้งตายหน่ออ้อยแห้งหรือตายทั้งต้น รากบางส่วนเน่า
2012-12-19
3,071
โรครากเน่า (Pythium Root Rot )
อ้อยที่เป็นโรคจะมีอาการใบเหลืองแห้งจากปลายใบมาโคนใบ รากอ่อนที่งอกใหม่เป็นแผลจุด ถ้าเป็นรุนแรงหน่ออ้อยแห้งตาย ดึงหลุดจากดินได้ง่าย
2012-12-19
5,346
รักษาโรคหวัดและโรคต่างๆของเป็ด ไก่ ด้วยไหลแดงและบอระเพ็ด
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทางทีมงาน Farmer info จ.ขอนแก่น ได้พบกับนายสุทธี ศิริวรรณหอม เกษตรกรคนเก่ง อยู่บ้านเลขที่ 84 ม.8 บ้านปะยาว ต.มุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรพอเพียง น้ำส้มควันไม้ ไก่พันธุ์พื้นเมือง โดย นายสุทธี กล่าวว่า ที่ผ่านมาครอบครัวได้ทำการเกษตรมาโดยตลอดยึดหลักทำนาอย่างเดียว แต่ด้วยแนวความคิดของพ่อหลวง จึงนำทฤษฎีเกษตรแบบผสมผสานมาใช้ จึงได้พลิกผืนนาของตนเองปรับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
2012-12-19
2,717
การเตรียมดินเพื่อปลูกถั่วลิสงหลังนาเสริมรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ใช้น้ำน้อย เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเสริมรายได้ในเกษตรกรหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวจากการทำนา อีกทั้งยังเป็นปุ๋ยบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารในดินในฤดูการทำนาในปีถัดไปอีกด้วย
2012-12-18
4,924
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดร้อยเอ็ดและมีพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัดร้อยเอ็ด และของประเทศ
2012-12-18
8,862
การเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชอายุสั้นในแปลงนาด้วยปุ๋ยหมักปรับปรุงดิน
หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยของเกษตรกรชาวนา พื้นที่แปลงนาที่ว่างเปล่านั้นสามารถที่จะปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้นเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ เนื่องจาการปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้นในแปลงนาจะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพเสริม พร้อมทั้งทำให้แปลงนาของเกษตรกรเองได้รับการปรับปรุงบำรุงดินจากปุ๋ยพืชสดที่ได้จากการปลูกพืชผักอายุสั้นเหล่านั้นด้วย ทำให้แปลงนามีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับการทำนาในฤดูการถัดไป
2012-12-18
3,359
ข้าวเจ๊กเชย
ข้าวเจ๊กเชย เป็นข้าวเสาไห้พันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเมื่อครั้งอดีต เป็นข้าวเจ้าที่มีอมิโลสสูงและถือได้ว่าดีที่สุดในข้าวพันธุ์เสาไห้ มีบันทึกเกี่ยวกับข้าวพันธุ์นี้ไว้ว่าเป็นข้าวที่พ่อค้าชาวจีน ซึ่งทำการค้าข้าวขึ้นล่องเรือระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก มีชื่อว่า "เจ๊กใช้" เป็นผู้รวบรวมข้าวส่งโรงสีแถบ จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ได้นำพันธุ์ข้าวลักษณะดีจาก จ.นครสวรรค์ มาให้เกษตรกรปลูกที่ อ.เสาไห้ ภายหลังจากทำการสีออกมาพบว่า เป็นข้าวคุณภาพดี เมล็ดยาวน้ำหนักดี หุงขึ้นหม้อ และนุ่ม เมื่อเย็นแล้วไม่บูดง่าย ทำให้กลายเป็นที่นิยมของชาวเสาไห้ จนมีการเรียกชื่อพันธุ์ข้าว ตามชื่อพ่อค้าที่นำมา แต่ได้เพี้ยนมาเป็น "เจ๊กเชย" ในเวลาต่อมา
2012-12-18
9,728
ข้าวเหนียว กข6
ข้าวเหนียว ถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่พื้นที่อิสานรวมถึงพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้นิยมปลูกกันโดยแพร่หลาย โดยส่วนมากจะนิยมปลูกไว้กินกันครัวเรือนเพราะคนแถบภูมิภาคนี้นิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือบางส่วนถึงจะทำการขาย หรือในบางรายหรือบางจังหวัดก็ทำนาข้าวเหนียวเพื่อขายโดยเฉพาะ ข้าวเหนียวถือว่าเป็นอาหารประจำถิ่นของคนอิสานหากนึกถึงคนอิสานคงอดไม่ได้ที่จะคิกถึงข้าวเหนียว หรือที่คนส่วนใหญ่ เรียกว่า "ลูกข้าวเหนียว"
2012-12-18
13,242
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00